Nesne İlişkisel Veritabanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Nesne İlişkisel Veritabanı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 NoSQL veritabanı örnekleri Veritabanı özellikleri Veritabanı PROGRAMLAMA 0
Lojistik Sağlayıcıları

Nesne İlişkisel Veritabanında Kompozisyon

Nesne-İlişkisel Veritabanı (ORDB), veritabanı deposu olarak giderek daha popüler hale geliyor. Popülaritesi, nesne yönelimli modelleme anlambilimini ve ilişkisel uygulamanın olgunluğunu yakalama yeteneğine dayanmaktadır.

Birçok çalışma ORDB için tasarım yöntemini önermiştir. Tasarım, farklı veri yapıları ve ilişkileri içerir. Bir ilişki türü kompozisyondur. Toplama ile aynı şey değildir. Toplama, bir bileşik nesnenin (“bütün”) diğer bileşen nesnelerinden (“parçalar”) oluştuğu bir ilişki olarak tanımlanırken, kompozisyonun aşağıda belirtilen iki ek kısıtlaması vardır.

• Paylaşılamaz. Bu, bir sınıfın yalnızca bir başka sınıfın parçası olabileceği durumdur. Bu türün toplama olarak ele alınması, diğer sınıfların “parça” sınıfına sahip olmalarını ve böylece kavramsal anlambilimi ihlal etmelerini sağlar.
• Varlığa bağlı. Bu, bir sınıfın ancak başka bir sınıfın varlığı ile var olabileceği durumdur. Bunu toplama olarak ele almak, “bütün” sınıf kaldırılmış olsa bile bir “parça” sınıfının varlığını sürdürmesini sağlayacaktır.

Bu nedenler bizi kompozisyon ve toplama arasında ayrım yapmaya motive etti. Bu çalışma, kompozisyon hiyerarşisini korumaya odaklanacaktır.

ORDB’de kompozisyon, satır tipinin niteliği olarak uygulanabilir. Satır türü, bir dizi öznitelik adlarını ve bunların veri türlerini içeren oluşturulmuş veri türüdür. Satır türü özelliği, sahip olduğu nesneye tamamen bağımlı ve özel olacaktır.

Bu makale, ORDB’de bir kompozisyonun korunması için modeller önermeyi amaçlamaktadır ve özellikle, satır tipinin kullanımını tanıtıyoruz. Ayrıca kompozisyon hiyerarşisi için gereken ana sorguları da öneriyoruz.

Bu bölümde, SQL satır tipine kısa bir genel bakış gösteriyoruz. Ayrıca nesne-ilişkisel veri tabanında kompozisyon ilişkisi haritalaması ile ilgili çalışmaları da gösteriyoruz.

Satır Türü

ORDB’de satır tipini kullanmaya başlamadan önce bu veri tipinden kısaca bahsedeceğiz. Satır türü, Yapılandırılmış Sorgu Dili’nde (SQL) bulunan bir veri türüdür. Bu dil 1970 yılında tanıtıldı ve İlişkisel Veritabanı (RDB) için standart dil olarak ortaya çıktı. Veritabanı tanımlama ve işleme için kullanılır.

RDB’nin kurulması ve ORDB’nin ortaya çıkmasıyla birlikte SQL, biri ek veri türleri olmak üzere birçok değişikliğe uğramıştır. Karmaşık veri yapılarını barındırmak için gereklidir. Veri türlerinden biri Satır Türüdür.

Fortier (1999) ve Melton (2002), satır türünü, bir dizi öznitelik adlarını ve bunların veri türlerini içeren oluşturulmuş tür olarak tanımlar. Bu tip aslında veritabanı sisteminde yeni bir veri tipi değildir. Eski veri modeli döneminden beri bile kullanılmaktadır.

İlişkisel modelin ortaya çıkmasından sonra, ilişkilerde satır tipi gibi iç içe yapıyı yakalamayı amaçlayan bir veri modeli de vardır. Model, İç İçe İlişkisel Model olarak adlandırılır.

Bununla birlikte, geleneksel ilişkisel model hala veritabanı topluluğuna hakimdir. Yakın zamana kadar, orijinal biçiminde bile İç İçe İlişkisel Modeli uygulamayı seçen hiçbir ticari VTYS yoktu.

SQL 1999’un piyasaya sürülmesine kadar ilişkisel model, satır türünü veri yapısını zenginleştirebilecek bir veri türü olarak tanır. SQL4’te, değişen seviyelerde satır tipine sahip olmak bile mümkündür. Nadiren basit bir düz masa ile temsil edilebilen gerçek dünya problemlerini yakalamak için güçlü bir araç haline geldi. SQL4 satır tipi için genel sözdizimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir.


NoSQL veritabanı örnekleri
Veri Tabanları isimleri
Veri Tabanı Örnekleri
Veritabanı PROGRAMLAMA
Database nedir
Veri tabanı Kavramları
Veritabanı özellikleri
DocumentDB ilişkisel veritabanı


ORDB’de Kompozisyon için Mevcut Eşleme Yöntemleri

Haritalama yöntemi, bir veritabanı sisteminde bir şema düzeyini (kavramsal şema gibi) başka bir şema düzeyine (mantıksal şema gibi) dönüştürmenin resmi bir süreci olarak tanımlanabilir. Bir eşleme yöntemi, şema sonucu isteklere uygunsa etkili bir şekilde çalışır. Sonuç şeması, isteklerin tüm anlamlarını korumuyorsa, eşleme yöntemi etkili değildir.

Eşleme yöntemleri üzerine yapılan bazı çalışmalar ORDB’de kompozisyon hiyerarşisini korumaya çalışmıştır. Ancak, SQL 1999 tarafından tanıtılan ve SQL4 ile zenginleştirilmiş satır veri türlerini kullanan hiçbir çalışma yoktur. Çoğu zaman “kısmen” ilişkisi ya düzleştirilir ya da tamamen ayrı bir tabloya bölünür.

Kompozisyon ilişkisini uygulamanın en yaygın uygulaması, başka bir tablodaki “parça” bileşenini bileşik PK’lerle ayırmaktır. Bu uygulama, kavramsal modelleme için yalnızca nesne yönelimli paradigmayı kullanır. Uygulama tamamen ilişkiseldir.

Marcos, Vela, Cavero ve Caceres, ORDB’de bir toplama ve kompozisyon tasarımı önermektedir. Mantıksal ve uygulama düzeyinde, “parça” bileşeni için iç içe tabloyu kullanırlar. İki sorun ortaya çıkıyor. İlk olarak, iç içe tablo satıcıya özel bir özelliktir. SQL standardında tanınmaz. İkinci olarak, iç içe geçmiş tablonun uygulanması, kompozisyon tipini temsil edemez çünkü aslında “parça” bileşeni ayrı bir tabloda depolanır.

Rahayu ve Taniar, bu tür bir ilişkiyi korumanın iki farklı yolunu kullanır. Sıralama semantiği gerektiren ilişkiler için dizin kümelemeyi ve gerektirmeyenler için iç içe tabloları kullanır. Ancak bu çalışma sadece düzenli kümeleme ilişkisi için geçerli olabilir.

Mevcut eserlerin ya kompozisyon semantiğini korumadığını ya da alışılmış bir bütünlük olarak koruduğunu görüyoruz. Bu nedenle ORDB’de kompozisyon hiyerarşisini koruyabilecek yeni yöntemler önermeyi amaçlıyoruz.

ÖNERİLEN HARİTALAMA YÖNTEMLERİ

Satır tipini kullanarak kompozisyon ilişkisinin ORDB’ye eşleme yöntemlerini öneriyoruz. Eşleme yöntemimiz, kompozisyon ilişkisini ORDB tablolarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Kavramsal şemayı modellemek için Birleşik Modelleme Dili (UML) notasyonunu kullanıyoruz. Kavramsal şemayı belirtmek, görselleştirmek ve oluşturmak için güçlü bir gösterimdir. UML kullanarak toplama ve kompozisyonu kolayca ayırt edebiliriz. Örneğin, kompozisyon, tam bir elmas şekli sembolü ile gösterilmiştir. Bir toplama ilişkisi ise, baklava şekli sembolü doldurulmayacaktır.

Tablo olarak “bütün” sınıfını ve satır tipi özniteliği olarak “parça” sınıfını eşliyoruz. Birden çok satır için, çok kümeli veri türleri kullanırız. Sıralama ve çoğaltma semantiği gereksinimlerine bağlı olarak başka toplama türleri de mümkündür.

Bu çalışma, farklı veritabanı etki alanları için ORDB kullanımını artırmıştır. Pardede, Rahayu ve Taniar’da (2004), XML veri depolamasını sağlamak için önerilen eşleme yöntemlerimizin bir alt kümesi kullanılmıştır. İşin faydasını ve pratik önemini gösterir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir