İnovasyon Bağlantısı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İnovasyon Bağlantısı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Temmuz 2022 İnovasyon sistemi Nedir Sistemik inovasyon Ulusal inovasyon sistemi 0
Yönlendirme Algoritması

Organizasyon Bilgisi ve Müşteri Bilgisi Arasındaki İnovasyon Bağlantısı

1959’da Penrose, kaynakları daha yenilikçi ve karlı kullanmak için bilginin önemine değindi ve aynı yıl Drucker, bilgi çalışanlarına daha fazla değer verilmesi gerektiğini belirtti. Nonaka’nın bir makalesi, kalıcı rekabet avantajının kaynağının bilgi olduğunu öne sürdü.

O zamandan beri bilgiye artan bir ilgi ve bilginin paylaşımının ve yeniliklere yol açan yeni bilginin yaratılmasının gelecekteki ekonomik büyümeyi sağlamanın anahtarı olduğuna dair yükselen bir görüş olmuştur. 1998’de Amidon, 1996’da The Economist tarafından hazırlanan ve zengin ekonomilerin giderek artan bir şekilde “yenilik yapma yeteneklerine” nasıl bağlı olacağını anlatan ankete atıfta bulundu.

ORGANİZASYON

Kurumsal düzeyde, kuruluşların bilginin değerini tanıması önemlidir. Bilgi paylaşımının norm olduğunu kabul eden bir ortam, yeniliklerin üretilmesi için bir kanal sağlar. Şu anda oldukça rekabetçi bir küresel ortamda hayatta kalmak için sürekli yenilik gereklidir. İnovasyon, organizasyon içindeki bilgiden kaynaklanır.

Kurumsal bilgi, sistemleri ve prosedürleri, veritabanları ve teknolojisi aracılığıyla ve bilgilerini paylaşan ve işletmenin operasyonel gereksinimlerine uygulayan çalışanlarından birikir. Çalışanların müşteriler, tedarikçiler, endüstri bağlantıları ve daha geniş toplulukta ikamet edenler gibi dış taraflarla etkileşimi de kuruluş için önemli bir bilgi kaynağı sağlar.

Çalışanlar, eğitimleri ve yaşam deneyimleri sonucunda topladıkları bireysel bilgi bankalarını bir organizasyona getirirler. Bir kuruluşta ne kadar uzun süre çalışırlarsa, faaliyetleri, ürünleri ve müşterileri hakkında o kadar fazla bilgi biriktirirler.

Nonaka, organizasyondaki bilgi sarmalına atıfta bulunur ve bilginin bireyle başladığını söyler. Bunu daha da ileri götüren Inkpen, örgütsel bilgi yaratma sarmalına atıfta bulunurken, bilgiyi birey düzeyinden grup düzeyine ve yukarıya doğru örgütsel düzeye taşımanın önemine işaret eder.

Belki de Davenport ve Prusak’ın “Çalışan bilgisinin değerli bir kaynak olduğuna dair kurumsal mantraya rağmen, çoğu firma personelinin bilgi odaklı faaliyetlerini geliştirmek için uyumlu bir çaba göstermez” diyenleri dikkate almaya değer.

Bilgi çalışanlardan gelse de Teece, “bilginin yetkinliklere dönüştürülebilmesi için fiziksel, sosyal ve kaynak tahsis yapısını” sağlayan organizasyon olduğunu belirtir. Drucker’ın üretim araçlarına sahip olanın bilgi işçileri olduğunu söylediğini hatırlamakta fayda var.

Önceleri, “Sanayi işçileri, kapitalistin sanayi işçisine ihtiyaç duyduğundan sonsuz derecede daha fazla kapitaliste ihtiyaç duyuyordu”, ancak bilgi toplumu örgütlerinde “bilgi işçilerine, bilgi işçilerinin onlara ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuyordu”.

Çalışanların bilgilerini her akşam yanlarında eve götürdükleri ve bazı durumlarda geri dönmeyebilecekleri ve dolayısıyla değerli bilgi organizasyonunu mahrum bırakabilecekleri unutulmamalıdır. Bununla birlikte, çalışanların değer bilgisine sahip olduğu kabul edilirse, o zaman kuruluşların bu bilgiden maksimum faydayı sağlaması ve bunu kuruluşun ve bireyin yararına nasıl kullanacağını belirlemesi gerekir.


İnovasyon Nedir
Yaratıcı inovasyon nedir
Sistemik inovasyon
İnovasyon sistemi Nedir
Açık inovasyon
Hizmet inovasyonu
Ulusal inovasyon sistemi
Kapalı inovasyonun diğer adı nedir


Carneiro, bilginin potansiyelini değerlendirirken, kuruluşların “değer katabilecek bilgiyi aramaları gerektiğini” öne sürüyor. Değer katan bilgi, bilgi karışımından çok farklıdır.” Lester ayrıca, “Bilgiyi yönetmek, bilgiyi yönetmek gibi değildir, profesyonel bilgi çalışanlarının güvenine ve müşterilerin ve tedarikçilerin güvenine odaklanmayı, onları beslemeyi ve kazanmayı içerir” tavsiyesinde bulunur.

Bu, kuruluşların güvene dayalı iyi ilişkilerin geliştirilmesini içeren ve bilginin kolayca paylaşıldığı bir kültürü teşvik etmeye yakından bakmaları gerektiği anlamına gelir. Bilgiyi paylaşmak, paylaşanlar arasında bilgiyi artırır ve kuruluşa değer katarken aynı zamanda rakiplerin kopyalamasını zorlaştırır.

Bu nedenle, kuruluşların çalışanlarının örtük bilgilerini, herkesin paylaşabileceği şekilde kuruluşun bilgi havuzuna yerleştirilecek açık bilgiye taşımaya çalışması önemlidir. Örtük bilgiyi kodlamak kolay değildir ve çalışanın sahip olduğu tüm bilgiler asla ele geçirilemez.

Ancak, kodlanabilen bilgi, organizasyondaki diğer kişilerle paylaşılabilir hale gelir. Bilgi paylaşımı ve yeni bilginin yaratılması, ortaya çıkan sorunların çözülmesi gereken ekipler halinde çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal etkileşim fırsatları teşvik edilmelidir, böyle bir ortamda faydalı bilgilerin değiş tokuşunun bilinmediği bir durum değildir.

ORGANİZASYON VE İNOVASYON

Kanter’e göre, “bilinenin devamı için iyi işleyebilecek yapılar ve uygulamalar, yenilikle çelişme eğilimindedir.” Yaratıcılık, bilginin bir ürünüdür ve paylaşılan bilgi, kuruluşların yenilikçi olmaları için fırsatlar sağlar ve ilerlemek için önemli bir unsurdur.

Yenilikçi kuruluşlar, klasik bir örnek olan 3M ile büyüyen kuruluşlardır; bu nedenle, inovasyon gerçekleşecekse organizasyonel ortam önemlidir.

Amidon, müşterileri inovasyon sürecinin kalbine yerleştiren Japon firmalarına atıfta bulunur. İnovasyonun stratejik bir odak noktası olması gerektiğini ve müşterilerle çalışmayı taahhüt etmesi gerektiğini söylemeye devam ediyor. Amidon, kuruluşların fikir geliştirme ve bunları piyasaya sürme yeteneğini değerlendirmek için bir çerçeve sağlar.

İnovasyon değerlendirmesi, şu şekilde tanımlanan 10 modülü kapsar: işbirlikçi süreç; performans ölçüleri; eğitim/gelişim; öğrenme ağı; pazar konumu; Ürünler; pazara nüfus etme; pazar imajı, liderlik/kaldıraç; teknoloji/internet.

Her modül için sorulacak ve cevaplanacak sorular vardır ve kullanılan model, organizasyonu hem iç hem de dış perspektiften değerlendirir. Amidon’a göre, süreci takip eden yöneticiler, verimliliği ve etkinliği artırmanın yaratıcı yollarını bulmuşlardır.

İnovasyon sadece yeni bilgiye bağlı değildir. Fikirler beklenmedik kaynaklardan ortaya çıkar ve bilgiyi uygulamak, potansiyeli tanımak ve fırsatları görmek, yenilikçi fikirleri hayata geçiren şeydir. Drucker’ın (1998) belirttiği gibi, inovasyon bilgi, yaratıcılık ve odaklanma gerektirir.

Johannessen, Olaisen ve Olsen tarafından öne sürülen görüş şudur: “Yöneticilerin dikkatlerini inovasyona odaklamaları, bağlılık yaratmaları ve değişimi başlatmaları gerekir. İnovasyonu geliştirmek için yöneticilerin de yüksek düzeyde bir bütünlüğe ihtiyacı vardır. Bu, güven yaratma yeteneği anlamına gelir.

Johannessen ve ark. fırsat yaratmada proaktif olarak yenilik sürecini yöneten kişilerin özelliklerini belirledi; Risk almak için istekli; ve hedef belirleme. Yöneticiler için ayrıca inovasyonun önemini ve bunun çalışanların, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer dış tarafların bilgisi ile ilişkisinin ve yenilikçi bir kültürü teşvik etme ihtiyacının farkına varmaları gerekir.

Bununla birlikte, yönetim, organizasyon içinde yerleşik olan bilgi, uzmanlık, beceri ve yetkinliklerin seviyesini tam olarak anlamalı ve işbirliği ortamında yeniliklerin geliştirilmesi için başarılı bir şekilde çalışmak için hangi ek yeteneklerin gerekli olduğunu belirleyebilmelidir. 

Başarıyı hedefleyen organizasyonlar, örneğin, yeni yeniliklerin ortaya çıkabileceği yeni bilgilerin yaratılması için bir bilgi montajının fırsat sağladığı çapraz fonksiyonel ekiplerin faydasını en üst düzeye çıkaracaktır.

Bu nedenle, kuruluşların müşterilerle daha yakın çalışma ilişkilerini teşvik eden yenilikçi bir ortamın getirilmesinden kaynaklanan değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekebilir. Hiçbir kuruluş izolasyonda durmaz.

Her kuruluş müşterilerine, tedarikçilerine, paydaşlarına ve daha geniş topluluğa bağımlıdır ve onlara karşı sorumlulukları vardır. Kuruluşların daha yenilikçi olmak için birlikte etkin bir şekilde çalışması için gerçek fırsatlar vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir