Hızlı Prototipleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hızlı Prototipleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Hızlı prototip makinaları Hızlı prototipleme avantajları Hızlı prototipleme öğretim Tasarımı Modeli Hızlı prototipleme özellikleri Hızlı prototipleme sınav soruları 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Hızlı Prototipleme

Hızlı prototip oluşturma süreci, çeşitli prototiplerin hangi tasarım özelliklerinin korunacağını ve hangilerinin atılacağını belirlerken öğretim tasarımcılarını ve potansiyel öğrenicileri bir araya getirir. Hızlı prototipleme süreci boyunca, ilk prototipler nihai öğretim ürünlerine dönüşür.

Hızlı prototiplemenin ilk faaliyetleri, öğretimsel hedeflerin geçici bir beyanını üretmek için öğretim ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve öğretim içeriğinin analizini içermeleri bakımından geleneksel öğretim sistemleri tasarımı yöntemlerine benzer. Hızlı prototiplemede, bu ilk hedef ifadesi, öğrenenler tarafından kazanılacak bilgi, beceri ve tutumların kaba bir taslağıdır ve hedeflerin bu ilk taslağı, tasarımcıların ve öğrencilerin çeşitli prototipleri değerlendirmesine olanak tanıyan bir iletişim aracı olarak hizmet eder.

Hızlı prototipleme süreci, prototip yapımı (prototiplerin tasarımı) ve prototip kullanımı (prototiplerin araştırılması ve değerlendirilmesi) paralel süreçleriyle devam eder. Hızlı prototipleme süreci boyunca, prototiplerin ardışık ilerlemesi geliştirilir. Prototipler, bir öğretim ürününün temel öğelerinin kaba, bulanık eskizleri olarak başlar.

Başlangıçta, tasarım problemlerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için düşük kaliteli prototipler oluşturulur. Bu prototipler yinelemeli olarak kullanılır ve son prototip önerilen eğitim ürününün bir modelini oluştururken, yüksek kaliteli prototiplere aşamalı olarak evrilir.

Prototip oluşturma ve prototip kullanımının bu paralel süreçleri, öğretim tasarımcıları ve kullanıcıları, öğretim ihtiyaçları, öğretimin içeriği ve etkinlikleri ve öğretim ortamının bağlamı hakkında tam bir anlayış geliştirene kadar devam eder. Hızlı prototipleme sürecinde, talimat parametrelerinin ve kısıtlamalarının anlaşılması tasarım sürecinden önce gerçekleşmez; daha ziyade bu anlayış tasarım faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Hızlı prototipleme yoluyla değerlendirme ile tasarımı birleştirme süreci, bir tasarımcının ürünleri tasarlarken teoriyi birleştirmesine ve değerlendirme yaparken teori uygulamasını incelemesine izin verir, böylece ürün geliştirme ve değerlendirme, öğretim tasarımının paralel süreçleri olarak etkin bir şekilde hizmet eder.


Hızlı prototipleme özellikleri
Hızlı prototipleme avantajları
Hızlı prototipleme modeli
Hızlı prototipleme sınav soruları
Hızlı prototip makinaları
Hızlı prototipleme öğretim Tasarımı Modeli
Hızlı PROTOTİPLEME yöntemleri
HIZLI PROTOTİPLEME PDF


Hızlı prototipleme, tüm öğretim tasarımı ve geliştirme süreci boyunca kullanıcıların aktif katılımı ile karakterize edilir. Prototipler, tasarımcılar ve kullanıcılar tarafından, öğretim tasarımı faaliyetlerinde bulunan kullanıcılar ve tasarım sürecini kolaylaştırmak için hareket eden öğretim tasarımcıları ile işbirliği içinde oluşturulur.

Öğretim tasarımcısı, kullanıcıların ve tasarımcıların eş zamanlı olarak problemi ve çözümü prototiplerin kullanımı yoluyla keşfetmek için eş zamanlı olarak çalıştıkları süreç boyunca kullanıcıyı ortak tasarımcı ve karar verici olarak aktif olarak dahil eder. Öğretim tasarımcıları ve kullanıcılar, tasarım projesinin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kontrol ve sorumluluğu paylaşır; bu şekilde kullanıcılar, tasarımcılarla işbirliğine dayalı sorgulayıcıların rolünü üstlenirler.

Hızlı prototipleme, öğretim ürünlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasına ve değiştirilmesine izin veren yazılım geliştirme araçlarının yeteneklerinden yararlanan bir öğretim tasarımı metodolojisidir. Hızlı prototipleme, dijital teknolojinin mevcudiyetinin ve bilgisayar yeteneklerindeki ilerlemelerin doğrudan bir sonucu olarak pratik bir öğretim tasarımı metodolojisi haline geldi, çünkü dijital ortam hızlı prototipleme için gerekli olan iki özelliği sağlıyor: modülerlik ve plastisite.

Modülerlik, öğretim biriminin diğer bölümlerini veya bir bütün olarak birimi ciddi şekilde bozmadan bir öğretim biriminin bir bölümünün eklenmesine, çıkarılmasına veya değiştirilmesine izin veren bir özelliktir. Kelime işleme, elektronik tablolar ve web sayfası tasarımı için bazı popüler bilgisayar yazılım programları, hızlı prototiplemeyi destekleyen modülerlik sağlar. Plastisite, bir öğretim biriminin özelliklerini yalnızca küçük zaman ve maliyet cezalarıyla değiştirebilme yeteneğini ifade eder.

Tarihsel olarak, plastisiteyi ders kitapları, video ve ses kayıtları gibi eğitim araçlarıyla elde etmek zordu çünkü prototip oluşturulduktan sonra revizyon yapmak sıkıcı ve maliyetliydi. Ama yine de, artık öğretimin tasarımı ve geliştirilmesi için standart araçlar olan bilgisayar yazılım programları, hızlı prototipleme için gereken yüksek derecede plastisiteyi sağlar.

Bilgisayar yazılım programlarının gelişmiş tasarım ve geliştirme yetenekleri, öğretim tasarımcılarının öğretim öğelerini hızlı ve verimli bir şekilde sentezlemelerini ve değiştirmelerini pratik hale getirdi ve bu nedenle hızlı prototiplemeyi uygulanabilir bir öğretim tasarımı metodolojisi haline getirdi.

Alternatif bir öğretim tasarımı süreci olarak hızlı prototiplemenin tanıtılması, tasarımcıların sistem yaklaşımının hakim olduğu geleneksel öğretim tasarımı modeline karşı memnuniyetsizliğine bir yanıttı. Yaygın olarak öğretim sistemleri tasarımı olarak adlandırılan geleneksel modelde, tasarımcı, analiz ile başlayan, tasarıma geçiş, ardından geliştirme, uygulamaya yol açan ve öğretim ürününün değerlendirilmesi ile sonuçlanan sıralı bir tasarım faaliyetleri süreci boyunca çalışır.

İlk olarak, öğretim tasarımcısı ihtiyaç analizi, öğrenci analizi, görev analizi ve bağlam analizi dahil olmak üzere çeşitli türde analiz faaliyetleriyle meşgul olur; Analiz aşaması, tasarımcının açıkça tanımlanmış bir dizi öğretim amaç ve hedefine sahip olduğu zaman tamamlanır. Analizin tamamlanmasının ardından, öğretim tasarımcısı, çeşitli öğretim elemanları için şablonların oluşturulduğu tasarım aşamasına geçer.

Geliştirme aşamasında tüm malzemeler şablonlarda belirtilen özelliklere göre üretilir. Geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra öğretim ürünü hedef kitle ile birlikte uygulanır. İlk uygulamadan sonra, tasarımcının eğitim ürününde gerekli değişiklikleri yaptığı biçimlendirici bir değerlendirme yapılabilir. Tam uygulamadan sonra, öğretim müdahalesinin başarısını ölçmek için özetleyici değerlendirme yapılır.

Hızlı prototipleme yaklaşımı, ISD modelinin biçimlendirici değerlendirme aşamasıyla karıştırılmamalıdır. Hızlı prototipleme, alternatif tasarım seçeneklerini keşfetmekle ilgili bir öğretim tasarımı stratejisi iken, biçimlendirici değerlendirme, ürünün hedefleriyle ilgili bir öğretim ürününün etkinliğini sağlamakla ilgilenen bir öğretim tasarımı görevidir.

Hızlı prototipleme, yinelemeli bir geliştirme ve değerlendirme süreciyken, biçimlendirici değerlendirme, öğretimin etkinliğini artırmak için değerlendirildiği bir görevdir. Değerlendirme, hızlı prototip oluşturma süreci boyunca gerçekleşirken, biçimlendirici değerlendirme yalnızca, bir dereceye kadar ürünün pilot testi olarak işlev gören, nispeten eksiksiz bir eğitim ürünü mevcut olduğunda gerçekleştirilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir