Program Teorisi Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Program Teorisi Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 Eğitimde program DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI Eğitimde program DEĞERLENDİRMESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 0
Proje Önlemleri

Program Teorisi Değerlendirmesi

Teoriye dayalı değerlendirme olarak da bilinen program teorisi değerlendirmesi, herhangi bir girişimin veya projenin altında yatan şeyin, girişimin veya projenin sonuçları nasıl değiştireceği hakkında açık veya gizli bir “teori” (veya “teoriler”) olduğunu varsayar. Bir değerlendirici, bu teorileri yüzeye çıkarmalı ve programa dahil edilmiş tüm varsayımları ve alt varsayımları tanımlayarak onları mümkün olduğunca ince ayrıntılarla ortaya koymalıdır.

Bu yaklaşım, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların çekici bulduğu bilgisayar destekli öğrenme projelerini değerlendirmede faydalı olarak tanıtılmıştır. Örneğin, tasarımcılar için (makine mühendisliği veya bilgisayar bilimlerinde), program teorisi değerlendirmesi onlara “tasarım mantığı”nı kendi kullanımlarını hatırlatır.

Ekonomistler arasında program teorisi değerlendirmesi onlara toplam kalite yönetimini (TKY) hatırlatır. Program teorisi yaklaşımında, çeşitli paydaşlara “Proje neyi başarmak için tasarlandı ve bileşenleri onu oraya nasıl götürmeyi hedefliyor?” diye sorarak bir projenin “değişim teorisini” veya “program mantığını” oluşturur.

Süreç, proje paydaşlarının ve değerlendirme ekibinin, projenin değişim teorisini belirlemesine ve üzerinde fikir birliğine varmasına yardımcı olur. Programın faaliyetlerini, sonuçlarını ve hedeflerini ve bunların karşılıklı ilişkilerini belirleyerek ve tanımlayarak, paydaşlar daha sonra modelin doğruluğunu tasvir etmek için ölçülebilir önlemleri belirleme konumunda olurlar.

Teoriye dayalı değerlendirme, bir projenin girdileri veya faaliyetleri ile sonuçları arasındaki ilişkileri, ara sonuçlar aracılığıyla tanımlar ve test eder.

Teoriye dayalı değerlendirmeyi kullanmanın temel avantajları şunlardır:

• Proje uygulayıcılarından varsayımlarını açıkça belirtmelerini ve ne yapmaya ve neden yapmaya çalıştıkları konusunda meslektaşlarıyla fikir birliğine varmalarını ister.
• Başlangıçta bir değişim teorisi ortaya koyar ve etkinin nedensel olarak ilişkilendirilmesiyle ilgili sorunları azaltarak tüm paydaşlar tarafından bu konuda anlaşmaya varılır.
• Değerlendirmenin dikkatini ve kaynaklarını projenin kilit yönlerine yoğunlaştırır.
• Değerlendirme sonuçlarının teorik program bilgisine dayalı daha geniş bir bağlamda toplanmasını kolaylaştırır.
• Belirlenen değişim teorisi modeli, araştırma tasarımı, ölçüm, veri toplama ve değerlendirmenin analiz unsurlarını kolaylaştıracaktır.

Hem senaryo tabanlı tasarım hem de program teorisi, bilgisayar destekli ortamları planlarken sosyal bağlamın önemini vurgular. Ayrıca, paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak araçları temsil eder ve proje ekibini, bunları tartışmak ve test etmek için temel varsayımlarını yansıtmaya teşvik eder.

Ayrıca, her iki yaklaşım da çok disiplinli proje ekipleri için özellikle uygundur. Senaryolar ve program mantık haritaları statik yapay nesneler değildir; bunlar tartışma için bir başlangıç ​​noktasıdır ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Bu benzerliklerle birlikte her iki yaklaşımda da farklılıklar vardır.

Aralarındaki en büyük fark, program teorisinin bir projeyi yapılandırmak için hedefe yönelik bir yol sunarken, senaryoya dayalı tasarım, zihni problemin karmaşıklığına, alternatiflere ve bunları ortaya çıkaran teorilerin çeşitliliğine açan keşfedici bir yaklaşım sunar. 


PROGRAM DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Eğitimde program DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Program DEĞERLENDİRME örnekleri
Eğitimde program DEĞERLENDİRME
Eğitimde program DEĞERLENDİRME Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller
Program DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI KPSS
PROGRAM DEĞERLENDİRME modelleri pdf
Program DEĞERLENDİRME modelleri


Yani, senaryo tabanlı tasarım, proje planlamasının farklı yönlerini vurgular ve değerlendirme programı teorisi, yakınsak yönleri vurgular. Program teorisi değerlendirmesi, her bir senaryoyu, kararı ve ön tanımı tüm sürece entegre etmeye yardımcı olur. Senaryolar, kullanıcıları yalnızca terimleri kullanmaya değil, aynı zamanda anlamlı açıklamalar vermeye de zorlar.

Kullanıcıları, soyut bir öğrenme ve öğretme teorisini nasıl somutlaştırmak istediklerini belirtmeye zorlarlar. Bu, projenin karmaşık ve kötü yapılandırılmış gerçek kullanım durumlarında uygulanmasına yardımcı olur. Program teorisi, tasarımın temel yönlerine odaklanmaya ve ‘senaryolarda kaybolmayı’ önlemeye yardımcı olur. Senaryolar ve program teorisi değerlendirmesi dönüşümlü olarak kullanılabilir. Böylece her iki yaklaşımı da kullanmak ve genel geliştirme sürecini iyileştirmek mümkündür.

Bir girişimin program teorisi, senaryo yazmak için bir başlangıç ​​noktası olabilir. Özellikle amaçlar arasındaki ilişkiler ve nihai amaç ile girdiler arasındaki ilişkiler bir senaryo ile tanımlanabilir. Senaryo, bu karşılıklı ilişkinin nasıl çalıştığını ve somut bir durumda nasıl görüneceğini anlamaya yardımcı olabilir. Senaryolar ise amaçlanan programın ana unsurlarını göstererek program teorisi oluşturmak için kullanılabilir.

Alternatif kullanım durumları sunarak halihazırda var olan program teorisini tamamlamak için de kullanılabilirler. Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının geliştiricileri için, senaryo tabanlı tasarım ve program teorisi, birlikte veya ayrı ayrı kullanıldığında bu tür projelerin uygulanmasına ve başarısına güç katabilecek tamamlayıcı yaklaşımları temsil eder.

Biçimlendirici değerlendirmenin gelecekte daha önemli hale geleceği açıktır ve değerlendirmenin tasarım sürecine nasıl entegre edileceğini düşünmek özellikle çok önemli olacaktır. Esasen tasarımcıların “Program neden çalışıyor?” Sorusuna cevap vermeleri gerekecek. ve sadece “İşe yaradı mı?” Diğer karmaşık sosyo-teknik sistemlerin geliştirilmesi gibi, bilgisayar destekli bir öğrenme ortamının tasarımının da zor bir süreç olduğu açıktır.

Aslında, orijinal plandaki değişikliklerin gerekliliği, alanın iyi yapılandırılmamış ve konumlanmış doğası nedeniyle pratik olarak önceden belirlenmiştir. Sadece bir tasarım sürecine dahil olma eylemi, tasarımcıların planlı olduğu kadar evrimsel, planlanmamış faaliyetlerde bulunacaklarını gösterir.

Bu nedenle proje tasarımcılarının ıraksak düşünmeyi destekleyen yöntemleri ve yakınsak süreçleri destekleyen yöntemleri kullanmaları önemlidir. Senaryo temelli tasarım ve program-teori değerlendirmesi, bu süreçleri kolaylaştırabilecek bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının tasarımı ve değerlendirilmesi hakkında tamamlayıcı görüşleri temsil ederken, hala iyileştirme için yer vardır.

Sonuç

Biçimlendirici değerlendirme, bir girişimin sonuçlarının kalitesini sağlamak için önemli bir araçtır. Bir girişimin geliştirilmesine yönelik biçimlendirici değerlendirme, herhangi bir tasarım faaliyetinin doğal bir parçası olarak anlaşılabilir. Bu yaygın olarak kabul edilse de, tasarım sürecinin benzersizliğini yansıtan program değerlendirme çerçeveleri hala eksiktir ve en önemlisi tasarımın doğasında var olan belirsizliğidir.

Genellikle kesin ve kesin bir sonuca ilişkin vizyonlarla kendini gösteren proje ekipleri tarafından tasvir edilen büyük ilhama rağmen, hiçbir proje tamamen önceden planlanamaz ve yol ortası düzeltmeleri kesindir. Senaryo tabanlı tasarım ve program teorisi değerlendirmesi, program iyileştirme ve program başarısını yargılamak için veri toplamaya ve analiz etmeye ihtiyaç duyan projeler için teorik bir dayanak sağlar.

Özetle, senaryo tabanlı tasarım ve program teorisi birçok benzerliğe sahiptir. Aralarındaki en büyük fark, program teorisinin bir projeyi yapılandırmak için hedefe yönelik bir yol sunması, senaryo tabanlı tasarımın ise zihni problemin karmaşıklığına, alternatiflere ve bunları ortaya çıkaran teorilerin çeşitliliğine açan keşfedici bir yaklaşım sağlamasıdır. sosyal ve sosyo-teknik süreci açıklamaya çalışır.

Senaryo tabanlı tasarım, proje planlamasının farklı yönlerini vurgular ve değerlendirme programı teorisi, yakınlaşan yönleri vurgular. Bilgisayar destekli öğrenme deneyimlerinin geliştiricileri için senaryo tabanlı tasarım ve program teorisi, birlikte veya ayrı kullanıldıklarında BİT öğrenme projelerinin uygulanmasına ve başarısına güç katabilecek tamamlayıcı yaklaşımları temsil eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir