İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

7 Şubat 2022 İŞBİRLİKLİ öğrenme Modeli İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri İŞBİRLİKLİ öğrenmenin Dezavantajları 0
Program Tipolojisi

İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı ve Değerlendirilmesi

Geleneksel öğretim yöntemleri, çoğunlukla iki özelliği nedeniyle eleştirilmektedir. Birincisi, bilgi sahibi olan ve dolayısıyla bilgiyi aktarabilen tek kişi olarak kabul edilen öğretmenlerin rolüne odaklanmış olmalarıdır. İkincisi, az sayıda öğrenci-öğretmen veya öğrenci-öğrenci etkileşimi olan derslerin tercih edilmesidir.

Bu özelliğin dezavantajı, öğrencilerin pasif kalmaları, sadece dinlemeleri, ezberlemeleri ve öğrenmeleri gerekenleri tekrar etmeleridir. Bu nedenle, geleneksel öğretim modeli, ekip çalışması, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerine sahip insanları gerektiren modern iş yeri ile uyumsuz görünmektedir.

Bunun yanı sıra, öğrenme kavramı da değişti: “öğrenme, bilgiyi almak değil, bilgiyi anlamlandırmak ve bir öğrencide bilgi verebilecek, yansıtabilecek ve hatta geleneksel bilgi bilgeliğine meydan okuyabilecek bağımsız bir zihni teşvik etmektir”.

Böylece yeni öğretim modelinde öğrenci ve öğretmenler aktif rol almaktadır. Bilgi paylaşılır ve inşa edilir. Öğrenme süreci işbirliği içinde gerçekleşir. Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olmanın yanı sıra sınıf arkadaşlarının öğrenmesine de katkıda bulunur.

Bu yeni öğrenme ve öğretme modelini uygulamak için yapmamız gereken seçeneklerden biri, “okulların çalışma, öğretmenlerin öğretme ve öğrencilerin öğrenme” yöntemlerini değiştirmeyi amaçlayan bilgi teknolojilerini ve interneti uygulamaktır.  Örneğin, geleneksel mevcut sınıflara bir yardım aracı bir Sanal Öğrenme Ortamı (VLE) olabilir. VLE, farklı araç ve tesisleri gruplandıran, İnternet üzerinden öğrenme etkinliklerini güçlendiren bir sistem veya “bir ağ üzerinden çalışan ve öğrenme ile ilgili görevleri üstlenirken veya süreçlere katılırken kullanıcıları destekleyen bir program veya program grubu” olarak tanımlanabilir. 

Forumlar, sohbetler ve belge paylaşım alanları gibi iletişim olanakları aracılığıyla, “İnternet ve web kullanımı yapılandırmacı teoriye yardımcı olabilir, çünkü yapılandırmacı yaklaşımı ve işbirlikçi öğrenmeyi birleştiren bir Yaparak Öğrenme ortamı oluşturmak mümkündür”.

Yayınlanmış birçok teklif, web’i ve VLE’leri, öğretmenlere çalışma biçimlerini değiştirmeleri için kaynaklar sunan ve daha etkileşimli bir öğrenme sürecini motive eden güçlü araçlar olarak görmektedir. Sala 6, bir veri tabanının grup olarak geliştirilmesini önerdi. Laffey ve diğerleri 2, eğitimi geliştirmek için bir VLE veya Ağ Öğrenme Sisteminin (NLS) nasıl kullanılabileceğini gösteren bir çerçeve sunar, ancak önerilen çerçevenin herhangi bir sonucunu sunmazlar.

Ancak, basitçe öğrencileri gruplamak ve bir VLE kullanmak, modern işbirlikçi öğrenmeye sahip olduğumuz anlamına gelmez. Bir VLE uygularken bile, bir öğretmen geleneksel bir öğretim yöntemini benimsiyor olabilir. Örneğin, VLE’leri yalnızca öğrencileri için kullanılabilir metinler ve etkinlikler sağlamak için kullanan öğretmenler vardır. Bilgiyi iletmekten sorumlu olan tek kişi öğretmendir. Öğrenciler arasında tartışma, etkileşim ve öğrenciler tarafından bilgi inşası yoktur.

Bu makale, mevcut sınıflara yardımcı olacak araçlar olarak bir VLE uygulamasını sunar. Aşağıdaki gibi organize edilmiştir. Önerimizi ve vaka çalışması sonuçlarını sunuyoruz ve sonuçlarımızı ve gelecekteki çalışmalarımızı sunuyoruz.


İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri
İŞBİRLİKLİ öğrenmenin Dezavantajları
İŞBİRLİKLİ öğrenme Modeli
Tam öğrenme modeli
İşbirlikli öğrenme örnekleri
İşbirlikli öğrenme Nedir
İŞBİRLİKLİ öğrenme ders planı örneği
İŞBİRLİKLİ öğrenme Modeli ve uygulanması


VLE ile İşbirlikçi Bir Yaklaşım

Öğrenme döngüsü

Pek çok Sanal Öğrenme Ortamı vardır, örneğin Moodle*, Whiteboard’ ve WebCT'”. Bunlardan bazıları ücretsiz yazılımdır. Western Cooperative for Educational Telecommunications (WCET), Edutools sitesinde, bunların birçoğu arasında bir karşılaştırma sunar. 

Halihazırda uygulanmış bir dizi kaynak sayesinde, beş yıl önce Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais’teki Instituto de Informatica, Learnloop’^ ücretsiz yazılımını seçti. Kabul edilmesinden bu yana geçen beş yıl boyunca, orijinal sürüm 1’e birçok iyileştirme dahil edildi. Şu anda dokuz ders veya yaklaşık 4.000 lisansüstü ve lisansüstü öğrenci tarafından benimsendi.

Ortak bir teklif

Bu bölümde sunulan öneri, öğrencileri araştırma yapmaya ve grup halinde bir makale üretmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Önerilen etkinlikleri gerçekleştirmek için, bir sınıfın tüm öğrencileri için benzersiz bir genel tema belirlemek önemlidir. Üç ana faaliyete ayrılabilir:

İlk aktivite: Bir buçuk aylık süre boyunca, her öğrencinin Learnloop’taki sınıf forumunda haftada en az bir katkı göndermesi gerekir. Bu katkı, en az beş ana fikirle seçmiş olduğu teknik bir makaleye referans olabilir veya bir sınıf arkadaşının atıfta bulunduğu bir makaleye haklı bir eleştiri olabilir.

İkinci aktivite: Bu etkinlik öğrencilerin gruplar halinde organize edilmesini gerektirir. Learnloop grup kaynağının yardımıyla tamamlanmalıdır. Her öğrenci grubu için, Learnloop’ta en az üç kaynağa sahip bir grup da oluşturulur: grup üyeleri arasındaki mesajlar, forum ve dosyaları paylaşmak için bir sanal disk. Bu aktivitenin amacı, grup organizasyonu, kağıt kapsamı, kağıt yapısı ve seçilen referanslardan oluşan grup başına benzersiz bir çalışma planı geliştirmektir.

Üçüncü aktivite:  Bu aktiviteyi gerçekleştirmek için öğrenciler Learnloop gruplarını kullanmaya devam eder. Her biri bir makale bölümünden veya alt bölümünden sorumlu olacaktır. Grup lideri makaleyi organize etmek zorunda kalacak ve (ler) ayrıca makalenin girişini ve sonucunu da yazmak zorunda kalacak. Bu nedenle, (ler) kağıdın başka bir bölümünü yazmaz.

Teklif Değerlendirmesi

Önerilen işbirlikçi model, altı grup halinde düzenlenmiş 26 kişilik bir sınıfta uygulandı. Bu modelin temel avantajı, her öğrenciyi katılmaya zorlamasıdır. Etkinliklerin grup olarak yapılması gerekmekle birlikte, notlar bireysel olarak verilmektedir. Öğretmen, Learnloop’taki tüm öğrencilerin aktivitelerini takip edebildiğinden, aşağıdaki problemler ortadan kaldırılabilir veya en azından azaltılabilir:

Öğrenciler, web’de bulunan büyük miktarda bilgi ile kaybettiler. İlk aktivite sırasında tamamlanan forum tartışması, makalelerinin kapsamını seçmeden ve yazmaları gereken makale için en iyi referansları seçmeden önce eleştirel yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunur. Karşılamak için zorluklar, Learnloop, diğer VLE’ler gibi fikirleri tartışmak için zaman ve alan esnekliği sunar.

Yalnızca son teslim tarihi yaklaşırken yazılan kağıt. Önerilen yaklaşım, öğrencilerin tüm ders saatlerinde çalışmasını sağlar.
İşbirliği yapmayan öğrenciler. Karşılaştığımız tek sorun, herkesin kendi usemame’i ile Learnloop’a giriş yapmasını ve faaliyetlerini onun adına yapmasını isteyebilmesi veya başka birisi için ödeme yapabilmesidir. Bu soruna bir çözüm, bir test uygulamak veya öğrencilerden katkılarını sözlü olarak sunmalarını istemektir.

İntihal. Sınıf arkadaşlarının veya web kopyalarının sayısı azalır, çünkü tartışmalar, öğretmenin takibiyle birlikte öğrencilerin diğer çalışmaları/fikirleri kopyalamasını engeller.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir