Web Tabanlı Materyal – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Tabanlı Materyal – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Eylül 2022 kurumsal e-posta giriş Web tabanlı yazılım Web tabanlı yazılım dilleri Web tabanlı Yazılım Nedir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Web Tabanlı Materyal

Alıntılanan literatürü göz önünde bulundurdu ve bir dizi ilginç soruyu inceledi. Diğerleri ile uyumlu olarak, “zamanında”, “inanılır”, “itibar”, “doğruluk” veya “nesnellik” gibi boyutları göz önünde bulundurarak, insanların Web tabanlı materyali basılı materyale kıyasla nasıl algıladıklarını inceledi.

İkinci olarak, Borchers bir konuyla (örneğin kanser) kişisel ilgisi olan bireylerin, bir konuyla ilgisi olmayanlara göre veri kalitesini daha iyi ayırt edip etmediklerini araştırdı. Son olarak, sağlık hizmeti alıcıları olarak rolleri göz önüne alındığında, Borchers, kadınların kanser gibi sağlıkla ilgili konularda erkeklerden daha iyi veri kalitesi ayrımcılığı yapıp yapmadıklarını araştırıyor.

Borchers’ın bulmayı umduğu şeyi gösterir. H0, onun ilk hipotezi, düşük kredibiliteye sahip kaynakların algısının yüksek kredibiliteye sahip kaynaklardan önemli ölçüde daha az olduğudur. Bu nedenle, İnternet tabanlı ve basılı metin için iki satır pozitif bir eğime sahip olmalıdır. H1 güncellik, inanılırlık, itibar, doğruluk ve nesnellik boyutlarında İnternet tabanlı kaynaklar ile metin tabanlı kaynaklar arasındaki satırlar arasında önemli bir boşluk olduğunu göstermektedir.

Bu iddia önceki literatüre dayanıyordu H2, çizgilerin eğiminin kişinin kansere olan kişisel katılımına göre değişmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu, kansere kişisel ilgisi yüksek olan kişilerin veri kalitesini daha iyi ayırt etmeleri gerektiği anlamına gelir. Son olarak, H3, kadınların güvenilir kaynakları güvenilir olmayan kaynaklardan daha iyi ayırt edebildiğini öne sürüyor. Bu nedenle, çizgilerin eğimi cinsiyete göre değişmelidir.

127 denek, internete ve yazılı basına maruz kalmaya dayalı kanser hakkındaki bilgi algıları üzerine çalıştı. Denekler, bir Midwestern üniversitesinde MBA ve MSIS sınıflarındaki kariyer ortası öğrencilerinden alınmıştır. Onun örneği, önemli ölçüde ABD, Hindistan ve Çin temsili ile güçlü bir şekilde çok kültürlüydü. Denekler rastgele dört gruptan birine atandı.

Bu dört gruba, iki farklı formatta sunulan iki bilgi kaynağına dayalı olarak kanser bilgisi gösterildi. Kaynaklardan biri, son derece güvenilir bir ulusal kanser organizasyonunun web sitesiydi. İkinci kanser bilgisi kaynağı, alternatif tıbbi tedavileri lanse eden bir site olan düşük kredibiliteye sahip bir Web sitesiydi.

Üçüncü ve dördüncü kaynaklar, renkli bir belge yoluyla basılı biçimde sunulmaları dışında ilk ikisiyle aynıydı. Deneklere daha sonra Wang’ın içsel veri kalitesi boyutlarını (doğruluk, nesnellik, inanılırlık ve itibar) ve bağlamsal boyutları (zamanlılık, alaka düzeyi ve uygun miktarda bilgi) kullanarak görüntüledikleri verilere ilişkin algıları soruldu ve kullanım kolaylığı.

Ayrıca, deneklere kanserle ilgili kişisel ve aile deneyimleri ile demografik sorular (cinsiyet, yaş ve doğum ülkesi) hakkında sorular soruldu.


Web tabanlı yazılım
MEBBİS
kurumsal e-posta giriş
Meb Mail
Web tabanlı yazılım dilleri
Posta MEB K12 tr webmail
Web tabanlı Yazılım Nedir
Okul web sitesine giriş


Veriler toplandıktan sonra Borchers, güvenilir olduklarından emin olmak için boyutları Cronbach alfa kullanarak test etti. Her boyutun değeri .8 veya daha yüksekti. İkincisi, Borchers, araştırma hipotezlerinin her birini test etmek için tek değişkenli bir ANOVA prosedürü kullanarak ikinci bir istatistik seti oluşturdu.

H0, sabit faktörler olarak kaynak itibarı (yüksek veya düşük) ve medya (baskı veya WWW) kullanılarak ölçülen sekiz veri kalitesi boyutunun tamamı için test edildi. H2 ve H3 testlerinde kanser tutulumu veya cinsiyet rastgele faktörler olarak eklendi. Hipotezler, kaynak itibarı ve kanser katılımı (H2) veya Cinsiyet (H3) için ürün terimine bakılarak test edildi.

H0 ile ilgili olarak Borchers, deneysel tasarımının oldukça iyi çalıştığını buldu. Denekler, düşük ve yüksek güvenilir kaynaklar arasında kolayca ayrım yapabilirler. İnterneti basılı kaynaklarla (H1) karşılaştırırken, Borchers hiçbir fark gözlemlemedi. Borchers, kişisel katılımı (H2) incelerken, inanılırlık ve itibarın kişisel katılımdan etkilendiğini, ancak yalnızca bir katılımcı alt kümesi için bulmuştur. Borçlular cinsiyet hipotezini desteklemedi (H3).

Gelecekteki çalışmalar Klein, Borchers ve Flanagin ve ark.’nın çalışmalarını genişletmek için yapılmalıdır. İlk olarak, metodolojik sorunların ele alınması gerekir. Özellikle enstrümantasyon büyük bir endişe kaynağıdır. Araştırmacılar, insanların veri kalitesi algısını ve bir konuya kişisel katılımını nasıl daha doğru bir şekilde ölçebilir? Üniversite öğrencileri dışındaki katılımcılar arasında da çalışmalar yapılmalıdır.

Borchers’inki gibi deneysel tasarımlar, hipotezleri daha kesin olarak test etmek için genişletilebilir. İkinci olarak, mevcut çalışmalar medya olarak basılı ve internete odaklanmaktadır. Daha fazla araştırma, Flanagin ve diğerlerinin TV ve radyo gibi diğer medyadaki veya gelişmekte olan medyadaki çalışmalarını takip edebilir. Üçüncüsü, kişisel katılım testleri kanser dışındaki konulara da genişletilebilir.

“Kişisel katılım” kavramının geliştirilmesi, belki de temel olarak pazarlama literatürüne dönülmesi gerekiyor. Son olarak, genel nüfus daha fazla bilgisayar okuryazarı ve İnternet konusunda bilgili hale geldikçe, araştırmacılar farklı ortamlar arasındaki veri kalitesi algılarının birleştiğini (veya belki de farklılaştığını) görebilirler.

Bu yazarların çalışmaları arasında araştırma yaklaşımında farklılıklar olduğu ve her çalışmanın gelecekteki araştırmalarda ele alınabilecek metodolojik zayıflıkları olduğu belirtilmelidir. Örneğin, Flanagin ve arkadaşlarının ve Klein’ın çalışmasında deneklerden, genel olarak İnternet ve basılı kaynakların güvenilirliğine ilişkin algılarını soran tek seferlik bir anketi tamamlamaları istendi.

Borchers’ın çalışmasında denekler, hem İnternet hem de metin formatlarında tamamen aynı materyali gören gruplara rastgele yerleştirildi. Bununla birlikte, çalışmasında denekler arasındaki kültürel farklılıklar analizi karıştırdı. Her üç araştırmacı da üniversite öğrencilerini birincil yanıt kaynağı olarak kullanıyor, bu bariz bir zayıflık. Bu yazarların her biri aynı zamanda anketleri bir veri toplama tekniği, potansiyel bir zayıflık olarak kullanır.

Bu sınırlamaları ve gelecekteki çalışma alanlarını not ettikten sonra, bu araştırma dizisi birkaç nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, İnternet genç nesiller için fiili standart bir bilgi kaynağı haline geldi.

Özellikle baskıya kıyasla veri kalitesi algıları, insanların gördüklerini nasıl yorumlayacağını anlamada önemli bir faktördür. İkincisi, kişisel katılım sorunu, önemli endişeleri gündeme getiriyor, insanlar yaşamları üzerinde önemli etkisi olan konularda veri kalitesini değerlendirirken daha mı ayrımcı oluyorlar?

Son olarak, doğrulama yine ilginç bir konudur. İnsanlar internette veya basılı olarak okuduklarını ne ölçüde doğruluyor? Gelecekteki araştırmalar bu ve diğer alanları ele almalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir