ERP Kabulü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 ERP Kabulü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Temmuz 2022 Erp açılımı Nedir? ERP Programlar Erp yazılımları Nelerdir? 0
Proje Çalışma Sistemi 

 ERP Kabulü

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, kuruluşlardaki çeşitli işlevleri ve süreçleri entegre eder. ERP yazılımı, her biri şirket içinde farklı işlevlerin yerine getirilmesine yardımcı olan farklı modüller şeklinde geliştirilmiştir. Modüller, aynı veri tabanıyla arabirim oluşturur ve iş akışlarının farklı modüller arasında tasarlanabilmesi için entegre edilmiştir.

Yazılım, iş süreçlerini standartlaştırmaya yardımcı olur ve işlem verilerinin kuruluş çapında kullanılabilirliğini sağlar. ERP yazılımı, envanter yönetimi, tedarik ve üretim planlama işlevlerini içeren önceki üretim kaynak planlama (MRP) sistemlerinden evrimleşmiştir.

ERP yazılımının uygulanması 1990’ların başında başlamış ve 1990’ların sonlarında ERP pazarının büyüme oranı %30 ile %40 arasında olmuştur. 2001 itibariyle, dünya çapında 30.000 şirket ERP’yi uygulamıştı ve ERP pazarının toplam değeri 25 milyar dolardı. Asya’daki ve gelişmekte olan dünyanın diğer bölgelerindeki şirketlerde ERP uygulaması ve benimsenmesiyle ilgili çok fazla literatür yoktur.

Bu kuruluşlar, BT kullanımının karmaşıklığı ve kültürel ve sosyal bağlamlardaki farklılıklar nedeniyle, gelişmiş dünyadaki kuruluşların karşılaştığı sorunlardan önemli ölçüde farklı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu yazıda, Hindistan’daki şirketlerin ERP sistemlerini uygularken yaşadıkları bazı deneyimleri anlatıyoruz.

ERP benimseme sürecini etkileyen kritik faktörleri ve sorunları analiz etmek için bir çerçeve sunuyoruz ve fırsat ve risk alanlarını vurguluyoruz. Çerçeve, diğer gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde yeterince geneldir.

ERP yazılımının uygulanması, geleneksel yazılım geliştirmeden oldukça farklıdır. ERP yazılımı, raftan satın alınan ve daha sonra bireysel şirketlerin süreçlerinin belirli özelliklerini içerecek şekilde yapılandırılan tek bir programdır. Yazılımın bölümleri, belirli bir şirketin iş akışını ve süreçlerini doğru bir şekilde temsil edebilecek şekilde özelleştirilmelidir. Bu, birçok faaliyetin yürütülmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Çoğu çalışma, uygulama sürecini aşamalar açısından tanımlamıştır.

Ross ve Vitale (2000), ERP uygulamasının beş aşamada yapıldığını öne sürmektedir. Tasarım aşaması, bir organizasyonun belirli paketi seçtiği ve gerekli özelleştirmenin kapsamına karar verdiği planlama ve standardizasyon ile ilgilenir. Uygulama aşamasında, yazılım uygulanır ve yayına girer.

İstikrar aşamasında, firma yeni sisteme uyum sağlar ve entegrasyon aksaklıklarını belirleyip düzelterek onu mevcut operasyonlarına entegre eder. Sürekli iyileştirme aşaması, diğer satıcıların eklentileri aracılığıyla ERP paketinin mevcut işlevselliğine yapılan eklemelerle işaretlenir.

Kuruluşlar, ERP yazılımının işleme dayalı yeteneklerini artırmak için tipik olarak veri ambarı, veri madenciliği, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılımı uygular. Dönüşüm aşamasında, kuruluş daha verimli süreçler ve muhtemelen ortaklarla daha iyi bilgi alışverişi açısından ERP sisteminin faydalarını görmeye başlar ve bu da esneklik ve yanıt verebilirliğe yol açar.


ERP programı öğrenme
ERP Programları
Erp nedir
Erp ekşi
Erp yazılımları Nelerdir
ERP sistemi
Erp açılımı Nedir
En iyi ERP Programları


Rajagopal (2002) altı aşamalı bir model önermektedir. Başlangıç ​​aşamasında, kuruluşlar, ERP’nin benimsenmesini gerekli kılabilecek BT ​​altyapı entegrasyonu ve iş süreçlerinin yeniden mühendisliği gibi olası ticari faydaları inceler.

Benimseme aşaması, paket ve satıcı seçimi ile ilgili yatırım kararları ve maliyet-fayda analizi gibi faaliyetlerden oluşur. Adaptasyon aşamasında sistem hayata geçirilir ve kullanıma hazır hale gelir.

Kabul aşamasında, kullanıcılar ERP sistemini kullanma konusunda daha rahat hale gelir, gereksinimleri dahil edilir ve sistemin genel faydaları görünür hale gelir. Rutinleştirme aşamasında sistem entegrasyonu gerçekleştirilir, kullanıcılar sistemi tamamen kabul eder ve kullanımı rutin bir faaliyet haline gelir.

Son olarak, infüzyon aşamasında kuruluş, mevcut olabilecek bir sonraki fayda düzeyine bakar. Kuruluş, sistemi “sadece” kullanmanın ötesine geçer – farklı işlevlerin performansını artırmak için mevcut bilgileri kullanır.

Markus ve Tannis (1999) tarafından önerilen modelde, kiralama aşaması, paketin ve danışmanların gözden geçirilmesi, seçilmesi ve ERP’yi bir zorunluluk haline getiren işle ilgili faktörlerin açıklığa kavuşturulmasını içerir. Proje aşaması, uygulama sürecinin farklı yönlerini tanımlar ve proje yönetimi, yazılım özelleştirmesi ve süreç yeniden mühendisliğinden oluşur.

Shakeout sırasında yöneticiler yazılıma aşina olurlar. Sistem hataları raporlanarak düzeltilir ve işletme üzerindeki operasyonel etkiler hissedilir. Son olarak, yukarı ve ileri aşamada, ERP’den stratejik iş faydaları ortaya çıkar, ek teknik beceriler oluşturulur ve yükseltmeler planlanır.

ERP uygulaması, IS mimarisinde önemli değişiklikler, sürecin yeniden tasarımı, yeni teknoloji ile artan yönetim yetkinliği ve rahatlığı ve kritik süreçlerde BT’nin daha büyük bir rolü ile sonuçlanır. ERP’nin benimsenme sürecini bir dizi faktör etkiler.

Birincisi, güçlü liderlik desteği, kaynakların ve insan gücünün mevcudiyetini sağlamak ve çalışanlara yazılımın önemini bildirmek için önemlidir. İkincisi, ERP girişimi hakkında açık ve dürüst iletişim, kurumsal ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasını ve dolayısıyla yazılımın daha hızlı kabul edilmesini sağlar.

Ayrıca, çalışanların ERP uygulamasının mantığını anlamalarına yardımcı olur ve mevcut sistemlerdeki sorunları takdir etmelerini sağlar. Üçüncü bir etkileyici faktör, uygulama ekibinin beceri ve yetkinlikleridir.

Teknik olarak güçlü, karar verme yetkisine sahip, kuruluştaki önemli kişilere siyasi olarak yakın ve son kullanıcı ihtiyaçlarını iyi anlayan uygulama ekipleri, kuruluşların uygulama zorluklarını ve zaman ve maliyet aşımlarını en aza indirmesini sağlar.

ERP YAZILIMININ KABUL EDİLMESİ: BİR SÜREÇ MODELİ

Sorunlar ve Sorunlar

İlk ERP sistemleri 1990’ların ortalarında Hindistan’da benimsendi ve Hindistan ERP pazarı 1995-2001 yılları arasında ortalama %70 oranında büyüdü. 2001 itibariyle, yaklaşık 800 şirket ERP yazılımını2 uygulamıştı. Hintli şirketlerdeki ERP uygulama deneyimlerinin incelenmesi, yeni teknolojinin benimsenmesinin ilginç bir örneğidir, çünkü birçok Hintli şirket, tek bir kuantum sıçramasında çok ilkel BT tabanlı sistemlerden karmaşık ERP sistemlerine geçmektedir.

Hint şirketlerinde ERP benimseme sürecini karakterize eden faktörleri anlamak için, ERP yazılımını uygulayan imalat ve hizmet sektörlerindeki 10 farklı sektörden 25 şirketin ERP benimseme süreçlerini inceledik. Bu makale, bulguları Hindistan’daki şirketlerin ERP uygulama sürecinin farklı yönlerini açıklayan kapsamlı bir çerçeve biçiminde sunmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir