İletişim Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İletişim Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Ekim 2021 bilgi ve iletişim teknolojileri - pdf ankara üniversitesi bilgi ve iletişim teknolojileri (bit nedir) Bilgi ve iletişim teknolojileri Nedir Makale Bilgi ve iletişim teknolojileri nedir tarihçesi Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kısa yazımı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Önemi iletişim teknolojileri - pdf Yeni iletişim teknolojileri nelerdir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

İletişim Teknolojileri

Shannon-Weaver iletişim modeline ek olarak, yirminci yüzyılın ortalarında sihirli mermi (veya deri altı iğnesi) teorisinin yükselişi görüldü. Sihirli mermi teorisi, bir kitleye bir mermi göndermeye veya bir izleyiciye bir mesaj enjekte etmeye benzer şekilde bir ortam aracılığıyla mesaj gönderme sürecini açıklar.

Teori ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda geliştirilmiş olmasına rağmen, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında propagandaya artan ilgi, sihirli mermiyi iletişim teorisinin ön saflarına getirdi. Bu süre zarfında, örneğin bir savaş afişi aracılığıyla bir mesaj göndermenin bir izleyici kitlesine ulaşacağına ve istenen bir değişikliği getireceğine inanılıyordu.

Bu nedenle, bu erken görüşte iletişim, esasen tek yönlü olarak düşünülmüştür: göndericiden alıcıya. Ancak bugün, Nielsen derecelendirmeleri, kamuoyu yoklamaları ve etkileşimli medya teknolojisi ile iletişimi iki yönlü bir süreç olarak görüyoruz. İki yönlü süreç, bir mesajın istenen bir yanıtı getirip getirmediğini belirlememizi sağlar. Bu nedenle, bir politikacının kampanyası desteğe dönüşmüyorsa, kampanya komitesi izleyici geri bildirimlerini analiz edebilir, kampanyayı değiştirebilir ve yeni mesajı yeniden gönderebilir.

İnovasyon teorisinin yayılması, istenen yanıtı almayan bir mesajı değiştirme sürecini daha da açıklar. Yeniliğin yayılması teorisinin kurucusu Everett Rogers, yayılmanın, bir yeniliğin bir sosyal sistemin üyeleri arasında zaman içinde belirli kanallar aracılığıyla iletildiği süreç olduğunu açıkladı.

“İnovasyon”, yeni olarak algılanan herhangi bir ürün, kavram veya fikir olabilir. Örneğin, bilgisayar aracılığıyla uzaktan öğretilen bir üniversite dersi, birçok kurum tarafından benimsenen bir yeniliktir.


Yeni iletişim teknolojileri nelerdir
iletişim teknolojileri – pdf
Bilgi ve iletişim teknolojileri Nedir Makale
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Önemi
bilgi ve iletişim teknolojileri – pdf ankara üniversitesi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kısa yazımı
bilgi ve iletişim teknolojileri (bit nedir)
Bilgi ve iletişim teknolojileri nedir tarihçesi


Rogers (1995), aşağıdaki altı ana kavramdan oluşan bir yenilik yayılımı modeli geliştirmiştir:

1. İletişim kanalları, bir mesajın bir kişiden diğerine iletildiği araçlardır.
2. Belirli bir yeniliğe ilişkin mesajlar bir kaynaktan hedef üyeye iletildiğinde, yenilik-karar süreci başlatılır. Bu süreç, hedef üyenin içinden geçtiği bir dizi karar noktasıdır. Sıra, potansiyel bir yeniliğin bilgisi veya farkındalığı ile başlar. Hedef üye daha sonra bir kaynaktan gelen bilgi ile ikna edilir ve yeniliğe karşı olumlu veya olumsuz bir tutum oluşturur. Bir sonraki adım, yeniliği benimseme veya reddetme kararıdır. Bir benimseme kararı verilirse, hedef üye yeniliği uygular. Son olarak, kişi yaptığı yenilik-kararı için takviye aradığında doğrulama gerçekleşir.
3. Homofili, insanların benzer olma derecesini ifade eder.
4. Algısal yenilik özellikleri yenilik-karar süreci ile ilgilidir: (a) göreli avantaj (yani, yeniliği benimsemenin avantajlarına karşı benimseme maliyetleri); (b) uyumluluk (yenilik, hedef üyenin değerleri, geçmiş deneyimleri ve ihtiyaçları ile tutarlı mı?); (c) karmaşıklık; (d) denenebilirlik; ve (e) gözlemlenebilirlik (bir yeniliğin sonuçlarının hedef üyeler tarafından gözlemlenme derecesi).
5. Benimseyen kategorileri, bir sosyal sistemdeki diğer üyelere kıyasla benimseyen kişinin nispeten erken veya geç evlat edinme derecesini tanımlar.
6. Kanaat liderleri, belirli bir sosyal sistem içinde, diğer bireylerin tutumlarını veya davranışlarını göreceli sıklıkta istenen şekilde etkileyebilen kişilerdir.

Yeniliklerin yayılması çerçevesi göz önüne alındığında, bir fikrin veya ürünün nasıl başlatıldığını, benimsendiğini veya reddedildiğini takip edebiliriz. Mevcut iletişim teorisinin rolü, genel anlamda, iletişim deneyimi ile ilgili nasıl ve neden sorularını yanıtlamamıza yardımcı olur.

Daha spesifik olarak, iletişim teorisinin amaçları, açıklamak, anlamak, tahmin etmek ve sosyal değişime neden olmak olabilir. Örneğin, iletişim teorisi TV izleme kalıplarımızı açıklayabilir veya insanların görsel görüntüleri nasıl yorumladığını açıklayabilir. İletişim teorisi, bir politikacının konuşmasıyla neden ikna edildiğimizi veya insanların neden bazen kötü haberlere inanmadığını anlamamıza da yardımcı olabilir.

Bazen, iletişim teorisine dayalı bir şeyi tahmin edebiliyoruz. Belirli teorilere dayanarak, bir çiftin birlikte kalacağını veya belirli bir öğrencinin belirli bir öğretim stili ile olumlu bir deneyime sahip olup olmayacağını bir şekilde tahmin edebiliriz. Son olarak, iletişim teorisi, eğitim eğlence ilkelerini yönlendirmek için kullanıldığında olduğu gibi, sosyal değişimi teşvik edebilir.

Bazı teoriler sorunları ortaya çıkarır ve bu sorunları çözmek için yöntemler önerir. Örneğin, bir AIDS salgınıyla mücadele eden bir ülkenin hükümeti, seyirciyi eğitmek için popüler bir pembe dizide güvenli seks hikayesi satırları içerebilir. Bu durumda, iletişim teorisi, TV izleyicilerinin davranışlarını değiştirmek ve karşılığında sosyal değişimi teşvik etmek için bir yöntem sağlar.

Teknoloji ve iletişim teorisi, çeşitli şekillerde açıkça bağlantılıdır. Yüz yüze iletişimin yerini almak için teknolojiyi kullandığımızdan, iletişim sürecinin önceki kavramlarını değiştirmemiz ve teknolojinin günlük yaşamda artan benimsenmesini yansıtmak için yeni teoriler geliştirmemiz gerekiyor.

Teknolojinin yaygınlığı, iletişim araştırmacılarının hangi yeniliklerin bir izleyici kitlesi tarafından benimsendiğini ve bu yeniliklerin yayılma yöntemleri olarak nasıl çalışacağını analiz etmelerini de gerektirecektir. İletişim teknolojisinin benimsenmesi, hem bir yenilik hem de göndericiden alıcıya kadar iletişim sürecinin tüm bölümlerini etkileyen bir yayılma yöntemidir.

Uygulama Toplulukları

“Uygulama topluluğu” terimi, yakın zamanda ortaya atılmış olmasına rağmen, bireysel öğrenme deneyimi ile toplam düzeyde organizasyonların ve toplumların yeniden üretimi arasında aracı bir konum işgal eden asırlık bir sosyal yapıya atıfta bulunur. Terim, öğrenme üzerine bir bakış açısına ve çevrimiçi dünya da dahil olmak üzere birçok ortamda gözlemlenebilir belirli topluluklara atıfta bulunmak için kullanılır. Perspektifin kendisi ve belirli toplulukların dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi, çevrimiçi öğrenme için önemli tasarım değerlendirmeleri önerir.

Terim ilk olarak Jean Lave ve Etienne Wenger tarafından 1990 yılında yayınlanan Durumlu Öğrenme: Meşru Çevresel Katılım adlı kitaplarında önerildi. Çıraklık sistemlerinin incelenmesinden ortaya çıktı ve farklı kültürel ve sosyal ortamlardan beş örnek içeriyordu: Yucatan’daki ebeler, Batı Afrika’daki terziler, denizcilik levazımatçıları, et kesiciler ve ayık alkolikler.

Çalışma, öğrenmeyi günlük sosyal süreçlere yerleştiren ve öğrenme kurumlarını (örn. okullar) özel bir durum olarak gören bir teori olarak etkili olmuştur. “Uygulama toplulukları” terimini tanımlamasa da kitap, bir uygulama topluluğunun bilginin yayılması ve kültürün yeniden üretilmesi için birincil birim olduğu iddiasını ortaya koyuyor.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir