Bilgisayar Müfredatı Analizi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Müfredatı Analizi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Bilgisayar Mühendisliği Ders Notları Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı Bilgisayar mühendisliği dersleri zor mu 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Bilgisayar Müfredatı Analizi 

Bilgi teknolojisi (BT), bilgisayar ve işlevleriyle ilgilenen disiplinleri kapsayan bir şemsiye terimdir. Bu disiplinler, problemleri çözmek için bilgisayarı kullanma ilgisinden, hesaplama teorisinden ve bilgisayarın ve bileşenlerinin geliştirilmesinden kaynaklanmıştır.

Dünyanın dört bir yanından BT ile benzer ilgi alanlarına sahip profesyoneller bir araya gelerek uluslararası meslek kuruluşları oluşturdular. Profesyonel organizasyonlar bilgisayar mühendisliği (CE), bilgisayar bilimi (CS), yazılım mühendisliği (SE), bilgisayar bilgi sistemleri (CIS), yönetim bilgi sistemleri (MIS) ve bilgi teknolojisi (BT) disiplinlerini kapsar. Bilgi teknolojisinin hem bir şemsiye terim hem de bu şemsiye altında özel bir disiplin olduğunu unutmayın.

Bu kuruluşlar mesleklerini geliştirmek için varlar ve bir terfi yöntemi eğitimdir. Böylece, bu meslek örgütleri, model müfredatlar olarak biçimlendirilen ve biçimlendirilen bilgisayar çevresinde bilgi kütlelerini tanımladılar. Kuruluşlar, kolejlerin ve üniversitelerin, öğrencileri bilgili profesyoneller olmaları için BT disiplinlerinde eğitmelerini umuyor.

Bilgisayara olan ortak ilgiden dolayı, model müfredatlar arasında temel bir teori ve ortak bir teknik çekirdek vardır.

Yine de model müfredatların her biri farklı bir BT perspektifini vurgulamaktadır. Her biri BT uzmanları sağlamada farklı bir rol üstlenir. Karşılık gelen müfredat modelini kendi ihtiyaçlarına göre seçmek ve değiştirmek kolejlere ve üniversitelere düşer.

Şu anda, hesaplama için bir dizi model müfredat bulunmaktadır. Association for Computing Machinery (ACM) ve IEEE Computer Society (IEEE-CS) tarafından oluşturulan Computing Curricula on Joint Task Force, 2001 Computing Curricula’yı geliştirdi.

Bu model, bilgisayar mühendisliği (CE), bilgisayar donanımı mühendisliği ve bilgisayar bilimi (CS), donanım ve yazılım teorisi ve tasarımı dahil olmak üzere tüm bilgi işlem alanlarında çeşitli vurgu alanlarıyla teorik ve uygulamalı bilgisayar bilimlerindeki programlara odaklanır.

Bilgi sistemleri (IS) alanı, bilgi sistemlerinin yönetimi (MIS), bilgisayar bilgi sistemlerinin mühendisliği (CIS) ve kurumsal sorunları veya bilgi teknolojisini (BT) çözmek için mevcut ticari yazılım uygulamalarının kullanımı olarak ayrılabilir.

Information Resource Management Association (IRMA) ve Data Administration Managers Association (DAMA), Bilgi Kaynak Yönetimi (IRM) modeli olarak bilinen MIS için bir müfredat modeline sahiptir. Bilgi sistemlerine bir veri yönetimi yaklaşımı gerektirir.

Güçlü bir muhasebe ve yönetim MIS oryantasyonu için Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Vakfı, Lisans ve Lisans Düzeylerinde Bilgi Sistemleri Denetimi (ISA) modeli olarak bilinen disiplinler arası bir müfredat geliştirmiştir.


Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı
ODTÜ bilgisayar mühendisliği dersleri
Bilgisayar mühendisliği dersleri zor mu
Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Konuları
İtü Bilgisayar Mühendisliği Dersleri
TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği
bilgisayar mühendisliği 3.sınıf dersleri
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Ders Notları


IS 2002, ACM, Bilgi Sistemleri Derneği (AIS) ve Bilgi Teknolojisi Uzmanları Derneği’nin (AITP) ortak çabalarıyla geliştirilmiş model bir müfredattır. Bu müfredat modeli, yönetim kadar bilgi sistemleri geliştirmeye de odaklanmaktadır.

Bilgi Sistemleri Merkezli Müfredat modeli, akademi ve endüstriden üyeleri içeren bir görev gücü tarafından geliştirilmiştir. Büyük ölçekli sistem tasarımı ve uygulamasına yöneliktir. Odak noktası, bilgi yönetimi için gerekli araçların inşasıdır.

ACM’nin (SIGSITE) BT eğitimi özel ilgi grubu bir müfredat önerisi geliştirdi. Bu müfredat, organizasyonel sorunları çözmek için bilgisayar uygulamalarının kullanımına yöneliktir.

Mevcut bir BT modeli, Ofis Sistemleri Araştırma Birliği tarafından geliştirilen Organizasyonel ve Son Kullanıcı Bilgi Sistemleri (OEIS) modelidir. Son kullanıcıların BT desteğine yöneliktir.

Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI), gömülü, büyük ve kritik sistemler için yazılım yapımında ilk olarak tasarımın mühendislik yaklaşımını izleyen bir model geliştirmiştir. Model, belirli bir uygulama alanında uzmanlaşmayı kuvvetle önerir.

Uluslararası olarak, Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu (IFIP), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (USESCO) ile koordineli olarak, okulların bir BT müfredatı geliştirebilecekleri bir çerçeve geliştirmiştir.

Enformatik Müfredat Çerçevesi 2000 (ICF-2000), gelişmekte olan ülkelerin BT konusunda bilgili çalışanlar için ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Bu ihtiyaçlar ülkenin eğitim kaynaklarıyla dengelenir. Sonuç, yerleşik modellere dayalı özel bir BT müfredatıdır.

MÜFREDAT GELİŞTİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir müfredat seçmek veya geliştirmek için, bir okulun BT iş gücüne mezunlar sağlamadaki amaçlarını ve yeteneklerini değerlendirmesi gerekir. Güçlü bir liberal sanat geleneğine sahip bir okulun, teknik yönelimli bir okuldan farklı bir felsefesi vardır.

Büyük bir üniversitenin bilgisayar ve işletme okulları olabilir; her birinin odak noktası farklı bilgi teknolojisi uzmanları üretebilir. Bazı okullar öğrencileri daha ileri eğitim için hazırlarken diğerleri iş piyasasına yöneliktir. Uluslararası veya ulusal odaklı okulların, yerel olarak giriş seviyesi profesyoneller sağlayan okullardan farklı hedefleri vardır.

Bir okulun kaynakları da müfredatı sınırlayabilir. Zaman kritik bir kaynaktır. Bazı model müfredatlar, bir öğrencinin ilk yarıyılda bilgi teknolojisi dersleri almaya başlamasını gerektirirken, diğerleri sadece 4 veya 5 yarıyıl BT gerektirir ve eğitimin 3. yılında başlar. BT disiplinleri, tesis gereksinimlerine göre değişir.

Teori veya pratik uygulamayı test etmek için uygulamalı donanım gerektiren kurslar, elektrik mühendisliği bölümündekilere benzer laboratuvarlar gerektirir. Bazı müfredatlar ticari ortamlarda pratik uygulamayı vurgular. Bu, okulun yerel sponsorlarla yakın çalışma ilişkileri olmasını gerektirir.

BT fakültesinin çıkarlarının da müfredat geliştirme üzerinde etkisi vardır. İdeal olarak, BT departmanları fakülte uzmanlığı açısından iyi dengelenmiştir. Bununla birlikte, dengeli bir departmanın BT yapıtlarının geliştirilmesine, bu yapıtların yönetimine karşı daha fazla ilgi göstermesi mümkündür. BT çok geniş bir disiplindir, küçük bir departmanın BT’nin tüm yönlerinde uzmanlık sunabilmesi olası değildir.

Daha önce bahsedilen hususları göz önünde bulunduran bir okul, mezunları hazırlamakta olduğu rolü de göz önünde bulundurmalıdır. Öğrenciler, BT içinde gerçekleştirecekleri role bağlı olarak farklı bilgilere ihtiyaç duyarlar. İncelenen müfredat, mezunun rolünü belirlemeye yardımcı olur.

Tüm bilgi teknolojisi eğitimi, teorik bir bilgi işlem anlayışından değişen çeşitli teknik, bilgisayar odaklı konulardan oluşur, dengeli bir bölümün BT eserlerinin geliştirilmesine bu eserlerin yönetimine karşı daha fazla ilgi göstermesi mümkündür. BT çok geniş bir disiplindir, küçük bir departmanın BT’nin tüm yönlerinde uzmanlık sunabilmesi olası değildir.

Daha önce bahsedilen hususları göz önünde bulunduran bir okul, mezunları hazırlamakta olduğu rolü de göz önünde bulundurmalıdır. Öğrenciler, BT içinde gerçekleştirecekleri role bağlı olarak farklı bilgilere ihtiyaç duyarlar. İncelenen müfredat, mezunun rolünü belirlemeye yardımcı olur.

Tüm bilgi teknolojisi eğitimi, teorik bilgi işlem anlayışından karmaşık bilgisayar sistemleri için pratik uygulamaların tasarımı ve desteğine kadar çeşitli teknik, bilgisayar odaklı konulardan oluşur. Bu konulardaki bilgi derinliği, belirli BT disiplini ve model müfredata göre değişir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir