Bileşen Odaklı Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bileşen Odaklı Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Bileşen tabanlı yazılım Geliştirme Component-based development nedir Eylem odaklı yaklaşım nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Kurumsal Mimari Tasarlamak için Bileşen Odaklı Yaklaşım

Günümüzde işletmelerin karşı karşıya olduğu temel zorluklardan biri, geliştirilmekte olan sistemlerin karmaşıklığının nasıl yönetileceği, İnternetin gücünden etkin bir şekilde nasıl yararlanılacağı ve hem teknolojideki hem de iş dünyasındaki değişikliklere hızla uyum sağlanabilmesidir.

Bileşen tabanlı geliştirmenin (CBD) yeni paradigması, karmaşık İnternet özellikli kurumsal bilgi sistemleri oluşturmak için mükemmel bir çözüm olarak tanıtıldı.

CBD’nin temel fikri, bileşenlerden geliştirilen bir sistemin daha esnek ve geliştirilmesinin daha kolay olduğu diğer mühendislik disiplinlerinde başarıyla uygulanan stratejiden kaynaklanmaktadır.

CBD, yeniden kullanılabilirlik, daha etkin sistem bakımı, daha yüksek kaliteli çözümler ve paralel çalışma olanağı yoluyla sistem geliştirmede daha yüksek üretkenlik sağlar. Ayrıca, parçaların değiştirilebilirliği, yerelleştirme ve değişikliklerin daha iyi kontrolü, sistem ölçeklenebilirliği ve eski varlıkları kullanma olasılığı yoluyla daha iyi sistem uyarlanabilirliği sağlar.

CBD, İnternet çağında karmaşık, kurumsal ölçekte sistem geliştirme için genellikle yeni bir gümüş kurşun olarak sunulmuştur. Bununla birlikte CBD, bilgi teknolojisindeki (BT) önceki kapsülleme ve modülerleştirme, “böl ve yönet” girişimlerinden birçok kavram ve fikri miras alır.

1968’deki NATO Konferansı, yazılım sistemleri üretmenin, yazılım bileşenlerinden sistem birleştirmeyi sağlayan bir mühendislik disiplini olarak ele alınması gerektiğini kabul etti. Parnas (1972), sistemi modüllere ayırmak için kavramları ve gereksinimleri tanımlar.

Endişelerin ayrılması, kapsülleme ve tak ve çalıştır yapı taşlarının bu ilkeleri, işlevler, alt rutinler, modüller, birimler, paketler, alt sistemler, nesneler ve şimdi bileşenler kavramları aracılığıyla farklı şekillerde uygulanmıştır.

CBD paradigması ilk olarak uygulama ve dağıtım düzeyinde tanıtıldı. CORBA Components, Sun’ın Enterprise Java Beans’i ve Microsoft’un COM+/ .NET’i gibi CBD ara katman yazılımı teknolojileri artık karmaşık kurumsal dağıtık sistemlerin geliştirilmesi için standartlar olarak kullanılmaktadır.

Sistemin oluşturulmasında teknoloji çözümleri gerekli olsa da, iş gereksinimlerinden uygulamaya kadar önceden herhangi bir plan yapılmadan bileşenler bir bileşen ara yazılımı kullanarak basitçe programlanamaz ve dağıtılamaz.

CBD paradigmasının etkin kullanımı ve bundan gerçek faydalar elde etmek için, sistem analizi ve tasarımı gibi geliştirme yaşam döngüsünün daha önceki aşamalarında bileşen düşünme tarzı uygulanmalıdır. Şimdiye kadar önerilen CBD yöntemleri ve yaklaşımları, çeşitli bileşen kavramları için tam ve tutarlı bir destek sağlamamaktadır.

Bileşenler genellikle ağ düğümleri üzerinden dağıtılabilen ikili veya kaynak kodun uygulama konsept paketleri olarak ele alınır. Sistem analizi ve tasarımı sırasında, bileşenler kullanılıyorsa, genellikle daha büyük tanecikli iş nesneleri olarak temsil edilir.


Eylem odaklı yaklaşım nedir
Component-based development nedir
Bileşen tabanlı yazılım Geliştirme


Bu, hala nesne yönelimli modelleme, analiz ve tasarım ilkelerini takip ederken, bileşenlerin esas olarak sistem uygulamasında ve yazılım kodu paketleri olarak devreye alınmasında kullanılmasını önerir.

Aynı zamanda, iş ve teknoloji sorunları arasında bir köprü olarak bileşen kavramının rolü ve kullanışlılığı henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bileşenler, sistem yaşam döngüsünde çok erken bir aşamada tanımlanabilir, yani iş gereksinimlerinden türetilebilir ve daha sonra tüm geliştirme sürecinin merkezi yapıları olarak kullanılabilir.

Bu şekilde, tüm süreç aynı bileşen kavramları kümesi etrafında yapılandırılacak ve organize edilecektir. Bu, iş hizmetlerinden uygulama varlıklarına kadar gerekli uyumu ve izlenebilirliği sağlayabilir. Bileşenleri kullanarak endişelerin ayrılmasının faydası, sistem geliştirmenin tüm seviyelerinde elde edilecektir.

Bileşen teknolojileri artık karmaşık İnternet özellikli sistemlerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak, VBX kontrolleri, DCOM/COM, CORBA ve Java Beans ve şimdi COM+/.NET, CORBA Components ve Enterprise Java Beans (EJB) standart bileşen tabanlı uygulama çözümlerini temsil ediyor.

Yazılımın ikili paketleri olarak bileşenler üzerindeki fiziksel bakış açısı hâlâ baskındır. Standart birleşik modelleme dili (UML), bileşenleri ikili kod paketleri olarak ele alır ve bunları bileşen ve dağıtım diyagramları aracılığıyla sistem uygulamasını tanımlamada kullanır.

UML’deki bileşenler, ağ düğümleri üzerinden dağıtılabilen fiziksel şeyleri temsil eder. Kataliz yaklaşımı, bir bileşeni, diğer yazılım yapılarının yanı sıra bir yazılım kodu paketi olarak tanımlar.

Szyperski’ye göre, bir yazılım bileşeni, sözleşmeyle belirlenmiş arayüzlere ve açık bağlam bağımlılıklarına sahip bir bileşim birimidir. Bir yazılım bileşeni bağımsız olarak dağıtılabilir ve üçüncü şahıslar tarafından oluşturulabilir.

Gartner Group, çalışma zamanı yazılım bileşenini, bir birim olarak yönetilen ve çalışma zamanında keşfedilebilen belgelenmiş arabirimler aracılığıyla erişilen bir veya daha fazla programın dinamik olarak bağlanabilen bir paketi olarak tanımlar.

İş odaklı bileşen kavramının tanımı, bir iş bileşeninin bağımsız bir iş konseptinin veya iş sürecinin yazılım uygulaması olduğu Herzum ve Sims’de ve bir iş bileşeninin bir araç olduğu Andersen Consulting’de bulunabilir. iş alanında gerçek dünya kavramlarını modelleme.

Bileşenleri tanıtırken, nesneler ve bileşenler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında soru doğal olarak ortaya çıkıyor. Udell’e göre, bileşenler İnternet çağında sistem geliştirme için yeni bir gümüş mermiyi temsil ederken, nesneler daha yüksek düzeyde yeniden kullanılabilirlik sağlamada başarısız oldu.

UML’de bileşenler, ağ düğümlerinde konuşlandırılmış daha büyük taneli nesnelerden başka bir şey değildir. Szyperski’de bir bileşen nesneler aracılığıyla hayat bulur ve bu nedenle normalde bir veya daha fazla sınıfın yanı sıra geleneksel prosedürleri ve hatta global değişkenleri içerir.

Bu konuyla ilgili bir tartışmada, parçalılık, bileşenleri ve nesneleri ayırt etmede ana konu olarak görülmüştür. Catalysis’e göre, bileşenler genellikle geleneksel nesnelerden daha büyük tanelidir ve farklı sınıflardan birden çok nesne olarak uygulanabilir.

Akademi ve endüstri, yeni CBD yöntemlerinin, süreçlerinin, tekniklerinin ve kılavuzlarının önemini yeni yeni anlamaya başladı. Yöntemler ve yaklaşımlar genellikle standart UML’nin kullanımıyla belirlenen nesne yönelimli kavramlar, yapılar ve ilkelerden büyük ölçüde etkilenir. Rational Unified Process, Catalysis ve Select Perspective, CBD yöntemlerinin ilk nesli olarak kabul edilebilir.

İş bileşeni fabrikası, UML bileşenleri yaklaşımı ve KobrA yaklaşımı, CBD yöntemlerinin ikinci neslini temsil eder. Bu yöntemler, önceki yöntemlerden daha çok bileşen kavramlarına odaklanmıştır.

Sistem yaşam döngüsü boyunca CBD’ye kapsamlı bir destek sağlarlar ve sahada kayda değer başarıları temsil ederler. Öte yandan, bazı eksiklikler var. CBD yöntemlerinin analizi ve değerlendirmesi Dahanayake, Sol ve Stojanovic’te bulunabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir