HİPOTETİK SORULAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

HİPOTETİK SORULAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Temmuz 2022 Hipotetik düşünme örneği Hipotetik veri Nedir Hipotetik-Dedüktif örnek 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

HİPOTETİK SORULAR

İK yaklaşımı, eklenecek veya silinecek tanımlama grupları biçiminde varsayımsal güncellemeleri temsil etme ve işleme sorunlarına odaklanır. Bununla birlikte, birçok WiA biçimi, bir yoğun güncelleme belirtimi kullanılarak daha uygun bir şekilde ifade edilir. Örneğin, belirli demetleri eklemek veya silmek yerine, genellikle “kurgusal olmayan tüm kitapların fiyatını %2 oranında artırırsak kar üzerindeki net etkisi ne olur?” gibi sorular sormak isteriz.

Bu tür bir soru, bilim ve endüstrinin birçok alanında önemli olan, karşı olgusal koşul (veya kısaca yalnızca karşı olgusal) olarak adlandırılan yaygın bir varsayımsal akıl yürütme biçiminin bir örneğidir.

Bir karşıolgusal, “eğer A ise B o zaman B” biçimindeki bir ifadedir; burada A, dünyanın mevcut durumuyla çelişen doğruluk değerli bir ifadedir ve B, herhangi bir doğruluk değerli ifadedir. Örneğin, “Mars, Güneş’ten gelen üçüncü gezegen olsaydı, Mars’ta yaşam olurdu” ifadesi bir karşı olgudur.

Karşı-olgusalın kendisi, eğer dünya sadece A’nın gerçekleşmesi için gerekli olan şekillerde değiştirilirse, o zaman B’nin de bu güncellenmiş dünyada doğru olduğu fikrini ifade eder. Bu tür karşı olguların olağan uygulaması, belirli bir başlangıç ​​dünyası için veya tüm olası dünyalar için B’nin değerini belirlemektir ve Hipotetik Veri Günlüğü ve VCU2 gibi karşı olgularla sorgulamak için çeşitli diller tasarlanmıştır.

Herakleitos sistemi, hem karşı olgular hem de daha önce açıklanan IUV sistemi üzerindeki önceki çalışmalardan esinlenmiştir. Varsayımsal sorguları belirlemek ve yanıtlamak için bir mekanizma sağlar. Herakleitos’taki varsayımsal bir sorgu, “U olduğunda Q” biçimini alır; bu, “Q sorgusu U güncellemesi tarafından güncellendikten sonra mevcut veritabanı durumuna karşı yürütülürse, sonucu ne olurdu?” anlamına gelir.

Herakleitos’un en önemli katkısı, deltaların veri tabanında yapılması gereken varsayımsal değişikliklerin tanımlarının birinci sınıf vatandaşa yükseltilmesidir. C dilinin bir uzantısı, sorguları ve deltaları (daha önce operatör verildiğinde varsayımsal olan dahil) ifade etmek için sağlanmıştır; bu, varsayımsal sorguların sıradan veri erişim sorgularıyla serbestçe karıştırılmasına ve diğer deltalardan deltaların bileşimsel belirtimine izin verir.

Birden fazla işlemde var olan deltaları (geleneksel bir programlama dilinde birçok kapsamda meydana gelen statik bir değişkenin özelliklerine benzer şekilde) ifade etme yeteneği sayesinde, farklı varsayımsal durumlar tek bir ifade içinde oluşturulabilir ve karşılaştırılabilir, böylece farklı stratejiler kullanılabilir. birbirlerine karşı kolayca değerlendirilebilir.

Varsayımsal sorguların değerlendirilmesi için iki zıt yaklaşım önerilmiştir. Bunlardan biri olan “heager” yaklaşımı, varsayımsal sorgunun değerlendirilmesi sırasında karşılaşıldığı için varsayımsal durumların tam olarak gerçekleşmesine neden olur, böylece sorgu operatörleri doğrudan somutlaşmış durum açısından değerlendirilebilir.


Hipotetik veri Nedir
Hipotetik düşünme örneği
Hipotetik-Dedüktif örnek
Hipotetik nedir tıp
Hipotetik Düşünme
hipotetik-dedüktif ne demek
Hipotetik bulmaca
Hipotetik model Nedir


Diğer yaklaşımda, “tembel” değerlendirme, varsayımsal durumların gerçekleşmesi mümkün olduğu kadar geciktirilir ve sorgular, doğrudan temel durum açısından değerlendirilebilmeleri için deltaya göre dönüştürülür.

Her yaklaşımın kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır ve her yaklaşım belirli durumlarda en verimli olanıdır. Örneğin, nispeten basit bir sorguda birçok farklı varsayımsal durum söz konusuysa, çoğu sorguyla ilgili olmayan birçok durumu somutlaştırmamız gerekmeyeceğinden, tembel değerlendirme en iyisi olabilir.

Bununla birlikte, aynı varsayımsal duruma karşı birçok sorgu değerlendirilecekse, her sorguyu ilgili sorguya göre dönüştürmek gibi karmaşık bir süreçten geçmek yerine, onu bir kez gerçekleştirmek ve tüm sorgu değerlendirmeleri için kullanmak daha iyi olabilir. aynı delta. Her iki yaklaşım da her koşulda en iyisi olmadığı için, Herakleitos’un yazarları, yararlı ara sonuçların “önbelleğe alınmasına” (yani somutlaştırılmasına) izin verirken, sorgunun diğer öğelerinin tembel değerlendirme ile ele alınmasına izin veren her iki yaklaşımı birleştirmek için mekanizmalar da araştırmışlardır. 

Herakleitos’un İK’lara göre birçok avantajı olmasına rağmen, örtüşen güncellemelerin zorluklarıyla ilgili önceki yaklaşımların sorunlarını paylaşıyor. Genel olarak, temel alınan veritabanı değişirse, ister tembel ister hevesle değerlendirilmiş olsunlar, etkilenen tüm varsayımsal sorguları yeniden değerlendirmek gerekli olacaktır.

Henüz, bu makalede açıklanan teknolojinin çok azı ticari veritabanı sistemlerinde ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar (makul bir şekilde) arka uç uygulama konularına ve varsayımsal güncellemelerin varlığında sorgu işleme için verimli ve basit algoritmalar tasarlama girişimine odaklandılar.

Bununla birlikte, örtüşen güncellemelerin doğru bir şekilde ele alınması gibi konuların yanı sıra çoklu varsayımsal senaryoların oluşturulması, yönetimi ve karşılaştırılması için uygun grafiksel kullanıcı arabirimleri gibi konular da dahil olmak üzere, varsayımsal akıl yürütmenin kullanıcı arabirimi yönlerinin dikkate alınmasına da ihtiyaç vardır.

Bir dizi arka uç uygulama sorunu da daha fazla dikkate alınmasını gerektirir. Her biri deltaların temsiline biraz farklı bir yaklaşım getirdiğinden, İK’ların varsayımsal sorgulardan daha uygun bir destekleyici teknoloji olduğu veya bunun tersi olduğu durumları tasavvur etmek kolaydır. İK temelli yaklaşımlar, araştırılacak değişiklik en iyi şekilde, büyük miktarda kapsamlı verinin eklenmesi veya silinmesi olarak tanımlandığında daha uygundur.

Bir örnek, geçmiş bir yıla ait satış ayrıntılarının, çok fazla değişiklik yapılmadan gelecek bir yılın satışlarını temsil etmek üzere kopyalanması olabilir. Öte yandan, varsayımsal sorgular, değişikliğin mevcut veriler üzerinde bazı hesaplamalar olarak, kasıtlı olarak en kolay şekilde tanımlandığı zaman daha uygundur.

Örneğin, satış verilerini kopyalarken değiştirmek istiyorsak (belki de enflasyonu hesaba katmak için tüm fiyatları artırmak veya farklı ürünler için talepte öngörülen değişiklikleri hesaba katmak için sipariş edilen miktarları değiştirmek), o zaman bu daha fazla olabilir. varsayımsal bir sorgu yaklaşımı kullanılarak kolayca belirlenir.

Bununla birlikte, iki yaklaşımın çok ortak noktası vardır ve birçok gerçek dünya WiA durumu, her iki HU formuna uygun unsurlara sahip olacaktır. İdeal olarak, zayıflıklarından kaçınırken, her iki yaklaşımın güçlü yanlarını birleştiren, ikisinin bir melezini isteriz. Böyle bir hibrit elde etmenin olası bir yolu, kısıtlama veritabanları (CDB’ler) alanında yeni teknolojiyi uyarlamak ve kullanmaktır.

CDB, kısıtlama formüllerinin temel veri türü olarak kullanılabilmesi için genişletilen bir veritabanı yönetim sistemidir; yani, bir tablodaki demetler kümesi, geleneksel veritabanı yönetim sistemlerinde olduğu gibi yalnızca kapsamlı olarak değil, aynı zamanda, tabloda bulunan demetlerin karşılaması gereken kısıtlamalar açısından da kasıtlı olarak belirtilebilir.

CDB’ler, çok büyük, hatta sonsuz veri kümelerinin sonlu ve verimli bir şekilde temsil edilmesine izin vermenin yanı sıra, geleneksel görünüm veya türetilmiş veriler tarafından izin verilenden çok daha zengin yollarla mevcut veri kümeleri açısından yeni veri kümelerini tanımlamamıza da izin verir. Bu, WiA için daha gelişmiş varsayımsal akıl yürütme biçimlerini desteklemek için uygun teknoloji olabileceğini düşündürmektedir.

CDB’ler esas olarak coğrafi bilgi sistemlerinde uygulanmıştır, ancak son yıllarda araştırmacıların CDB tekniklerini genom bilgi sistemleri, veri madenciliği ve ayrıca CDB’lerin geleneksel ilişkisel veritabanları ile entegrasyonu gibi diğer alanlarda kullanmaya çalıştığı ortaya çıkan bir eğilim vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir