Güvenlik Politikası  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Güvenlik Politikası  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Temmuz 2022 Güvenlik Politikası nedir şişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi türkiye'nin güvenlik politikaları 0

Soruna Özgü Güvenlik Politikası 

Soruna özel sağlam bir güvenlik politikası, kuruluşun tüm üyelerine teknoloji tabanlı sistemlerin kullanımı konusunda talimat vermek için ayrıntılı, hedefe yönelik rehberlik sağlar. ISSP, organizasyonun temel teknolojik felsefesinin tanıtımıyla başlamalıdır.

Politikanın amacının, kovuşturma veya kovuşturma için yasal bir temel sağlamak değil, bir çalışanın teknolojiyi hangi amaçlarla kullanabileceği ve kullanamayacağı konusunda ortak bir anlayış sağlamak olduğu konusunda kuruluş üyelerine güvence vermelidir.

Bu anlayış bir kez oluşturulduğunda, çalışanlar her bir kullanım türü için onay aramadan teknolojiyi kullanmakta özgürdürler. Bu, hem çalışanı hem de organizasyonu verimsizlik ve belirsizlikten korumaya hizmet eder.

Etkili bir ISSP’ye göre:

• Kuruluşun söz konusu teknoloji tabanlı sistemin nasıl kullanılması gerektiğini ifade eder
•Teknoloji tabanlı sistemin nasıl kontrol edildiğini belgeler ve bu kontrolü sağlayan süreçleri ve yetkileri tanımlar.
• Bir çalışanın uygunsuz veya yasa dışı sistem kullanımından kaynaklanan sorumluluğa karşı kuruluşu tazmin etmeye hizmet eder.

Etkili bir ISSP, taraflar (kuruluş ve üyeleri) arasında bağlayıcı bir anlaşmadır ve kuruluşun, teknolojisinin uygunsuz bir şekilde kullanılmamasını sağlamak için iyi niyetli bir çaba gösterdiğini gösterir.

Bir ISSP, e-posta, İnternet ve World Wide Web kullanımı, ofis bilgisayar ekipmanı ve bir dizi başka adil ve sorumlu kullanım alanı dahil olmak üzere birçok konuyu kapsayacak şekilde hazırlanabilir.

Herhangi bir organizasyonun özel durumu, güvenlik prosedürlerinin tam ifadesini ve bu genel yönergelerde kapsanmayan konuları belirler. İyi bir ISSP’nin yedi ana bölümü vardır.

Bunlar burada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

1. Amaç Beyanı – politikanın kapsamını ve uygulanabilirliğini ana hatlarıyla belirten, bu politikanın amacını, politika uygulamasından kimin sorumlu ve sorumlu olduğunu ve politika belgesinin hangi teknolojileri ve konuları ele aldığını belirten açık bir amaç beyanı.

2. Ekipmanın Erişimine ve Kullanımına Yetki Verme – politika tarafından yönetilen teknolojiyi kimlerin ve hangi amaçlarla kullanabileceği. Bu bölüm, ekipmanın ve diğer kurumsal varlıkların “adil ve sorumlu kullanımını” tanımlamanın yanı sıra kişisel bilgilerin ve mahremiyetin korunması gibi temel yasal konuları ele almaktadır.

3. Ekipmanın Yasak Kullanımı – sorun ne veya
teknoloji, kişisel kullanım, yıkıcı kullanım veya kötüye kullanım, suç amaçlı kullanım, rahatsız edici veya taciz edici materyaller ve telif hakkı, lisanslı veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali için kullanılamaz. Belirli bir kullanım açıkça yasaklanmadıkça, kuruluş çalışanları bu tür kullanımlar için cezalandıramaz.

4. Sistem Yönetimi – sistem bakımı ve depolama yetkilendirmesi ve kısıtlaması dahil olmak üzere kullanıcıların sistem yönetimiyle ilişkileri. Sistem Yönetimi bölümü, kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin sorumluluklarını belirtmelidir.

5. Politika İhlalleri – kullanım ve sistem yönetimi politikalarını ihlal etmenin cezaları ve sonuçları ile gözlemlenen veya şüphelenilen ihlallerin açık veya isimsiz olarak nasıl bildirileceğine ilişkin talimatlar.

6. Politika Gözden Geçirme ve Değişiklik – prosedürler ve periyodik gözden geçirme için bir zaman çizelgesi. Bu bölüm, kullanıcıların her zaman kuruluşun mevcut teknolojilerini ve ihtiyaçlarını yansıtan kılavuzlara sahip olmasını sağlamak için ISSP’nin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi için özel bir metodoloji içermelidir.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması – genel bir sorumluluk beyanı veya bir dizi sorumluluk reddi. Bireysel bir çalışan, kurumsal ekipman veya varlıklarla yasa dışı faaliyetler yürütürken yakalanırsa, yönetim, kuruluşun sorumlu tutulmasını istemez. Bu nedenle, çalışanlar bir şirket politikasını veya şirket teknolojilerini kullanan herhangi bir yasayı ihlal ederse, şirket onları korumayacaktır ve ihlalin yönetim tarafından bilinmediği veya onaylanmadığı varsayıldığında, bu kişilerin eylemlerinden sorumlu değildir.


türkiye’nin güvenlik politikaları
Güvenlik Politikası nedir
Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Güvenlik politikaları Uzmanı Nasıl Olunur
Odgp nedir
OGSP
Avrupa Güvenlik Stratejisi belgesi


Sisteme Özgü İlke (SysSP)

Konuya özgü politikalar yazılı belgeler olarak resmileştirilir, kullanıcılara dağıtılır ve yazılı olarak kabul edilirken, sistemlere özgü politikalar (SysSP’ler) sıklıkla sistemleri yapılandırırken veya bakımını yaparken kullanılan standartlar ve prosedürler olarak kodlanır. SysSP’ye bir örnek, bir ağ güvenlik duvarının yapılandırmasını ve çalışmasını açıklayan bir belgedir.

Bu belge, bir yönetimsel niyet beyanı, ağ mühendislerine güvenlik duvarlarını seçme, yapılandırma ve çalıştırma konusunda rehberlik ve her yetkili kullanıcı için erişim düzeylerini tanımlayan bir erişim kontrol listesi içerebilir. Sisteme özgü politikalar, yönetim rehberliği ve teknik özellikler olmak üzere iki genel grupta düzenlenebilir.

Yönetim Kılavuzu

Bir yönetim kılavuzu SysSP, bilgi güvenliğini desteklemeyi amaçlayan teknolojinin uygulanmasına ve yapılandırılmasına rehberlik etmek için yönetim tarafından oluşturulur.

Örneğin, bir güvenlik duvarının özel yapılandırması SysSP teknik özelliklerine ait olsa da, güvenlik duvarının genel yapısı ve uygulanması, yönetim tarafından belirlenen yönergeleri takip etmelidir. Örneğin, bir kuruluş çalışanlarının kuruluşun ağı aracılığıyla İnternet’e erişmesini istemeyebilir; güvenlik duvarının bu kurala göre uygulanması gerekirdi.

Sisteme özel politikalar, ISSP’ler ile aynı anda geliştirilebilir veya ilgili ISSP’lerinden önceden hazırlanabilir. Yönetim, kullanıcılara teknolojiyle neler yapabileceklerini ve bunu nasıl yapabileceklerini bildiren bir politika oluşturmadan önce, sistem yöneticilerinin sistemi yapılandırması ve çalıştırması gerekli olabilir. Bazı kuruluşlar, operasyonel prosedürlerin ve kullanıcı sonuçlarının aynı anda geliştirilmesi için ISSP’leri ve SysSP’leri birlikte geliştirmeyi tercih edebilir.

Teknik Özellikler SysSP’ler

Bir yönetici, daha önce belirtildiği gibi yönetim politikası oluşturmak için bir sistem yöneticisi ile birlikte çalışabilirken, sistem yöneticisinin yönetim politikasını uygulamak için farklı bir politika türü oluşturması gerekebilir. Her ekipman türünün, teknik kontrole yönelik yönetim amacını uygulanabilir bir teknik yaklaşıma dönüştürmek için kullanılan kendi tür politikaları vardır.

Örneğin, bir ISS, kullanıcı parolalarının üç ayda bir değiştirilmesini gerektirebilir; bir sistem yöneticisi, bu politikayı uygulamak için belirli bir uygulama içinde teknik bir kontrol uygulayabilir.

Bu tür teknik kontrolleri uygulamanın iki genel yöntemi vardır: Kullanıcı erişim listelerini, matrisleri ve kullanıcıların haklarını ve ayrıcalıklarını yöneten yetenek tablolarını içeren erişim kontrol listeleri ve yapılandırma kuralları – güvenlik sistemlerine girilen özel yapılandırma kodları. içinden bilgi geçerken sistemin yürütülmesine rehberlik eder.

Politikalar geliştirmenin ve uygulamanın karmaşıklığıyla başa çıkmak için kuruluşlar giderek daha fazla alternatif çözümlere yöneliyor. Bu alternatif çözümler, alanda yerleşik uzmanlara dayalı şablonlardan NetIQ’nun Güvenlik Politikası Yönetimi gibi otomatik politika onay ve dağıtım sistemlerine kadar çeşitli seçenekler sunar.

Bu sistemler, politika taslağı hazırlama, yönetim onayı alma, son kullanıcılara dağıtma ve politikaya uygunluğu belgeleme gibi zahmetli bir görevi basitleştirirken, taslak politikanın yerleştirildiği bir yapı oluşturmayı kolaylaştırır. Kontrol ve onay, yazardan gözden geçirene geçer ve sonunda son kullanıcılara yayınlanır.

Kullanıcılar politikayı okuduktan sonra, sistem faaliyetlerini belgeler ve nihayetinde politika içeriği hakkında kısa testler sağlayabilir. Bu gibi sistemlerin kullanılması, kuruluşun devam eden operasyonları desteklemede etkili bir araç olarak politika yayınlama ve yönetme yeteneğini büyük ölçüde geliştirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir