Küçük İşletmelerde Karar Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Küçük İşletmelerde Karar Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 Karar destek sistemleri Karar Destek Sistemleri Aof pdf Karar destek sistemleri Yapay Zekâ 0
Destek Gereksinimleri

Küçük İşletmelerde Karar Destek Sistemleri

Karar destek sistemleri (KDS’ler) birçok organizasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, küçük işletmelerin farklı karar destek ihtiyaçlarını fark etmeden, büyük kuruluşlardan edinilen deneyim ve teknikleri doğrudan küçük işletmelere uygulama yönünde yaygın bir eğilim vardır.

Bu makale, küçük işletme firmalarında KDS’lerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili sorunları ele almayı amaçlamaktadır. Argümanlarımız, çok sayıda DSS literatüründen alınan kanıtlara ve yazarlar tarafından Birleşik Krallık imalat sektöründe yürütülen ampirik bir çalışmaya dayanmaktadır.

Erken KDS, 1970’lerde yönetim bilgi sistemi (MIS) ile paralel olarak geliştirildi. Gorry ve Scott Morton (1971) tarafından tanımlandığı şekliyle KDS, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış karar verme sürecinde insanları desteklemeye odaklanan bilgi sistemleri iken MIS, öncelikli olarak operasyonel sistemlerden yönetim bilgisi üretmek için geliştirilmiştir.

Tipik bir KDS dört ana bileşenden oluşur: veritabanı, model tabanı, kullanıcı arayüzü ve kullanıcılar. KDS’nin merkezinde, yöneticilere karar verme ve problem çözmede yardımcı olan modeller ve analitik araçlar bulunur.

Bilgi işlem teknolojisindeki gelişmelerle birlikte çoğu DSS, verilere kolay erişim ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı ile esnek kontrol modelleri sağlar; bazı DSS’ler ayrıca çeşitli analitik araçlar ve rapor/grafik oluşturucular içerir. KDS’nin temel amacı, yöneticilerin karar verme yeteneğinin yerini almak değil, yöneticilerin karar verme etkinliğini geliştirmektir.

Pratikte KDS, genellikle bu sistemlerle, örneğin operasyonel veri tabanları, elektronik tablolar, rapor oluşturucular ve yönetici destek sistemleri ile entegre olduğu için, diğer bilgisayar tabanlı sistem türlerinden neredeyse hiç ayrılamaz.

Böylece KDS’nin sınırları artık genişletilmiştir ve KDS genel olarak yöneticilerin karar verme şeklini etkileyen veya potansiyel olarak etkileyen herhangi bir bilgisayar tabanlı bilgi sistemine atıfta bulunur. Buna veri ve model odaklı sistemler, raporlama sistemleri, yönetici destek sistemleri, uzman sistemler ve grup karar destek sistemleri dahildir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) başarısı ve sürekli büyümesi, yerel ve ulusal refah için kritik öneme sahiptir, ancak sorunlarına her zaman daha büyük kuruluşlarınki kadar önem verilmemektedir.

Bilgi sistemlerinin kullanımı konusunda büyük kuruluşlara yönelik araştırmalarla karşılaştırıldığında, KOBİ’ler çok daha az dikkat çekmiştir. Küçük işletme yönetimine destek sağlamanın doğasında var olan sorunların daha yaygın olarak sosyal veya ekonomik bir bakış açısıyla incelendiği bir durumdur. Gerçekten de çok az çalışma, bilgi teknolojisi kullanımı bağlamında karar destek ihtiyaçlarını ele almıştır.

Küçük işletmelerin yöneticileri, yazılım paketlerinin ihtiyaçlarına iyi uyum sağlayamaması nedeniyle genellikle hayal kırıklığına uğramıştır.

Küçük işletmeleri büyük işletmelerin minyatür versiyonları olarak görmenin tehlikeleri vardır; birçok problem farklıdır ve benzer problemler bile farklı çözümler gerektirir. Küçük işletmeler normalde sınırlı kaynaklara ve daha az vasıflı yönetim kadrosuna sahiptir. Daha yüksek başarısızlık riskleri vardır ve genellikle ihtiyaç duydukları bilgilere uygun erişimleri yoktur.


Karar destek sistemleri
Karar destek sistemleri Yapay Zekâ
Karar Destek Sistemleri is Zekası
Karar destek sistemleri Endüstri Mühendisliği
Karar destek Sistemleri pdf
Karar Destek Sistemleri Ders Notları
Karar Destek Sistemleri Kitap
Karar Destek Sistemleri Aof pdf


DSS UYGULAMALARI

Küçük işletme, daha yüksek düzeyde bilgisayar tabanlı karar desteği sunma girişimleri için üretken bir alanı temsil edebilir. Ray (1994), küçük işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının iş hayatında bilgisayar kullanımına karşı olumlu tutumlara sahip olduğunu öne sürmektedir.

Cragg ve King, birçok şirketin bilgisayar uygulamalarının kullanımını artırma planlarının olduğunu bildiriyor ve yürütülen tüm vaka incelemelerinde daha iyi bilgi arzusunun motive edici güç olduğunu keşfetti. Khan ve Khan (1992) tarafından incelenen firmaların çoğunda yöneticiler, bilgisayarlı bir sistemin seçilen alanlarda performanslarını iyileştirdiğine, ancak daha fazla gelişme için hala yer olduğuna inanıyorlardı.

Gordon ve Key (1987), küçük işletme yöneticilerinin problem çözme becerileri, yönetim karar vermenin kritik alanlarından herhangi birinde yetersizse, uygun eğitim programları, danışmanlar, danışmanlar, karar destek araçları veya bunların bir kombinasyonu.

Ne yazık ki, mal sahibi-yönetici (firmanın günlük işleyişine dahil olduğu için) uygun bir analitik yaklaşım geliştirmek için gereken zamana, kaynağa veya uzmanlığa sahip değildir.

Uygun yazılımın mevcut olması ve ilgili yöneticiler tarafından etkin bir şekilde kullanılması koşuluyla, DSS’nin daha büyük muadili için olduğu kadar küçük işletmelere yönelik potansiyel faydaları için güçlü bir durum var gibi görünmektedir.

Sınırlı araştırma, küçük işletmelerde bilgi teknolojisinin (KDS dahil) kullanımına ve KOBİ’ler için özel KDS’lerin tasarımına ve geliştirilmesine yönelik başarı faktörlerini araştırmıştır. DSS’ye adapte edilmemiş, ancak küçük işletmeler için tanıtım potansiyeli gösteren alanları belirlemek için özel olarak bazı çalışmalar yapılmıştır.

Çoğu araştırma, bilgisayar kullanımının hala operasyonel faaliyetlerle sınırlı olduğunu göstermektedir, ancak birkaç çalışma, bazı KOBİ’lerin bilgi sistemlerinin değerini karar destek araçları olarak anladığını ve bunları daha karmaşık faaliyetler için kullanmaya başladığını ortaya koymuştur.

Diğer araştırmacılar, pazarlama, satış promosyonu, nakit akışı yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi kritik karar verme süreçlerinde yöneticilere yardımcı olmak için KDS’nin daha iyi geliştirilebileceği ve kullanılabileceği birçok alan olduğunu öne sürmektedir.

Küçük işletmelerin uygun bilgi sistemleri ile örgütsel performanslarını geliştirebilecekleri ve rekabet güçlerini artırabilecekleri tartışılmıştır. Küçük işletmelerde rekabet gücüne artan vurgu, bilgi teknolojisinin uygun kullanımıyla vaat edilen rekabet avantajına yeni bir odaklanmaya yol açmıştır.

Duan ve diğerleri tarafından Birleşik Krallık imalatçı KOBİ’lerinde yürütülen bir araştırma. (2002), KDS kullanımının kapsamının genellikle sınırlı olduğunu ve KDS kullanımının ankete katılan firmalar arasında önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, düşük düzeyde KDS kullanımının bildirildiği yerlerde bile, yöneticilerin memnuniyeti nispeten yüksekti.

Yöneticileri en çok memnun eden uygulamalar nakit yönetimi, bütçe hazırlama ve malzeme ihtiyaç planlaması olmuştur. Genel olarak DSS’nin nispeten düşük kullanımına rağmen, KOBİ yöneticilerinin çoğu, iş kararlarına yardımcı olmak için bilgisayarları kişisel olarak kullandıklarını belirttiler; bu, yöneticilerin ofislerinde en azından masaüstü bilgisayar kullanımının yaygın olduğunu gösteriyor.

DSS’nin daha fazla kullanılmasının önündeki engellerle ilgili olarak, ihtiyaçları analiz etmek ve çözümleri belirlemek için personel zamanının olmaması, tanımlanan en önemli faktördür. Sistem satın alma veya geliştirme için finansman eksikliği, sistem geliştirme deneyimi eksikliği, mevcut DSS paketleri hakkında bilgi eksikliği ve uygun yazılımın bulunmaması gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir