Açık Öğrenme Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Açık Öğrenme Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 Eğitimde öğrenme ortamları Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi Öğrenme ORTAMI Nasıl olmalıdır 0
Otomatik Metodolojiler

Açık Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi

Eğitim hedefleri genellikle belirli bir alandaki her şeyi bilmekten karmaşık problemlerle nasıl başa çıkılacağını bilmeye doğru kaymıştır. Akıl yürütme ve bilgi işleme becerileri, ezberlenen bilgi miktarından daha önemli hale geldi. Tıp eğitiminde de aynı evrim meydana geldi.

Tanısal akıl yürütme süreçleri daha güçlü bir şekilde vurgulanır. Eskiden tüm belirti ve hastalıkları bilmek vurgulanırken, akıl yürütme becerileri eğitim açısından daha önemli hale geldi. Profesyonellerin ayırıcı tanıları ayırt etmelerini ve hastalık kalıplarını tanımalarını sağlamalıdırlar.

Otantik veya gerçekçi görevler, karmaşık problem çözme süreçlerinin kazanılmasını teşvik etmek için savunulmaktadır. Tıp eğitiminde bu durum eğitimde uzman sistemlerin kullanılmasına yol açmıştır. Bu tür sistemler başlangıçta uygulayıcılara uygulamalarında yardımcı olmak için geliştirildi.

Bu sistemler gerçek bir durumu simüle eder ve öğrencilerin tanısal akıl yürütme süreçlerini kışkırtması veya geliştirmesi beklenir. Ancak, bu tür uzman sistemlerin normal eğitim ortamlarında uygulanması başarılı olmamıştır.

Akıl yürütme süreçleri geliştirmek yerine, bu sistemler onların mevcut olduğunu varsayar. Olası alternatifler üzerinde düşünmek yerine, hızlı bir şekilde çözüme ulaşmaya odaklanırlar. Sonuç olarak, öğrencilerin tanısal akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesinde daha fazla rehberliğe ihtiyaç duydukları; öğretim desteği eksikti.

KABISA, diğerlerinin yanı sıra öğrencilerin tanısal akıl yürütme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bilgisayar programlarından biridir. Tropikal tıpta tanısal akıl yürütme becerilerini kazanmak için özel bir bilgisayar tabanlı eğitim programıdır.

PROGRAMIN AÇIKLAMASI

KABISA, kullanıcıyı vakalar veya “sanal hastalar” ile karşı karşıya getirir. Sanal hasta, başlangıçta bilgisayar tarafından rastgele seçilen üç “özellik” ile sunulur. Hastanın sunumundan sonra (üç özellik), öğrenciler anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme yoluyla elde edilen ek özellikleri sorabilirler.

Öğrenciler, fiziksel muayene testi gibi belirli bir özelliği tıklarsa geri bildirim alırlar. Öğrencilere belirli bir semptomun varlığı veya bir testin pozitif veya negatif olup olmadığı konusunda bilgi verilir. Öğrenciler “dikkate alınmayan” bir özellik, yani sanal hastayla ilgili ya da yararlı olmayan bir özellik sorarsa, bu konuda bilgilendirilir ve düşündükleri tanıyı ortaya koymak isteyip istemedikleri sorulur.

Bunu yaptıklarında, öğrenciler seçimleriyle açıklanan ve hangilerinin açıklanmadığına dair bir genel bakış alırlar. Ek olarak, seçilen tanının yerini, eldeki özelliklere göre tanıları olasılıklarına göre sıralayan bir listede alırlar. Öğrenciler düşündükleri tanıyı göstermek istemezlerse, özellikleri sormaya devam edebilirler.

Öğrencilerin son bir teşhis koymasıyla bir oturum sonlandırılır. KABISA doğruluğunu onlara bildirir. Doğruysa öğrenciler tebrik edilir. Tanı doğru değilse, öğrenciler ya bunun çok makul bir tanı olduğu ancak yeterli kanıtları olmadığı konusunda bilgilendirilebilir ya da tanılarının bir sıralamasını ve açıklanabilecek ve açıklanamayan hastalık özelliklerine genel bir bakış alabilirler. 

Ek olarak, farklı gömülü olmayan destek cihazları, yani araçlar, öğrencileri desteklemek için kullanıma sunulur. Bu araçlar, öğrencilerin belirli semptomlar veya hastalıklar hakkında bilgi aramasına, farklı teşhisleri karşılaştırmasına veya belirli bir özelliğin belirli bir teşhis için kesinliğe ne kadar katkıda bulunduğunu görmesine olanak tanır. Öğrenciler bu cihazları ne zaman ve nasıl kullanacaklarına kendileri karar verirler.


Eğitimde öğrenme ortamları
Öğrenme ORTAMI Nasıl olmalıdır
Aöf e öğrenme
Aöf e öğrenci
Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi
Öğrenme ortamlarındaki duygularını düzenler etkinlik
aöf giriş e-devlet
Öğrenme ortamları nelerdir


Bir Öğrenme Ortamı ve Performans Ortamı

KABISA açık bir öğrenme ortamı olarak tasarlanmıştır, yani öğrenciler gerçekçi ve özgün bir problemle karşı karşıya kalırlar; büyük miktarda öğrenci kontrolü vardır ve öğrencilere öğrenmelerine rehberlik edecek araçlar sağlanır. Ancak, yapılan değerlendirme çalışması bazı ilginç konuları ortaya çıkardı.

İlk keşif, öğrencilerin KABISA üzerinde çalışırken bir kriter yolunu takip etmedikleriydi. Değerlendirmeden önce, iki alan uzmanı, üç öğretim tasarımcısı ile işbirliği içinde bir kriter yolu oluşturdu. Bu yol, belirli bir aracın ne zaman kullanılacağı da dahil olmak üzere öğrencilerin KABISA’dan en iyi şekilde faydalanmak için geçmeleri gereken ideal yolları temsil ediyordu. 44 öğrenciden sadece 5’i bu yolu izlemiştir.

İkinci bir konu, alet kullanımıyla ilgilidir. KABISA, öğrencileri desteklemek için farklı araçlar sunar. Bu araçlar öğrencilere problem çözme süreçlerinde yardımcı olabilir. Sonuçlar, öğrencilerin bazı yardım işlevlerine diğerlerinden daha fazla başvurduklarını, ancak genel olarak onlara sık sık başvurmadıklarını ve kullanırlarsa da yeterince kullanmadıklarını göstermektedir.

Öğrenciler ayrıca “dikkate alınmayan” bir özellik isterken elde edebilecekleri geri bildirimi kullanmama eğilimindedirler. Bu ortam her ne kadar açık bir öğrenme ortamı olarak tanımlanabilse de öğrencilerin onu bir öğrenme ortamı olarak değil, bir performans ortamı olarak algıladıkları görülmektedir.

Sesli düşünme protokolleri, öğrencilerin bir araca başvururken hile yaptıklarını veya başarısız olduklarını düşündüklerini ortaya koymaktadır. Bu araçların sınırlı kullanımı göz önüne alındığında, araç kullanımının öğrenme süreci üzerindeki etkisi hakkında fikir edinmek zorlaşır.

Ancak, sadece az sayıda konsültasyonda kriter yolunun takip edildiği gözlemine rağmen, öğrenciler konsültasyonların %80’inde doğru tanı bulmaktadır. Öğrencilerin deneme yanılma yoluyla, ölçüt yolunu takip etmeyerek de doğru tanıya ulaşabilecekleri görülmektedir.

Bu değerlendirmenin sonuçları, öğrencilerin tanısal akıl yürütme becerilerini geliştirmek için KABISA’yı kullanmadıklarını göstermektedir. Bunun yerine, KABISA onların hazır bulunan becerileri eğitmelerini sağlar.

Açık Öğrenme Ortamlarının Tasarlanmasında Tasarım Modellerinin Kullanımı

Bu değerlendirme, bilgisayar tabanlı eğitim programlarının tasarımı ve geliştirilmesinde bir değerlendirme aşamasının önemini göstermektedir. ADDIE- modeli olarak adlandırılan (Analiz-Tasarım-Geliştirme-Uygulama-Değerlendirme) gibi (doğrusal) tasarım modellerinin değerli katkısını ortaya koymaktadır.

Açık öğrenme ortamlarında doğrusal bir tasarım sürecinin artık uygulanamayacağı tartışılsa da, bu değerlendirme yine de tasarıma katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Örneğin, öğrenci özelliklerinin daha kapsamlı bir analizi (ilk aşama), zorluk seviyesini öğrencilerin seviyesine uyarlamak veya öğrencilerin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu belirlemek için bir araç sağlayabilirdi.

Görünen o ki, öğrencilere verilen geri bildirim, onları problem çözme süreçlerini uyarlamaya teşvik etmiyor. Süreç odaklı olmaktan çok ürün odaklı olduğundan, geri bildirim öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına göre uyarlanmayabilir. Veya öğrencilerin bilgisayar tabanlı öğrenme ortamları hakkındaki öğretimsel anlayışları veya KABISA (oyuna karşı eğitim uygulaması) hakkındaki algıları programın kullanımını etkileyebilir.

Programın tasarım sürecinde öğrencilerin öğretim kavramları dikkate alınmalıdır. Bu kavramları etkilemenin olası bir yolu, programın tanıtımı olabilir. Giriş bölümünde programın amaçları, farklı işlevleri ve farklı derslerle olan ilişkisi açıkça tanımlanmalıdır.

Bu uygulama aşaması ile ilgilidir. Öğrencilerin açık öğrenme ortamlarında karşılaşabilecekleri olası sorunları ve güçlükleri öngörmenin zorluğu göz önüne alındığında, bu tür tasarım modellerinin doğrusallığının kırılması ve her aşamadan sonra biçimlendirici bir değerlendirme yapılması düşünülebilir.

Bu, programın uygulanmasından sonra değil, geliştirilirken programın yeniden yönlendirilmesini sağlayacaktır. Sadece nihai bir ürünü değerlendirmek yerine, geliştirme süreci de dikkate alınmalıdır. Programı geliştirmenin farklı aşamalarında test etmek için hızlı prototipleme belirtilebilir. Bu, doğrusal bir tasarım sürecinden ziyade daha sarmal bir döngüye yol açar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir