ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Eylül 2022 ERP muhasebe Sistemi Erp Neden kullanılır ERP Programı 0
ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü

90’lar, kurumsal BT çözümleri pazarında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin etkileyici bir şekilde büyümesine tanık oldu. Örneğin, O ́Leary (2000), tek bir ERP sisteminin (SAP ́s R/3) çok uluslu firmaların %60’ından fazlasının kullanıldığını bildirmektedir.

Bu fenomenin açıklamaları arasında, şirketleri maliyet düşürme, ürün ve hizmetlerin farklılaşması ve iş süreçlerinin entegrasyonu için alternatifler aramaya zorlayan rekabet baskıları yer almaktadır.

ERP sistemleri, bu yeni iş gereksinimlerini karşılamak için entegre sistemlerin hızlı bir şekilde dağıtılması ihtiyacından yararlanarak gelişti; bu sırada şirketler, ana işleri tarafından benimsenmeyen tüm faaliyetleri dış kaynaktan temin etme baskısı altındaydı.

ERP sistemleri, iyi tanımlanmış bazı aşamalardan sonra şirketlerde tanıtılmaktadır. Bu bağlamda yaşam döngüleri karar, seçim, uygulama, istikrar ve kullanım aşamalarını kapsar. Bu bölüm, referans verilen bibliyografyaya dayalı olarak, bu yaşam döngüsünün her aşamasında yer alan yönleri sunar.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, bir şirketin operasyonlarının çoğunu desteklemek amacıyla ticari yazılım paketleri olarak edinilen entegre bilgi sistemleridir. Markus ve Tanis (2000) bunları, işlem odaklı bilgi sistemlerinden ve çeşitli iş süreçlerinden gelen verilerin organizasyonun tamamında entegrasyonunu sağlayan ticari paketler olarak tanımlamaktadır.

Şirketler dahili olarak benzer özelliklere sahip sistemler geliştirebilse de, ERP terimi ticari paketlerle ilişkilidir. Piyasada bulunan ERP sistemlerinin örnekleri, Alman şirketi SAP’nin R/3’ü ve American Peoplesoft’un PeopleSoft EnterpriseOne’ıdır.

Bazı yazarlar, bir bütün olarak ele alındığında, ERP sistemlerini şirketler içinde geliştirilen sistemlerden ve diğer ticari paket türlerinden ayırmaya izin veren özellikleri sunar ve tanımlar.

Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir:

• ERP sistemleri ticari yazılım paketleridir;
• Standart iş süreçleri modellerini içerirler;
• Entegre bilgi sistemleridir ve kurumsal bir veri tabanı kullanırlar;
• Geniş bir işlevsel kapsamı vardır;
• Belirli bir şirkette kullanılmak üzere uyum prosedürleri gerektirirler.

Şirketler, ERP sistemlerini kullanmaya karar verirken, iş süreçlerinin entegrasyonu, şirketin operasyonlarını kontrol etme olanaklarının artması, teknolojik güncelleme, BT maliyetlerinin azaltılması ve karar için gerçek zamanlı olarak kaliteli bilgiye erişim gibi çeşitli faydalar elde etmeyi umuyorlar. alarak (tüm üretim zincirine yayılmış).

Bununla birlikte, dikkate alınması gereken sorunlar da vardır. Birçok yazar tarafından bahsedilen ERP sistemlerinin yararlarını ve zorluklarını sentezler ve bunları ERP sistemlerinin özellikleriyle ilişkilendirir.

ERP SİSTEMLERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİ

Bilgi sistemlerinin yaşam döngüsü, bir bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması projesinin geçtiği çeşitli aşamaları temsil eder. Geleneksel biçiminde, sistem geliştirme yaşam döngüsü, proje tanımı, sistem çalışması, tasarım, programlama, kurulum ve uygulama sonrası aşamaları kapsar.

Sistem geliştirme için iki farklı yaklaşım, aşamaların sırayla ve her sistem için yalnızca bir kez yürütüldüğü şelale modeli ve aşamaların tekrarlandığı, sistem için bir tanım olarak kullanılabilene kadar bir ilk çözümün (prototip) rafine edildiği prototiplemedir.  

Ticari yazılım paketlerinin, önceden yazılmış ve önceden kodlanmış, ticari olarak satışa veya kiraya verilen uygulama yazılım programlarının kullanılması durumunda, aşamaların farklı bir şekilde ele alınması da gerekir.

Örneğin, sistem etüdü aşamasında odak, sistemi programlamak için kullanıcılardan ayrıntılı bir sistem spesifikasyonu elde etmek değil, bunun yerine, satıcılardan temin edilebilen birçok seçeneğin işlevselliğini, kullanıcılardan gelen bir dizi gereksinime karşı doğrulamaktır. Sistem uyarlamasına veya özelleştirmesine de rehberlik edecektir.

Herhangi bir ticari yazılım paketi gibi, ERP sistemleri de geleneksel sistem geliştirme projelerine göre yaşam döngülerinde farklılıklar da gösterir.

Ancak geniş işlevsel kapsamları ve çeşitli modülleri arasındaki entegrasyonları nedeniyle bu farklılıklar derinleşir. Bazı yazarlar, ERP sistemlerinin yaşam döngüsü için modeller de sunar.

Souza ve Zwicker’in modeli gösterilmiştir ve karar ve seçim, uygulama, istikrar ve kullanım aşamalarını içerir ve daha sonra yaşam döngüsünün her aşamasında yer alan yönleri sunmak için bir çerçeve olarak da kullanılır.


ERP Programı
ERP çözümleri
ERP muhasebe Sistemi
Erp süreci Nedir
Erp kodu Nedir
ERP konu anlatımı
ERP Tarihçesi
Erp Neden kullanılır


(a) Karar ve Seçim

Karar ve seçim aşamasında firma, IT çözümü olarak bir ERP sistemini uygulamaya karar verir ve tedarikçiyi seçer. Bu aşamada bir dizi konu dikkate alınmalıdır. Örneğin Davenport, kararı organizasyon ve ERP sistemlerinin özellikleri arasındaki uyumluluk açısından da analiz eder.

Hecht, bu seçimde yardımcı olabilecek kriterler sunar: paketin işlevselliğinin şirketin gereksinimlerine göre ayarlanması, ürünün teknik mimarisi, uygulama maliyetleri, satış sonrası desteğin kalitesi, tedarikçinin finansal sağlığı, ve onun geleceğe bakışı vb.

Bu aşamanın ana ürünü, uygulanacak modüllerin, uygulama yaklaşımının, proje takviminin, uygulama ekibinin ve sorumlulukların tanımlandığı ayrıntılı bir uygulama planıdır.

(b) Uygulama

Terim aynı zamanda tüm yaşam döngüsünü temsil etmek için kullanılsa da, uygulama, ERP sistemlerinin yaşam döngüsünün ikinci aşamasını içerir. Bir ERP sisteminin uygulanması, sistem modüllerinin bir şirket içinde faaliyete geçirildiği süreç olarak da tanımlanabilir.

Uygulama, iş sürecinin sisteme uyarlanmasını, sistemin nihai olarak özelleştirilmesini, ilk verilerin yüklenmesini veya dönüştürülmesini, donanım ve yazılım konfigürasyonunu, kullanıcıların ve yöneticilerin eğitimini ve destek ve yardım teklifini de içerir.

Bu aşama, uygulama planının konseptinin bitiminden operasyonun başlangıcına kadar uzanan görevleri kapsar. Uygulama aşamasının en kritik aşama olduğu da bildirilmektedir.

Zorluklar, esas olarak, bireylerin ve bölümlerin görev ve sorumluluklarındaki değişiklikleri ve farklı bölümler arasındaki ilişkilerdeki dönüşümleri ima eden organizasyonel değişikliklerden de kaynaklanmaktadır.

Bir ERP sistemi uygulamasında genellikle, ilgili departmanların çoğunda faaliyetlerde muadili değişikliklere neden olabilecek şirketin global süreçlerinin optimizasyonu da izlenir.

Şirket üst yönetiminin yoğun katılım ve taahhüt ihtiyacı ve ilgili birimler arasında sürekli iletişim gerekliliği, bu değişikliğin boyutu ve karmaşıklığı ile ilgililer arasında yaratabileceği çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir