Kullanıcıların Tutumları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kullanıcıların Tutumları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Teknoloji Kabul Modeli Teknoloji Kabul Modeli anketi Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği 0
Program Tipolojisi

Olumlu Bir Tutumun Etkileri

Ngin et al. , iş heyecanına sahip bireyler yaratıcılığı, öğrenmeye açıklığı ifade eder ve günlük durumlarda fırsatları görme yeteneğine sahiptir. Olumlu tutumlar, öğrenme sürecini (E9), özellikle öğrenme motivasyonunu ve belirli bir durumda bilgiyi akılda tutma yeteneğini geliştirir.

Olumsuz bir tutum, deneyimli ve deneyimsiz kullanıcılar arasında bulunabilen bir fenomen olan bilgisayar direncine (D2, D3 ve P3) yol açabilir. Olumsuz bir tutum, bilgisayar teknolojisinin karalanmasına veya sabote edilmesine bile yol açabilir.

Literatürde çelişkili sonuçlar bildirilmesine rağmen, bir kişinin bilgisayarlara ve ilgili teknolojiye karşı tutumu, teknolojiyle olan performansını ve deneyimden aldığı tatmini (E8) belirleyebilir.

Nickell ve Pinto (1986) ile Jawahar ve Elango (2001) bilgisayara giriş sınıfına kayıtlı öğrencilerin bilgisayar tutum ölçeğindeki puanları ile final ders notları arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Öğrenciler üzerine yapılan diğer araştırmalar, tutumlar ve performans arasında ters bir ilişki olduğunu bildirirken, diğer araştırmacılar bu iki yapı arasında hiçbir ilişki olmadığını bildirmektedir.

Bilgisayar tutumunu ölçmeye yönelik ölçeklerin içerdikleri bileşenlere göre farklılık gösterdiği yukarıda belirtilmiştir. Jawahar ve Elango (2001) ayrıca bazı testlerin bilgisayarlarla çalışmaya yönelik tutumları ölçtüğünü, diğerlerinin ise bilgisayarlara yönelik genel tutumları ölçen bileşenlere sahip olduğunu belirtmiştir.

Bunlar, bilgisayar tutumunun bilgi işlem performansı üzerindeki etkisine ilişkin çelişkili sonuçların olası nedenleri olabilir. Kullanılan araçlar birbirinden önemli ölçüde farklıysa, tutarlı sonuçlar elde edilmesi beklenemez. Bu, bu araştırma alanındaki anlaşma ve müteakip standardizasyonun henüz sağlanmadığı bir alandır.

Bilgisayar Kaygısının Etkisi

Kaygı, insanların düşünmesini, algılamasını ve öğrenmesini etkiler. Aynı zamanda zaman, mekan, insanlar ve olayların anlamlarıyla ilgili algıda karışıklık ve çarpıtmalar üretir. Bu çarpıtmalar genellikle konsantrasyonu düşürerek, hatırlama yeteneğini azaltarak ve çağrışım yapma yeteneğini bozarak öğrenme yeteneği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Spesifik olarak, bilgisayar kaygısı, bilgisayarlarla veya bilgisayarla ilgili teknolojilerle şimdiki veya gelecekteki etkileşimler, bilgisayarlarla ilgili olumsuz küresel tutumlar (E7) veya bilgisayar etkileşimleri sırasında kendi kendini eleştiren dahili diyaloglarla ilgili olarak ifade edilen bir korku ile tanınabilir.

Bilgisayar kaygısı olan kişiler, mide krampları ve soğuk terleme gibi fiziksel, fobik semptomların yanı sıra, kullanıma karşı direnç ve bir sisteme karşı olumsuz bir tutum gibi psikolojik semptomların insidansını yaşarlar.

Bilgisayar kaygısı, bilgisayar başarısının iyi bir göstergesi gibi görünmektedir (E5). Marcoulides (1988), bilgisayar kaygısının üniversite öğrencilerinin bilgisayarı kullanma etkinliğini etkilediğini bulmuştur. Rosen ve ark. (1987) ayrıca, bilgisayar temelli derslere kayıtlı bilgisayar kaygısı olan lisans öğrencilerinin, kaygısı olmayan öğrencilere göre dersi bırakma ve daha düşük ders notları alma olasılıklarının iki katı olduğunu bulmuşlardır.

Kaygı genellikle olumsuz bir çağrışıma sahip olsa da, insanların etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olan ve onları daha uyanık ve neler olup bittiğinin farkında yapan optimal kaygı seviyeleri var gibi görünmektedir.


Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği
Teknoloji kabulü
Teknoloji Kabul Modeli anketi
Teknoloji Kabul Modeli PAZARLAMA
Google Akademik
Teknoloji Kabul Modeli 2
Teknoloji kabulü nedir
Öğretmenlerin teknoloji kullanımı


Kullanıcıların Tutumlarını Etkileyen Stratejiler

Daha önce, olumsuz bir bilgisayar tutumunun bilgisayar direncine yol açabileceği belirtilmişti. Bu nedenle, kullanıcıların bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını geliştirmek veya etkilemek için stratejiler belirlemek önemlidir.

Olası stratejiler aşağıdaki gibidir (E4):

• Kullanıcıları başarılı ve olumlu bilgisayar deneyimleri ile tanıştırın.
• Kullanıcıları, bilgisayar okuryazarlığının gelecekteki herhangi bir çalışma ortamında bir avantaj olacağı konusunda bilinçlendirin.
• Kullanıcıları bilgisayar sistemlerinin uygulanmasına aktif olarak dahil edin.
• Bir bilgisayar işlevi kullanılarak çalışmanın ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini vurgulayın.
• Eğitimde, bilgisayar kullanımının istenen sonuçlara yol açtığını vurgulayın.
• Eğitim programlarında öz yeterliliği artırmaya yönelik faaliyetlere yer verin.
• Kullanıcıları ikna etmek ve motive etmek için teşvikler uygulayın.
• Sistem tasarımcıları kullanıcı arayüzünü tasarlarken kullanıcının tutumunu ve motivasyonunu göz önünde bulundurun.

Bilgisayar Kaygısını En Aza İndirme Stratejileri

Bilgisayar kaygısı, kendi kendine ortadan kaybolmakla kalmayıp, ele alınması gereken bir şeydir. Kalıcı bir kişilik özelliğinden ziyade geçici bir duygusal durum olarak kabul edilir ve bu nedenle pozitif bilgi işlem deneyimleri yoluyla giderilebilir. Olası stratejiler aşağıdaki gibidir (E2):

• Kullanımı kolay bilgisayar sistemleri
• En rutin görevler için temel eğitim
• Kullanıcıların ilerleme kaydettiklerinde ilgilenmelerini sağlamak için gerekli olan ileri düzey eğitim
• Kılavuzlar, danışmanlar, kullanıcı grupları ve bilgisayar uzmanları şeklinde kullanıcı desteği

Araştırmacılar tarafından bilgisayar tutumlarını ölçmek için kullanılan ölçeklerin bileşenlerine ve odaklarına ilişkin çeşitliliğin, bilgisayar tutumunun bilgi işlem performansı üzerindeki etkisine ilişkin çelişkili sonuçlardan sorumlu olabileceği yukarıda tartışılmıştı.

Hem bilgisayar tutumu hem de bilgisayar kaygısı için bir ölçüm ölçeği standartlaştırılabilirse, literatürde var olan mevcut kafa karışıklığının çoğu çözülebilir. Örneğin, aşağıdaki “Terimler ve Tanımlar” başlığı altında verilen bilgisayar konforu tanımı, bilgisayar kaygısının tam tersidir. Bu, ölçüm ölçeklerinin standardizasyonunun terminolojinin konsolidasyonunu içereceği anlamına gelir.

Sonuç

Bir grafik modelin kullanılması, bilgisayar tutumu ve bilgisayar kaygısı arasındaki etkileşimi, bunların nedenleri, göstergeleri, etkileri ve bunlarla başa çıkma stratejileriyle birlikte anlamanın etkili bir yolunu sağlar.

Bu modelden, bir yanda bilgisayara karşı tutum ve bilgisayar kaygısı, diğer yanda bilgisayar görevlerinin yürütülmesi arasında iki yönlü etkileşimler olduğu sonucuna varılabilir. Kaygının performansı engellediği (E5) bir kısır döngü oluşturulabilir, bu da sisteme karşı olumsuz bir tutum oluşturur (E13) ve sistemi kullanmayı öğrenme sürecini daha da yavaşlatır (E9).

Bilgisayar kaygısını azaltmak ve kullanıcıların bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını etkilemek için harici stratejiler uygulanabilir (E1–E4). Bu daha sonra daha iyi başarıya yol açacaktır (E5 ve E8), bu da kendine güvene (E12) ve genel olarak bilgisayarların değerinin takdir edilmesine (E13) yol açacaktır. Daha az kaygı ve olumlu bir tutum, öğrenme sürecini destekleyecek (E6 ve E9) ve bu da sonunda daha iyi başarı ile sonuçlanacaktır.

Bilgisayar deneyiminin tutum üzerindeki kanıtlanmış etkisi nedeniyle, kullanıcıların bilgisayar kullanmaktan kaçınmamaları ve bu şekilde hiçbir zaman deneyim kazanma fırsatı elde etmemeleri için orta düzeyde baskı uygulanabilir (D3). Bu baskı, atama yoluyla veya kullanıcının kendisini yönlendirmesi için içsel motivasyon yaratmak için önlemler uygulayarak açık olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir