Takım Kursları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Takım Kursları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

1 Şubat 2022 Liderlik Kursu Sosyal medya Uzmanlığı kursu ücretsiz Takım Çalışması Eğitimi Takım çalışması eğitimi PDF 0
Program Tipolojisi

Takım Kursları

Derslerimizin çoğu, ağırlıklı olarak bilişim öğretmeni yetiştirme programı kapsamında ve ikinci olarak programcı ve program tasarımcısı matematikçiler için lisans zorunlu olmayan seçmeli derslerdir. Halk eğitiminde e-öğrenme materyalleri geliştirme ve projeler yürütme ile ilgili olarak, burada açıklamamızı özel M.S. ve doktora yeni başlatılan projeler için malzeme ve hizmet üretimine katkı sağlayan çalışmalar.

Her kursun, ortaya çıkan bir projeye katkı olarak ortak proje çalışmasını gerektiren belirli bir içeriği ve çıktısı vardır:

  • Eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi: Yıllar içinde geliştirilen değerlendirme rubriklerine göre eğitim yazılımlarının biçimlendirici değerlendirilmesi. Ulusal Müfredat ve öğretim stratejilerinin analizi, gelişimin kapsamını belirlemek için bir hipotez belirlemek, süreci üretmek için etkinlik tasarlamak ve hipotezi kanıtlamak için ön ve son test oluşturmak. Öğrencilerimiz tarafından önceki dönemlerde geliştirilen veya yürütülen projelerin bir parçası olan değerlendirme için genellikle eğitici mikro dünyaları ve portalları kullanırız.
  • Temel eğitimde BİT: Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimin tamamında BİT kullanımının analizi ve metodolojik değerlendirmesi. Önümüzdeki dönemde lansman için işbirlikçi e-öğrenme projeleri tasarlamak.
  • Temel eğitimde yazma araçları: Uzun yıllar Comenius Logosunu kullandık, ancak 2001’den beri Imagine yazma aracını kullanıyoruz. Öğrenciler, yapılandırmacı pedagojiyi uygulayan farklı disiplinler için modelleme ödevleri geliştirir. Kursun e-öğrenme materyali, bu sürecin geri bildirimlerinden yararlanılarak iyileştirildi, güncellendi ve iyileştirildi. Kurs, e-öğrenme kurs materyalini bireysel olarak ve sınıfta danışma dönemlerini kullanarak harmanlanır.
  • Eğitici mikro dünyalar tasarlamak: Uzun yıllar Comenius Logosunu kullandık, ancak 2001’den beri yazarlık aracı olarak Imagine’i kullanıyoruz. Öğrenciler, deneyimsel ve yapılandırmacı pedagojiyi uygulayan farklı disiplinlerde kullanılmak üzere karmaşık eğitimsel mikro dünyalar geliştirirler. E-öğrenme materyalleri içindeki mikro dünyalarımız bu kursun ürünleri olarak iyileştirildi, artırıldı ve rafine edildi.
  • Masaüstü Yayıncılık: Basılı öğrenme materyallerinin geliştirilmesi için tasarım kriterlerinin tüm yönlerine hakim olmak ve algılama ve anlama sürecinde farklı baskıların analizi. Basılı materyallerin farklı eğitim amaçları için tasarlanması.
  • Web tasarımı: Web tasarımının tüm yönlerine hakim olmak ve farklı web sitelerinin gezinme ve kullanılabilirlik konusunda analizi. Farklı eğitim amaçlı web siteleri tasarlamak. Ders sadece uzaktan eğitim artı danışma dönemleri olarak kaydedilebilir.
  • Web animasyonu: Web sitelerinde ve simülasyon programlarında kullanılmak üzere web animasyonunun tüm yönlerine hakim olmak ve önceki farklı ürünlerin algılama ve anlama süreci üzerinde analizi. Farklı eğitim amaçlı web animasyonları tasarlamak. Ders sadece uzaktan eğitim artı danışma dönemleri olarak kaydedilebilir.
  • Multimedya materyalleri tasarlama: E-öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve öğrenme ortamlarının ve öğrencilerin öğrenme stillerinin analizi için tasarım kriterlerinin tüm yönlerine hakim olmak. Öğrenciler, farklı öğrenme materyallerinin öğrenme sürecine etkileri üzerine deneylere katılırlar. Geliştirilmekte olan portallardan birine entegre edilecek e-öğrenme materyalleri tasarlamak.
  • Tele-mentorluk (2 dönemlik kurs): Uzaktan ve e-öğrenmenin farklı yönleri, kullanılan farklı çerçeve sistemleri ve sanal öğrenmede mentorların rolü üzerine çalışma. Önceki e-öğrenme projelerinin analizi. Buna paralel olarak, öğrenciler devam eden bir e-öğrenme projesine kaydolurlar ve mentorluk sürecinde canlı olarak yer alırlar.
  • Kurs, yalnızca uzaktan eğitim artı danışma dönemleri olarak – farklı e-öğrenme ortamları kullanılarak – kaydedilebilir.

Takım Çalışması Eğitimi
Liderlik Kursu
Hedef Sertifika
Takım çalışması eğitimi PDF
Sosyal medya Uzmanlığı kursu ücretsiz
Takım Ruhu
Takım çalışması eğitimi ppt
Sertifika Programları


Takım Aktiviteleri

AH kursları, başlatılacak gerçek bir projenin kesin bir bölümünü ana hatlarıyla belirten proje çalışmasını gerektirir ve kurslar dizisi, proje faaliyetleri içinde inşa etme, başlatma, değerlendirme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunur.

Projeler, genellikle John von Neumann Bilgisayar Topluluğu Halk Eğitimi SIG ile bağlantılı olarak doğrudan halk eğitiminde başlatılır ve sonuçlar, uygulamalı öğretmenlerle yapılan tartışmaların gelecek için önemli sonuçlar üretebileceği Enformatik Öğretmenleri Derneği’nin konferanslarında yılda iki kez rapor edilir. 

Bu projelerden bazıları yerel veya Avrupa tarafından finanse edilen faaliyetler kapsamında yürütülmüştür. Böylece, yaklaşık son 10 yılda, TeaM halk eğitiminde birçok proje yürütmeyi başardı ve TT programına harmanlanmış projeler aracılığıyla doğrudan bir şekilde irmovasyonu enjekte ederek halk eğitimine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Geçmiş yılların bazı özel projeleri:

ELTE anaokulu projesi: 20 yıldan fazla bir süredir üniversite anaokulunu sürekli olarak denetledik ve erken eğitim için eğitim yazılımları geliştirdik. Proje, oirr öğrencileri tarafından sürekli olarak yerinde rehberlik edilir.

Çocuklar için „MATCh“ Multimedya Yazarlık Aracı AB projesi: Çocuklar için bir multimedya yazarlık sisteminin geliştirilmesi, hikaye uygulamaları ve 01.01.1997 ve 01.01.1999 tarihleri ​​arasında Fogocska ilkokul 3″” sınıfında uygulanmıştır.

Tele-ev projeleri: Az gelişmiş bölgelerde yaşayan gençlere (çoğunlukla 10 ila 14 yaş arası) rehberlik etmek için bir model geliştirmek ve onlara daha fazla gelişimleri için bir perspektif vermek. Macaristan’ın en az gelişmiş bölgelerini içeren ilk proje US AID sponsorluğunda 01.12.2000-30.07.2001 ve diğer çeşitli bölgeleri içeren ikinci proje Demnet’in koordinatörlüğünde ve Enformatik Komitesi’nin sponsorluğunda 01.09.2001-15.01.2002 idi. 

Bu tele-ev projeleri, Macaristan’da, az gelişmiş bölgelerde kapasite geliştirme faaliyetleri için bir model sağlayan ve daha sonraki tele-ev faaliyetleri için büyük bir etkisi olan bu tür ilk projelerdi. Bu tür faaliyetler, artık BT danışmanlığının yanı sıra birçok e-öğrenme etkinliğinin ortaya çıktığı Tele-ev derneği içinde iyi bir şekilde uygulanmaktadır.

“Eş-didaktik” Avusturya-Macaristan projesi: 01.01.2001 ve 31.12.2002 tarihleri ​​arasında Macar Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından desteklenen, her iki kültürel ortamda da uygulanabilecek yaratıcı didaktik araçların araştırılması ve geliştirilmesinde öğretmen eğitimi faaliyetlerine katıldı.

Takım perspektif projesi: Uygulamalı öğretmen eğitimi için bir model oluşturmak, öğretmenlerin/akıl hocalarının ihtiyaçlarının temellerini oluşturmak, dinamik olarak gelişen rolleri dahilinde ilerleme için etkili araçlar geliştirmede yetkinlikler sağlamak, günümüzün kavram ve gereksinimlerini karşılayarak dönüşümü halk eğitimine aktarmak halk eğitiminde yaş – Kamu Eğitiminin Modernizasyonu için Kamu Fonları tarafından desteklenmektedir.

Team Challenge oyun serisi: 10 yaş grubu öğrenciler arasında takım proje çalışması ile disiplinler arası konularda internet ve çeşitli uygulama sistemlerini kullanarak bağlam temelli “e-problem çözme”, karmaşık problemlerin çözümlerini arayarak temel yetkinliklerin geliştirilmesi, veri analizi ve sentezi için örnekler verilmesi gerekir.

2001’de öğrenciler tarafından yeniden geliştirilen ve 2002’de oynanan kurs proje çalışması kapsamında geliştirildi. 2003’te John von Neumann’ın 100* yıldönümü için geliştirilen ve diğerlerinin yanı sıra birçok kurum tarafından desteklenen devasa bir ulusal oyundu. Eğitim ve muazzam bir başarıydı.

2004’te ortamı değiştirdik ve oyun IBM ve Kamu Eğitiminin Modernizasyonu için Kamu Fonları tarafından desteklendi. 2005’te okullardan gelen daha fazla katkı için açıldık ve John von Neumaim Bilgisayar Topluluğu, Halk Eğitimi SIG tarafından desteklenmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir