Halk Eğitimine Hizmet Eden Projeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Halk Eğitimine Hizmet Eden Projeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

1 Şubat 2022 Halk Eğitim merkezleri proje örnekleri Hayat Boyu Öğrenme projeleri Ulusal Ajans Yetişkin Eğitimi Yetişkin Eğitimi proje örnekleri 0
Model Yorumlaması

Halk Eğitimine Hizmet Eden Projeleri

Öğretmen Yetiştirme ile Harmanlamak

Yaklaşık 10 yıl önce bilişim öğretmenliği eğitimi çok verimli görünmüyordu. Birçok öğrenci mezun olmasına rağmen, çoğu Macaristan’da düşük maaşlı öğretmen pozisyonları yerine BT uzmanları olarak iyi maaşlı işleri seçti. O halde kazandıkları bilgileri hiçbir zaman halk eğitimine aktaramayacak olan geleceğin öğretmenleri için en güncel teknoloji ve metodolojiyi sağlamaya çalışmanın nedeni nedir? Tek olası çözüm e-öğrenmeye geçmek gibi görünüyordu.

ELTE Üniversitesi’ndeki TeamM e-öğrenme etkinliklerinin önemi, temelde birbirleriyle bağlantılı olmaları ve ders proje çalışmalarından, lisans diploma çalışmalarından, doktora çalışmalarından elde edilmiş olmalarıdır. Team Lab’ın katıldığı tüm yerel ve uluslararası projelerin yanı sıra öğrencilerin tezleri, tüm katılımcılar, öğretmen eğitimi ve projeler arasında bir kazan-kazan ilişkisi olan dinamik bir gelişim sürekli ilerleme altındadır.

Bu yüzyılın bilgi toplumu yüzyılı olacağına inanılmaktadır. Macar hükümeti hedeflerini – bilgi altyapısının geliştirilmesi, elektronik bilgi arzının yaygınlaştırılması, bilgi toplumunun vatandaşlarının eğitimi, rekabetçi bir ekonominin istikrarı, verimli hizmetler, kamu yönetimi ve insan merkezli bir toplum birkaç yıl önce belirledi. Tüm bu hedeflerin kendisi, geleceğin bilişim uzmanlarının eğitiminde tüm seviyelerin geliştirilmesini ve modernizasyonunu gerektirmektedir.

Eotvos Lorand Üniversitesi’ndeki en yeni fakültelerden biri olan Bilişim Fakültesi, ana görevini bilişim uzmanlarının ve öğretmenlerinin yanı sıra haritacılar ve jeoinformatik uzmanların yetiştirilmesi olarak görmektedir. Bilişim öğretmenliği bölümünün amacı, eğitimin her kademesinde bilişim disiplinlerini yetiştirebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca, diğer derslerin öğretmenlerine, mesleki ve sosyal yaşamda aktif olmaları ve yaşamları boyunca çalışmalarında ilerlemeleri için kullanımları konusunda tavsiyelerde bulunabilmelidirler.

Öğretmenlerin toplumun bilgi kültürünün oluşmasında önemli bir rol oynaması nedeniyle bilişim uzmanları ve öğretmenlerinin yetiştirilmesinin üst düzeyde olması toplumdan kuvvetle beklenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin en güncel pedagojik bilgiye sahip olmaları, BT araçlarının kullanımına güven duymaları, dijital öğrenme araçlarının ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin farkında olmaları gerekmektedir.

TeaM Lab, 1997 yılının başında, bu makalenin yazarının önderliğinde, bir kısmı şu anda yardımcı doçent olan ve e-öğrenme faaliyetlerinde kendi uzmanlık alanına sahip olan öğrencilerin kurucu üyeliği ile kurulmuştur. TeaM Lab (Multimedya ile Öğretim), Bilişim Fakültesi’nde Bilişim Metodoloji Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı olarak bilişim öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarına hizmet vermektedir.

Amacı, etkili öğrenme ve geliştirme becerileri yararına yenilikçi multimedya araçları ve metodolojilerinin uygulanması, öğretilmesi, denenmesi, değerlendirilmesi, araştırılması ve geliştirilmesidir. Araştırma, eğitim uygulamaları geliştirmenin ergonomisini ve içeriğini, yazarlık araçlarını, İnternet ve telematik ortamlarını, bunların müfredatlar arası ve kültürel entegrasyonunu, yaratıcı uygulamaları ve öğrenme süreci üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini içerir. Yöntemlerimiz, yapıcı ortamlarda yaratıcı açık uçlu keşiflere önem verir.

TeaM Lab, Avrupa Birliği projelerine aktif katılımımızın yanı sıra, faaliyet ve yayın yelpazesi içinde gerçekleştirilen yerel ve uluslararası bilimsel yaşamda aktif rol almaktadır. Faaliyetlerimiz üyelerimizin tek işi değildir, ancak öğrencilerimizin çalışmalarını (doktora araştırması ve dersleri, tezleri ve lisans dersi asistanları) ve deneysel okullarımızın çalışmalarını koordine eder ve bütünleştiririz.


Halk Eğitim merkezleri proje örnekleri
Hayat Boyu Öğrenme projeleri
Ulusal Ajans Yetişkin Eğitimi
MEB halk Eğitim Kursları
KA1 proje örnekleri
Ulusal Ajans Proje örnekleri
Yetişkin Eğitimi proje örnekleri
Erasmus+ Spor projeleri 2020


TeamM e-Öğrenimi

Bir kişi 25 yıl öğretmenlik yapıyorsa, şüphelerin ortaya çıktığı ve çareler arandığı zamanlar olmalıdır. Yaklaşık 10 yıl önce bilişim öğretmenliği eğitimi çok verimli görünmüyordu. Birçok öğrenci mezun olmasına rağmen, çoğu düşük maaşlı öğretmen pozisyonları yerine BT uzmanları olarak iyi maaşlı işleri seçti. O halde kazandıkları bilgileri hiçbir zaman halk eğitimine aktaramayacak olan geleceğin öğretmenleri için en güncel teknoloji ve metodolojiyi sağlamaya çalışmanın nedeni nedir?

Tek olası çözüm e-öğrenmeye geçmek gibi görünüyordu:

• teknoloji ile öğrenme ve öğretme için altyapı ve ortam sağlamak; öğrencilerin fiziksel olarak orada olamasa bile aktif olarak katkıda bulunabilmeleri, bu da mezuniyetten sonra katkılarını uzatabilir;
• mümkün olduğu kadar çok dersi halk eğitimine hizmet eden verimli proje çalışmalarına dönüştürmek; • öğrenciler tarafından üniversitedeyken kazanılan yenilikçi bilgilerden değer elde etmek ve • onları doğrudan öğrenme durumlarına yerleştirerek katkılarına anlam ve bağlam kazandırmak;
• tüm yerel, AB ve diğer uluslararası e-öğrenme etkinliklerimize, projelerimize ve araştırmalarımıza öğrencileri dahil etmek; uluslararası düzeyde ve kalitede ekip halinde çalışma yetkinliklerini geliştirmek;
• halk eğitimi için projelere ve ürünlere ücretsiz erişim sağlamak; yeniliği doğrudan halk eğitimine aktarmak için bir kestirme yol elde etmek;
• ders çalışması olarak tele-mentorluk hizmetlerini (tele-mentorluk hakkında öğrenme dışında) sürdürmek; inovasyonun uygulanmasında halk eğitimi ve alternatif öğrenme kurumlarına doğrudan yardım sağlamak.

Bu nedenle, halk eğitiminin öğrencilerin üniversitedeyken aktif katılımından zaten kazanç sağladığını ve birçok öğrencinin kendi katkılarının başarısını deneyimledikten sonra e-öğrenme faaliyetlerine daha fazla katılım için yüksek düzeyde motive olduğunu söyleyebiliriz.

Lisans derslerine geçişte bazı lisansüstü doktora dersleri de vardır:

  • Araştırma metodolojisi: Araştırma yöntemlerinin ve uygulamalarına uygun farklı durumların incelenmesi. Bir araştırma makalesi yazma çalışmaları – öğrenciler gelecekteki projeler için araştırma planları üretmelidir.
  • BİT’in temelleri ve etkileşim türleri: Eğitimde teknolojinin temelleri, ilgili etkileşim türleri ve kullanılan metodolojiler üzerine araştırma – öğrenciler kendi araştırma alanlarının monograflarını üretmelidir.
  • Yenilikçi, kapasite geliştirici dijital pedagoji: Harekete geçirici teknoloji, araçlar ve yöntemler üzerine araştırmalar ve öğrenme sürecinde etkin kullanıma ilişkin araştırma sonuçları hakkında raporlar. Öğrenciler, eğitsel yazılımların değerlendirilmesi dersi için değerlendirme rubriklerinin yükseltilmesine ve eğitsel mikro dünyalar tasarlama dersi için tasarım kriterlerine katılırlar. Öğrenciler, e-öğrenme projelerinde kullanılmak üzere değerlendirme araçları geliştirir.
  • E-öğrenme ile ilgili sorgulamalar: Canlı bir e-öğrenme projesi aracılığıyla eylem araştırması “teori araştırma-veri toplama ve analiz-değerlendirme” döngüsünün incelenmesi ve uygulamaya geçirilmesi. Öğrenciler projelerin değerlendirme raporlarını üretmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir