ERP Sistemlerinin Evrimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ERP Sistemlerinin Evrimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 ERP Program ERP Tarihçesi ERP tarihsel gelişimi 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

ERP Sistemlerinin Evrimi

Günümüzün karmaşık iş ortamının işlevsel birimleri, karar verme, ürün parçalarının zamanında ve verimli tedariki, envanter yönetimi, muhasebe, insan kaynakları ve mal ve hizmetlerin dağıtımı için giderek daha fazla işlevler arası veri akışına ihtiyaç duymaktadır. Bu tür organizasyonların yönetimi, maliyet düşürme ve daha iyi lojistik yoluyla rekabet gücünü artırmak için verimli bilgi sistemlerine ihtiyaç duyar.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP) veya kurumsal sistemler, planlama, üretim, satış, pazarlama, dağıtım, muhasebe, finans, insan kaynakları gibi işlevsel alanları destekleyen modülleri kapsayan iş yönetimine yönelik yazılım sistemleridir. 

Yazılımın mimarisi, kurum içindeki tüm işlevler arasında sürekli görünür bir şekilde bilgi akışını sağlayan modüllerin şeffaf entegrasyonunu kolaylaştırır. ERP’lerle kurumsal bilgi işlem, şirketlerin çoğunlukla uyumsuz eski bilgi sistemlerini değiştirerek veya yeniden yapılandırarak tek bir entegre sistem uygulamasına olanak tanır.

Davenport’a (1998) göre, “tüm işletme genelinde tek bir veritabanı, tek bir uygulama ve birleşik bir arayüz” olarak ERP sistemi kavramı, şema ile gösterilebilir. Amerikan Üretim ve Envanter Kontrol Derneği, ERP sistemlerini “bir üretim, dağıtım veya hizmet şirketinde müşteri siparişlerini almak, yapmak, sevk etmek ve hesaba katmak için gereken tüm kaynakların etkin bir şekilde planlanması ve kontrolü için bir yöntem” olarak tanımlamıştır.

Bir ERP sistemi “şirketin finans, muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri ve müşteri bilgileri aracılığıyla akan tüm bilgilerin sorunsuz entegrasyonunu vaat eden ticari bir yazılım paketinden oluşur”. Bunlar “bir organizasyondaki işlevsel alanlar içinde ve arasında bilgi ve bilgi tabanlı süreçleri entegre eden yapılandırılabilir bilgi sistemleri paketleridir”.

ERP sistemleri, 1980’lerin sonlarında ve 1990’ların başında, esas olarak büyük karmaşık iş organizasyonlarını hedef alarak piyasada ortaya çıktı. 1960’larda çoğu kuruluş, envanter kontrol sistemlerini çoğunlukla envanter kontrol (IC) paketlerini kullanarak otomatikleştiren merkezi bilgi işlem sistemleri tasarladı, geliştirdi ve uyguladı.

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) sistemleri 1970’lerde geliştirildi ve esas olarak ana üretim programına göre ürün veya parça gereksinimlerinin planlanmasını içeriyordu. Bu rotayı takiben, 1980’lerde malzemeleri üretim gereksinimleriyle senkronize ederek üretim süreçlerini optimize etmeye vurgu yaparak üretim kaynakları planlaması (MRP II) adı verilen yeni yazılım sistemleri tanıtıldı.


ERP tarihsel gelişimi
ERP Tarihçesi
What is ERP
ERP İngilizce açılımı
ERP Programları
ERP sistemi
Erp nedir
Oracle ERP


MRP II, atölye ve dağıtım yönetimi, proje yönetimi, finans, insan kaynakları ve mühendislik gibi alanları içeriyordu. MRP ve MRP II’nin teknolojik temellerine dayanan ERP sistemleri, üretim, dağıtım, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi, servis ve bakım, ulaşım sağlayan erişilebilirlik, görünürlük ve kurum genelinde tutarlılık vb.

1990’larda, ERP satıcıları çekirdek modüllere “eklentiler” olarak daha fazla modül ve işlev ekleyerek “genişletilmiş ERP’leri” doğurdu. Bu ERP uzantıları, gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi e-iş çözümlerini içerir. ERP ile ilgili tarihsel olayları özetlemektedir.

Kuruluşlar, birçok maddi ve maddi olmayan fayda ve stratejik nedenle ERP sistemlerini seçer ve uygular. Çoğu durumda, yatırım getirisinin (ROI) hesaplanması, birçok maddi olmayan ve stratejik faydaya karşı ağırlıklandırılır. Bir ERP sisteminin kuruluşlara getirebileceği faydalar gösterilirken, kuruluşların faydalarından yararlanmak için üstesinden gelmeleri gereken sorunları ve dezavantajları göstermektedir.

Aşağıdaki özelliklere sahip bir ERP sistemi gereklidir:

• Birçok farklı iş modülü içeren modüler tasarım.
• Merkezileştirilmiş ortak veritabanı yönetim sistemini (DBMS) kullanın.
• Modüller entegredir ve kesintisiz veri akışı sağlar.
• Genellikle yüksek maliyet içeren karmaşık sistemlerdir.
• Esnektirler ve en iyi iş uygulamalarını sunarlar.
• Zaman alıcı uyarlama ve konfigürasyon kurulumları gerektirirler.
• Modüller gerçek zamanlı olarak çalışır: çevrimiçi ve toplu işleme yetenekleri.
• İnternete bağlanıyorlar veya yakında olacaklar.

Farklı ERP satıcıları, ERP sistemlerine bir dereceye kadar uzmanlık sağlar, ancak çekirdek modüller hepsi için hemen hemen aynıdır.

Başarılı ERP sistemlerinde bulunan temel ERP modüllerinden bazıları aşağıdadır:

• Muhasebe Yönetimi
• Finansal Yönetim
• Üretim Yönetimi
• Nakliye Yönetimi
• Satış ve dağıtım yönetimi
• İnsan kaynakları yönetimi
• Tedarik zinciri yönetimi
• Müşteri ilişkileri yönetimi
• E-iş

TİCARİ ERP SİSTEMLERİ

2003 yılında hakim ERP yazılım tedarikçileri SAP, PeopleSoft, Oracle, SSA Global, Microsoft ve Sage idi. IDC’ye göre, 2003 yılında ilk on satıcı 25 milyar dolarlık ERP pazarının %46’lık pazar payına sahipti. Her satıcı, tarihsel nedenlerden dolayı, lojistikte SAP, insan kaynakları yönetiminde PeopleSoft, finansta Oracle ve üretimde SSA Global’in SSA Baan ERP’si gibi belirli bir modül alanında uzmanlığa sahiptir.

Ayrıca, ERP pazarı için rekabet eden yaklaşık 50 yerleşik ve birkaç yeni ortaya çıkan küçük ve orta ölçekli ERP satıcısı ve üçüncü taraf geliştirici var. Sonuç, katı bir rekabet ve ayırt edilmesi zor olan özelliklerle örtüşen ürünlerdir.

Ar-Ge için uzun vadeli vizyon, hizmet ve desteğe bağlılık, modül özellikleri, uzmanlık, deneyim ve finansal güç, ürün seçimi ve anahtar teslimi uygulama için başlıca satıcı nitelikleridir. Bu baskın ERP satıcılarının kısa profilini gösterir.

ERP sistemleri pazarının devam eden büyümesi, satıcıların tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve e-iş için İnternet etkin uygulamaların entegrasyonu gibi uygulamaları eklemelerine bağlanıyor.

ERP satıcıları, bütçe ve zaman kısıtlamaları dahilinde basit, daha ucuz ve önceden yapılandırılmış, kurulumu kolay çözümler sunarak daha küçük firmalar için uygun olduğu varsayılan geri ölçeklendirilmiş sistemlerle henüz kullanılmayan KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletme) pazarını hedefliyor. Bazı satıcılar için bu, KOBİ’lerin her zaman her yerden erişmeleri ve kullanmaları için merkezi olarak yönetilen, İnternet etkin, ERP sistemi tabanlı hizmetler sunmaya yol açabilir.

ERP sistemleri giderek daha fazla İnternet etkin hale geliyor ve eski ERP sistemlerini tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satış gücü otomasyonu (SFA), gelişmiş planlama ve çizelgeleme, iş dünyası gibi daha yeni harici iş modülleriyle entegre olacak şekilde genişletiyor. 

Aslında, ERP, İnternet üzerinden çevrimiçi ticari işlemler yapan kuruluşlar için e-iş omurgası haline geliyor. E-ticaret ve e-iş çözümlerinin, özellikle de işletmeden işletmeye (B2B) çözümlerin benimsenmesi, çoğu kişi tarafından, çoğu küçük, orta ve büyük satıcının geleneksel ERP sistemlerinin mevcut ve gelecekteki uzantılarının dalgası olarak görülmektedir.

Ön uç, Web tabanlı İnternet iş uygulamaları, sipariş verme, satın alma, envanter güncellemeleri, çalışanlara sağlanan faydalar vb. gibi ticari işlemlerin aşağıdakiler arasında gerçekleşmesini sağlayan arka ofis, ERP tabanlı uygulamalarla entegre edilmiştir. müşterilere, tedarikçilere ve işletmeye, güvenilir, ilgili veri ve uygulamalara dayalı olarak anında sınırsız bir alandadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir