Hiper Ortam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hiper Ortam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Eylül 2022 gazetecilik Hipermedya nedir Hyper ajans Yeni Medya Akademi 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Dayalı Hiper Ortam Çerçevesi

Hipermedya sistemleri, verileri bağlantılar ile birbirine bağlanan bir düğüm ağı olarak temsil eder. Düğümler içinde yer alan bilgilere, bağlantılar boyunca gezinme yoluyla erişilebilir, bu sayede bir kullanıcının bilgi alanındaki mevcut konumu, bir sonraki gezinme adımında hangi bilgilere erişilebileceğini belirler.

Gezinme veri erişiminin bu özelliği, hiper ortam sistemlerini, kullanıcı odaklı keşif ve öğrenmeyi desteklemek için tamamen uygun hale getirir. Kullanıcı, örneğin bir kitaptaki sayfaların katı “doğrusal” yapısıyla sınırlı kalmak yerine, bilgiyi nasıl araştıracağını bağımsız olarak belirler.

World Wide Web, hiper ortam paradigmasının popülaritesine büyük ölçüde katkıda bulunsa da, aynı zamanda iki temel zayıflığını da fazlasıyla ortaya koydu: kullanıcı oryantasyon bozukluğu sorunu ve hiper tabanı sürdürmenin zorluğu. Aslında, lineer olmayan navigasyon, son kullanıcının bir bilgi alanını keşfetmede kendi stratejisini seçmesine izin vermede çok güçlü bir kavram olsa da, sonuçta ortaya çıkan navigasyon özgürlüğü kolaylıkla bilişsel yüke ve oryantasyon bozukluğuna yol açabilir.

İkincisine “hiper uzayda kayıp” fenomeni denir. Kullanıcı, mevcut konumunu değerlendiremez ve navigasyon seçeneklerini sıralayamaz. Bakım sorunu da aynı derecede katıdır.

Çalışılabilir soyutlamaların olmaması nedeniyle, birçok hiper ortam sistemi, bağlantıları hedef düğümün fiziksel konumuna (örneğin, bir Web ortamındaki URL) doğrudan referanslar olarak uygular. İşleri daha da kötüleştirmek için, bu referanslar bir bağlantının kaynak düğümünün içeriğine gömülür.

Sonuç olarak, hipertaban bakımı, düğümlerin içeriğini manuel olarak düzenlemekle eş anlamlı hale gelir. Ayrıca, bütünlük kısıtlamalarının uygulanamaması ve ağ yapısının tutarlılık ve eksiksizlik kontrollerine tabi tutulmaması, çok sayıda sarkan bağlantıya sahip bir hipertaban ile sonuçlanır. Yetersiz bakımın sonuçlarının son kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacağını ve ilave oryantasyon problemlerini etkileyeceğini söylemeye gerek yok.

Bu, son kullanıcı dostu, yapılandırılmış, hiper ortamın kısaltması olan MESH hiper ortam çerçevesini tanıtmaktadır. Sürdürülebilirliği geliştirmek ve son kullanıcı yönelimini kolaylaştırmak için hem yazma hem de gezinme konusunda yapılandırılmış bir yaklaşım benimsenir. MESH’in temelleri, sağlam bir temel veri modeli ve bağlam tabanlı bir gezinme paradigmasıdır.

Veri modelleme soyutlamalarının hem yönlendirme hem de sürdürülebilirlik açısından faydaları Halasz’da zaten biliniyordu. Daha zengin alan bilgisi özellikleri ve daha anlamlı sorgulama sağlarlar. Yazılan düğümler ve bağlantılar, hem düğüm düzeninde hem de bağlantı yapısında artırılmış tutarlılık sunar.

Daha yüksek dereceli bilgi birimleri ve algılanabilir eşdeğerlikler (hem kavramsal hem de düzen düzeyinde) yönelimi büyük ölçüde iyileştirir. Ayrıca, düğüm içeriğinin veri yapısından ayrılması ve özel bir bağlantı depolama tesisinin tanıtılması, bakımın daha iyi yapılmasını sağlar. Anlamsal kısıtlamalar ve tutarlılık uygulanabilir, araç tabanlı geliştirme kolaylaştırılır ve yeniden kullanım teşvik edilir.

Sonuç olarak, hiper ortam tasarımı sağlam bir kavramsal veri modeline dayanmalıdır. HDM ve RMM gibi öncü kavramsal hiper ortam modelleme yaklaşımları, varlık-ilişki paradigmasına dayanıyordu. Nesne yönelimli teknikler, bir uygulamanın bileşenlerinin, örneğin Microcosm’un işlevsel davranışını modellemek için ağırlıklı olarak hiper ortam motorlarında uygulandı.

OOHDM ve WebML MESH ile birlikte, uygulama alanının modellenmesinin tamamen nesne yönelimli paradigma aracılığıyla gerçekleştirildiği ilk yaklaşımdır.

MESH, resmi bir hiper ortam veri modeli sağlamak için genel amaçlı nesne yönelimli modelleme soyutlamalarını tescilli hiper ortam kavramlarıyla birleştirir. Ayrıca, bağlam tabanlı navigasyon paradigması, yön bulmamış bir son kullanıcıya rehberlik olarak sıralı yollar sağlayacak olan iç içe, dinamik olarak oluşturulmuş rehberli turlar ile navigasyon özgürlüğünü uzlaştırmak için veri modeli üzerine kuruludur.

Bu makale, MESH’in arkasındaki iki temel kavramı, veri modelini ve bağlama dayalı gezinme paradigmasını sunmakta ve bir uygulama çerçevesi önermektedir. Bu sadece bir genel bakış olduğundan, tartışma çok kısa tutulmuştur. Veri modelinin ve gezinme paradigmasının daha ayrıntılı bir açıklaması sırasıyla  bulunabilir.


Hipermedya nedir
Hyper ajans
Başakşehir Radyo Akademi
gazetecilik
Yeni Medya Akademi


MESH HİPERMEDYA ÇERÇEVESİ

MESH’in veri modeline, düğüm türlerinin hiyerarşisi olarak bakılır. Her düğüm, düğümün ömrü boyunca değişmeden kalan tam olarak bir “en spesifik türün” örneği olarak tanımlanır. Tüm düğüm türleri bir miras ağacında sınıflandırılır, her düğüm türü üst öğesinin tanımıyla uyumludur.

Belirli bir düğüm türü için görsel özellikler, yerleşim şablonlarında soyutlanır. Bunlar, düğüm türü hiyerarşisi boyunca devralınabilir ve iyileştirilebilir.

Bu şekilde, benzer gerçek dünya nesnelerini temsil eden düğüm örnekleri benzer, tanınabilir bir düzen taşır. Statik düğüm yazma hiyerarşisi tarafından sağlanan birincil düğüm sınıflandırma kriterine ek olarak, görünüm yapısı belirli bağlantı ve düzen özellikleri kombinasyonlarını belirli düğüm kümelerine atfetmek için bir araç sunar.

Çalışma zamanında, bir düğümün özellikleri, görünümler eklenerek veya çıkarılarak değiştirilebilir. Bu nedenle, yönler, düğüm tipleme hiyerarşisinden bağımsız olan ve bir düğümün türünden farklı olarak, ayrık olmayan ve zaman içinde değişken olmasına izin verilen ikincil düğüm sınıflandırma kriterleri sağlar.

Düğüm etkileşimini karakterize etmek için, bir düğüm türü bir dizi bağlantı türü ile donatılmıştır. Bunlar, bağlantıları, içerdiği ilişkilerin anlamsal yorumuna göre sınıflandırır. Bağlantı türü özellikleri, etki alanı, minimum kardinalite, maksimum kardinalite ve ters bağlantı türünü içerir.

Bunlar, türlerinin uygun örnekleri olmaları için ilgili bağlantılara uygulanan kısıtlamalar olarak görülebilir. Bir bağlantı türü bir alt düğüm türü tarafından miras alınırsa, bu kısıtlamalar geçersiz kılınabilir, ancak hiçbir zaman üst düzeyde uygulananlardan daha zayıf olamaz. MESH’in veri modelinin dikkate değer son bir özelliği, bağlantı alt tipleme kavramıdır.

Yaygın veri modelleme literatüründe, alt tipleme her zaman nesnelere uygulanır, asla nesne ilişkilerine uygulanmaz. Bununla birlikte, MESH’de bağlantı türleri, alt tiplemeye eşit derecede tabi olabilen tam teşekküllü soyut türlerdir.

Bir alt bağlantı türünün örnekleri, üst öğesinin örneklerinin bir alt kümesidir. Ebeveyn tarafından modellenenden daha spesifik, muhtemelen daha katı kısıtlamalarda yansıtılan bir ilişkiyi modeller. Bağlantı türleri, yalnızca anlamsal kısıtlamaları zorlamakla kalmayıp aynı zamanda bağlama dayalı gezinmenin anahtarını da sağladıklarından son derece önemli kabul edilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir