İŞ ODAKLI BİLEŞEN – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ ODAKLI BİLEŞEN – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 İş Zekası Platformu oluşturma İş zekası ve raporlama Nedir İş zekasında kullanılan programlar 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

HİZMET BAZLI BİLEŞEN KONSEPTİ

Bileşenler şu ana kadar esas olarak uygulama artefaktları olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, sistemin mantıksal mimarisini oluşturmak için modelleme ve tasarım yapay öğeleri olarak kullanıldıklarında bileşenler eşit derecede yararlı ve önemlidir.

Bileşen yaklaşımının özü, bileşenin dışı ve içi arasındaki açık ayrımdır. Bu, NASIL (bu hizmetler gerçekte nasıl uygulanır?) değil, yalnızca NE sorusunun (belirli yapı taşı tarafından varlığı bağlamında hangi yararlı hizmetler sağlanır?) dikkate alındığı anlamına gelir.

Bir bileşen, kendisine/kendisinden hizmet sağlayarak ve talep ederek bağlamda belirli bir rolü yerine getirir. Bir bileşenin gizli bir iç ve açık arabirimi vardır. Daha üst düzey bir davranış oluşturmak için diğer bileşenlerle bir bileşime katılır.

Aynı zamanda, her bileşen alt düzey bileşenlerin bir bileşimi olarak temsil edilebilir. İyi tanımlanmış davranışsal bağımlılıklar ve bileşenler arasındaki faaliyetlerin koordinasyonu, ortak hedefe ulaşmada büyük önem taşımaktadır. Çekirdek bileşen kavramlarının üst modeli gösterilmektedir.

Bir bileşenin verilen bağlamda oynadığı role/rollere göre, kendi bağlamına/bağlamından hizmet sağlayarak ve talep ederek veya olaylar yayarak ve alarak ilgili davranışı ortaya çıkarır. Bir bileşenin sağladığı ve gerektirdiği hizmetler, sözleşmesinin temel bölümünü oluşturur.

Hizmetler, hesaplama yapma, bilgi sağlama, kullanıcı ile iletişim vb. gibi farklı türlerde olabilir. Ön koşullar, son koşullar ve diğer kısıtlama türleri kullanılarak sözleşmeye dayalı bir şekilde tamamen belirtilirler.

Bir bileşen, hizmetlerini düzgün bir şekilde sağlamak için belirli bilgileri işlemeli, kullanmalı, oluşturmalı veya basitçe farkında olmalıdır. Bir bileşen, farklı bir bağlamda kullanılabilmesi veya bağlamındaki değişikliklere uyum sağlayabilmesi için, bileşeni dışarıdan gelen yeni gereksinimlere göre uyarlayabilen konfigürasyon parametrelerine sahip olabilir.

Bir bileşen, davranışının “kalitesini” karakterize eden bir dizi işlevsel olmayan parametreye sahip olabilir. Bileşen belirtimi kavramlarını gösterir.

İŞ ODAKLI BİLEŞEN

Karmaşıklığı yönetmek ve bileşenlerin ve bileşen odaklı sistem mimarisinin belirtimlerinde eksiksizliği sağlamak için, temel fikir olarak ISO standart açık dağıtılmış işleme (RM-ODP) referans modelini kullanıyoruz.

RM-ODP, nesne yönelimli teknolojiye dayalı uygulamaların dağıtımı, birlikte çalışabilirliği ve taşınabilirliği için mimarileri belirlemek için bir çerçeve tanımlar.

Bir sistemin RM-ODP belirtimi, işletme, bilgi, hesaplama, mühendislik ve teknoloji olmak üzere beş ayrı, ancak ilişkili ve tutarlı bakış açısına karşılık gelen beş farklı belirtimden oluşur. ODP bakış açılarına dayanarak, aşağıdaki üç mimari modeli öneriyoruz:

  • iş mimarisi modeli (BAM);
  • sistem mimarisi modeli (SAM);
  • ve dağıtım mimarisi modeli (DAM).

Bu farklı ama tutarlı ve ilişkili mimari modeller, farklı mimari görüşler aracılığıyla bize endişeleri ayırmanın bir yolunu sunar. Mimari modellerimiz ile RM-ODP bakış açıları arasındaki ilişki ve modeller arasındaki temel ilişkiler gösterilmektedir.

Ana fikrimiz, bileşen konseptini RM-ODP bakış açılarının her birine dahil etmektir. Bu şekilde, bileşen mimarisini belirlemek için güçlü araçlar olarak, sistem üzerinde tamamen bileşen kavramına odaklanmış ve onun etrafında organize edilmiş bileşen odaklı bakış açıları tanımlayabiliriz.

Farklı bakış açılarında kullanılan aynı tutarlı bileşen kavramları seti, aralarındaki tutarlılık ve entegrasyon noktasını temsil eder. Önerilen modeller aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

• İş mimarisi modeli (BAM), sistemin uygulandığı iş bağlamındaki davranışını belirtir. Sistemin katılması gereken iş bağlamını ve süreçleri, iş amaçlarını yerine getirmek için sistem tarafından sunulması gereken hizmetleri, sistem tarafından ele alınması gereken iş alanı kavramlarını ve bilgileri ve yerine getirilmesi ve desteklenmesi gereken iş kurallarını temsil eder. 


İş zekasında kullanılan programlar
Etl Nedir
İş Zekası Platformu oluşturma
İş zekası ve raporlama Nedir
Bi Nedir
Business intelligence
İş zekası uygulamaları
İs zekası makale


Tanımlanan hizmetler, önceki bölümde gördüğümüz gibi, üst düzey iş bileşenlerinin tanımlanması için temel oluşturur. Her iş bileşeni ve bunların işbirliği, ortak bileşen özellikleri kümesi aracılığıyla iş mimarisi modelinde belirtilmelidir.

İş alanı kavramsal bilgileri, bileşenler tarafından sunulan iş hizmetlerinin spesifikasyonu ile tanımlanmalı ve çapraz referans gösterilmelidir. Bu, hizmetlerin sağlanmasında belirli iş bileşenleri tarafından kavramsal bilgi türlerinin nasıl kullanıldığını ve ele alındığını gösterir.

Her iş bileşeni, tipik olarak, birkaç sistem bileşeninin bir işbirliğidir. Bu, tanımlanan iş bileşenlerinin iş odaklı sistem mimarisini ve karşılık gelen sistem bileşenlerini tanımlamak için bir giriş olarak kullanıldığı anlamına gelir.

• Sistem mimarisi modeli (SAM), sistem üzerindeki iş gereksinimleri ile ilgili gerekli iş hizmetlerini sağlamak için sistem hizmetlerinin konfigürasyonları ve bunlar arasındaki etkileşimler açısından sistemin yapısını tanımlar.

Bu model, sistem tarafından ele alınması gereken bilgileri, bilgi dinamiği kurallarını ve sistem tarafından gerçekleştirilmesi gereken bilgi işlemeyi tanımlar. SAM, bir önceki modelde tanımlanan üst düzey bileşenleri girdi olarak alır.

Bu model ayrıca, işbirliği içinde gerekli iş hizmetlerini gerçekleştiren sistem bileşenlerini belirtir. Farklı ayrıntı düzeyine sahip bileşenler tanımlanır ve tam olarak belirtilir. Bu model ayrıca sistem tarafından, yani bileşenlerinin her biri tarafından yönetilen bilgileri de belirtir.

Sistem mimarisi içindeki bileşenlerin işbirliği, bileşenlerin gelecekteki dağıtımı için bir potansiyel olarak belirtilir. Sistem bileşenleri, işbirliği içinde fiilen iş hizmetlerini gerçekleştiren daha düşük boyutlu hizmetler sağlar. Her sistem hizmeti bileşeni aslında bir veya birkaç dağıtılmış bileşenden oluşan bir işbirliğini temsil eder.

• Dağıtım mimarisi modeli (DAM), sistem hizmetlerinin dağıtımı, tahsisi ve n-tier mimarideki katmanlar üzerinden iletişim açısından sistemin dağıtılmış bir altyapısını belirtir. Bu model, gelecekteki veri depolama ve kullanıcı arayüzü tasarımı için bir temel olarak, bilginin ağ düğümleri üzerinden nasıl dağıtıldığını tanımlar.

Ayrıca, örneğin sanal işletmeler olarak adlandırılan durumlarda, işletmenin nihai dağıtım yolunu da açıklar. DAM, başlangıç ​​noktası olarak belirtilen mimari içindeki bileşenlerin işbirliğini kullanır ve eksiksiz bileşen tabanlı çok katmanlı sistem mimarisini tam olarak tanımlamak için belirli dağıtılmış ayarları kullanır.

Dağıtılmış bileşenler aslında dağıtım bağlamında sistem bileşenleridir. Tipik olarak iş ve sistem bileşenleri, alt bileşenlerinin (yani dağıtılmış bileşenlerin) bir işbirliği olarak temsil edilebilmeleri için kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve kalıcı depolama yönlerine (bunlardan biri, ikisi veya üçü) sahip olabilir. ) farklı mimari katmanlara bağlıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir