SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Rekabet üstünlüğü elde etmenin yolları Rekabet üstünlüğü nedir Rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler Sürdürülebilir REKABET üstünlüğü nedir 0
Model Yorumlaması

 SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI

Uyarlanabilir ajanlar, karmaşık bir uyarlanabilir sistemin temel yapı taşlarıdır. Ajanların toplu davranışı, ajanlar ve çevre arasındaki etkileşimler ve ayrıca ajanların kendileri arasındaki etkileşimler, karmaşık bir nedensel ilişkiler kümesini içerir.

Bayesci davranış ağlarını toplu olarak uygulayan Bayes ajanslarını kullanarak karmaşık uyarlanabilir sistemler uyguluyoruz. Bu ağlar, karmaşık bir uyarlanabilir sistemin girdi akışındaki düzenlilikleri modelleyen Bayes ağlarıdır.

Bayes davranış ağındaki düğümler, yetkinlik kümeleri dediğimiz şekilde gruplandırılır; burada her bir yetkinlik kümesi, yetkinlik kümesindeki düğümlerin durumlarına bağlı olarak Bayes ajansları tarafından gerçekleştirilmesi gereken ilişkili bir dizi eyleme sahiptir. Bu eylemler genellikle kuruluştaki bir iş sürecinin veya iş akışının parçasıdır.

Karmaşık uyarlanabilir sistemler, dahili modellerini yeniden kullanılabilir yapı taşlarından oluşturur. Örnek olarak, Gell-Mann’ın kuarkları birleşerek nükleonlar oluşturur, nükleonlar birleşerek atomlar, atomlar birleşerek moleküller ve benzerleri olur. İşletmenin karmaşık bir uyarlanabilir sistem olarak işlev görebilmesi için işletmenin iç modelindeki bilginin yeniden kullanılabilir yapı taşları kullanılarak temsil edilmesi esastır.

Bayes ajanslarımız, kuruluş genelinde dağıtılan, yeniden kullanılabilir basit yazılım bileşenlerinden oluşur. İnanç yayma ajansları ve yetkinlik ajansları olmak üzere iki tür Bayes ajansı vardır. İnanç yayma ajansları, her bir bileşenin, düğüm bileşenleri, bağlantı bileşenleri ve inanç yayma aracıları olmak üzere üç yeniden kullanılabilir bileşenden biri olabileceği bir bileşenler koleksiyonundan oluşur.

Toplu olarak bu basit bileşenler, dağınık Bayes davranış ağlarını topluca uygulayarak bilgiyi işletme genelinde yakalar. Her düğüm bileşeni, bir Bayes davranışı ağ düğümü uygular.

Her ağ bağlantısı, alt düğüme veya kuyruk yoluyla üst düğüme akan mesajların senkronizasyonuna katılan bir bağlantı bileşeni ile birlikte bir kuyruk tarafından uygulanır. Her sıra için, ilişkili ağ bağlantısının alt veya üst düğümünden gelen mesajları o sırada dinleyen bir inanç yayma aracısı konuşlandırılır.

İnanç yayma aracıları, ağ düğümlerinin inançlarını güncellemek için çevresel kanıtlara yanıt olarak yerelleştirilmiş mesaj ileterek toplu olarak Bayes çıkarımı gerçekleştirir. Yeterlilik ajansları, belirli iş bileşenlerinin etkinleştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için seçilen ağ düğümlerinin inançlarını kullanır.

İş bileşenleri, iş süreçlerinin veya iş akışı süreçlerinin parçalarını içeren yeniden kullanılabilir bileşenlerdir. Her yetkinlik kurumu, kısıtlamanın oluşturduğu düğümlerin bir alt kümesinin inançları üzerindeki bir dizi kısıtlamayı izler.

Bir kısıtlama setindeki tüm kısıtlamalar karşılanırsa, yetkinlik ajansı ilgili iş bileşenini etkinleştirebilir. Düğüm bileşenleri, kuruluş içindeki farklı veri kaynaklarından veya harici veri kaynaklarından kanıt toplamak için kuruluş genelinde dağıtılır. Bayes ajansları bu deneyimden aşamalı olarak öğrenirler.

Bayes ajansları gözlem mekanizmalarıdır. İşletmenin kendinin farkında olmasını sağlar. İnanç yayma ajansları gerçek dünyayla bağlantılıdır. Çevreden kanıt alınır alınmaz, inanç yayma aracıları toplu olarak yerel mesaj geçişini kullanarak Bayes çıkarımı gerçekleştirir.

Yeterlilik ajansları düğümlerin inançlarını inceler ve bu inançlara göre hareket eder ve muhtemelen çevrenin durumunu değiştirerek inanç yayma ajanslarının toplu Bayes çıkarımını etkiler.


Sürdürülebilir rekabet avantajı Nedir
Değer zinciri analizi Nedir
Sürdürülebilir rekabet nedir
Rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler
Rekabet avantajı Nedir
Rekabet üstünlüğü nedir
Sürdürülebilir REKABET üstünlüğü nedir
Rekabet üstünlüğü elde etmenin yolları


Otomatikleştirilmiş iş süreçlerinin (kurumsal yazılım) esnekliği, uyarlanabilirliği ve yeniden kullanılabilirliği, bir işletmenin gelişme ve piyasada hayatta kalma yeteneğini belirler. İnanç yayma ajansları, yetkinlik ajanslarındaki yeniden kullanılabilir iş bileşenlerinin esnek ve uyarlanabilir olmasını sağlar.

Sun’ın Enterprise JavaBeansTM bileşen mimarisini kullanan prototip Bayes ajanslarını başarıyla uyguladık. Dağıtılmış Bayes davranış ağlarında bir araya getirilen prototip düğümü ve bağlantı bileşenleri ve inanç yayma aracıları geliştirdik, topluca Bayes öğrenme ve Bayes çıkarımını, bilinen yapıya sahip ve gizli değişkenleri olmayan tek bağlantılı Bayes davranış ağlarında gerçekleştirdik.

Gelecekteki araştırmalar, Bayes aracılarının, değişkenler için bilinen değerlerin yanı sıra eksik verilerin varlığında verilerden yapıyı topluca ve aşamalı olarak keşfettiği Bayes öğreniminin tam bir uygulamasını içerecektir. Çok bağlantılı Bayes davranış ağlarıyla başa çıkmak için Bayes ajanslarının toplu inanç yayma yeteneklerini de tamamlayacağız.

Bayes ajanslarımız bir kuruluş içinde dağıtılabilir, bu da onun karmaşık bir uyarlanabilir kuruluş olarak işlev görmesini sağlar. Bu ajanslar, işletmenin zımni bilgisinin, sosyal karmaşıklığının ve nedensel belirsizliğinin rekabet avantajının kaynağı olduğu, kaynakların yerel davranışlarının karmaşık karşılıklı ilişkisini ve CRC’lerin ortaya çıkan davranışlarını toplu olarak modelleyerek işletmenin kendinin farkında olmasına yardımcı olacaktır.

İşletme daha sonra bu öz-anlamayı iş süreçlerini uyarlamak ve rekabet avantajını sürdürmek için sürekli değişen pazara yanıt olarak yeni bilgi veya iş stratejileri formüle etmek için kullanabilir.

Sürdürülebilirlik Zinciri: Şirket kaynakları (değer yaratan kombinasyonlarda düzenlenmiş) ile şirkete rekabet avantajı sağlayan değişen pazar arasında gelişen, dinamik ve uyumlu bir karışım.

Yetkinlik Kümeleri: Bir Bayes davranış ağındaki düğümler, her bir yetkinlik kümesinin, yetkinlik kümesindeki düğümlerin durumlarına bağlı olarak Bayes ajansları tarafından gerçekleştirilmesi gereken ilişkili bir eylemler kümesine sahip olduğu yetkinlik kümeleri halinde gruplanır.

Rekabet Avantajı: Bir şirket, stratejik mimarisine ve tamamlayıcı kaynak kombinasyonlarına (CRC’ler) dayanarak, aynı anda benzer veya benzer stratejiler uygulayan mevcut rakiplerinden daha fazla getiri ve fayda sağlayan bir strateji uygulayabildiğinde rekabet avantajına sahip olduğunu kabul eder. aksi halde – pazarda algılanan değer nedeniyle.

Dolayısıyla tanım, şirketin, yönetiminin ve paydaşlarının gerekli getiri ve faydaların ne olması gerektiği olarak tanımladıklarına da bağlıdır (çünkü çoğu kişi bunu finansal olarak listelese de, bu açıkça tüm şirketler için geçerli değildir, yani bir avantajdır). finansaldan başka bir şey olabilir).

Yine de, benzer endüstrilerdeki şirketlerin benzer değişkenleri gerekli getiriler ve faydalar olarak tanımlamaları makul bir şekilde beklenebilir.

Bir şirketin, mevcut rakiplerin sahip olmadığı bir düzeyde getiri ve fayda sağlayan değer yaratan bir strateji uyguladığında ve bu diğer şirketler, diğer şirketlerle “denge düzeyine” ulaşamadıklarında sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olduğu söylenir. avantajdan yararlanan şirket.

Bu anlamda, burada benimsenen sürdürülebilir rekabet avantajı tanımı, bunun “sonsuza kadar süreceğini” ima etmez ve bir şirketin rekabet avantajına sahip olduğu süreye (daha doğrusu denge düzeyi) bağlı değildir. bu tanımda kritiktir).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir