Gözlemsel Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Gözlemsel Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Ekim 2021 Amaçlı davranış nedir Edimsel KOŞULLANMA Gözlemsel öğrenme nedir Gözlemsel öğrenme örnekleri Klasik koşullanma Nedir 0
Küme Tedarik Zinciri

Gözlemsel Öğrenme

Gözlemsel öğrenme, başkalarını izleyerek yeni davranışlar öğrenebileceğimiz fikridir. Genel olarak, insanların bir durumda ne yaptığını izlediğimiz için edimsel öğrenmenin bir uzantısı olduğu varsayılır; eğer onların yaptıkları “işe yaradıysa”, muhtemelen benzer bir durumda kendimiz de yapacağız. Modelin canlı, filme alınmış ve hatta çizgi film olabileceğini biliyoruz. Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi genellikle bu alandaki en etkili çalışma olarak kabul edilir.

Davranışçılığın birkaç ana varsayımı, eğitim teknolojisi ile doğrudan ilgilidir. Bunlar öğrencinin rolüne, öğrenmenin doğasına ve öğrenmenin genelliğine ve öğretim prosedürleri ve süreçlerine odaklanır. Birincisi, öğrenen pasif değildir, öğrenmede aktif bir rol oynamalıdır. Öğrenciler yaparak -davranarak- genellikle çevreden (çevredeki insanlar dahil) gelen geribildirimlerle deneme yanılma yoluyla öğrenirler. Benzer şekilde, öğrenici, öğrenmenin gerçekleştiğini doğrulamak için (bir test maddesine yanıt vererek bile) bir şekilde davranmalıdır.

İkincisi ve eğitim teknolojisi için özellikle önemli olan, bireyin genetik donanımı ve pekiştirme geçmişi benzersiz olduğu için öğrenme sürecinde bireye odaklanmak için davranışçılığın gerekliliğidir. Öğrenci hedefleri, öğretim olayına dayalı olarak öğrencinin neyi başaracağı açısından geliştirilir ve bireyin bu davranışa göre nerede “olduğunu” dikkate almalıdır. Karmaşık becerilerin öğrenilmesi genellikle, küçük adımlarla sıralanan ve her adımda başarılı başarıya dayalı pekiştirme kullanımı yoluyla öğrenilen bir dizi artımlı davranışın öğrenilmesini içerir.

Üçüncüsü, davranışçılar öğrenme sırasında mevcut olan bağlam veya ipuçlarına büyük önem verirler çünkü ipuçları bize hangi davranışların işe yarayacağını söyler. Doğal olarak, ipuçları davranışın gerçekleşmesi gereken gerçek koşulları ne kadar yakından yansıtırsa o kadar iyidir. Açıkçası, davranışın bir “gerçek dünya” bağlamı varsa, bu ipuçlarının varlığında öğretilmelidir. Doğal olarak, teknoloji böyle bir “gerçekliği” sınıfa getirmeye yardımcı olabilir.

Dördüncüsü, öğrenmenin eğitim ortamlarında gerçekleşmesi için geri bildirim olması gerekir; bu, tipik olarak bir ödül olarak düşünülen bir şey olabilir veya sadece davranışın “doğru” veya “yanlış” olduğunun bilgisi olabilir. Eğitim teknolojisi anlamında bu, öğrenciye geri bildirimle davranması (veya yanıt vermesi) için birçok fırsat verilmesi gerektiği anlamına gelir. İnsanlar için sosyal geribildirim çok güçlüdür.

Son olarak, davranışçılar öğrenenlerin evrensel öğrenme yasalarına uyduklarına inanırlar. Bu, gezegendeki tüm türlerdeki tüm öğrenmelerin aynı yasalara cevap verdiği anlamına gelir. Eğitim teknolojisi açısından, eğer program veya ders çalışmıyorsa, yanlış tasarlanmış demektir. Davranışçılık asla birinin bittiğini söyleyemez.

Davranışçılığın teorik kavramlarının pratik yönleri, 1920’lerde “öğretme makineleri”nin geliştirilmesiyle gösterildi. Bu makineler, tek bir adımda test etme, puanlama ve öğrencilere hatalarını bildirme ve doğru çözümleri bulma yeteneğine sahip tek bir cihaz olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu makineler, Skinner’ın edimsel koşullandırma ilkelerini test etmek ve geliştirmek için kullandığı 1950’lere kadar popüler olmadı.

Sonuç olarak, öğretim makinesi (ve programlanmış öğretim), 1960’larda hem öğretim psikolojisinde hem de öğretim teknolojisinde birincil araştırma vurgusu haline geldi. Bu ilk çabalar, karmaşık içeriğin alınmasını ve onu doğrusal bir şekilde düzenlenmiş bileşen parçalarına ayırmayı içeriyordu.

Gözlemsel öğrenme örnekleri
Gözlemsel öğrenme nedir
Klasik koşullanma Nedir
Edimsel KOŞULLANMA
Amaçlı davranış nedir

Her adım, öğrencilerin tepkileri için tepki vermelerini ve geri bildirimde bulunmalarını, ardından yanıtları karşılaştırmasını ve içeriği öğrenmek için küçük adımlar atmasını gerektiriyordu. Öğretme makineleri ve programlanmış öğretim, fiilen edimsel öğrenmenin teorik yapılarını aldı ve çalışan bir öğretim cihazı yarattı.

Makine teknolojisini öğretmeye çok benzeyen ve teorik kavramları destekleyen, genellikle öğretim metinleri veya programlanmış kitaplar şeklini alan programlanmış öğretimdi. Bu materyaller, esasen, belirli bir öğretim hedefi için açık etkileşim ve geri bildirim gerektiren dikkatli bir şekilde düzenlenmiş uyaran dizileriydi.

Bu malzemeler genellikle lineer ve dallanma olmak üzere iki biçimde bulunmuştur. Her ikisi de davranış teorisinin ilkelerini kullansa da dallanma, pekiştirme, adımların boyutu ve geri bildirim türü açısından daha esnek ve daha az katıydı.

II. Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında ordunun öğrenme, öğrenme materyalleri ve öğretim yaklaşımları üzerindeki etkisi, milyonlarca askeri ve askeri olmayan kişiyi savaş çabası ve teknoloji odaklı gelecek için eğitme ihtiyacı tarafından yönlendirildi. takip etmekti.

Bu araştırmaların çoğu, çeşitli öğretim stratejilerinin ve araçlarının uyarıcı, tepki ve pekiştirme özelliklerini vurguladı. Bu çalışmalar, öğrenmede aktif yanıt vermenin rolü, prosedürel öğrenmede bilgilendirici bir adımın optimal boyutu ve öğretim ortamında komutların (ipuçlarının) kullanımı gibi davranışsal bileşenlere baktı.

Bu dönemde, büyük araştırma programları eğitici filmlerin ve daha sonra televizyon programlarının kullanımına baktı. Uyaran merkezli teknikler, uyaran malzemelerinin anlamını, yapısını ve organizasyonunu vurgularken, tepki merkezli teknikler, malzemelerin yeterli tepkiler vermesini sağlamak için tasarım teknikleriyle ilgilendi.

Film ve televizyonla birleştirilen programlanmış öğretim teknikleri, uygun tepki uygulamasının tasarımı kadar, uyarıcı materyallerin (ve bunun teorik temelinin) etkili tasarımına bağlıydı. Böylece, uyarıcılar ve tepki üzerine araştırmalar, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında eğitim teknolojisi araştırmalarının ana bileşenleri haline geldi.

Davranış teorisinin eğitim teknolojisi ve genel olarak eğitim üzerindeki daha belirgin etkilerinden biri, genellikle öğretim dizisinin sistematik gelişimi olarak tanımlanan öğretim tasarımı üzerindeki etkisidir. Bu nedenle, öğretimin gelişimine rehberlik etmek için bir öğrenme teorisinin kullanımının açık bir birleşimidir.

Aslında, mevcut öğretim tasarımı modellerinin çoğu, davranışsal hedeflerin belirtilmesi, öğrenci davranış değişikliklerinin önemi ve öğrenme ortamına (uyaran) vurgu gibi metodolojik davranışçılığın ana bileşenlerini kullanır.

Davranışsal etki, uyarıcı ile öğrenci tepkisi arasındaki ilişkide de belirgindir. Bu görüşe göre öğretim, bireysel bir öğrencinin davranışını değiştirme yeteneği ile değerlendirilmelidir. Çoğu öğretim tasarımı modelinde aşağıdaki bileşenler bulunur: Öğretimin amaçları belirtilir; tüm hedefler ölçülebilir ve gözlemlenebilirdir ve güvenilirlik ve geçerlilik standartlarını karşılar; ve kavram öğrencinin (öğrencinin) değişikliklerine odaklanır.

Davranışsal kavramlar etrafında en az üç değiştirilmiş öğretim modeli geliştirildi ve son yıllarda kullanıldı: kişiselleştirilmiş öğretim sistemi (PSI), hassas öğretim ve doğrudan öğretim. Üçü de davranışsal yaklaşımın temel ilkelerini paylaşır.

Her öğretim yaklaşımı, yazılı dersleri, açık öğrenci yanıtı gereksinimini ve anında geri bildirim sağlanmasını içerir. Fred Keller tarafından geliştirilen PSI, birbirine bağlı talimat, yüksek düzeyde sıralı aşamalı testler, bireyselleştirilmiş öğrenme etkinliği ve öğretim sırası boyunca pekiştirme ile kendi kendine ilerleme hızı gibi özellikler içeriyordu.

O. R. Lindsley’nin kesinlikli öğretim kavramı, hem doğru hem de yanlış tepkileri analiz etmeye özel bir vurgu yaparak belirli davranışların sayılmasını vurgulamıştır. Bu program, “ikinci doğa” yanıtını artı performans hızını her öğrencinin ilerlemesinin önemli bir özelliği haline getirdi. Üçüncü davranışsal olarak ilham alınan öğretim notu sistemi, doğrudan talimat tasarımıdır.

Bu sistem üç tür analize vurgu yaptı: öğrenci davranışı, iletişim ve bilgi sistemleri. Bu sistem, yanıtların nasıl yönlendirileceğini ve güçlendirileceğini ve yapılan hataların nasıl düzeltileceğini inceledi. İletişim, mantıksal tasarım ve sunum sırası açısından incelendi. Bilginin analizi, mantıksal organizasyonu ve içeriğin basitten karmaşığa doğru ilerlemesini vurguladı.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir