Öğrenme Gruplarıyla İlişkili Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenme Gruplarıyla İlişkili Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Grupla Öğretim Teknikleri Öğretim yöntemi nedir Probleme dayalı ÖĞRENME örnekleri 0
Model Yorumlaması

Öğrenme Gruplarıyla İlişkili Zorluklar

Bilgisayar aracılı bir ortamda grupların başarılı bir şekilde uygulanması için önemli olan üç ana alan vardır:

1. Grupları oluşturma
2. Öğrenme etkinliklerinin yapılandırılması
3. Grup etkileşimlerini kolaylaştırmak

Bu ana alanların her biri ile ilişkili zorlukları tanımlar. Bu bölüm, bu zorlukların her birini kısaca ele alacaktır.

1. Uygun Grup Boyutunun Seçilmesi. İdeal bir grup büyüklüğü yoktur çünkü uygun grup büyüklüğü büyük ölçüde öğrenme bağlamına bağlıdır. Daha büyük gruplar, grup çabalarını koordine etmenin artan maliyetinde, fikir ve girdi çeşitliliği için daha büyük bir kapasiteye sahiptir.

Önde gelen işbirlikli öğrenme araştırmacıları, öğrenme etkinliği için “grup ne kadar küçükse o kadar iyi” olduğunu öne sürmüşlerdir. Boyut, iletişimin yüz yüze ortamlardan daha uzun sürdüğü bilgisayar aracılı bir ortamda özellikle önemli bir husustur.

2. Grup Kompozisyonunun Belirlenmesi. Heterojen mi yoksa homojen gruplar mı oluşturulacağının belirlenmesi önemli bir husustur. Homojen gruplar daha uyumlu olma eğilimindeyken, heterojen gruplar, grup tartışmasına ve öğrenme deneyimini zenginleştirebilecek çalışmalara farklı bakış açıları getirme avantajına sahiptir.

Gruplar oluşturulurken dikkate alınabilecek bazı farklılıklar şunlardır: demografik, içerik bilgisi, teknik beceri düzeyi, konum (zaman dilimleri) vb. bilgisayar aracılı bir ortamda, yüksek teknik becerilere sahip bireyleri gruplar arasında yaymak vb.

(1) tüm teknik uzmanlığa sahip bazı grupların ve teknik uzmanlığa sahip olmayan diğer grupların oluşturulmasını önlemek; ve
(2) yetenekli grup üyelerinin, gerekli teknoloji becerilerini geliştirmede diğer grup üyelerine rehberlik etmelerine izin verin.

Konumun çeşitliliği (farklı zaman dilimleri anlamına gelir), özellikle eşzamanlı iletişim araçları kullanılıyorsa, işi koordine etmeye çalışan ekipler için zorluklar ortaya çıkarabilir.

3. Uygun Bir Karşılıklı Bağımlılık Düzeyinin Oluşturulması. Çevrimiçi öğrenme gruplarıyla ilgili en zorlu zorluklardan biri, grup üyeleri arasında uygun bir karşılıklı bağımlılık düzeyi oluşturmaktır.

Var olan gerilim, verimlilik ve öğrenme arasındadır. Daha yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılık, öğrenciler arasında daha yüksek düzeyde işbirliği (ve dolayısıyla iletişim) anlamına gelir.


Probleme dayalı ÖĞRENME örnekleri
Probleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenme nedir
Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar
öğretim strateji, yöntem ve teknikleri
Grupla Öğretim Teknikleri
Öğretim yöntemi nedir
Öğretim Yöntem ve Teknikleri


Öğrenme görevi, bu iletişimin hangi bölümünün doğrudan öğrenmeyle ilgili olacağını ve görev koordinasyonu ve yönetimi için hangi bölümünün gerekli olacağını belirleyecektir.

Öğrenme görevinin doğası, etkileşimin ağırlıklı olarak asenkron olup olmayacağını veya senkronize bir bileşenin olması gerekip gerekmediğini belirleyecektir. Uygun bir hedef, koordinasyon çabaları için gereken süreyi en aza indirmeye çalışmak ve doğrudan öğrenme içeriğiyle ilgili harcanan zamanı en üst düzeye çıkarmak olacaktır.

4. Öğrenci Sorumluluğunun Oluşturulması. Birbirine bağımlılık konusuyla yakından bağlantılı olan, öğrenme gruplarında öğrenen hesap verebilirliği yaratmanın zorluğudur.

Hesap verebilirlik hem grup düzeyinde hem de bireysel düzeyde ele alınmalıdır ve zorlu olan ikisi arasında uygun dengeyi belirlemektir. Grup sorumluluğunun aşırı vurgulanması, belirli bireylerin grup çabalarına tam olarak katkıda bulunmaktan geri çekildikleri sosyal aylaklık veya bedavacılık gibi sorunlara yol açabilir.

Öte yandan, bireysel sorumluluğun gereğinden fazla vurgulanması grubun bütünlüğünü zayıflatabilir. Öğrenme ortamındaki değerlendirmenin yapısı, öğrenen hesap verebilirliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

5. Kooperatif Grup Becerilerini Geliştirmek. İşbirlikli grup becerileri geliştirmiş olan öğrencilerin, işbirlikçi öğrenme deneyimlerinden diğerlerinden daha fazla kazanç elde etme olasılıkları daha yüksektir.

Literatürde bahsedilen bazı önemli beceriler şunlardır: karar verme, fikir birliği oluşturma, çatışmayla başa çıkma ve temel iletişim becerileri.

Yetişkin öğrencilerin bu becerilerin birçoğunu zaten geliştirmiş olmaları veya en azından becerilerin yüz yüze gruplarla daha önceki deneyimlerden doğrudan aktarılabilmesi beklenebilir. Bununla birlikte, mevcut beden dili ve görsel ipuçları olmadan çevrimiçi bir ortamda iletişim kurmak, farklı iletişim tarzları ve olası yanlış anlamalara karşı artan farkındalık gerektirir.

6. Grup Normlarının Oluşturulması. Normlar, grup üyelerinin eylemlerini yönlendiren ve engelleyen ortak beklentilerdir. Değer normları, liderlik ve karar verme normları, iletişim normları ve bilgisayar aracılı öğrenme grupları için önemli olan lojistik normlar dahil olmak üzere birçok norm türü vardır.

Bilgisayar aracılı gruplar için iletişim normlarının oluşturulması özellikle önemlidir çünkü etkili iletişim olmadan grup düzgün çalışamaz. Çevrimiçi iletişim, bilgisayar aracılı ve yüz yüze iletişim arasındaki, daha düşük kaliteli etkileşimler ve daha yavaş iletişim hızları dahil olmak üzere, birçok farklılık nedeniyle zor olabilir.

Açık grup normları oluştururken ele alınması gereken üç alan şunlardır: (1) iletişim tarzlarını seçmek, (2) görünmeyenleri iletmek ve (3) iletişimi kabul etmek gerekir.

Son on yılda öğrenmenin sosyal doğasına verilen önem artmıştır. İnsan etkileşimini ve işbirliğini destekleyen araçların yaygınlaşması artıyor. Eşzamansız tartışma panoları, anlık mesajlaşma, kişisel bloglar, wiki’ler, grup yazılımları ve benzeri gibi işbirliğini destekleyen araçlar hem endüstride hem de eğitim ortamlarında yaygınlaşıyor.

Grup çalışması, işbirlikçi öğrenmenin önemli bir boyutudur. Gelecekteki araştırmalar, gruplar halinde öğrenmenin nasıl daha etkili hale getirilebileceğini keşfetmeye devam edecek. Ayrıca araştırma, grup işbirliğini ve çalışmayı kolaylaştıran araçların geliştirilmesini desteklemeye devam edecektir.

Sonuç

Grup çalışması, yüz yüze öğrenme ortamlarında kullanılan önemli bir öğretim stratejisidir. Grup çalışması ayrıca toplumun hem kurumsal hem de eğitim sektörlerinde bilgisayar aracılı ortamlarda artan bir sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu makale grupların üç önemli özelliğini tartıştı (karşılıklı bağımlılık, bilgisayar aracılı ile yüz yüze etkileşim ve öğrenme grupları ile çalışma grupları). Ayrıca bilgisayar aracılı öğrenme gruplarının hem yararları hem de zorlukları incelenmiştir.

Bu makale, bilgisayar aracılı gruplar oluşturma ve bu gruplarda çalışmayla ilgili altı zorluğu tanımlar. Sinerjik bir öğrenme ortamı sağlamak için uygun grup büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınmalıdır.

Katılımcıların öğrenme sürecindeki yatırımlarını ve kendi katkılarının sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için öğrenen karşılıklı bağımlılığı ve hesap verebilirliği dengelenmelidir.

Öğreniciler, bilgisayar aracılı bir ortam için uygun işbirlikli öğrenme tekniklerinde deneyime ve çoğu zaman öğretime sahip olmalıdır. Grup normlarının oluşturulması, özellikle çevrimiçi etkileşimin sınırlı görsel ve sözlü olmayan ipuçlarının olduğu durumlarda, tüm grup süreçlerinin daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir