Bilgisayar Tutumu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Tutumu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 İnovasyon Nedir şletmeler için yeniliğin içsel kaynaklarındandır? Teknolojik yenilikler 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Bilgisayar Tutumu ve Kaygı

İş yerindeki bilgisayarlar birer emanettir. Bilgisayarların avantajları iyi bilinmesine ve kanıtlanmış olmasına rağmen, birçok insan hala onları kullanmaktan kaçınmaya çalışıyor. Son kullanıcı hesaplamasının başarısını hangi faktörlerin etkilediğini bulmak son derece önemlidir.

Bazı insanların bilgisayarda başarılı olurken bazılarının sorun yaşamasının ve hatta bilgisayar kullanımına karşı direnç geliştirmesinin nedenleri nelerdir?

Bu bölüm, bir kullanıcının direncini, bağlılığını ve başarısını etkileyen faktörler olarak bilgisayar tutumu ve bilgisayar kaygısı hakkında literatüre dayalı bir genel bakış sağlar.

Bilgisayara karşı tutum ve kaygı arasındaki etkileşimlerin, bunların nedenlerinin, göstergelerinin ve etkilerinin anlaşılabileceği bir grafik model önerilmiştir. Kaygı ve olumsuz bir tutumla başa çıkmak için dış stratejilerin, neden ve sonucun çığ gibi büyüyen etkisini yıkmak ve etkili son kullanıcı hesaplamasını sağlamak için zorunlu olduğu ortaya konmuştur.

Bilgisayar Tutumu

Gordon Allport, tutum kavramını genel olarak şu şekilde tanımlamıştır: “Tutum, deneyim yoluyla düzenlenen, bireyin tüm nesnelere ve durumlara tepkileri üzerinde yönlendirici veya dinamik bir etki uygulayan zihinsel ve sinirsel bir hazır olma durumudur. hangisiyle alakalıdır”.

Başka bir deyişle, tutum, deneyim ve bireyin davranışı üzerindeki etkiler tarafından belirlenir. Bir kişinin bilgisayara karşı tutumu, örneğin bilgisayar kullanımı, bilgisayar sevme, bilgisayar güveni, bilgisayar kaygısı veya rahatlık, başarı kullanışlılığı ve değer ile ilgili sosyal konular gibi çeşitli yönlerden etkilenir.

Bilgisayar Kaygısı

Henderson et al. Anksiyete, “organizmayı kaygı için uyaranlardan kaçınmaya motive eden bir dürtü” olarak görülür. Bu, bireyin bilgisayar kaygısı varlığında ve mümkünse bilgisayar kullanmaktan kaçınacağı anlamına gelir.

Kaplan ve Sadock, kaygıyı “genellikle otonomik semptomların eşlik ettiği yaygın, hoş olmayan, belirsiz bir endişe duygusu” olarak nitelendirdi. Spesifik olarak, bilgisayar kaygısı, genel olarak bilgisayar teknolojisine karşı korku, endişe, huzursuzluk ve güvensizlik gibi bir dizi duygusal tepkiyi içerir.

Bilgisayar kaygısı aynı zamanda genel kaygı ve güven, bilgisayar sevme, bilgisayarların toplum üzerindeki etkisi, ekipmanla ilgili kaygı, rahatlık ve değer ve kurumsal baskı gibi çeşitli yönlerden de etkilenir.

Bilgisayar Tutumu ve Bilgisayar Kaygısı Arasındaki İlişki

Bilgisayar kaygısı genellikle tutumun bir bileşeni olarak dahil edilir. Ancak Jawahar ve Elango, önceki çalışmaların bilgisayar kaygısı ve bilgisayarlara karşı olumsuz tutum kavramlarını birbirinin yerine kullandığını bildirdi.

Bununla birlikte, bilgisayar kaygısı, olumsuz bir tutumdan yalnızca sorumlu değildir. Bir kişi, bilgisayarları kullanma konusunda aşırı endişeli olmasa da, bilgisayarlara karşı olumsuz bir tutuma sahip olabilir. Bunun nedeni olumsuz bir deneyim olabilir, örneğin özür dileyen bir memurun bilgisayarda hatalı bir hesap özetini suçlaması vardır.

Ayrıca, tutum hem olumsuz hem de olumlu bir derecelendirmeye izin verirken, kaygı tanımı gereği ya olumsuzdur ya da yoktur.


Teknolojik yenilikler
İnovasyon Nedir
aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin içsel kaynaklarındandır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin dışsal


ETKİLEŞİM İÇİN BİR MODEL

Bilgisayara karşı tutum ve bilgisayar kaygısının zihinsel durumları üzerindeki çeşitli etkileri ve bunların bir kullanıcının bilgisayarla ilgili görevleri etkin bir şekilde yerine getirme becerisi üzerindeki etkilerini belirtmek için bir etkileşim modeli geliştirilmiştir.

Model, üç soyutlama düzeyinde etkileşimi gösterir. Sağdaki sütun, tipik bir akış şemasına benzer, ancak uyarlanmış bir kurala sahiptir. Bir kullanıcı bilgisayarda yapılacak bir görevle karşı karşıya kaldığında zihinsel ve operasyonel olayların sırasını gösterir. Elmas semboller bilinçli kararları temsil etmez, bunun yerine kullanıcının mevcut bilgisayar tutumu, bilgisayar kaygısı, bilgisi ve deneyimlenen baskı düzeyleri tarafından belirlenen genel kullanıcı davranışını gösterir.

Akış şemasının nasıl okunacağına bir örnek olarak, bir bilgisayar görevi yapması gereken bir kullanıcıyı düşünün. Bilgisayar kaygısı düzeyi belirli bir kritik düzeyin (D1) üzerinde değilse, bilgisayar görevlerine karşı olumlu bir tutumu vardır (D2). Görevi nasıl yapacağını biliyorsa (D4), görevi yapacaktır (P2).

Kullanıcının bilgisi yetersiz ise, bu kişi görevi yapana kadar bir öğrenme sürecinden (P1) geçecektir. Kaygı düzeyi yüksekse (D1), kullanıcı bilgisayarı sadece mecbur kalırsa kullanır (D3), yoksa görevden vazgeçer veya bilgisayarsız yapar (K3).

Orta sütun, kullanıcının mevcut bilgisayar kaygısı ve bilgisayar tutumu düzeylerini gösterir. Bilgisayar kaygısı ve bilgisayar tutumunun birbirleri üzerindeki etkisi ve bunların kullanıcı davranışı, öğrenme ve görev yürütme süreçleri üzerindeki etkileri kavisli oklarla gösterilmiştir (E5–E11). Görev yürütmenin (bilgisayar deneyimi, P2) bilgisayar tutumunu ve karşılığında kaygıyı etkilediği de açıktır.

Soldaki sütun, bir kullanıcının bilgisayar tutumu ve kaygı düzeylerini etkileyen dış süreçleri ve faktörleri gösterir. Bu bölümdeki daha fazla tartışma, literatürden iddia edilen etkileri doğrulamaya hizmet eder.

Bilgisayar Tutumunu Belirleyen Faktörler

Bilgisayarlara karşı olumlu bir tutumla ilişkili potansiyel faktörleri araştırmak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Göz önünde bulundurulan faktörlerden bazıları eğitim düzeyi, çalışma ortamındaki yılların deneyimi, bilgisayar deneyimi, yaş, cinsiyet ve iş unvanıydı. Tutarlı olmasa da sürekli olarak bilgisayar tutumu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilen tek faktör bilgisayar deneyimiydi.

Bilgisayar Kaygısının Nedenleri

Torkzadeh ve Angulo’ya göre, bilgisayar kaygısının üç perspektifi vardır: psikolojik (E1), sosyolojik (E1) ve operasyonel. Psikolojik bir bakış açısıyla, kullanıcılar bilgisayara zarar vereceklerinden korkabilirler, daha genç işçilerden yardım istemek zorunda kaldıklarında kendilerini tehdit altında hissedebilirler veya bilgisayarlar kişinin gücüne ve etkisine yönelik bir tehdit olarak algılandığından kontrolü kaybettiklerini hissedebilirler.

Sosyolojik bir bakış açısıyla, insanlar diğer insanlarla sosyal temasa ihtiyaç duyarlar ve bilgisayarlar mevcut sosyal kalıpları değiştirebildiği için durumu dayanılmaz bulurlar. İnsanlar ayrıca bilgisayarların yerini almasından korkabilir.

Operasyonel bir bakış açısından, insanlar yazamama veya klavyeyi kullanamamalarıyla bağlantılı olarak utançtan kaçınmak isterler. Başlangıçta kendine güvenen bir kullanıcı, ilk deneyimden sonra bilgisayar sistemlerinin ve prosedürlerinin karmaşıklığı ve karmaşıklığı karşısında hayal kırıklığına uğrayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir