GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 Öğretim Teknolojileri dersi Öğretim teknolojileri Nedir Öğretmenlerin kullandığı öğretim teknolojileri nelerdir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

KDS GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Küçük işletmeler için KDS farklı şekillerde geliştirilebilir ve uygulanabilir. Dört rota belirlendi, örneğin:

• Hazır – ticari olarak geliştirilmiş bir paketin satın alınması;
• Ismarlama – belirli bir uygulama için bir yazılım evi tarafından tasarlanmıştır;
• Kurum içi – firmanın kendi uzman kadrosu tarafından geliştirilmiştir;
• Kullanıcı – yöneticiler tarafından kullanıcı olarak geliştirildi.

Araştırmalar, DSS’nin çoğunluğunun ticari olarak geliştirilmiş paketler olarak satın alındığını gösteriyor; diğer sistemler kullanıcılar olarak yöneticiler tarafından, kurum içi uzmanlar tarafından veya yazılım evleri tarafından ısmarlama sistemler olarak geliştirildi. BT geliştirme için normalde sınırlı kaynak tabanı göz önüne alındığında, çoğu küçük firmanın ticari olarak geliştirilmiş, kullanıma hazır DSS yazılımını satın almayı seçmesi şaşırtıcı değildir.

Geliştirme yöntemlerini üç karar verme düzeyine ayırarak, ticari paketlerin stratejik düzeyden çok operasyonel düzeyde (%60) daha yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Buna karşılık, kullanıcı tarafından geliştirilen KDS, operasyonel düzeyden ziyade stratejik düzeyde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Küçük firmalarda kurum içi ve kullanıcı geliştirme yöntemleri üzerine araştırma azdır. Duan ve ark. (2002) araştırması, küçük işletme yöneticilerinin kendi KDS’lerini geliştirme yeteneğine sahip olduğunu ve belirli bir oranın bunu yaptığını göstermektedir. Kanada’da Raymond ve Bergeron (1992) tarafından yapılan araştırma, küçük işletmelerde kullanıcı tarafından geliştirilen KDS’nin diğer yöntemlerle geliştirilenlerden daha başarılı olduğunu bulmuştur.

Ancak ABD’de Lai (1994) tarafından yapılan bir araştırma, sistem geliştirme yöntemi ile KDS başarısı arasında hiçbir bağlantı olmadığını ortaya koydu. Küçük imalat firmalarında açık ara en yaygın kullanılan DSS, operasyonel karar verme için raftan satın alınan ticari paketlerdir.

Küçük işletme yöneticilerinin ticari paketler satın almaya hazır olmaları, DSS satıcılarının değerli destek sağladığını kabul etmeleri ile birleştiğinde, küçük işletmelerin büyümeye devam edecek olan yazılım geliştiriciler için bir pazarı temsil ettiğini göstermektedir. Birçok yöneticinin stratejik kararları desteklemek için kendi sistemlerini geliştirmesi, burada bir pazar fırsatı olduğunu da gösterebilir.

KOBİ’LERDE KDS’NİN GELECEK İHTİYAÇLARI

Duan ve ark. Mevcut DSS sunumu ile küçük işletme yöneticilerinin arzu edilen DSS desteği seviyeleri arasındaki boşlukları belirlemeye çalışır.

Bulgular şunu ortaya koyuyor:

• mevcut DSS kullanım seviyesi düşük;
• KDS kullanımı sınırlı olsa da yöneticiler genel-
kullandıkları DSS’den memnun olan müttefikler;
• istenen destek seviyesi, istenen seviyeden çok daha yüksektir.
• mevcut DSS kullanımı için yüksek standart sapmalar ve istenen destek seviyeleri, yanıtlar arasında yüksek farklılıklar olduğunu gösterir.

Memnuniyet düzeylerinin standart sapması diğer iki değişkene göre daha düşüktür; bu, bu konuda daha az anlaşmazlık olduğunu göstermektedir.

Çalışma, küçük işletmelerdeki mevcut KDS’nin stratejik karar vermekten ziyade operasyonel olarak ayarlandığı argümanını desteklemektedir. 1982’de Raymond tarafından bulunan DSS’nin düşük seviyeli kullanımının önemli ölçüde değişmediği açıktır. Operasyonel düzeyde arzu edilen destek düzeyi de stratejik düzeydekinin çok üzerindedir. Kullanıcılar, operasyonel kararlar için en fazla faydayı DSS’nin sağlayacağını umuyor görünmektedir.


Teknoloji Nedir
Teknoloji destekli öğretim nedir
öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı – pdf
Öğretim teknolojileri Nedir
Teknolojik Nedir
Teknolojinin Yararları
Öğretmenlerin kullandığı öğretim teknolojileri nelerdir
Öğretim Teknolojileri dersi NOTLARI


Bu, stratejik düzeydeki karar verme görevlerinin doğası gereği, karmaşık ve değişen ortamlar, yüksek düzeyde belirsizlik ve karar vericilerin kişisel sezgilerini ve yargılarını içerme ihtiyacı göz önüne alındığında, belki de böyledir. DSS’nin daha düşük düzeyde kullanımı ve stratejik karar verme için istenen destek, daha fazla iyileştirme için alan olmadığı anlamına gelmez.

Aslında, birçok yöneticinin “tek başına yürüttüğü” gerçeği, profesyonel desteğin stratejik planlamayı geliştireceği anlamına gelebilir. Levy et al. örnek olay incelemesi firmalarından birinin bilgi sistemlerini iş stratejisine entegre etmede başarılı olduğunu ve rekabet avantajları elde ettiğini bildirdiler. Bununla birlikte, stratejik kararlar için bilgisayar desteği, gelecekteki araştırmalar için hala zorlu bir alandır ve yine daha büyük iş bağlamında zorlukların üstesinden gelmek için çok çaba harcanmaktadır.

Sonuç

Karar destek sistemleri, yöneticilerin daha etkili kararlar almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel olarak, KOBİ yöneticilerine büyük faydalar sağlayabilir ve yöneticilerin karar verme yeteneklerini geliştirebilirler. Bununla birlikte, farklı firmalar arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, küçük işletmelerde KDS uygulamasının kapsamı genel olarak hala düşüktür.

Önceki çalışmaların literatür taraması, Raymond’un 1982’deki araştırmasından bu yana durumun önemli ölçüde değişmediğini göstermektedir ve mevcut çalışma da bunu doğrulamaktadır. İhtiyaçları analiz etmek ve çözümleri belirlemek için personel zamanının olmaması, firmaları KDS’yi benimsemekten veya daha fazla kullanmaktan alıkoyan da en önemli faktördür.

KDS’nin operasyonel karar verme düzeyinde kullanımı, stratejik düzeyden daha yüksektir. Küçük işletme yöneticileri genellikle kullandıkları DSS’den memnundur ve gelecekte çok daha iyi DSS desteği almayı umarlar. KDS geliştirme, özellikle küçük işletmelerde stratejik kararlar için KDS, KDS uzmanları ve araştırmacıları için hem bir zorluk hem de bir fırsat teşkil etmektedir.

KOBİ’lerde KDS en yaygın olarak ticari bir paket satın alınarak ve nadiren ısmarlama geliştirme ile uygulanmaktadır. Çoğu KDS, stratejik karar almaktan ziyade operasyonel olarak kullanılır. Stratejik kararları desteklemek için DSS’yi kullanan firmalar, kullanıcı tarafından geliştirilen modellere de güvenirler.

KOBİ’lerdeki KDS uygulamalarının sayısı hala nispeten az olsa da, çoğu KDS kullanıcısı sistemlerinden memnun olduklarını bildirmektedir. Mevcut KDS sağlanması ile yöneticilerin belirtilen ihtiyaçları arasındaki boşlukları azaltmak için KDS araştırmacıları ve uygulayıcıları tarafından küçük işletmelere daha fazla odaklanmak da gereklidir.

Küçük işletme yöneticilerine hitap etmesi en muhtemel olan sistemlerin sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun olması ve minimum kullanıcı eğitimi ile uygulanabilmesi gerekecektir. Sonuç olarak, küçük işletmelerde KDS ile ilgili mevcut durumun potansiyelle dolu olduğu ancak daha fazla profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğu da söylenebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir