Harmanlanmış Öğrenme Ortamları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Harmanlanmış Öğrenme Ortamları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Harmanlanmiş öğrenme KPSS HARMANLANMIŞ öğrenmenin faydaları HARMANLANMIŞ Ortamlarda Öğretimi farklılaştırma 0
Proje Çalışma Sistemi 

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Faydaları ve Zorlukları

“Harmanlanmış öğrenme” terimi, son yıllarda kurumsal bir terim haline geldi. Yakın zamanda, Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği, harmanlanmış öğrenmeyi 2003 yılında bilgi dağıtım endüstrisinde ortaya çıkan ilk on trendden biri olarak tanımladı.

Yükseköğretimde, akademik konferanslarda ve yayınlarda harmanlanmış öğrenme terimi artan bir sıklıkla kullanılmaktadır. Karma öğrenme ortamlarının (BLE) tasarımı ve uygulanmasıyla ilgili sorunlar, teknolojik gelişmeler dağıtılmış öğrenme ile geleneksel kampüs tabanlı öğrenme arasındaki çizgileri bulanıklaştırmaya devam ettikçe gün yüzüne çıkıyor.

Pek çok üniversite, çevrimiçi ve evde eğitimin harmanlanmasının avantajlarını anlamaya başlıyor. Chronicle of Higher Education, geçenlerde Pensilvanya Eyalet Üniversitesi rektörünün çevrimiçi ve yatılı eğitim arasındaki yakınlaşmanın “bugün yüksek öğretimde tanınmayan en büyük tek eğilim” olduğunu söylediğini aktardı.

Aynı doğrultuda, The Journal of Asynchronous Learning Networks’ün editörü, karma (yani, harmanlanmış) kursların sayısında, kurs aralığının %80-90’ını içerecek şekilde çarpıcı bir artış öngörüyor. Makale, harmanlanmış öğrenme ortamlarına (BLE’ler) genel bir bakış sağlar ve araştırma literatüründe tanımlanan en yaygın faydaları ve zorlukları özetler.

“Harmanlanmış öğrenme” teriminin kullanımı, yükseköğretimde nispeten yeni bir olgudur. Tarihsel olarak, akademisyenler harmanlanmış öğrenme ortamlarından (BLE’ler) hibrit ortamlar olarak söz etmişlerdir. Ancak kurumsal eğitim ortamlarında “harmanlanmış öğrenme” teriminin kullanımındaki patlama ile birlikte akademik literatür giderek buna uydu ve terimlerin birbirinin yerine kullanıldığını görmek yaygın bir durum.

Makalenin bu bölümünde, aşağıdaki iki soruyu ele alıyoruz:

• Bir BLE’de harmanlanan nedir?
• Bir BLE’de ne kadar karıştırılmalıdır?

Karıştırılan Nedir?

Doğası gereği, hem “melez” hem de “harman” terimleri, bir şeyin karıştırılmasını veya birleştirilmesini ifade eder. Bu, insanların her zaman hemfikir olmadığı bir şeydir. Bazıları harmanlanmış öğrenmeyi farklı öğretim yöntemlerinin (yumuşak teknolojiler) bir kombinasyonu olarak anlarken, diğerleri harmanlanmış öğrenmeyi farklı modalitelerin veya sunum ortamlarının (sert teknolojiler) bir kombinasyonu olarak tanımlar.

Harmanlanmış öğrenme, en yaygın olarak, her bir öğretim ortamında en yaygın olarak kullanılan hem sert hem de yumuşak teknolojileri kullanan iki arketipsel “öğrenme ortamının” birleşimi olarak kabul edilir. Kısacası, harmanlanmış öğrenme ortamları, yüz yüze (F2F) öğretim ile bilgisayar aracılı (CM) öğretimi birleştirir. Karıştırma, kurumsal düzeyin aksine öğretim (veya kurs) düzeyinde gerçekleşir.

Bütün bir literatür, hem F2F hem de dağıtılmış öğretim sunan, ancak bu ortamları bir kurs düzeyinde açıkça harmanlamayan çift modlu kurumlardan bahseder.

Tarihsel olarak, çift modlu üniversitelerin kampüs içi ve dağıtılmış eğitim şubeleri farklı öğrenci topluluklarına hizmet etmiştir. Ancak, geleneksel kampüs içi öğrenenler ile uzaktan öğrenenler arasındaki çizgiler giderek daha da bulanıklaşıyor. Aynı fenomen, kampüs içi kurs teklifleri ile dağıtılmış kurs teklifleri arasında da oluyor. Bu sınırların bulanıklaşmasına genellikle üniversitenin “melezleşmesi” denir.


Harmanlanmiş öğrenme KPSS
HARMANLANMIŞ öğrenme pdf
Harmanlanmış öğrenme Nedir
HARMANLANMIŞ Ortamlarda Öğretimi farklılaştırma
HARMANLANMIŞ öğrenmenin faydaları
HARMANLANMIŞ öğrenme tasarımı
HARMANLANMIŞ eğitim modeli
Hibrit öğrenme nedir


Ne Kadar Karıştırılır?

Beklenebileceği gibi, hiçbir sihirli karışım tüm öğrenme bağlamları için optimal değildir. Şekil 1’in önerdiği gibi, harmanlanmış bir ortamda bir dizi kombinasyon meydana gelebilir. Bu aralığı üç genel düzeye ayırır: baskın bir F2F bileşenine sahip karışımlar, baskın bir CM bileşenine sahip karışımlar ve iki ortamı karıştırmada oldukça dengeli olan karışımlar.

Yüksek öğretimde ve kurumsal eğitimde tüm çeşitlerin karışımları mevcuttur. Yelpazenin F2F ucunda, birçok kampüs içi eğitmen ve kurumsal eğitmen, bilgisayar tabanlı teknolojileri kullanarak kurslarını veya eğitim programlarını geliştiriyor. Bu durumlarda, eğitmenler ve eğitmenler, eklenen CM kısmı nedeniyle F2F ortamında yaptıklarını değiştirebilirler, ancak genellikle F2F temas süresini azaltmazlar.

Yelpazenin bilgisayar aracılı ucunda, artan sayıda yüksek öğretime dağıtılmış eğitim kurslarının bir F2F bileşeni vardır. Bu kurslar, F2F oryantasyon etkinlikleri ve yüz yüze testler gerektirmekten tartışma veya ders oturumlarına isteğe bağlı katılıma izin vermeye kadar uzanır.

Kurumsal dünyada şirketler, çalışanlarına çevrimiçi eğitim yoluyla kazandıkları beceri ve bilgileri uygulama ve uygulama şansı vermek için genellikle e-öğrenme eğitim modüllerine F2F oturumları ekler. Yelpazenin ortasında, hem üniversite kursları hem de kurumsal eğitim modülleri, öğrencilerin çevrimiçi öğretim etkinliklerinde harcadıkları zamanı artırarak F2F sınıf süresini azaltır.

Bir eğitmenin veya kurumsal eğitmenin, harmanlanmamış bir ortam üzerinde bir BLE tasarlamayı seçmesinin birçok nedeni vardır. Literatürdeki en baskın faydalar ve zorluklar aşağıdaki iki bölümde sunulmaktadır.

Karıştırmanın Faydaları

BLE’lerin savunucuları tarafından en yaygın olarak kullanılan ifade, birinin “her iki dünyanın da en iyisine” sahip olmasına izin vermeleridir. BLE’ler, iyi tasarlanmadıkları takdirde her iki dünyanın en az etkili unsurlarını da karıştırabilirler. Bu genel ifadenin ötesinde, genellikle harmanlama nedenleri olarak adlandırılan üç ana tema belirledik: (1) daha etkili pedagoji, (2) artan kolaylık ve erişim ve (3) artan maliyet etkinliğidir.

Daha Etkili Pedagoji

Yaygın pedagojik uygulamaları geliştirme fırsatı, harmanlamanın sağladığı en yaygın olarak belirtilen olanaklardan biridir. Örneğin, kampüs içi ortamda, öğretim ve öğrenimin çoğu hala, yüksek öğretim öğretmenlerinin %83’ü tarafından baskın öğretim stratejisi olarak kullanılan dersle “aktarma” modeline odaklanmaktadır.

Sınıf süresi, büyüklüğü ve yeri gibi kısıtlamalar, bu stratejide değişiklik yapmak için zorlu bir engel oluşturabilir. Çevrimiçi öğretim bileşenlerinin tanıtılması, kullanılabilecek öğretim stratejileri yelpazesini açar.

BLE’lerin savunucuları, aşağıdaki gibi faydalardan bahsetmiştir:

• kullanılan aktif öğrenme stratejilerinde artış
• daha öğretmen merkezli bir odaktan öğrenci merkezli bir odaklanmaya geçiş
• akranlar arası öğrenmeye daha fazla vurgu
• fakültenin zaman ayırma biçiminde bir değişiklik, bireysel öğrencilere daha fazla mentorluk yapılmasına ve
• uzaktan uzmanlarla etkileşim veya projelerin uzaktan akran incelemesi imkanı.

Uzaktan eğitimde, “etkileşimli” öğrenme stratejileri yerine “aktarıcı” öğrenme stratejilerine odaklanma konusunda benzer bir sorun vardır. Bu genellikle, öğrencilerin başkalarından bağımsız olarak öğrenmeleri için Web’de büyük miktarda bilgiyi kullanıma sunmaktan kaynaklanır.

Pek çok öğrenci bu tür bağımsız çevrimiçi öğrenmeye hazır değildir ve sonuç olarak uzaktan eğitim kurslarında kendilerini yalnız hissederler. BLE’ler, bağımsız öğrenmeyi insan etkileşimi ile dengelemenin bir yolu olarak görülmektedir.

Bir uzaktan kursa veya çevrimiçi eğitim programına bir F2F bileşeni eklemek, sosyal etkileşimi iyileştirebilir ve gelecekteki çevrimiçi etkileşimi kolaylaştırabilir. Ara sıra F2F etkileşimi, öğrencileri ağırlıklı olarak çevrimiçi bir kursta kendilerini disipline etmeye motive edebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir