M-Öğrenim Kursu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

M-Öğrenim Kursu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2022 DESTEKLEME ve YETİŞTİRME KURSLARI DESTEKLEME ve YETİŞTİRME Kursları başvuru E-kurs başvuru 0
Model Yorumlaması

Endüstriyel Hijyen ve İş Güvenliği Konusunda Bir M-Öğrenim Kursunun Değerlendirilmesi ve Etkinliği

Bu proje, özellikle bir M-Öğrenim ortamı için 20 tanıtıcı endüstriyel hijyen ve güvenlik video modülünün oluşturulmasını içeriyordu. Bu M-Öğrenim içeriğinin ve sunumunun eğitimsel olarak geleneksel bir ders sunumu kadar etkili olup olmadığını belirlemek için 9 modül üzerinde testler yapıldı. Üniversite ikinci sınıf öğrencileri ve gençlerden oluşan iki grup arasında test puanları ve anahtar kavramların karşılaştırması yapıldı.

Ders grubu (n=19) tüm ders materyallerini sınıf sunumları yoluyla alırken, video grubuna (n=18) web üzerinden .mp4 modülleri aracılığıyla benzer içerik sağlandı. Kapsanan konular arasında tarih, yasallıklar, toksikoloji, hava kaynaklı tehlikeler, maruz kalma limitleri, kalibrasyon ve numune alma yöntemleri yer almaktadır. İki grup arasında ortalama test puanlarında anlamlı bir fark yoktu.

Belirlenmiş temel kavram testi sorularının bir alt kümesine verilen yanıtların analizi, ders grubunun bu konularda daha yüksek performans gösterdiğini gösterdi. Sonuçlar, seçim yapıldığında öğrencilerin .mp4 formatı yerine dersi tercih ettiklerini gösterdi. Bu derste tasarlandığı ve sunulduğu şekliyle M-Learning’in endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalı bilimlerinde geleneksel sınıf derslerine etkili bir alternatif sunabileceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, eğitmen vurgusu, temel kavramların öğrenilmesini büyük ölçüde etkileyebilir.

Kişisel elektroniklerdeki teknolojik gelişmeler, endüstriyel hijyen ve güvenlik konusunda temel ve sürekli eğitim için farklı alanlar yaratmıştır. Cep boyutunda ses-video oynatıcılar, PDA’lar ve cep telefonları artık tüm teknik içeriği tutmak için yeterli belleğe sahipler ve öğrenciler bu cihazları giderek artan bir şekilde “M-Öğrenme” adı verilen gelişen bir mobil uzaktan öğrenme biçiminde kullanıyorlar.

Reference, M-Learning’i “bireyin düzenli olarak taşıdığı, güvenilir bağlantıya sahip olduğu ve bilgiyle etkileşime geçtiği veya bilgi oluştururken daha üretken olmasını sağlayan herhangi bir aktivite” olarak tanımlamıştır. 

Taşınabilir cihaz terimi, telefonları, PDA’ları, iPod’ları veya diğer MP3 oynatıcıları içerebilir. Referans, bu tanımı makul bir şekilde genişleterek “öğrenci sabit, önceden belirlenmiş bir yerde olmadığında gerçekleşen her türlü öğrenmeyi veya öğrenci mobil teknolojilerin sunduğu öğrenme fırsatlarından yararlandığında gerçekleşen öğrenmeyi” içerecek şekilde genişletmiştir.


dyk kurs kılavuzu 2020-2021
E-kurs başvuru
e-kurs eba
e-kurs 2021
e-kurs 2021 2022
DESTEKLEME ve YETİŞTİRME KURSLARI
e-kurs başvurusu 2022
DESTEKLEME ve YETİŞTİRME Kursları başvuru


Çoğu kişi, modern uygarlığın M-Öğrenim fırsatlarının teknoloji güdümlü patlamasına hazır olduğu konusunda hemfikir olsa da, mobil öğrenmede teknolojiyle geliştirilmiş çabaların geçmişi 1970’lere kadar uzanıyor. Kaset kasetleriyle başlayan bir dönemde, Dynabook, 500’den fazla kitap sayfası veya birkaç saatlik ses depolayabilen, bir dizüstü bilgisayardan daha büyük olmayan ilk taşınabilir cihazlardan biriydi.

Referans ayrıca, bugün bildiğimiz ve kullandığımız şeylerin yaratılması için itici güçler olan Dizüstü Bilgisayarlar ve PDA’ların yaratılmasıyla birlikte yüzyılın başında M-Öğrenim’deki hızlı evrime de dikkat çekiyor. M-Learning, 1900’lerin sonundaki gelişmeler olmadan şimdiki gibi olmayacak olsa da, 21. Yüzyıl, kablosuz PDA’ların, 3G hizmetinin ve hatta Bluetooth’un ortaya çıkmasıyla, önceki tüm teknolojik gelişmeleri geride bıraktığını kanıtlıyor. Tarihin gösterdiği gibi, teknolojide devam eden ilerlemelerin M-Learning teknolojilerini ve bunların hazır, uygun maliyetli erişilebilirliğini iyileştirmesi makul bir şekilde beklenebilir.

Açıkça evrimsel bir sürecin ürünü olan M-Öğrenim, artık E-Öğrenimin ayrı bir alt kümesi olarak kabul edilmelidir. Her iki terimin çoğu zaman iç içe geçmiş olmasına rağmen, iki yöntemin oldukça büyük ve artan sayıda farklılıkları vardır. E-Öğrenim’in aksine, M-Öğrenim sadece coğrafi olarak bağımsız değil, aynı zamanda çevresel olarak bağımsız, her yerde ve her yerde hazır ve nazırdır.

Keegan, ikisi arasında ayrım yapmak için hareketlilik faktörünün önemini vurgular ve M-Öğrenim teknolojisinin iki yöntemi ayırt edebilen 4 özelliğini not eder: 1) M-Öğrenim cihazları, kişilerin tipik olarak her zaman taşıdıkları cihazlardır, 2 ) kişisel cihazlar olarak görürler, 3) nispeten ucuz ve kullanımı kolaydır ve 4) hayatın birçok alanında ve çeşitli farklı ortamlarda neredeyse sürekli olarak kullanılabilirler.

M-Öğrenim, öncelikle mobiliteye ve kullanım kolaylığını artıran ilişkili faktörlere odaklanarak bir sonraki seviyeye geçtiği E-Öğrenim’den ilerici bir adım olarak düşünülebilir. M-Öğrenim güncel alanlarının lise veya kolej alanı dışında ve profesyonel sürekli eğitim alanına hızla genişlemesine izin verecek olan bu hareketliliktir. Bu nedenle, uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği bilimleri gibi tipik alanlardaki içerikler giderek daha popüler hale gelecektir.

Mobilite, M-Learning’in ayırt edici avantajı olsa da, öğrenmeyi her yerde, her zaman, ancak yalnızca gerektiği gibi kullanılabilir hale getirerek üretkenliği artırma olasılığını da elinde bulundurur. Buna göre, altı ek avantaj, bağlantı, esneklik, etkileşim, işbirliği, genişletilmiş fırsatlar ve yüksek kullanıcı motivasyonunu içerir.

Mevcut M-Learning uygulamalarının dezavantajları, genel bir uzman içeriği eksikliği veya tercih edilen formatta istenen konuların eksikliğinin yanı sıra ağ güvenliği, dahil edilecek çeşitli cihazlar, personel uzmanlığı ve tedarik ve bakım eksikliğini içerebilir.

M-Learning sistemlerinin bugüne kadar eğitimde yaygın olarak çoğalmamış olmasının önemli bir nedeni, öğretim üyeleri ve yöneticiler arasındaki mobil cihazların çevrimiçi programlarda uygulanabilirliği konusundaki endişelerinden kaynaklanmaktadır. Cihazların pedagojiye dahil edilmesi, öğretimde bunların eğitimdeki yararlılığına ilişkin endişelere yol açmaktadır.

Bu tür sorular tamamen meşrudur ve beklenmelidir. Bu nedenle, M-Learning teknolojisini geliştirecek olanların, onun faydasını kanıtlaması ve kullanımı yoluyla ciddi öğrenmenin gerçekleştirilebileceği yolları göstermesi gereklidir. Bu, kişisel gelişim ve terfinin M-Öğrenim formatında sunulan belirli kursların tamamlanmasıyla doğrudan bağlantılı olabileceği yetişkin öğrenimi uygulamaları için özellikle önemlidir. Piyasa güçlerinin de anlamlı ve istenen M-Öğrenim içeriğini önemli ölçüde ödüllendirmesi beklenebilir.

ABD, şu anda M-Learning konuşlandırmasında lider olarak kabul edilemez, ancak M-Learning’in başarı öyküleri sıradan olmaya başlıyor. Bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarının tümü, şu anda mevcut olan mobil teknoloji ile başarılı olmuştur. Georgia Tech’deki bir bilgisayar bilimi kursundaki bir vaka kontrol raporu, bu tür olumlu sonuçları gösterdi. Vaka öğrencilerine dersten önce iPod’larında veya dizüstü bilgisayarlarında ders verildi, ancak ders içeriği, ödev ve sınavlar hem vaka hem de kontrol grupları için aynıydı.

Yazar, iPod’larını veya dizüstü bilgisayarlarını kullanan öğrencilerin yalnızca derslere katılan gruptan yaklaşık yüzde 10 daha iyi puan aldığını buldu. M-Öğrenim yaklaşımının kayda değer bir yararı, daha önce M-Öğrenim yaklaşımı aracılığıyla daha temel materyallerin iletilmesi nedeniyle, anlamlı sınıf tartışması için daha fazla zamanın olmasıydı.

Duke Üniversitesi’nde bir genel fizik sınıfı da M-Learning tarzı bir başarı bildirdi. Öğrencilere, bir tablet PC’den alınan ses ve görüntüleri içeren videolu dersler, sınıfta yapılan veya diğer kaynaklardan sağlanan gösterilerin videoları ve birçok laboratuvara kısa tanıtımlar sağlandı. Niteliksel olarak bu rapor, en azından, belirli bir sınıfa katılamayan, ekstra yardıma ihtiyacı olabilecek veya özel ihtiyaçları olan geleneksel kampüs içi öğrencilere bile M-Learning’in faydasını gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir