ÖLÇÜM KALİTESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ÖLÇÜM KALİTESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 Hizmet kalitesi boyutları Hizmet kalitesi ölçüm modelleri Hizmet kalitesinin 5 boyutu 0

IS Kalitesini IS Etkinliğinin Bir Ölçüsü Olarak Değerlendirme

Bilgi sistemleri araştırma ve uygulamasında kalıcı bir soru, bilgi sistemlerinin (IS) etkisinin değerlendirilmesiyle ilgilidir. Dayanıyor, bugüne kadar hazır bir çözüm yok. IS başarısını veya etkililiğini ölçmek için tek bir yöne odaklanarak, çeşitli ölçüler mevcuttur.

Ölçeğin bir ucunda kullanım ve kullanıcı memnuniyeti gibi algısal ölçümlerimiz var; bu ölçekte bir yerde kalite gibi daha nesnel ölçülere sahibiz; diğer uçta ise artan pazar payı, fiyat iyileştirme ve artan ürün kalitesi gibi nesnel önlemlerimiz var.

IS başarısının veya etkinliğinin ölçümü, IS başarısını kavramsallaştıran ve operasyonelleştiren bir sınıflandırma ve etkileşimli bir model öneren DeLone ve McLean (1992) tarafından şekillendirilmiştir. Ancak bu, 1970’ler ve 1980’lerdeki 1981-1988 döneminde yayınlanan teorik ve ampirik çalışmalara dayanıyordu.

Bilgi sistemleri durağan bir olgu olmayıp ilerlemiş ve değişmiştir. DeLone ve McLean kendileri, IS başarı modellerini son gözden geçirmelerinde, yeniden incelemelerinde ve yeniden formüle etmelerinde bunu kabul ettiler.

Görüşleri, insanları bu denklemin dışında bırakamayacağımızı doğru bir şekilde teyit ediyor; yani nesnel önlemler tek başına uygun değildir. Ayrıca, algısal ölçümlerin öznelliği, bunların şüpheli yararlılıkları olduğu anlamına gelir. Kalitenin ölçü olduğu orta yolu alarak, soru, teslim edilen bir IS’nin kalitesinin en iyi nasıl ölçüleceği haline gelir.

Bilgi teknolojisinin (BT) iş süreci için değerine ilişkin anlayışımızı tanımlamaya çalışan bir denklemde, sistem bağımsız bir nesne olarak değersizdir. Sistemin değeri, iş sürecindeki rolünde yatar: ve bu süreçlerde onu çalıştıran insanlardır.

Bu nedenle gerekli olan, teslim edilen sistemlere insan tepkilerini hesaba katan bir önlemdir. Bu, çeşitli son kullanıcı paydaş beklentileri ve/veya algıları kalite ölçütü olarak değerlendirilerek değerlendirilebilir. Aslında, ideal hizmet beklentilerinin ve gerçeklik algılarının doğrulanmamasını ölçerek, özellikle de bu, özellikle çeşitli kıdem seviyelerinde değerlendirilirse, çok fazla içgörü kazanılabilir.

ÖLÇÜM KALİTESİ

Tartışma, bir doğrulama perspektifinden ölçüm kalitesini çevrelemiştir. Kullanıcıların algıları nasıl formüle ettikleri veya bu tür kullanıcıların her bir boyutu veya ifadeyi ne kadar önemli gördükleri hakkında sağladığı içgörüye odaklanan beklentileri dahil etme gerekçesidir.

Ayrıca, özellikle düşük veya yüksek algı derecelendirmesinin yanıltıcı bilgi sağlayabileceği farklı kullanıcı paydaşları tarafından tutulan farklı dahili görüşler göz önüne alındığında, beklentiler IS’nin etkinliğini hem anlamak hem de başarmak için temel olarak görülmektedir. Beklentileri içeren bir ölçü, sistem ortamındaki değişikliklerle ilgili bilgi sağlar.

Algının tek ölçüsü, kaliteyi tanımlamaya ve değerlendirmeye yönelik başka bir yaklaşım, fark puanı tarafından türetilen bir hizmet kalitesi ölçümünün yalnızca hizmet kalitesiyle ilgili faktörleri yakaladığı ve müşterilerin konsepte bakışını ölçmediği inancıyla önerildi.

Bununla birlikte, tek bir performans ölçüsünün, bir kullanıcının ürün özellikleriyle ilgili düşünceleri veya performansın tüketici tarafından anlamaya dönüştürüldüğü süreç hakkında çok az bilgi sağladığı görüşü için destek bulunabilir.

Bir kalite tanımının birçok çelişkili işlevi olabilir: bazen örtük/bazen açık; bazen mekanik/bazen hümanist; ve bazen kavramsal/bazen operasyonel olarak anlaşılır. Bir BT bağlamında, terimin tek bir anlayışı yoktur.

Niteliklerin bütünü ile ilgili olan kalite, her bir boyutun kalitesini yakalamak için çoklu ifadeler kullanan çok boyutlu bir yapı olarak en iyi şekilde değerlendirilir.


Hizmet kalitesi ölçüm modelleri
Hizmet kalitesi boyutları
Hizmet kalitesi ölçümü
Servqual modeli nedir
Hizmet kalitesinin 5 boyutu
SERVQUAL hizmet kalitesi boyutları
Hizmet kalitesi pdf
Hizmet kalitesi Makale


Teslim edilen bir IS gibi karmaşık bir şeyi değerlendirmek için bir kalite ölçüsü uygulamak, bir IS’yi destekleyen mekanizmaların dikkate alınmasını ve anlaşılmasını gerektirir. DeLone ve McLean modeli, sistem kalitesini (sistem değil) ve bilgi kalitesini (bilgi değil) kavramsallaştırdı.

Bazı BT ürünlerinin karmaşıklığına ve teknik doğasına rağmen, başarıya ulaşmak için, ürünün süreç ve teslimatının ötesine, bir bütün olarak sisteme bakmamız ve müşteri görüşlerine odaklanarak faydaların elde edilip edilemeyeceğini sormamız gerekir. 

Kalitenin birçok unsuru vardır. Teslim edilen bir sistemin bu insan değerlendirmesini bağlama koyarsak, önemli olan sadece sistemin kendisinin ölçümü (sistem kalitesi) ya da bu şekilde üretilen bilginin (bilgi kalitesi) değil, aynı zamanda önemli olan dengeli bir değerlendirmedir. hizmet (hizmet kalitesi) ve önemli olan teslim edilen IS’nin etkinliğine katkıda bulunan bir IS biriminin rolü.

Hizmet kalitesinin bu değerlendirmeye dahil edilmesi argümanına destek başka araştırmacıların çalışmalarında da bulunabilir. Sistem, bilgi ve hizmet unsurlarını kapsayan teslim edilen IS’nin kalitesini değerlendirmeye yönelik çok boyutlu bir yaklaşım varsayarsak, mesele her bir unsur (bileşen) için hangi boyutların önemli olduğudur.

Her bileşeni (sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi) ölçmedeki önemli boyutları özetler. Devamında, gereken her bileşenin özelliklerini ölçebilen göstergelerdir. Bunlar çoktur ve “tüm komutlara hızlı yanıt verir” (sistem kalitesi), “hızlı yorumlanır” (bilgi kalitesi) ve “zamanında destek sağlar” (hizmet kalitesi) arasında değişir.

Bu çok boyutlu yaklaşım altında, 1’den 7’ye kadar bir Likert ölçeğinde (kesinlikle katılıyorum – kesinlikle katılmıyorum) yakalanan kalitenin çeşitli yönleri için 1, 2 vb. derecelendirmeler, birlikte bakıldığında sorunlu alanları vurgulamaktadır. örgütsel amaç ve hedeflerle önceliklerin belirlenmesini kolaylaştırabilir.

Stratejik düzeyde, bir bilgi sisteminin kalitesini/etkinliğini değerlendirmek için birden fazla boyut ve ifadenin kullanıldığı bu yaklaşımın esası, söz konusu sisteme ilişkin anlayışın sağlanmasındaki kolaylık ve basitlikle ilgilidir.

Öncüller kaliteyi veya kalitenin temsillerini tek bir ifadede yakalamışlardır, bu nedenle ilgili taraflara iş sistemi/uygulama paydaşlarının sorunlu olarak algıladıkları yönleri hakkında sağlanan içgörüleri sınırlandırmıştır.

Birey ve organizasyon üzerindeki etkisinin ötesinde düşünüldüğünde, böyle bir yaklaşımın sağladığı değer, organizasyonların Drucker’ın organizasyon yapısındaki üçüncü değişim dönemi olarak öngördüğü, yani bilgiye dayalı bir organizasyona ilerlemesi ışığında önemlidir. Burada, “bilgi, alaka ve amaç ile donatılmış verilerdir ve bilgi, tanımı gereği, uzmanlaşmıştır”. Bu nedenle, IS’nin gerekli kalitede bilgi sağlaması hayati önem taşır.

Drucker ile uyumlu olarak, bu çok boyutlu yaklaşım, değerlendiricinin, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak IS’nin kalitesine ilişkin geniş bir paydaş kesitinin görüşlerini doğrudan hedeflemesine ve derlemesine olanak tanır.

Operasyonel düzeyde, yaklaşımın faydaları şunları içerir:

• Kullanıcı gereksinimlerine göre her bileşen için boyut ekleme ve çıkarma esnekliği;
• kalitenin farklı bileşenlerini ölçmek için farklı boyutların kullanılması;
• beklendiği yerde kıyaslama yapabilme yeteneği aralıklı aralıklarla ölçülen ölçümler, algıların daha zamanında değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi ile dengelenir;
• boyutsallığın kullanımından dolayı, belirli sorunlu alanları keşfetme ve ardından bu alanları “detaylandırma” fırsatı; ve
• uzunluktaki artışa karşı bir dereceye kadar dengelenen duruma özgü ifadelerin eklenmesiyle sonuçların “faydalılığında” iyileşme vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir