Görsel Okuryazarlık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Görsel Okuryazarlık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

12 Aralık 2021 Görsel Kültür ve görsel okuryazarlık Görsel okuryazarlığın konusu Görsel okuryazarlık eğitimi Görsel okuryazarlık örnek Görsel okuryazarlık özellikleri 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Teknolojinin Geleceği 

Sanal üniversiteler, geleneksel olmayan bir dağıtım yöntemi kullanarak üniversite diploması almak isteyen öğrencilerin benimseme döngüsünün başlarında çok ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurdu. Birçok yüksek öğretim kurumu o zamandan beri çevrimiçi dağıtım biçimlerini benimsemiş olsa da, çoğu hala öğrencilere geleneksel sınıf veya sanal sınıf arasında bir seçenek sunmak olarak tanımlanan karma mod temelinde çalışır.

Devlet veya bölgesel olarak akredite kolejler ve üniversitelerle erken işbirliği yapan sanal üniversiteler, pazar olgunlaştıkça bir ikilemle karşı karşıya kalabilir. Giderek artan bir şekilde geleneksel kurumlar, sanal üniversite ortağının sağladığı hizmetlere veya merkezi dağıtım çabasına ihtiyaç duymayabilir.

Bu kolejler ve üniversiteler, standart programlarına ek olarak çevrimiçi kurslar ve derece programları ekleyerek öğrencilere daha fazla seçenek sunmaya ve sanal üniversitelerin başlangıçta sağladığı kolaylık ve hizmeti sunmaya devam ediyor. Sanal üniversitenin orijinal misyonunun, gelecekte yerleşik tuğla-harç kolejlerinden ve üniversitelerden nasıl etkileneceği belirsizdir.

Aynı zamanda, geleneksel kurumlara bir alternatif sunan kendi kendini idame ettiren sanal üniversitelerin, yerleşik eğitim kurumlarına tamamen güvenilir bir alternatif olarak kabul edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Çevrimiçi kurs ve program teklifleri ve erişim, geleneksel kolejlerde ve üniversitelerde büyümeye devam edecektir.

Bu tür bir sanal üniversitenin büyümesi ve sürdürülebilirliği henüz görülmedi. Çevrimiçi kurs ve program tekliflerine yönelik talepte görülen artış tartışmasız olsa da, bir zamanlar sanal üniversiteler tarafından karşılanan orijinal ihtiyaç, artık İnternet olgunlaştıkça ve talep gerektirdiğinde geleneksel kurumlara taşınıyor.

Sanal üniversiteler, geleneksel derslere alternatif olarak giderek artan bir şekilde kendi sanal kurslarını ve programlarını oluşturdukça, geleneksel kurumların yerini alarak bir tür moda haline gelebilir.

Görsel Okuryazarlık

Görsel okuryazarlık, kültürel açıdan önemli görüntüleri, nesneleri ve görünür eylemleri yorumlama (okuma) ve üretme veya kullanma (yazma) yeteneğini içerir. “Görsel okuryazarlık” terimi 1960’lardan kalmadır, ancak kavramın kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri insanlar iletişim kurmak için semboller ve görüntüler kullanmışlardır. Bununla birlikte, son birkaç yüz yıldır Batı kültürleri metin okuryazarlığına ayrıcalık tanımıştır.

Fotoğraf, film, televizyon ve bilgisayar tabanlı görüntülerin yaygınlaşması, metni birincil iletişim aracı olarak zorladı ve görsel okuryazarlığı tanımlama, anlama ve öğretme hareketini teşvik etti. Bu hareket zaman zaman çoklu zekaları (Howard Gardner görsel-uzaysal dahil olmak üzere yedi tanesini önerdi) ve çoklu okuryazarlığı (medya veya bilgi okuryazarlığı gibi) inceleme ve geliştirme çabalarıyla birleşti ve görsel okuryazarlığı ortaya çıkan önemli eğitim reformlarından biri olarak belirledi. 


Görsel okuryazarlık özellikleri
Görsel okuryazarlık örnek
Görsel okuryazarlık pdf
Görsel okuryazarlık eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Görsel okuryazarlığın konusu
Görsel okuryazarlığın temel birimleri
Görsel Kültür ve görsel okuryazarlık


İnsanlar sürekli görüntüleri görse de, görsel okuryazarlık, insanların, özellikle öğrencilerin, görsel dünyaya analitik olarak nasıl bakılacağını öğrenmeleri gerektiği varsayımına dayanır. Tıpkı insanların sadece radyodaki şarkıları dinleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenememesi gibi, insanlar sadece görsel açıdan zengin bir çevrede yaşadıkları için görsel okuryazar değildirler.

Görsel görüntüleri okumayı öğrenme süreci, metin okumayı öğrenme sürecine benzer. Bebekler sözcükleri okuyamazlar (hatta neyin metin olup neyin olmadığını bilemezler), ancak kısa sürede metin dünyasını görme ve ardından anlama yeteneğini geliştirirler. Çocuklar önce bir sayfadaki çizgileri ve eğrileri belirli harflerle ilişkilendirmeye, ardından harfleri kelimelere ve kelimeleri cümlelere bağlamaya başlarlar. Basit cümleleri okumak elbette hikayenin sonu değil.

Bunun yerine, bir okuyucu bir sayfadaki karmaşık çizgiler ve eğrilerden anlam çıkarmak için yeni sözcükleri, stilleri ve edebi araçları yorumlamayı öğrendikçe, metin okuryazarlığı yaşam boyunca gelişmeye devam eder. Benzer şekilde, eğitim ve uygulama ile insanlar, Rönesans sanatında yaygın olarak belirli şekiller veya renklerle ilişkilendirilen anlamlar ve kamera açılarının ve ışıklandırmanın dünyayı şekillendirme şekli gibi farklı görsel formların farklı sözcük dağarcıklarını tanıma, yorumlama ve kullanma becerisini geliştirebilirler. Bir Hollywood filmindeki bir sahnenin ruh hali. Görsel okuryazar olma süreci, bir ömür boyu görüntüleri analiz etmek ve kullanmak için yeni ve daha karmaşık yollar öğrenerek devam eder.

Bununla birlikte, çağdaş görsel dünyanın doğası, görsel okuryazarlığın öğretilmesini ve öğrenilmesini karmaşıklaştırmaktadır. Televizyondaki, bilgisayar ekranındaki veya basılı görüntüler genellikle o kadar tanıdık ve şeffaftır ki, öğrenciler bu görüntülerin belirli anlamları iletmek için oluşturulduğunu fark edemezler. Teknoloji ayrıca görüntülerin doğasını da belirsizleştirebilir.

Örneğin, fotoğraflar gerçekliğin bir dilimini yakalar gibi görünür. Bir atasözüne göre “görmek inanmaktır”. Bununla birlikte, bir fotoğrafın görsel olarak okuryazar bir okuması, sadece resimde ne olduğuna bakmaktan fazlasını içerir; böyle bir okuma, diğer soruların yanı sıra, fotoğrafta neyin olmadığını, fotoğrafçının neden bu fotoğrafı çekmeyi seçtiğini ve bu görüntünün neden belirli bir bağlamda (örneğin bir gazetedeki bir makalenin yanında) görünmek için seçildiğini de sorar.

İnsanlar çoğu modern görüntü hakkında kolayca yüzeysel bir anlayış geliştirebildikleri için, görüntüleri daha yakından okuma ihtiyacı her zaman belirgin değildir. Bu nedenle görsel okuryazarlığın birçok savunucusu, insanların görsel okuryazarlık kavramına değer vermeden önce görüntülerin karmaşıklığını anlamaya başlaması gerektiğini keşfetti.

Bu engele rağmen, görsel algıyla ilgili fiziksel süreçlerin incelenmesi, görsel okuryazarlığın savunucularını hem cesaretlendirdi hem de güçlendirdi. Araştırmalar, görmenin sadece uyaranları pasif bir şekilde alma süreci olmadığını gösteriyor; aynı zamanda algılanan şeyin (genellikle bilinçsizce) aktif inşasını da içerir.

Örneğin, tipik bir kişi, bir küpün çizgi çizimini otomatik olarak üç boyutlu olarak algılar; gözlerimiz, bir kağıt yaprağına basit bir çizimden tanıdık bir şekli bir araya getirerek düz bir yüzeye derinliği yansıtır. Fiziksel görme eylemi aktif inşayı içeriyorsa, görüleni yorumlamanın entelektüel eylemi eleştirel bir izleyiciyi gerektirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir