Veri Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Eylül 2022 Veri hikayesi anlatımının temel unsurları Veri kalitesinin özellikler Veri kalitesinin unsurları nelerdir? 0
Faaliyet Raporu

Veri Kalitesi Algılarında Medya ve Kişisel Katılım

Bu makale, literatürde tanımlandığı gibi veri kalitesi kavramlarını tanıtmakta ve bireysel veri kalitesi algılarının medya ve konuyla kişisel katılımdan nasıl etkilendiğine ilişkin araştırma sonuçlarını tartışmaktadır.

“Veri kalitesi” ve “medya güvenilirliği” üzerine bir literatür araştırması, hem bilgi sistemleri hem de gazetecilik alanlarındaki araştırmacıların bu konuyu araştırdığını ortaya koymaktadır. Bu konular ayrı ayrı geliştirilmiş olsa da, bu araştırma akışları, insanların farklı kaynaklardan aldıkları bilgilerin kalitesini nasıl gördüklerine ilişkin benzer konulara yaklaşmaktadır.

Bu konu, İnternet devriminin insanların bilgiyi paylaşma şeklini temelden değiştirdiği için önemlidir. Ancak böyle bir erişim, Gilster’ın belirttiği gibi bir zorluğu da beraberinde getiriyor: “Dünyayı kapsayan bir bilgi ağı ne zaman tehlikelidir? İnsanlar üzerinde buldukları şey hakkında çok fazla varsayımda bulunduklarında. İnternet, öğrenme için sayısız fırsat sunarken, içeriğinin üzerinde düşünülmemiş bir bakış açısı yanıltıcı ve aldatıcı olabilir.”

Bu konunun önemi, Web’deki veri kalitesi konusundaki son araştırmalar ve seminerler tarafından vurgulanmaktadır. Örneğin, Almanya, 2003 yılında düzenlenen bir konferans, araştırmacıları “Web verilerinin kalitesi için ölçütler ve ölçüm, kaliteli bilginin temsili ve değişimi ve Web sorgulama ve veri entegrasyonunda veri kalitesinin kullanımı ve bakımı” gibi konuları tartışmak üzere bir araya getirdi. Konferansta kalite değerlendirmesi, güven, veri entegrasyonu ve meta verilere odaklanan çalışma grupları yer aldı.

Veri kalitesinin önemi, bilgi sistemleri ve gazetecilik uygulayıcıları arasında uzun yıllardır yankılanmaktadır. Redman’ın araştırması, düşük veri kalitesinin pratik sonuçlarını özetlemektedir. Karar verme, kurumsal güven, stratejik planlama ve uygulama ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda düşük veri kalitesinin sonuçlarına dikkat çekiyor.

Redman ayrıntılı çalışmalar yaptı ve düşük veri kalitesi nedeniyle maliyetin %8-12 oranında arttığını buldu. Hizmet kuruluşları %40-60 oranında artan giderler bulabilirler.

Umar, bu tanımın genel olarak kabul edildiğini ve yazarın çalışmasıyla tutarlı olduğunu belirterek devam ediyor. Bununla birlikte, veri kalitesinin çeşitli boyutlarını incelemediği için tanım biraz eksiktir.

Bilgi sistemleri alanındaki bazı yazarlar Redman’dan daha ileri gitmiş ve “veri kalitesi” üzerine kavramsal makaleler yazmıştır. Bu çalışma, veri kalitesinin bir dizi farklı perspektiften görülebilen çok boyutlu bir kavram olduğunu öne sürmektedir.

2000 yılındaki bir panel tartışması, veri kalitesini tartışmak için beş farklı bakış açısı buldu. Bunlar, gerçek gözleme karşı bilgisayardan etkilenen gözlemlere dayalı farklı gerçeklik görüşlerini, mimari perspektifi (sistem altyapısına ve veri kalitesi üzerindeki etkisine odaklanan bir görüş), bağlam aracılığını içeren ontolojik bir perspektifi (bir kavramsallaştırmanın belirtilmesi) içeriyordu. perspektif (uzay ve zaman boyunca iletişime odaklanma), zamana dayalı e-ticaret perspektifi (e-ticaretin gerçek zamanlı doğasına odaklanma) ve bir bilgi ürünü perspektifi (bir kuruluşun bir ürünü olarak verilere odaklanma) vardı.

“Veri kalitesi” hakkında konuşurken, temel bir başlangıç, bu terimin tam olarak ne anlama geldiğini literatürden belirlemektir. Konuyla ilgili kesin bir çalışmada Wang, veri kalitesi için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Redman’ın müşteri bakış açısıyla tutarlı bir şekilde, “yüksek kaliteli verileri veri tüketicilerinin kullanımına uygun veriler” olarak tanımlayarak başlıyorlar.

Wang, iki aşamalı bir anket ve sıralama süreci kullanarak veri kalitesi için dört ana alanı içeren hiyerarşik bir çerçeve geliştirir: içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik. İçsel veri kalitesi, “verinin kendi içinde kaliteye sahip olduğu” kavramını ifade eder.


Veri kalitesinin özellikleri
Veri kalitesinin unsurları nelerdir
Veri kalitesi nedir
Veri hikayesi anlatımının temel unsurları
Merkezi eğilim ölçüleri
Veri dönüşümü aşağıdaki durumlardan hangilerinde uygulanabilir
Yapılandırılmış veri örnekleri
Makine Öğrenmesi


İçsel boyutlar doğruluk, nesnellik, inanılırlık ve itibarı içerir. Bağlamsal veri kalitesi, verinin bağlam tarafından yönlendirilen bir boşlukta var olmadığı fikrine dayanır.

Bağlamsal boyutlar, alaka düzeyi, zamanlılık ve uygun miktarda veriyi içerir. Temsili veri kalitesi, “verinin formatı (özlü ve tutarlı sunum) ve verilerin anlamı (yorumlanabilirlik ve anlama kolaylığı)” ile ilgilidir. Erişilebilirlik, bir kişinin verilere erişme kolaylığı anlamına gelir.

Bilgi sistemleri literatürünün ötesinde, gazetecilik alanından gelen ikinci bir ilgili literatür var. Odaklandıkları nokta, İnternet güvenilirliği algılarıdır. Bu literatürün ana itici gücü, interneti güvenilirlik açısından geleneksel kaynaklarla karşılaştırmaktır.

“Güvenilirlik”ten bahsederken, bu yazarların “medya güvenilirliğinin en tutarlı boyutunun inanılırlık olduğunu, ancak doğruluk, güvenilirlik, yanlılık ve bilginin eksiksizliğinin araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılan diğer boyutlar olduğunu” söylediğine dikkat edin.

Dolayısıyla, gazetecilik literatüründeki “güvenilirlik” düşüncesinin bilgi sistemleri literatüründeki “içsel” ve “bağlamsal” veri kalitesi kavramına kabaca bir karşılığı vardır.

ARAŞTIRMA BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Veri kalitesi ve medya farklılıkları üzerine araştırmalar, yıllar boyunca birçok bilim insanı tarafından yapılmıştır. Bu bölümde yazar çalışmaya odaklanacaktır. Bu yazarların tümü, medyaya dayalı olarak algılanan farklılıklara (basılıya karşı İnternet) odaklanarak veri kalitesini benzer şekilde incelemiştir.

Ayrıca Flanagin, İnternet kullanıcılarının bulduklarını doğrulayıp doğrulamadığını inceler. Borchers, konuya kişisel katılımın etkisini inceleyerek tartışmayı genişletiyor.

Klein, sınıf projeleri yürüten yaklaşık 70 lisansüstü işletme öğrencisinden oluşan bir örneklemle anket yaparak veri kalitesi algılarını inceledi. Erken bir çalışmada, Klein Web tabanlı materyalin basılı materyale göre daha güncel, ancak daha az inandırıcı ve daha düşük itibar, doğruluk ve nesnel olduğunu buldu.

Daha resmi bir sonuç olarak, Klein geleneksel metin kaynaklarının daha doğru, nesnel olarak algılandığını ve daha yüksek itibara ve temsil tutarlılığına sahip olduğunu bulmuştur. İnternet kaynaklarının zamanında ve uygun miktarda daha güçlü olduğu görülmüştür.

Flanagin ve diğerlerinin çalışmaları üç alana odaklanmaktadır. İlk olarak, internete kıyasla televizyon, gazete, radyo ve dergilerin algılanan güvenilirliğine bakarlar. Ana bulgu, Klein’dan farklı olarak, medya arasında güvenilirlik açısından çok az fark olmasıdır. İkincisi, Flanagin ve ark. İnternet kullanıcılarının ne aldıklarını ne ölçüde doğruladıklarına bakın.

Burada, birkaç Web kullanıcısının aldıkları bilgileri doğruladığını görürler. Sınırlı İnternet deneyimine sahip olanlar, daha fazla deneyime sahip olanlardan daha az doğrular. Üçüncü ve bu tartışma için en önemlisi, algılanan güvenilirliğin, aranan bilginin türüne bağlı olarak değişip değişmediğine bakın. Mesajla daha fazla ilgilenmenin, öncelikle daha geniş bir reddetme enlemi ile sonuçlandığını” öne sürerken alıntı yapar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir