ERP’nin Kabulünü Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ERP’nin Kabulünü Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Temmuz 2022 ERP ile ilgili tezler ERP yazılım çeşitleri KURUMSAL Kaynak Planlaması Makale 0
Küme Tedarik Zinciri

ERP’nin Kabulünü Analiz Etme

Hint şirketlerindeki ERP uygulama süreci, gösterildiği gibi bir aşama-aşamalı süreç çerçevesi olarak modellenebilir. Spiraldeki her döngü, belirli sayıda modülün uygulandığı tek bir uygulama aşamasını temsil eder. En içteki döngü ilk aşamayı temsil eder ve daha fazla modül uygulandıkça sonraki aşamalar tanıtılır.

Gerekli olan döngü veya aşamaların sayısı, yıllık ciro, büyüklük, kurumsal süreçlerin karmaşıklığı ve BT hazırlığı gibi bireysel organizasyonun özelliklerine bağlıdır. Her aşamanın üç aşaması vardır ve bir aşamada gerçekleştirilen faaliyetler aşamayı temsil eden bölümün yanında gösterilir.

Planlama aşaması, ERP yazılımı uygulanmadan önceki faaliyetlerden oluşur. Bunlar, bir iş gerekçesi hazırlamak ve kritik operasyonel parametrelerin iyileştirilmesi gibi ERP’nin uygulanması için gerekçe sağlamayı içerir. Ayrıca, yazılımın “en iyi uygulamalar” özelliğini kullanarak süreçleri yeniden tasarlama veya yazılımı mevcut ihtiyaçlara ve süreçlere göre özelleştirme konusunda kararlar almayı da içerirler.

Planlama faaliyetleri, IS departmanının işleyişi etrafında döner. Çoğu durumda, IS işlevi, ERP yazılımının uygulanmasından önce çok önemli bir işlev olarak kabul edilmez. ERP sistemleri geniş erişime sahip olduğundan ve teknik olarak çok karmaşık yazılımlar olduğundan, IS fonksiyonunun durumunu değiştirmek esastır.

Bu nedenle ilgili planlama faaliyetleri, mevcut IS fonksiyonel başkanlarına daha fazla yetki verilmesini veya güçlü ve görünür olan ve uygulama sürecinin sorumluluğunu üstlenebilecek yeni CIO pozisyonları oluşturmayı içerir. Hem teknoloji hem de iş alanında eğitim almış IS uzmanları işe alınır.

Teknoloji cephesinde, beklenen değişiklikler, eski sistemlerden entegre bir platforma verilerin taşınmasını, mevcut uygulama programlarının ERP sistemine entegrasyonunu ve ayrı sunucuların ve terminallerin tek bir ağ konfigürasyonuna bağlanmasını içerir. Ayrıca, yeni sistemlerin bakımı için eğitim ve teknik beceri edinimi için eşlik eden bir ihtiyaç vardır.

Yazılım yapılandırması, özelleştirme ve uzmanlık transferine yardımcı olmak için harici danışmanlar işe alınır. ERP projesi, kaynak taahhüdü ölçeği, etkilenen operasyonların aralığı ve dahil olan insan sayısı açısından genellikle önceki herhangi bir IS projesinden çok daha büyük olduğundan, başarısızlık riskinin yüksek olduğu algılanır. Bu nedenle, uygulama sırasında öngörülemeyen sorunlar olması durumunda, ekstra kaynak tahsisi ve BT bütçesindeki artışları önceden planlamak önemlidir.

Uygulama aşaması, uygulama süreci başladığında ele alınması gereken konularla ilgilenir. ERP sistemi, mevcut sistemlerden önemli ölçüde farklıdır ve ileri teknik beceriler gerektirir. Bu nedenle uygulama süreci, harici danışmanlar ve şirket çalışanları arasında ortak bir uygulamadır.


ERP
ERP ile ilgili tezler
KURUMSAL Kaynak Planlaması Makale
Kurumsal Kaynak planlaması modülleri
Erp nedir
ERP yazılım çeşitleri
ERP Makale
ERP tez konuları


Bu danışmanlar, daha sonra sistemin bakımından sorumlu olacak olan IS profesyonellerini de eğitir. ERP projesinde doğrudan yer almayan veya yazılım konusunda eğitim almamış olan IS uzmanları genellikle projelerin olası faydaları konusunda şüpheci davranırlar ve işbirliği yapmayı reddederler. Bu, motivasyon eksikliğine ve bu çalışanlar arasında bir yabancılaşma hissine bağlanıyor. Bu nedenle, bu çalışanların proje gereksinimlerini desteklediğinden ve genel çabaya yardımcı olduğundan emin olmaya ihtiyaç vardır.

ERP, çeşitli düzeylerde önemli değişikliklere neden olur. Farklı görevler bir araya geldikçe görev tanımları değiştirilir ve çalışanlar yeni becerilere ve anlayışa ihtiyaç duyar. Görevlerin yeniden düzenlenmesi, raporlama yapısında da değişikliklere neden olur.

Bu dönüşümler, ilgili değişimin büyüklüğü nedeniyle, çalışanların hızlı bir şekilde kabul etmesi genellikle zordur. Üst düzey yöneticilerin, değişikliklerin doğasını ve arkasındaki mantığı net bir şekilde iletemezlerse yazılımın reddedileceğinden endişe duyduklarını gördük. Bu nedenle, ERP sisteminin birincil başarısızlık riski, teknik sorunlardan değil, insan değişikliği kabul sorunlarından kaynaklanmaktadır.

Uygulama sonrası gözden geçirme aşaması, ERP sisteminden kaynaklanan faydaların ve değişikliklerin analizi ile ilgilidir. Ayrıca, uygulama sürecinden edinilen temel öğrenmelerin ve becerilerin bir incelemesini ve bunların yazılımın sonraki uygulama turlarına uygulanmasını içerir.

İncelediğimiz organizasyonların çoğunda, iş süreçlerinde önemli değişiklikler ve örtüşen faaliyetlerin sayısında azalma oldu, bunun yanı sıra çoklu görev ve farklı aşamaların birleşimi nedeniyle görev gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasıyla birleşti. görevleri tek adımlara böler. İşlev odaklı olmaktan süreç odaklı olmaya genel bir geçiş oldu.

Çalışanların ve IS profesyonellerinin teknik yeteneklerinde de iyileştirmeler yapıldı. Operasyonel faydalar arasında iyileştirilmiş müşteri hizmetleri, azalan maliyetler, daha iyi envanter yönetimi ve gerçek zamanlı işlemenin kolaylaştırılması, finansal ve diğer bilgilerin akışı ve kullanılabilirliği yer aldı. Bütün bunlar daha iyi karar verme ve daha fazla hesap verebilirlik sağladı. Genel olarak, ERP, işlevler arasında sorunsuz bir şekilde bilgi depolamak ve almak için sistematik bir yapı oluşturmak için kullanıldı.

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Farklar

Bu bölümde, aşama aşama modelinde gösterildiği gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler arasındaki ERP uygulama sürecindeki farklılıkları açıklıyoruz.

Aşama Çerçevesi

Çerçevenin en önemli yönü fazların varlığıdır. Her aşamada, bir şirket belirli modülleri seçer, bunları uygular ve sonraki uygulama aşamalarında temel öğrenmelerden yararlanır. Aşamalandırma süreci, Hintli şirketlerin uygulama risklerine maruz kalmayı sınırlamasına izin verdi. Gelişmiş ülkelerdeki mevcut çalışmalarda evrelerin varlığından söz edilirken evrelerin varlığından söz edilmemiştir.

Bunun nedeni muhtemelen gelişmiş ülkelerdeki çoğu şirketin kuruluş çapında BT kullanımı konusunda nispeten daha uzun bir geçmişe sahip olması ve genel farkındalık ve toplumsal kabul seviyesinin daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle, entegrasyonun faydalarından hızlı bir şekilde yararlanmak için tüm ana modülleri tek seferde uygulayarak büyük patlama yaklaşımını benimsediler.

Hintli şirketler ve muhtemelen diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler, ERP’den önceki düşük BT kullanım seviyeleri nedeniyle, uygulamaya yönelik muhafazakar bir yaklaşım benimsemek zorunda kaldılar.

Bu, tam bir paket uygulamasının gerektireceği büyük kaynakları taahhüt etmekten kaçınmalarına, değişiklikleri kademeli olarak aşılamalarına ve başarısızlık risklerini en aza indirmelerine izin verdi. Aşamalı uygulama, kavram ve ruh olarak, yazılım geliştirmeye risk odaklı bir yaklaşım öneren Boehm’in (1986) sarmal yazılım geliştirme yaşam döngüsü modeline benzer.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir