Etkileşim Yoluyla Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Etkileşim Yoluyla Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Kasım 2022 BASAMAKLANDIRILMIŞ öğretim yöntemi Etkileşimli öğretim basamakları Etkileşimli öğretim yöntemi basamakları yaz yaz 0
Karmaşık Etkileşimler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgi Sağlama

WEL kullanımı için dokuz farklı senaryo tanımlanabilir. Dört gruba ayrılabilirler: Web’in öğrencilere ve sınıf dışındaki diğer kişilere bilgi sağlamak için kullanıldığı bilgi sağlama senaryoları; sınıftaki kaynaklara erişim sağlayarak veya derslerin sınıf dışında yayınlanmasını sağlayarak sınıfı genişletmek için Web’in kullanıldığı sınıf kaynak senaryoları; uzaktan çalışan öğrenciler arasında işbirliğine dayalı öğrenmeyi desteklemek için etkileşimli sanal sınıflardan Web kullanımına kadar değişen etkileşimli öğrenme senaryoları; ve Web’in önceki senaryolarda öngörülmeyen şekillerde teknoloji ve pedagoji ile deney yapmak için kullanıldığı deneysel bir senaryo.

Senaryolardan herhangi biri veya hepsi tek başına veya birlikte, tek bir derste veya tüm üniversite tarafından kullanılabilir.

İlk senaryo grubu (1’den 3’e kadar), geleneksel sınıf temelli öğrenime yönelik artımlı değişiklikleri temsil eder. Bu senaryolarda, Web, öğrencilere ders için gerekli bilgilerin bir kısmına erişmeleri için zaman ve yer konusunda biraz esneklik sağlayan bir bilgi dağıtım mekanizması olarak kullanılır.

Senaryolar, kurs kataloğu bilgilerinin basit bir şekilde yayınlanmasından, öğrencilerin sınıf dışında derslere ‘katılmalarına’ izin vermek için video akışının kullanımına kadar uzanır. Her senaryonun başarılı bir şekilde kullanılması için gereken bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) altyapısı, eğitimi ve becerileri oldukça basittir.

WEL senaryolarının en basiti ve en yaygını, bir kursla ilgili temel katalog bilgilerinin sağlanmasından oluşur: kurs tanımı, ders kitaplarının listesi, öğretmen(ler)in adı, ders programı, tahsis edilen sınıf(lar) ve sınav prosedürleri.

Çoğu üniversite web sitesi bu bilgilerin en azından bir alt kümesini içerir. Bu, yönetilmesi basit bir senaryodur. Üniversitenin bir Web sunucusuna ve bakımını yapacak personele ihtiyacı vardır. Bu tür kataloglarda yayınlanan bilgiler genellikle bir havuzda toplanır veya tek bir kaynaktan sağlanır. Statik olduğundan ve nadiren bir sömestrde bir defadan fazla güncellenmesi gerektiğinden, geçerliliği koruma çabası oldukça düşüktür.

Senaryo 2’de, duyuru panosu, öğretmenler ders materyallerini elektronik biçimde dağıtmak için Web’i kullanır. Bu tür materyaller şunları içerebilir: sınıfta öğretmenler tarafından kullanılan eğitim materyali (slaytlar, vaka çalışmaları, gazete makaleleri, ders içeriğiyle ilgili site URL’leri), geçmiş sınav metinleri ve çözümleri ve resmi Üniversite iletişimi.

İçeriğin tamamı, kurs başlamadan önce bir ders kitabının çevrimiçi eşdeğerinde veya kurs süresince zaman zaman sunulabilir (örneğin, ders slaytları her dersten sonra çevrimiçi olarak konulabilir).

Sınıf kaynağı olan Senaryo 3’te Web’in kullanımı Senaryo 2’dekinden daha dinamiktir. Öğretmen, kurs sırasında sorulan sorulara, ifade edilen ilgiye ve dersin nasıl yapılacağına ilişkin diğer deneyimlere yanıt olarak kursun Web sitesine eklemek için yeni materyal seçer. öğrenciler kursa teslim edildiği anda yanıt veriyor. Birden fazla sınıf (bölüm) içeren kurslarda, her sınıf ortak kurs duyuru panosunda bulunan materyali paylaşabilir, ancak oldukça farklı ek kaynaklara sahip olabilir.

Senaryo 2 ve Senaryo 3’ün etkili bir şekilde benimsenmesi, öğrencilerin dersin Web sitelerine düzenli olarak erişmesine izin vermek için Senaryo 1’den daha kapsamlı bir ICT altyapısı gerektirir.

Senaryo 2’de, bazı üniversiteler öğretmen adına siteye materyal yüklemek için personel sağlar, ancak Senaryo 3’te öğretmenlerin kendi materyallerini yükleyebilmek için BT’ye ve eğitime ihtiyacı vardır.

Dolayısıyla bu seviye, WEL’i desteklemek için gereken kaynaklarda önemli bir kaymaya işaret eder. Aynı zamanda, WEL’in kattığı değerde önemli bir kaymaya işaret ediyor; Bu düzeyde WEL, öğrencilere, kurs ilerledikçe öğrenmeleri ve deneyimleriyle doğrudan ilgili güncel materyallere hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlama fırsatı sunar.


Etkileşimli öğretim basamakları
Etkileşimli öğretim yöntemleri
İnteraktif öğrenme
BASAMAKLANDIRILMIŞ öğretim yöntemi
İnteraktif eğitim siteleri
Etkileşimli öğretim yöntemi basamakları yaz yaz
En etkili öğrenme aracı
ÖĞRETME biçimleri


Bir Sınıf Kaynağı Olarak Web

Sınıf kaynağı olan Senaryo 4’te öğretmen, sınıf dışındaki kaynaklardan referans materyallerine, sunumlara ve gösterilere erişmek için Web’i kullanabilir.

Bu senaryoda Web, daha önce başka kaynaklardan alınmış veya öğretmen tarafından başka şekillerde erişilmiş olabilecek kaynaklara kolay erişim sağlar. Öğretmen için nispeten basit olsa da bu senaryo, sınıf içinden uygun BT ve İnternet altyapısına güvenli erişim sağlanmasını gerektirir.

Senaryo 5, video akışı, sınıflardaki kaliteli kayıt ekipmanı ve onu çalıştıracak ve bakımını yapacak personel, üst düzey sunucular ve videonun izlenebileceği tüm konumlara yüksek hızlı ağlar dahil olmak üzere teknolojiye daha önemli yatırımlar gerektirir.

Etkili kullanım için, öğretmenlerin hem sınıfta hem de video ile sunum için uygun görsel yardımcıları nasıl yapılandıracaklarını ve sunacaklarını öğrenmeleri gerekir.

Öğrencilere sınıfın dışından ‘derslere katılma’ seçeneği sağlamak ve öğretmenin farklı materyal sunumunu gözden geçirmek için video akışının birincil kullanımları, eğitimin doğasında yalnızca artan bir değişikliği temsil eder.

Etkileşim Yoluyla Öğrenme

Web’in kullanımı, öğretmen ile öğrenciler ve öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimi içeren etkileşimli öğrenme senaryolarında daha dinamiktir.

WEL sanal sınıf senaryosunda (Senaryo 6), senkronize video, ses, beyaz tahta ve diğer araçları kullanarak eksiksiz sınıf derslerini iletmek için Web kullanılır. Farklı konumlardaki öğretmenler ve öğrenciler, ders bileşenlerini paylaşabilir, sorular sorabilir, yanıt verebilir ve birbirleriyle çeşitli şekillerde etkileşim kurabilir.

Kampüs tabanlı öğrenciler için sanal bir sınıf, sınıf deneyimlerini diğer kampüslerde bulunan sınıflarda öğretmenler ve öğrencilerle paylaşma fırsatı sağlar.

WEL için bu seçeneği değerlendiren üniversiteler, BİT altyapısına, eğitime ve kursun yeniden tasarımına yapılan önemli yatırım maliyetlerini öğrencilerin getirisine karşı tartmalıdır.

Etkileşimli Web olan Senaryo 7’de etkileşimler, esas olarak kurs forumlarının kullanımına, kaynak katkılarına, öz-değerlendirme testlerine, ödevlerin teslimine ve güvenli çevrimiçi sınavlara dayalı olarak biraz pasiftir.

Bu, çevrimiçi öğrenme platformlarının en yaygın uygulamasıdır. Öğretmenlerin bu senaryoyu etkili bir şekilde benimsemeleri için önemli ölçüde eğitim ve desteğe ihtiyaçları vardır. Öğrencilerin ayrıca, hem teknolojinin işlevlerinin kullanımı hem de kurs deneyimlerinin ve öğrenimlerinin kalitesini artırmak için sağlanan işlevlerin nasıl kullanılacağı konusunda hazırlık yapmaları gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir