Hizmet Sağlayıcı Endüstri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Hizmet Sağlayıcı Endüstri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Hizmet sektörü dalları Hizmet sektörü meslekleri Hizmet sektörü Nedir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Uygulama Hizmet Sağlayıcı Endüstrisinin Kavramları ve Dinamikleri

E-dönüşüm yoluyla kurumsal zeka, İnternet’in temel iş kaynağını oluşturduğu yeni nesil e-iş çağının temel taşlarından biridir. Ayrıca, e-işin şiddetli rekabet ortamı, firmaları temel yeteneklerine odaklanmaya ve BT gibi personel işlevlerini ortadan kaldırmaya zorlar. Bu durumda, e-dönüşüm yoluyla zeka ve sinerjinin arttırılması, ASP’ler (uygulama hizmeti sağlayıcıları) aracılığıyla BT dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

ASP endüstrisi artık internet tabanlı e-ticaret işlemleri için temel bir altyapı sağlamakta ve böylece kurumsal e-dönüşümünü hızlandırmaktadır.

Bir ASP genellikle, bir kiralama sözleşmesinde merkezi olarak konumlandırılmış sunucular aracılığıyla bir yazılım uygulamasını dağıtan, yöneten ve/veya uzaktan barındıran bir üçüncü taraf hizmet firması olarak tanımlanır. ASP’ler kurumsal müşterilere ERP (kurumsal kaynak planlaması) ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) çözüm paketleri gibi çevrimiçi uygulama programları sağlayarak işlerine başladılar.

İlk müşteriler, finansal veya bölgesel kısıtlamalar nedeniyle BT kaynaklarını dağıtmak için BT dış kaynak kullanımının tek seçenek olduğu küçük şirketler veya çok uluslu şirketlerin yerel şubeleriydi. Bu durumlarda görüldüğü gibi, ASP’leri kullanmanın en büyük avantajı, kurumsal müşterilerin uygulamalara sahip olmak ve ilk ve devam eden destek ve bakımla ilgili sorumluluklar almak zorunda kalmamasıdır.

Sonuç olarak, ASP’ler, standartlaştırılmış bir hizmet mimarisi ve fiyatlandırma planı ile bire çok temelinde birden çok kurumsal müşteriye BT kaynakları sağlaması bakımından mevcut BT hizmetlerinden farklıdır.

SEKTÖR DEĞER ZİNCİRİ

Endüstri değer zinciri, tek bir hizmet sağlayıcının tüm hizmet sunum sürecini kontrol etmesine izin vermez. Değer zincirindeki yazılım teslim sürecine dikkatimizi sınırlasak bile, karmaşıklık önemli ölçüde azalmaz. İnternet üzerinden uygulamaları teslim etmek için, bağımsız işlevsel bölümler arasında işbirliğini kurmak ve sürdürmek için bir mekanizmaya ihtiyacımız var.

Değer zincirinin bu doğasının analizi, endüstrinin nasıl gelişeceğini gösterir ve özel yakınsama türlerinin stratejik anlamı hakkında bazı bilgiler verir.

Özellikle, pazarda hayatta kalmak için gerekli olan değer zincirinin iki kritik yönüne dikkat çekmeliyiz: geniş bir müşteri tabanı ve diğer fonksiyonel bölümlerle istikrarlı bir ilişki. Değer zincirindeki oyuncular arasındaki ortaklığın yapısı, ortaya çıkan ASP iş modellerini sınıflandırmak için ana unsurlardan biridir. ASP değer zincirindeki kilit oyuncuları özetlemektedir.

ASP pazarının büyümesini hızlandıran veya hızlandıran birçok faktör vardır. Şimdiye kadar gözlemlenen çarpıcı özelliklerden biri, endüstrinin olgunlaşmamışlığının piyasa faktörü açısından en temsili zorluk olmasıdır: örneğin, mevcut ve gelişmekte olan ASP’lerin bir ASP iş modelini doğrulamak için yeterli müşteri kazanıp kazanmadığına dair belirsizlik son derece karmaşık kurumsal uygulamalar içindir.

Bazı ASP’ler erken benimseyenler ile ivme kazanırken, Kore’de endüstrinin kendisine duyulan güven eksikliği nedeniyle ERP uygulamalarını kiralamak istemeyen birçok müşteri şirketi var.

Ayrıca, ASP’lerin çoğalmasını desteklemek için daha fazla geliştirilmesi gereken güvenlik kontrolü ve uzaktan izleme sistemleri, SLA yönetimi ve küresel standardizasyon sürecidir. Sonunda, kendilerini pazar gereksinimlerine adapte eden ve rekabet ortamından en iyi şekilde yararlanan birkaç başarılı ASP hayatta kalacaktır.


Endüstri
Hizmet sektörü dalları
Endüstri Nedir
Hizmet sektörü meslekleri
Endüstri örnekleri
Endüstri 1.0 Nedir
Hizmet sektörü Nedir
Hizmet sektörü ve diğer sektörler


ASP İŞ MODELLERİ

Sektörün kısa tarihi şu soruları gündeme getiriyor. Ne gibi değişiklikler olacak? Kazananlar ve kaybedenler kimler olacak? Bu soruları yanıtlamak için Tablo 3, şu anda ortaya çıkmakta olan farklı ASP iş etki alanı türlerini netleştirmektedir.

ASP’nin BT dış kaynak kullanımından elde edilen toplam faydaları iyileştirmeye yönelik ortak değer önerisi, hizmet sunum süreçlerinin tasarlanmasında, her biri tabloda önerilen bir iş modeline karşılık gelen çeşitli denemelere yol açmaktadır. Bu nedenle, bu sınıflandırma, ASP değer zincirlerindeki işbirlikçi ağ yapısını tanımlamada ve analiz etmede kilit bir rol oynar.

ENDÜSTRİ DİNAMİĞİ VE EVRİM

Endüstriyi ASP iş modellerinin çoğalmasıyla yüzleşmeye yönlendiren endüstri evriminin yol gösterici ilkeleri, (a) piyasadan gelen olumlu geri bildirimler yoluyla ölçek ekonomileri ve (b) maliyet azaltma elde etmek için değer zinciri boyunca entegrasyon olarak özetlenir. 

Birincisi, ASP’ler için temel ekonomik yol gösterici ilke olarak hizmet eden ölçek ekonomileri veya artan getiridir. Kore BT dış kaynak piyasasına ilişkin bir araştırma, tipik bir ERP paketinin TCO’su (toplam maliyet sahipliği) açısından, ASP’ler aracılığıyla BT dış kaynak kullanımının müşterilerin ön lisans ücretlerinin yaklaşık %20’sini ve ön lisans ücretlerinin yaklaşık %20’sini ve %80’ini tasarruf etmelerini sağladığını ortaya koymaktadır. 

Buna göre, bu uygulamaları barındıran ASP’ler temel olarak, bir ASP ile müşterileri arasında bire çok ilişki fikri üzerine TCO’nun bu %80’lik kısmını düşürmeyi amaçlar. Bir ASP, genellikle birden çok istemcide standartlaştırılmış çözümlerden yararlanabilir.

İstemci ivmesini elde etmek ve müşteri başına genel maliyetleri azaltmak, ASP’lerin birbirleriyle rekabet etmesi için başlıca ekonomik motivasyonlardır, bu nedenle talep tarafında ağ dışsallığı aracılığıyla olumlu bir geri bildirim mekanizması yaratır. Özetle, rekabet, bu durum için iyi bir vekil kâr ölçüsü sağlayan bir müşteri tabanının veya pazar payının genişletilmesi için devam ediyor.

İkincisi, rekabet ortamı, bağımsız donanım ve yazılım kaynaklarının birleştirildiği ve değer zinciri boyunca ortaklarla ve hatta bir müşterinin iş süreciyle uyumlu olarak yeni bir paket halinde yeniden düzenlendiği bir hizmet sistemi pazarının benzersiz doğasıyla da tanımlanır.

Bu teklifler, giriş engelini yükseltirken rekabet avantajını keskinleştirmek için sorunsuz ve tescilli bir hizmet sunum süreci tasarlamayı amaçlamaktadır. Hizmet sunumu sürecindeki entegrasyonun bu temel özelliği, çeşitli olası iş modellerinin, sunulduğu gibi değer zinciri boyunca farklı hizmet ürünü kombinasyonlarına indirgenmesini sağlar.

Bununla birlikte, belirli bir ortaklık yapısı ile maliyet düşürme miktarını ölçmek kolay olmasa da, entegrasyon TCO’da tasarruf sağlanarak doğrulanmalıdır. Buna göre, iş alanı entegrasyonunun körüklediği kıyasıya rekabet, fiyatı kabul edilebilir bir piyasa fiyatına çekmekle kalmaz, aynı zamanda hizmet ürünü farklılaşmasına dayalı çeşitli pazar bölümlendirmeleri yaratır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir