İstemci Kaynaklı Bakım Talebi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İstemci Kaynaklı Bakım Talebi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Temmuz 2022 Sunucu ve istemci Arasındaki fark Sunucu ve istemci Nedir Valorant istemci 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kurumsal Kaynak Planlama Bakım Kavramları

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), farklı departmanların ihtiyaçlarını entegre etmek ve bunlara hizmet etmek ve bir şirketin iş fonksiyonlarını ve süreçlerini tek bir yönetim sistemi, veritabanı ve arayüz üzerinde otomatikleştirmek için tasarlanmış paket bir yazılım ve beraberindeki en iyi uygulamalar dizisidir.

ERP, işletmenin gerçek zamanlı, daha etkili ve duyarlı bir şekilde çalışmasına olanak tanır ve bir şirketin iş zekasının önemi vardır (örn. performans, üretkenlik, müşteri memnuniyeti, kullanılabilirlik, envanter yönetimi, iletişim).

SAP, Oracle ve PeopleSoft ilk üç ERP yazılımı satıcısıdır. ERP yazılım kurulumu ve popülaritesi son on yılda, özellikle 1990’ların sonunda arttı (bir zamanlar Y2K sorununun her derde deva olduğu düşünülüyordu). ERP kullanımına yönelik motivasyonlar, dahili iş entegrasyonu, en iyi iş uygulamaları, rekabet avantajı ve operasyonel maliyetin azaltılmasıdır.

Piyasa trendini takip ederek, özellikle büyük işletmeler tarafından çok sayıda ERP uygulama projesi yürütülmüştür. Ancak multi-milyon dolarlık ERP uygulama projeleri sorunsuz değildir. Bazı şirketlerde, uygulama çok daha uzun sürer ve beklenenden daha büyük bir bütçe gerektirir ve yazılımda çok sayıda değişiklik ve konfigürasyon gereklidir.

Bazı işletmeler yazılıma uyum sağlamak için mevcut süreçlerini değiştirmek zorunda kalıyor ve bu nedenle önemli bir iç direnç ve değişim yönetimi ile uğraşmak zorunda kalıyor. Hatta birkaç şirket, başarısız ERP uygulama projeleri yüzünden iflas etti.

İstemci açısından tipik bir paket yazılım yaşam döngüsü, uygulama ve kurulum, bakım ve yükseltmeyi içerir. Geleneksel yazılım bakımı, birçok araştırmacı tarafından yazılım yaşam döngüsündeki en uzun ve en maliyetli aşama olarak kabul edilmiştir. Bu aynı zamanda ERP bağlamı için de geçerlidir.

Deneyimlerden ve literatürden, aynı ERP bakım faaliyetini ve uyarlama seçeneklerini tanımlamak için kullanılan terimleri çevreleyen tutarsızlıklar ve karışıklıklar olduğu gözlemlenmiştir. Anlamları ile birlikte en doğru ve uygun terimleri belirlemek, araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında daha iyi iletişimi kolaylaştırabileceği ve araştırma sonuçlarının gerçek dünyaya daha etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayabileceği için değerli bir çabadır.

Bu makale, ERP bakım faaliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını vurgulamayı ve ERP bakım bağlamında yaygın olarak kullanılan terimlerin kullanımındaki karışıklıkları ve tutarsızlıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Bu metindeki tartışma, SAP’nin ERP yazılımına odaklanmaktadır.

Yankee Group’un 350 iş karar alıcısıyla yaptığı bir ankette, SAP’nin en çok tanınan isim olduğu ve onu Oracle ve PeopleSoft izlediği ortaya çıktı. Anket ayrıca, katılımcıların %50’sinin büyük bir satıcıyı tercih ettiğini ortaya koydu. Bu, bu makalenin geniş bir izleyici kitlesi için geçerli olacağını göstermektedir. Ayrıca bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu SAP yazılımına dayalı olarak yapılmıştır. Bu, mevcut çalışmalarla karşılaştırma yapılmasına izin verir.

Genel olarak, ERP bakımı bağlamında kullanılan terimler hakkında kafa karışıklığı ve aynı ERP bakım faaliyetlerine ve uyarlama seçeneklerine atıfta bulunmak için kullanılan terimlerdeki tutarsızlıklar pratikte, ticari basında ve akademik literatürde gözlemlenmektedir. Örneğin, yama bakımı ve yükseltme, müşterilerin ERP bakım faaliyetlerinin bir parçası mı? ERP geliştirmesi, ERP modifikasyonuna benzer mi ve “özelleştirme” terimi, “yapılandırma” ile birbirinin yerine kullanılabilir mi?


Valorant istemci
Sunucu ve istemci Nedir
İstemci Nedir
Sunucu ve istemci Arasındaki fark
Sunucu istemci modeli
Sunucu Nedir
Lan istemcisi nedir
İstimci nedir


İstemci Kaynaklı Bakım Talebi Türleri

Bir ERP ortamında bakım talepleri, hem ERP istemcisi hem de satıcı tarafından başlatılanları içerir. Glass ve Vessey (1999) tarafından ERP bakımı üzerine yapılan bir araştırma, ERP kullanan bir organizasyon içinde sunulan bakım taleplerinin çoğunun geliştirme odaklı olduğunu göstermiştir.

Orijinal ‘vanilya aromalı’ yazılımın sunduğundan istenen ve/veya daha iyi bir şekilde çalışmak için mevcut işlevselliği değiştirmek için iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Gerçekte müşterilerin ERP bakımı ayrıca düzeltici, uyarlanabilir ve kullanıcı desteğini de içerse de, yazarın bilgisine göre bunlar hakkında çok az araştırma yapılmış ve yazılmıştır. Önceki araştırmalar, ERP uygulama projelerinin maliyetli, uzun, başarısızlık ve kritik başarı faktörlerine odaklanmıştı.

Bununla birlikte, yükseltmeyi içeren bakımla ilgili olarak (bazıları satıcı tarafından bir maliyetle desteklense de), uygulama sorunlarının ERP yazılım yaşam döngüsü maliyetleri ve sorunlarının buzdağının görünen kısmı olması muhtemeldir.

Çözümler

Bir geliştirme, düzeltici veya uyarlanabilir bakım talebini uygulamak için, satıcı tarafından sağlanan ve/veya sağlanan uyarlama seçeneklerinin bilgisi önemlidir. SAP (1998) ve danışman Kessler’e (1999) göre, SAP standardını uyarlamak için beş temel seçenek vardır. SAP uyarlama seçeneklerinin listesi ve açıklaması verilmiştir.

SAP terzilik sınıflandırması teknik odaklıdır ve belirli terzilik görevlerinin performansına ve hangi aracın kullanılacağına vurgu yapar. Terzilik seçeneğinin daha ayrıntılı bir analizi akademik literatürde verilmiştir.

Brehm et al. (2001), uyarlama seçeneklerini çoklu perspektiflerden nasıl yapıldığını, neyin değiştirildiğini/değiştirildiğini ve ilgili katmanları (yani arayüz, uygulama ve veritabanı) tanımlamaktadır. Bu sınıflandırma, uygulama literatürünün bir analizinden ve yazarların MIS yöneticileriyle (SAP müşteri kuruluşlarından) yaptığı görüşmelerden elde edilmiştir.

Glass ve Vessey (1999) tarafından verilen uyarlama seçeneklerinin başka bir versiyonunda, SAP “özelleştirme” terimi, dahili konfigürasyon anahtarları aracılığıyla ERP işlevselliğinde yapılan değişiklikleri içeren konfigürasyon faaliyetlerine atıfta bulunmak için kullanılır. Öte yandan, “uzantı”, kullanıcı çıkışları, cıvatalar ve özel kod eklentileri ile ilgili değişiklikleri açıklamak için kullanılır.

Satıcı Kaynaklı Bakım Talebi Türleri

Harici kaynaklı bakım faaliyetleri, satıcı tarafından dağıtılan ancak ERP istemcisi tarafından ERP sisteminde uygulanan destek paketleri veya yamalar ve yükseltme sürümlerinden oluşur. Bir destek paketi veya yama, halihazırda kurulu bir sürüm için düzeltmeler ve ilave ayarlamalar içerir.

ERP müşteri kuruluşları, örneğin SAP gibi bir ERP satıcısıyla yapılan bir bakım sözleşmesi aracılığıyla bakım destek hizmetleri alır. Yıllık bakım ücreti, genellikle ilk yazılım lisans ücretinin %12 ila %20’si arasındadır. SAP, müşterilerine etkin bakım desteği sağlarken, yama desteğini çevrimiçi sistemde yayınlar. Bu sistem, belirli alanlarda program hatalarını düzeltmeye adanmış çeşitli yama türleri sunar.

Bir ERP yükseltmesi, ERP uygulama sonrası faaliyetlerinin bir parçasıdır. Yüklü bir ERP sürümünün, piyasada aynı satıcıdan (neredeyse her zaman) kolayca bulunabilen daha yeni bir sürümle değiştirilmesini içerir. Yama bakımının (hata düzeltme ve bazen küçük geliştirmeler anlamına gelir) aksine, kuruluşlar önemli yeni işlevlerin ve yeni teknolojilerin veya iş fırsatlarının faydalarını gerçekleştirmek için tipik olarak yeni bir ERP sürümüne geçerler.

Temel olarak iki tür yükseltme vardır: işlevsel ve teknik. İşlevsel bir yükseltmeyi uyguladıktan sonra, sistem kullanıcıları sistemde yeni ve/veya ek işlevler yaşayacaklardır. Öte yandan, genellikle teknik bir yükseltmeden ek işlevsellik bulunmaz.

Bu tür bir yükseltme genellikle daha iyi bir yazılım platformuna geçme, daha iyi performans elde etme ve uygun bir geçiş yolunu sürdürme ihtiyacıyla tetiklenir. Teknik yükseltme, “işlevselliğin değiştirilmesini beğenmeyi sever”. Öte yandan, işlevsel bir yükseltme, önemli iş geliştirmeleri ve geliştirme faydaları sağlar.

Dahili olarak oluşturulan bakımın aksine, müşteri organizasyonları bir yama bakımı veya yükseltme gerçekleştirirken hangi uyarlama seçeneğinin benimseneceğini belirlemek zorunda değildir. Bu faaliyetlerde müşterilere yardımcı olmak için satıcı tarafından belirli program, araçlar ve metodoloji sağlanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir