İki Web Sitesinin Derecelendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İki Web Sitesinin Derecelendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

7 Şubat 2022 Profesyonel hazır web sitesi nedir Web sitesi Ne demek Web sitesi Nedir nasıl Yapılır Web sitesi örnekleri 0
Yapay Veri Kümesi

Sonuçlar ve Tartışma

Katılımcıların İki Web Sitesini Derecelendirmeleri

İki farklı web sitesinin derecelendirmelerinin incelenmesi ilginç farklılıklar ortaya çıkardı. İlk olarak, web sitesi 1, aşağıdaki özellikler de dahil olmak üzere, yaygın olarak güvenilirlikle ilişkilendirilen birçok boyutta daha yüksek puan aldı: hedef (Akademik site 1 için Af = 3.58, akademik olmayan site 2 için 2.86), referanslar (Ort. = 3.7 site 1; M = 2.16 site 2) ve yazar kimliği (M = 3.42 site 1; M = 2.57 site 2). Ortalama farklılıkların incelenmesi sınırlı olduğundan, bu bulguları dikkatli bir şekilde yorumluyoruz. Bununla birlikte, katılımcıların, güvenilirliğin belirli yönleriyle ilgili tespitlerde bulunurken yalnızca tasarım yönlerinin yanı sıra birçok başka yönü de dikkate aldıkları görülmektedir.

Buna karşılık, web sitesi 2, site 1’in {M= 1.82) aksine bilgi/sunu tasarımı {M= 3.16) dahil olmak üzere tasarımla ilgili öğelerde daha yüksek puan aldı. Ayrıca web sitesi 2, site 1’den (M= 2.91) biraz daha net {M= 3.43) olarak derecelendirilmiştir. Öğrencilerin tasarımın özelliklerini, güvenilirliğin diğer yönlerinden ayrı olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Web sitesi 2 de site 1’den {M = 3.07) daha güncel (M= 3.59) olarak derecelendirilmiştir.

Web sitesi 2’nin düzenli olarak güncellendiği görüldü.
Kazanılmış menfaatlerle ilgili olarak, katılımcılar ilk siteyi site 2’den {M = 2.8) daha tarafsız/objektif {M = 3.33) olarak değerlendirdi. İkincisi, site 1’den (A/= 1.71) daha ticari (M= 3.39) olarak derecelendirilmiştir. İkinci site ayrıca site 1’den (Af = 2.56) yanlılık (M= 3.02) ve site 1’den (M=2.91) kişisel görüş/gündem {M = 3.6) açısından daha yüksek puan aldı.

Güven ve yetkinlik derecelendirmeleri

Katılımcılar, aşağıdakiler için oldukça yüksek öz değerlendirmeler yapmışlardır: bir web sitesinin bilgilerinin doğru veya gerçek olduğuna karar vermede güven {E = 3.47), genel olarak web sitelerindeki yanlış beyanları tespit etmede güven {M = 3.16) ve bilgilerin geçerliliğini değerlendirmede yeterlilik genel olarak web üzerindeki bilgiler {M = 3.38). Bu yüksek puanlar üniversite öğrencilerinden beklenir.

Ancak, kendilerini şu konularda daha düşük değerlendirdiler: bu ankette verilen web sitelerindeki yanlış beyanları tespit etmede güven {Ort. = 2.80) ve verilen web sitelerinde konu hakkındaki bilgilerin geçerliliğini değerlendirmede yeterlilik {Ort. = 2.80) . Öğrencilerin izleyici çalışmaları gibi konulara daha az aşina olmaları (bu konu medya çalışmaları müfredatında ele alınan bir konu olmasına rağmen) veya öğrencilerin güvenilirlik belirlemelerini bu alandaki içerikle, film çalışmaları veya film incelemeleriyle ilişkilendirme olasılığı daha düşük olabilir.


Web sitesi örnekleri
Resmi web sitesi
Hazır web sitesi
Web sitesi Ne demek
Web sitesi kur
Web sitesi Nedir nasıl Yapılır
Google web sitesi kurma
Profesyonel hazır web sitesi


Kültür ve cinsiyet

Güven ve yeterlilik derecelerine ilişkin tek yönlü ANOVA’lar, erkekler ve kadınlar arasında önemli bir farklılık ortaya çıkmadığını ortaya koydu. Bu bulgu beklenmedik bir durum değil, çünkü “yıllık UNDP İnsani Gelişme Raporlarında Norveç ard arda birkaç yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyanın önde gelen ülkesi olarak sıralandı”.

Korelasyonlar

Pearson momentler çarpımı korelasyonları, demografik değişkenler (yani cinsiyet, yaş, çalışma alanı, akademik düzey) ile güven ve yetkinlik derecelendirmeleri arasında gerçekleştirilmiştir. Akademik düzey ile bir web sitesinin bilgilerinin doğru mu yoksa doğru mu olduğuna karar verme güveni r(39) = -.34 (p<.05) ile akademik düzey ve verilen web sitelerindeki yanlış beyanları tespit etme güveni arasında iki ilginç negatif ilişki ortaya çıkmıştır. 

Benzer şekilde, genel olarak web’deki bilgilerin geçerliliğini değerlendirmede akademik düzey ile yetkinlik arasındaki negatif korelasyon r(39) = -.30 (p=.057) anlamlılığına yaklaşmıştır. Bu bulgular, akademik seviye ne kadar yüksekse, katılımcıların bir web sitesinin bilgilerinin doğru olduğuna karar vermede veya ankette verilen web sitelerindeki yanlış beyanları tespit etmede o kadar az güven duyduklarını göstermektedir.

Ek olarak, akademik seviye ne kadar yüksek olursa, insanların genel olarak web’deki bilgilerin geçerliliğini değerlendirmede o kadar az yeterliliğe sahip olduklarını düşündürür.

Bu bulguların, akademik olmayan belirli alanlarda daha az bilgili kişilerin, en az bilgiye sahip oldukları alanlarda güvenlerini aşırı şişirme eğiliminde olduklarını bulan Kruger ve Durming’in [9] çalışmaları dikkate alınarak açıklanması çok muhtemeldir. Buna karşılık, uzmanlar en çok bildikleri alanlarda güveni hafife alıyorlar. Kruger ve Dunning bunu, uzmanların, kendilerine kıyasla akranlarının bilgisini abartma eğilimlerine bağladılar. Bu aynı zamanda iyi bilinen gerçekle de ilgilidir: Ne kadar çok bilirseniz, neyi bilmediğinizi de o kadar çok bilirsiniz.

Özet ve sonuç

Üniversite öğrencilerinin medya çalışmalarıyla ilgili iki web sitesinin güvenilirlik belirlemelerini incelerken, temel bulgular öğrencilerin web sitelerinin sunum/tasarım yönleri ile genellikle güvenilirlik açısından daha merkezi kabul edilen tarafsızlık ve doğruluk gibi diğer yönleri arasında ayrım yaptığını göstermiştir. Bu, Fogg ve diğerleri tarafından bildirilen bulgulardan biraz farklı olarak kabul edilebilir.

Ek olarak, daha eğitimli öğrencilerin (akademik seviyeye göre belirlendiği gibi), bir web sitesinin bilgilerinin doğru olup olmadığını tespit etmek gibi güvenilirlik belirlemelerinin belirli yönlerine daha az güvendiklerini bulduk. Bu sezgisel görünebilse de, Kruger ve Dunning’in çalışmalarını destekliyor ve daha bilgili olanın, web’den bilgi kullandığı için daha kritik olanın daha olası olduğunu öne sürüyor.

Son olarak, bu çalışmayı Norveç’te gerçekleştirmemize rağmen, ABD’deki önceki çalışmalarımıza kıyasla kültürel farklılıklara dair genel bir kanıt bulamadık ve herhangi bir cinsiyet farklılığına dair kanıt bulamadık. Bununla birlikte, daha genel açık uçlu sorular sormak, bireylerin inanılırlık belirleme sürecine ilişkin anlayış ve yaklaşımlarının daha göstergesi olacak yorumlarla sonuçlanabilir. Bu, bu alanda gelecekteki araştırmalar için önerilen bir hedeftir.

Yeni teknolojilerin kullanılması, uygulanan eğitim modelinin modern olduğu anlamına gelmemektedir. Yeni teknolojiler, tüm eksiklikleri ile geleneksel eğitim modelini takip edecek şekilde kullanılabilir. İşbirlikçi eğitim modeli, öğrencileri yansıtma, katılım ve bilgilerinin inşasını veya işbirlikçi öğrenmeyi içerir. Bu makale, sanal öğrenme ortamlarının yardımıyla mevcut eğitimde işbirlikçi öğrenmeyi teşvik edecek mekanizmalar sunmayı amaçlamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir