İdari İşlemlerde En İyi Uygulamalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İdari İşlemlerde En İyi Uygulamalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

22 Aralık 2021 Bireysel idari işlemler İdari işlemin konu unsuru İdari işlemlerde gerekçe ilkesi Subjektif işlem nedir 0
Model Yorumlaması

İdari İşlemlerde En İyi Uygulamalar

Bu bölümdeki bölümler, yeni hizmetler sağlayan veya daha etkin ve verimli operasyonlar sağlayan mevcut hizmetleri önemli ölçüde artıran projelerle ilgilidir.

Üniversite yönetim sistemlerinin en yeni işlevlerinden biri, daha önce kağıt üzerinde yapılan birden çok işlemi birbirine bağlayabilen ve bunları sistem üzerinde takip edebilen bir süreç olan iş akışıdır. Örneğin, bir bordro talebinin bir departmandan başlatılması, ardından onaylanması için bütçe dairesine, onayı için bir denetçiye ve son olarak da bir başkan yardımcısına iletilmesi gerekebilir.

İş akışı, talebin kuyrukta nerede olduğunu takip ederek ve gönderene geri bildirim sağlayarak bu işlemin elektronik olarak yapılmasını sağlar. Kağıt süreçlerini çoğaltma ve geri bildirim sağlama yeteneği nedeniyle iş akışı sürecinin idari işlemlerde devrim yaratması muhtemeldir. 

İş akışı uygulamalarının iki kategorisi vardır. Biri az önce tanımladığımız, diğeri ise “Bir şey olduğunda bana haber ver”de olduğu gibi (önceden karbon fotokopi kağıdıyla yapılıyordu, yani bir öğrenci geri çekildiğinde söyle, bir öğrenci tam puanın altına düştüğünde bana haber ver) gibi “bildirim iş akışı” sağlar.

Tuşlu kayıttan çevrim içi kayıt dönüşümü açıklanır ve Dayton Üniversitesi, Web alanlarını doldurmak için idari verileri kullanan ve öğrenciye kendi sayfasının ve bilgilerinin “sahipliğini” veren Web sitesi kişiselleştirme projesini açıklar. Son olarak, ilişkisel veritabanlarından daha verimli bilgi toplamayı sağlamak için bir araç olarak veri ambarına ilişkin en iyi uygulamalar tartışmasını sunuyoruz. Bir teknisyen değilseniz, bu, mantıksal bilgileri tüm sisteme yaymak yerine raporlama amacıyla gruplamak anlamına gelir.

İlişkisel veritabanları, örneğin, adları bir dosyada, adresleri başka bir dosyada, telefon numaralarını başka bir dosyada vb. izleyebilir. Dolayısıyla, adres etiketlerinin sağlanması altı tabloya erişim gerektirebilir; not raporları 50 veya daha fazlasına erişim gerektirebilir. Veri ambarı, tüm ofislerin veri girişi ve alımı için kullandığı ana veri tabanı yerine ayrı bir veri tabanından raporlama yapılabildiğinden, teknik olmayanların bilgiye erişimini kolaylaştırır ve genellikle idari sistemlerdeki işlem süresini azaltır.

İK Hızlı Talep Süreci

UC Irvine

1965 yılındaki kuruluşundan bu yana, California Üniversitesi, Irvine (UCI), büyük bir araştırma üniversitesinin güçlü yanlarını, eşsiz bir Güney Kaliforniya lokasyonunun lütfuyla birleştirmiştir. Kırk yıldan kısa bir süre içinde UCI, araştırma ve keşif yoluyla yaşamları iyileştiren, burs ve öğretimde mükemmellik sağlayan ve toplumu dahil eden ve zenginleştiren çabalarıyla uluslararası alanda kabul görmüştür.

Hızlı Talep

Geliştirdiğimiz uygulamanın adı Hızlı Talep. Bu projenin amacı, işe alım yöneticileri ve işe alım görevlileri için personel istihdam talep sürecini düzene koymak ve otomatikleştirmekti. Kağıda dayalı işe alım sürecini azaltarak ve ortadan kaldırarak, işe alım sürecine başlamak için yanıt süresinde önemli gelişmeler ve işe alım yöneticilerinin genel sürecinden artan memnuniyet bekledik.

Mevcut sürecin birçok kısıtlaması, işe alım için iş taleplerinin İnsan Kaynakları İstihdam Web sitesinde yalnızca haftada bir kez yayınlanabilmesi sınırlamasını içeriyordu. Bu nedenle, işe alım yöneticileri işe alım sürecinin başlangıcında ve nitelikli iş adaylarının özgeçmişlerini almada gecikmeler yaşadılar.


Bireysel idari işlemler
İdari işlemin konu unsuru
Kolektif işlem nedir
Subjektif işlem nedir
İdari işlemlerde gerekçe ilkesi
Karma işlem nedir
Birleşme işlem nedir
DÜZENLEYİCİ idari işlemler


İnsan kaynakları, işe alım sürecinin yüksek hacimli kullanıcılarına dağıtılan kampüs çapında bir istihdam anketi de gerçekleştirdi. Ankette talep ve işe alım süreç akışının önemi, başvuru sahiplerinin kullanım kolaylığı, seçimi ve kalitesi ile ilgili sorular yer aldı. Anket sonuçlarında tespit edilen en büyük endişe, işe alım sürecinin zamanlamasıydı. Özellikle, kullanıcılar bir iş ilanı vermenin ve işe alım sürecini başlatmanın çok uzun sürdüğünü hissettiler; 10 günlük bir bekleme süresi vardı. İşe alım yöneticileri, işe alım sürecini başlatmanın zamanında olmadığı konusunda endişeliydi.

Ek geri bildirim elde etmek için insan kaynakları, kampüsün kilit bileşenlerini işe alım süreci odak grubuna katılmaya davet etti. Odak grubu süreç önceliklerini belirledi, yeniden tasarım için fikirleri değerlendirdi ve değişim için önerilerde bulundu. Önerileri arasında daha kolay bir süreç, talep işe alım sürecini kolaylaştırmak için teknoloji kullanımı ve başvuran özgeçmişlerini almak ve incelemek için daha hızlı bir geri dönüş süresi vardı.

İnsan kaynakları istihdam personeli ve kampüs idari bilgi işlem hizmetleri departmanı üyelerinden oluşan bir proje ekibi toplandı. Ekibin amacı, talep işe alım süreci için bir teknoloji çözümü geliştirmekti. Hızlı Talep, talep gönderme sürecini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için kullanılan insan kaynakları/teknoloji çözümünün adıdır. Hızlı Talep, işe alım departmanlarının, onay için (gerekirse) kampüs bütçe ofisine elektronik olarak veya doğrudan insan kaynaklarına (eğer bu kendi kendini finanse eden bir departman ise) iletmek üzere talepleri elektronik olarak girmesine olanak tanır.

Yeni süreç, kağıt talep gönderme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve işe alım departmanları ve insan kaynakları istihdam personeli için talep onay sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Hızlı Talep verileri otomatik olarak Web tabanlı istihdam sistemine aktarılır, böylece insan kaynakları istihdam personelinin verileri manuel olarak girmesine gerek kalmaz.

Quick Requisition’ın uygulanması üniversiteye önemli faydalar sağladı. İşe alım döngüsü süresi 10 haftadan 6 haftaya düşürüldü. UCI, kardeş kampüsleri için standardı belirlemiştir ve Hızlı Talep’in uygulanmasıyla tanınmaktadır.

Ayrıca, iş tanımları ve talepler Quick Requisition veri tabanına girildiğinden ve bu sayede geri alınabilir, değiştirilebilir ve gelecekteki işe alım ihtiyaçları için kullanılabilir olduğundan işe alım departmanları Quick Requisition’dan yararlanmıştır. İş tanımlarının veri tabanı, işe alım yöneticileri için değerli bir araç sağlar ve bir pozisyon için işe alım yaparken iş yüklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir