Formatlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Formatlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2022 Dosya formatları Müzik dosya formatları Şeffaflığı destekleyen formatlar Video formatları 0
Yapay Veri Kümesi

YÖNTEMLER

Çalışma grubu, ev sahibi kurumda sağlık ve güvenlik konusunda bir giriş kursuna kayıtlı toplam 37 ikinci sınıf ve küçük öğrenciden oluşuyordu. Öğrencilere, çeyreğin ilk üç haftasında (ilk ara sınava kadar) derse katılmama ve tüm dersleri yalnızca web üzerinden alma seçeneği verildi. Seçildikten sonra, bu öğrencilere ilk ara sınava kadar bir daha derse girmemeleri talimatı verildi. On sekiz öğrenci bu Video Dersi (VL) seçeneği için kendi seçimini yaparken, kalan 19 öğrenci Sınıf Dersi (CL) adlı bir kontrol grubu oluşturdu.

Kontrol grubu, VL grubuna kıyasla (GPA=2.8) ortalama 3.1 not ortalaması ile geçmiş akademik performans açısından biraz daha iyiydi. CL grubu 6 erkek ve 13 kadından oluşuyordu, oysa VL grubu 5 kadın ve 13 erkek ile neredeyse tamamen tersine çevrilmişti. Her iki grup da benzer şekilde çevrimiçi öğrenmeye maruz kaldı. Her iki grubun özelliklerinin bir sunumu gösterilir.

VL grubunun tüm ders içeriğini, öğrenci hesaplarına Blackboard aracılığıyla teslim edilen dokuz (9) .mp4 video ve ilgili PowerPoint slayt gösterileri biçiminde alması bekleniyordu. İçeriğin çözünürlüğü ve ekran boyutu özellikle Apple® iPod tarafından belirtilen daha küçük format için tasarlanmış olsa da, öğrenciler videoları taşınabilir cihazlara aktarabildiler veya bir bilgisayarda izleyebildiler.

Her sınıfa katılan CL öğrencileri, VL grubu için videoların 2 saat 40 dakikalık çalışma süresine kıyasla yaklaşık 6 saat konuyla ilgili sınıf teması alacaklardır. VL grubunun her videoyu kaç kez izlediği konusunda herhangi bir ölçüm yapılmadı.

Bu çalışmada M-Learning içeriğinin üç yönü değerlendirildi. VL grubuna sunulan içeriğin eğitimsel etkinliğini belirlemek için iki grubun birinci ara sınavdaki performanslarının bir karşılaştırması yapılmıştır. (M-Learning içeriğinin tamamen yetersiz olduğunun kanıtlanması durumunda, bu pilot test, kursun yalnızca ilk üçte biri ile sınırlıydı.)

Değerlendirme, eğitmen tarafından belirlendiği üzere, grupların 13 “temel kavram” üzerindeki performansının bir alt küme değerlendirmesini içeriyordu. VL grubuna sağlanan 9 maddelik bir anket aracılığıyla .mp4 video deneyiminin niteliksel yönleri de incelendi. Son olarak, CL grubuna VL seçeneğine katılma konusundaki isteksizlikleri sorulmuştur.

SONUÇLAR

Vaka-kontrol grupları arasındaki istatistiksel karşılaştırma, iki grubun birinci ara sınav performansında herhangi bir farklılık göstermedi (t-testi; p<0.05). VL grubu, CL grubundan biraz daha düşük puan aldı; grup ortalaması %69’a karşılık CL öğrencileri için %75’ti. Test aracıyla ilişkili hata payı +/- %4 (göreceli yüzde, %95) veya 1 test sorusuydu.

Temel kavramlar sorularıyla ilgili olarak, VL ayrıca CL grubundan daha düşük performans gösterdi (CL öğrencileri için %75 doğru ve %81). Yine bu genel fark, +/- %7,6’lık bir hata payı ile anlamlı değildi (p=0,41).

13 temel kavram test sorusundan 3’ü için VL grubu, CL grubundan önemli ölçüde düşük performans gösterdi (p<0.04— p<0.001). Bununla birlikte, bu soruların rapor edilen genel farklılığa katkısı daha fazla değerlendirilmemiştir ve dolayısıyla CL grubundaki eğitmen tartışmasının veya VL grubundaki toplam izleme süresinin bu sonuçlarda oynadığı rolü nicel olarak belirlemek mümkün değildir.

M-Learning içeriğinin faydalarına ilişkin kendine özgü sonuçlar görüldü. VL kullanıcılarının çoğu, yüksek kaliteli .mp4 içeriğini ve indirme deneyimini kolay buldu ve test sonuçlarında bir faktör değildir.


Video formatları
Dosya formatları
IMG formatları
Müzik dosya formatları
Şeffaflığı destekleyen formatlar
Inkscape desteklediği dosya formatları
Video formatları değiştirme
Görüntü formatları PDF


Şaşırtıcı bir şekilde, bu aynı gruptaki öğrencilerin çoğu, derse bizzat katılsalardı daha başarılı olacaklarını ve ayrıca ders içeriğini yalnızca .mp4 videoları ve Blackboard içeriği yoluyla almaya devam etmemeyi tercih edeceklerini hissettiler. Bu tür algılara rağmen, VL yaklaşımının faydaları grup tarafından takdir edildi. Deneyimleriyle ilgili açık uçlu sorulara yanıt olarak, en çok VL seçeneğinin özerkliği ve videoları istendiğinde geri alma veya yeniden izleme yeteneği beğendi.

CL grubunun .mp4 denemesine katılma konusundaki isteksizlikleriyle ilgili açık uçlu soruya verdiği yanıtlar Şekil 6’da özetlenmiştir. Verilen en yaygın neden, bu öğrenci grubunun genel olarak kendilerini daha rahat ve öğrenime daha uygun hissetmeleriydi. sınıf ortamı (katılımcıların yaklaşık %56’sı). Daha az neden, önceki kötü çevrimiçi deneyimler (%5), ekipman eksikliği (%5), geride kalma korkusu (%17) ve belki de öğrenme teknolojisi tarafından dikkatin dağılmasıdır (%17).

Bu kursta tasarlandığı ve sunulduğu gibi, M- Learning’in endüstriyel hijyen ve iş güvenliği konularında geleneksel sınıf derslerine eğitim açısından etkili bir alternatif sunabileceği açıktır. Burada değerlendirilen modüllerin geliştirilmesi, eğitmen adına önemli bir zaman taahhüdü içeriyordu. Eklenen M-Learning içeriğine yönelik çabaların mutlaka yüksek talep değerlendirme listelerine veya pazarlara yönlendirilmesi gerekecektir.

Bu, bazı doğal zayıflıkları olan çok küçük ölçekli bir çalışmaydı. Gelecekteki çalışmalar, herhangi bir değerlendirme ölçüsüne göre harcanan süreyi tahmin etmeye çalışmak için test grubundaki öğrencilerin M-Öğrenim materyallerini incelemek için harcadıkları gerçek süreyi kapsamalıdır (örneğin, test puanı başına çalışılan dakika yüzdesi veya benzeri).

Böyle bir önlem, M-Öğrenim materyallerinin etkinliği arasındaki ilişkinin doğasını, daha fazla emek yoğun canlı ders alternatifine göre aydınlatabilir. Gelecekteki çalışmalar, bu parametrelerin test sonuçları üzerindeki olası kafa karıştırıcı etkilerini kontrol etmek için çalışma grupları arasındaki cinsiyet ve not ortalamasını da dikkate almalıdır.

Elde taşınan mobil cihazlar veya 3G ağları üzerinden konuşlandırıldığında, bu kursta sunulanlar gibi özel içerik, bir üniversite kampüsüne uzak olanlar (örn. askeri, denizaşırı veya kırsal yerlerde konuşlandırılmış) için yeni, esnek eğitim veya profesyonel sertifika bakım fırsatları sunabilir. veya önemli bir banliyö veya işle ilgili seyahat süresine sahip olmak gerekir.

Döngüsel-durağan sinyallerin iki boyutlu (2-D) varış yönünü (DOA) tahmin etmek için yeni bir basitleştirilmiş dizi konfigürasyonu tabanlı yöntem sunulmaktadır. Sensör çıkışlarının döngüsel korelasyon fonksiyonlarından oluşturulan sözde veri Matrislerinin öz ayrıştırılmasıyla önerilen yöntem sadece geniş bant değil aynı zamanda dar bant sinyallere de uygulanabilir. Ayrıca, 2-D DOA’lar, 2-D arama veya parametre eşleştirme prosedürleri olmadan tahmin edilebilir. Bilgisayar simülasyonları, yöntemimizin yeteneklerini gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir