Geleneksel Eğitim Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Geleneksel Eğitim Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

8 Şubat 2022 Geleneksel eğitim ve çağdaş eğitim farkları Geleneksel eğitimin özellikleri Geleneksel ve çağdaş öğretim yöntemleri 0
Proje Çalışma Sistemi 

Geleneksel Eğitim Ortamına Karşı E-Öğrenme

Eğitim kurumları, öğrencileri eğitmek için farklı ortamlar kullanır. Bu makale öncelikle iki iyi bilinen ortama, geleneksel ortam ve e-öğrenme ortamına odaklanacaktır. Bu bölümün geri kalanı, her bir ortama kısa bir genel bakış sunacak ve bu iki eğitim ortamında bilgi güvenliğinin ne ölçüde gerekli olduğunu araştıracaktır.

Geleneksel Eğitim Ortamı

Geleneksel eğitim ortamı uzun yıllardır var ve dünyanın her yerinde bulunuyor. Bu eğitim ortamı, dersler, öğrenciler ve veri tabanlarından oluşan merkezi bir fiziksel öğretim tesisinden (kurum) oluşur. Bu veritabanları hem genel hem de hassas bilgilerden oluşabilir.

Geleneksel eğitim ortamlarının çoğunlukla tek bir fiziksel konumla sınırlı olması nedeniyle, bilgi güvenliği geleneksel bir çevrede yeterince ele alınmaktadır. Bu, bilgi güvenliği tehditlerinin minimumda tutulabileceği kapalı bir sistem ortamında öğretim görevlileri ve öğrencilerin yanı sıra veritabanlarının bir arada gruplandırılması anlamına gelir.

Örneğin, tüm öğrencilerin sınava girmeden önce kendilerini tanıtmaları (kimlik veya öğrenci kartı) gerekir. Bu, öğretim elemanlarının sınavı yazan öğrencilerin o derse kayıtlı öğrenciler olduğundan emin olmalarını sağlar. Bu, herhangi bir kişinin öğrenci gibi davranması ve sınavı o öğrenci adına yazması olasılığını ortadan kaldıracaktır.

Bu, eğitim kurumlarının geleneksel eğitim yöntemlerini değiştirmeye ve internet üzerinden elektronik olarak eğitim verebilmek için yeni teknolojileri dahil etmeye karar vermesiyle değişti. Bu eğitim yöntemine e-Öğrenme (elektronik öğrenme) denir.

E-öğrenme ortamı

E-öğrenme, öğrenme materyalinin bir bilgisayar ağı aracılığıyla uzaktan öğrenenlere elektronik olarak teslim edildiği teknoloji tabanlı öğrenme olarak tanımlanabilir. E-öğrenme (veya İnternet tabanlı öğrenme), profesyonel bir eğitim seviyesi olarak görülebilir, ancak daha düşük zaman ve maliyet avantajları vardır.

E-öğrenmenin diğer bazı avantajları arasında daha fazla öğrenci nüfusu, kalifiye eğitim personeli eksikliği ve daha düşük kampüs bakım maliyeti, güncel bilgiler ve erişilebilirlik sayılabilir. Tipik bir e-öğrenme ortamında, öğretim görevlileri, öğrenciler ve bilgiler farklı coğrafi konumlardadır ve İnternet aracılığıyla düzeltilir.

E-öğrenmenin avantajları ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Ancak, bilgi güvenliğinin e-öğrenme ortamında oynadığı önemli role çok fazla önem verilmemektedir. E-öğrenmenin temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) bağlı olması nedeniyle bilgi güvenliği herhangi bir e-öğrenme ortamı için hayati öneme sahiptir.

E-öğrenme ortamında BİT kullanımı, tüm e-öğrenme ortamını tehlikeye atabilecek birçok olası (bilgi güvenliği) riske kapı açar. En büyük bilgi güvenliği riskine katkıda bulunan şey, Intemet’e (e-öğrenmenin yaşam çizgisi) bu bağımlılıktır.


Geleneksel eğitimin özellikleri
Geleneksel ve çağdaş öğretim yöntemleri
Geleneksel eğitim anlayışı
Geleneksel eğitim ve çağdaş eğitim farkları
Geleneksel eğitim yöntemleri
Geleneksel yaklaşım özellikleri
Modern eğitim anlayışı
Eğitim anlayışı nasıl olmalı


Bilgilerin tehlikeye atılabileceği bazı örnekleri göz önünde bulundurun:

  • Bir öğrenci, başka bir öğrencinin çalışmasına müdahale edebilir ve onu kendi çalışması olarak yeniden gönderebilir.
  • Bir öğrenci, sınav notları veritabanına yetkisiz erişim sağlayabilir ve sınav notunu veya diğer öğrencilerin herhangi birinin notunu değiştirebilir.
  • Bunlar, e-öğrenme kapsamında meydana gelebilecek yasa dışı eylemlerden sadece birkaçıdır.
  • Bir öğrenci sınavı yazarken yardım alabilir.

Bunlar, bilgi güvenliği önlemleri uygun şekilde uygulanmadığında e-öğrenme ortamında meydana gelebilecek yasa dışı eylemlerden sadece birkaçıdır. Bu eylemler, kötü niyetli niyet veya kullanıcının birlikte çalıştıkları bilgilerin nasıl düzgün bir şekilde güvence altına alınacağı konusundaki bilgisizliği nedeniyle meydana gelebilir. Bilginin güvenliği sağlanmadan önce bu sorunların her ikisi de ele alınmalıdır.

Karşı önlem

Yukarıda belirtildiği gibi e-öğrenme ortamında artan bilgi güvenliği tehditleri ile kurumlar, bilgilerinin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için teknik ve prosedürel bilgi güvenliği önlemleri almalıdır.

Teknik karşı önlemler

Von Solms’a (uluslararası bir bilgi güvenliği uzmanı) göre, herhangi bir eğitim ortamında bilgi güvenliğini uygularken uyulması gereken altı teknik önlem vardır. Bu karşı önlemlerin uygulanması, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin yanı sıra verilerin (öğrenci notları ve finansal bilgiler gibi) olası güvenlik olaylarına karşı uygun şekilde korunmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Bu bilgi güvenliği karşı önlemleri şunlardır:

  • Tanımlama ve Kimlik Doğrulama – kullanıcının iddia ettiği kişi olduğundan ve kullanıcıya hangi erişimin verildiğinden emin olmak.
  • Yetkilendirme – kullanıcının sisteme veya bilgilere erişim yetkisine sahip olmasını sağlamak.
  • Gizlilik – bilgilerin yetkisiz kişilere ifşa edilmemesini sağlamak.
  • Bütünlük – bilgilerin değişmeden ve orijinal biçiminde olmasını sağlamak.
  • Reddetmeme – bir kişinin daha sonra reddedilebilecek bir eylemde bulunamamasının sağlanması.
  • Mevcut – bilgilerin herhangi bir zamanda erişilebilir olmasını sağlamak.

Teknik yönelimleri nedeniyle bu bilgi güvenliği önlemleri (örneğin şifreleme, erişim kontrol listeleri ve mesaj doğrulama kodları). Ancak bilgi güvenliği sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda ticari bir konudur. Sonraki alt bölüm, farklı iş veya prosedürel bilgi güvenliği karşı önlemlerini araştırır.

Prosedürel önlemler

Bilgi güvenliğinin sadece teknik bir konu olarak değil, aynı zamanda prosedürel veya ticari bir konu olarak görülmesi çok önemlidir. Bu bölüm, e-öğrenme kapsamında bilgi güvenliğinin ticari yönünü ele alacak dört prosedürel bilgi güvenliği önlemi sağlar.

Bunlar şunlardır:

• Bilgi Güvenliği Yönetimini Sağlayın – Bilgi güvenliğinden nihai olarak sorumlu olan üst yönetimden onay ve katılım alın.
• Bir E-öğrenme Bilgi Güvenliği Politikasının Uygulanması – Bilgi güvenliği ile ilgili olarak neyin yönetilmesi ve bunun nasıl yapılması gerektiğine dair bir kılavuz olarak bir e-öğrenme bilgi güvenliği politikası kullanılmalıdır.
• Bir E-öğrenme Güvenlik Risk Yönetim Planı Oluşturun – Eğitim kurumlarının üst yönetimi, olası bilgi güvenliği risklerini ve tehditlerini en aza indirmek için entegre eğitim, öğrenme ve değerlendirme ortamları için platformlar sağlamalıdır.
• Bilgi Güvenliği Önlemlerinin Uygun Bir Şekilde İzlenmesi – Bilgi güvenliği uyumluluğunun izlenmesi, bilgi güvenliği ile ilgili prosedürlerin ve süreçlerin uygulanıp uygulanmadığını ve gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını öğrenmekle ilgilidir.

Bu karşı önlemler (teknik ve prosedürel) sadece e-öğrenme ortamında benimsenmemeli, aynı zamanda uygulanmalı ve uygulanmalıdır.

Paydaşların belirlenmesi ve rol ve sorumlulukların atanması

Geleneksel ve e-öğrenme ortamları arasındaki geçişte, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin rolleri değişti. Sadece bazı rol oyuncularının rolleri değişmekle kalmadı, aynı zamanda yeni rol oyuncuları da ortaya çıkıyor. Bu nedenle, kurumların bu paydaşları belirlemeleri ve birlikte çalıştıkları bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik rol ve sorumluluklarının gerektiği gibi farkında olmalarını sağlamaları hayati önem taşımaktadır.

Çözüm

E-öğrenme, yumurtası üzerinde birçok bilgi güvenliği tehdidine katkıda bulunan İnternet’e bağlıdır. Bu nedenle, tüm e-öğrenme ortamlarının, bilgi güvenliği karşı önlemlerinin (teknik ve prosedürel) mümkün olduğunca doğru bir şekilde anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamaları hayati önem taşımaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir