Bilgisayar Aracılı Öğrenme Grupları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Aracılı Öğrenme Grupları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Bilgisayar DESTEKLİ öğretim Bilgisayarın eğitimdeki önemi Eğitimde kullanılan bilgisayar programları 0
Proje Önlemleri

Bilgisayar Aracılı Öğrenme Grupları

Çevrimiçi öğrenme, son on yılda toplumun hem kurumsal hem de yüksek öğrenim sektörlerinde muazzam bir büyüme gördü. Bu, iletişim ve bilgi paylaşımı için bilgisayar ve ağ tabanlı teknolojilerin mevcudiyetindeki hızlı artışlarla kolaylaştırılmıştır.

ABD Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (2003) yakın zamanda 2000-01 akademik yılı için 2 ve 4 yıllık kurumların 127.000’den fazla farklı uzaktan eğitim (DE) kursu sunduğunu ve üç milyonun üzerinde kayıt aldığını bildirdi. DE dersleri veren kurumların %90’ı interneti ve asenkron iletişimi öğretimsel sunum modeli olarak kullandığını bildirmiştir.

Kurumsal sektörde, Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği, yüz yüze sınıf eğitiminde hafif düşüşlerin eşlik ettiği teknoloji aracılı eğitim (veya e-öğrenme) rekor düzeyler bildirdi.

Aynı zamanda, öğrenme sürecinde insan etkileşiminin önemi konusunda uzaktan eğitimciler ve araştırmacılar arasında artan bir farkındalık olmuştur. Bu iki eğilim, bilgisayar aracılı iletişim (CMC) ve işbirliğine dayalı öğrenme için bilgisayar desteği (CSCL) çalışmalarını yönlendirdi.

Grup çalışması uzun zamandır yüz yüze öğrenme ortamlarında kullanılan önemli bir öğretim stratejisi olmuştur ve şimdi bilgisayar aracılı ortamlarda araştırılmaktadır.

Bu makale, bilgisayar aracılı grup çalışmasının kritik yönlerini tanımlayacak ve bilgisayar aracılı grupları bir öğretim stratejisi olarak kullanmanın yararlarını ve zorluklarını özetleyecektir. Bu makalede sunulan araştırma için ek ayrıntılar, yazarlar tarafından tam uzunlukta yayınlarda bulunabilir.

Bilgisayar aracılı öğrenme gruplarını kullanmanın zorluklarını ve faydalarını anlamanın ilk adımı, terimin kendisini anlamaktır. Makalenin bu bölümünde ele alınacak olan bilgisayar aracılı öğrenme grupları terimine gömülü üç önemli kavram vardır.

Birincisi, grupların ne olduğunu ve grup çalışmasında karşılıklı bağımlılığın rolünü anlamaktır. İkincisi, bilgisayar aracılı gruplar ile yüz yüze gruplar arasındaki farkları anlamaktır. Son olarak, öğrenme grupları ile çalışma grupları gibi diğer grup türleri arasındaki fark, öğrenme için önemli çıkarımları olan ve genellikle gözden kaçan bir ayrımdır.

Gruplarda Karşılıklı Bağımlılık

Bir öğrenme ortamında, öğrenme sürecine dahil olan bireyler arasındaki etkileşimi vurgulayan çok çeşitli öğretim stratejileri vardır. Karşılıklı bağımlılık, istenen öğrenme sonucunu elde etmek için gereken grup üyeleri arasındaki bağımlılık düzeyi olarak tanımlanabilir ve grup etkileşiminin doğasını tanımlayan en önemli özelliklerden biridir.

Karşılıklı bağımlılık spektrumunu ve bu spektrumdaki farklı grupların bazı örneklerini gösterir. Spektrumun alt ucunda, öğrenme sürecinde başkalarına çok az etkileşim veya bağımlılık içeren veya hiç içermeyen bağımsız öğrenme vardır. Yelpazenin en üst noktasında, öğretim faaliyetleri büyük ölçüde grup üyeleri arasındaki işbirliğine dayalı etkileşimlere bağlıdır.

Tartışma grupları, yelpazenin alt ucunda görünür çünkü katılımcılar genellikle grubun müzakere etme ve bir fikir birliğine varma veya tartışma konusu hakkında ortak bir anlayışa varma yeteneğinden ziyade bireysel katkıları ve içgörülerine göre değerlendirilir.

İşbirlikçi gruplar ayrıca işbirlikçi gruplara göre daha düşük bir karşılıklı bağımlılık düzeyine sahiptir çünkü işi bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek parçalara bölme eğilimi gösterirler. Parçalara ayırma ve görevlerin atanmasında idari düzeyde yüksek düzeyde bir etkileşim olabilir, ancak işin çoğunluğu bireysel olarak yapılır ve sonunda bir araya getirilir, bu da bireysel sorumluluk duygusuna yol açar.


Bilgisayar ve eğitim
Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri
Bilgisayar DESTEKLİ öğretim
Eğitimde kullanılan bilgisayar programları
Bilgisayar Destekli öğretim yazılımları KPSS
Eğitimde bilgisayar kullanımı
Bilgisayar Destekli öğrenme Nedir
Bilgisayarın eğitimdeki önemi


İşbirliği içinde çalışan gruplar, işbirlikçi gruplardan daha bağımlıdır. “Böl ve yönet” yaklaşımında bireysel görevler vermek yerine, görevlerin her biri üzerinde grup olarak birlikte çalışırlar. Her katılımcının öğrenme başarısı, diğer tüm grup üyelerinin çabalarına bağlıdır.

Paulus (2004), işbirlikçi çalışma yöntemlerini kullanmaları için açıkça talimat verilmedikçe, öğrencilerin genellikle işbirlikçi bir çerçeveye saptıklarını ileri sürer. Bu varsayılan davranış, aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi, çalışma gruplarına karşı öğrenme gruplarında yansıtılır.

Bilgisayar Aracılı ve Yüz Yüze Gruplar

En yaygın grup çalışması modeli, ister işyerinde, sınıfta, komitelerde, kulüplerde veya diğer kuruluşlarda olsun, yüz yüze bir durumdur. Gerçekten de, birçok insan, grup üyeleri aynı yerde olmadığında başarılı bir etkileşimi tasavvur etmekte güçlük çeker.

Bununla birlikte, çalışmayı kolaylaştırmak için bilgisayar aracılı iletişim (CMC) araçlarının kullanımı, küresel ticari girişimlerde giderek daha yaygın hale geldi ve eğitim ortamlarında da kabul görüyor. Tablo 1, dağıtılmış gruplar tarafından iletişim için kullanılan en yaygın araçların birkaçını listeler.

Gruplar mutlaka en “zenginleştirilmiş” iletişim moduna ihtiyaç duymayabilir: çoğu zaman, bir telefon görüşmesi ayrıntılı bir video konferans kadar başarılı olabilir.

Öğrenme Grupları ve Çalışma Grupları

Bilgisayar aracılı grup çalışmasıyla ilgili araştırma literatürünün çoğu, öğrenme gruplarının aksine çalışma gruplarına bakar. Bu araştırma grubunu nasıl anladığımız üzerinde etkisi olan ikisi arasında önemli farklılıklar vardır. Tablo 2, çalışma grupları ve öğrenme grupları arasındaki bazı ortak farklılıkları özetlemektedir.

Örneğin, bir çalışma grubunun odak noktası öğrenme odaklı olmaktan çok ürün odaklı olduğundan, çalışma grupları genellikle işbirlikçi gruplardan çok (verimliliği en üst düzeye çıkarma hedefiyle) işbirlikçi gruplar gibi işlev görür.

Projeler genellikle görevlere bölünür ve zaten görevi başarma becerisine sahip olan grup üyelerine atanır. Örneğin, bir tasarım grubunun her biri kendi alanında uzmanlık ve deneyime sahip bir proje yöneticisi, bir öğretim tasarımcısı ve bir programcı olabilir.

Öte yandan, öğrenme ekipleri, öğrenme sonuçlarıyla ilgilendikleri için genellikle daha süreç odaklı bir odak noktasına sahiptir; aslında ideal öğrenme ekibinde, belirli bir alanda deneyimsiz olan üyeler, yeterliliklerini geliştirmek için doğrudan üretkenlik modeline karşı çalışan zorlu görevler üstleneceklerdir. Çalışma grupları genellikle net rol tanımları olan hiyerarşik bir liderlik yapısına sahiptir.

Öğrenen gruplarda, liderlik yapıları daha az hiyerarşik ve resmi olma eğilimindedir, çünkü grup üyeleri karşılaştırılabilir bilgi ve uzmanlık seviyelerine sahip akranlardır ve roller keyfi olarak atanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir