İmalat Yürütme Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İmalat Yürütme Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Temmuz 2022 Manufacturing Execution System MES yazılımı Mes yazılımı Nedir MES yazılımı Örnekleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

İmalat Yürütme Sistemlerinin İşlevleri ve Konumu

Çok yönlü imalat yönetimi araçlarının kesin olarak önemli işaretlerini ayırma çabaları, genellikle kullanım alanının daraltılmış bir görünümü ile işaretlenir. Benzer şekilde, bilgi sistemleri hiyerarşisinde MES’in (Manufacturing Execution Systems) işlevinin ve konumunun belirtilmesi durumunda da böyledir.

Bu alanda MES’i genelleyen sunumlar her zaman jenerik karaktere sahip modellerle örtüşmemektedir. Bu nedenle, bahsi geçen MES karakteristiklerini birkaç açıdan ve özellikle temel üretim sistemleri ile ilgili olarak araştırmak faydalı görünmektedir.

MES EVRİMİ

Tarihsel bir bakış açısıyla, bilgi teknolojisinin üretim teknolojisine sızması, 1950’lerde ve 60’larda ana bilgisayar anabilgisayar hesaplamasının gelişmesi ve ilerlemesiyle koşullandı. Üreticilere, giderek daha karmaşık ve yetenekli ürünlerin tasarımını desteklemek için bilgileri yakalama, işleme ve paylaşma ve hesaplama ve analizi otomatikleştirme yeteneği verdi.

İmalat yönetimi çerçevesinde eş zamanlı olarak stok kontrolü büyük önem kazanmış ve 1960’lı yıllarda yazılımların çoğu bu amaçla geliştirilmiştir. Tipik olarak, süreç planlarını temsil etme aracı olarak kullanılan BOM (malzeme listesi) işlemcileri adı verilen araçlar, envanter kontrolünü ele aldı. Üretim operasyonlarının karmaşıklığı arttıkça, odak 1970’lerde Malzeme İhtiyaç Planlamasına (MRP) kaydıdır.

Bu yönetim aracı, finans yöneticilerinin iş süreçlerini çok daha yakından görmelerini ve kontrol etmelerini sağladı. Artan gereksinimleri karşılamak için ek işlevler eklenerek iş süreçlerini otomatikleştirme araçları geliştirildi. Daha sonra 1980’lerde İmalat Kaynakları Planlaması (MRP II) terimi popüler hale geldi.

Bir MRP II, personelin, malzemelerin ve makinelerin planlama ve kontrolünün tüm yönlerini entegre etmek için MRP işlevlerinin genişletilmesini sundu. Ardından, 1990’ların başında ERP Enterprise Resource Planning) kısaltması ile işaretlenen çözümler uygulandı. Bir ERP sistemi, finans, dağıtım, insan kaynakları ve üretim gibi çeşitli iş süreçlerini destekleyen entegre bir bilgi işleme sistemi olarak tanımlanabilir.

ERP II’nin en yeni versiyonu Gartner Group tarafından çokça duyuruldu. Temel olarak, ERP II, geleneksel ERP uygulamalarında dahili veri toplama ve yönetim süreci bilgilerine odaklanmaktan Web aracılığıyla harici olarak ortaklara, satıcılara ve müşterilere yönelik bir kaymaya işaret eder.

ERP sistemlerinin evrimine ilişkin genel görünüm gösterilmektedir. Başlangıçta bu konsept üreticiler arasında büyük bir popülerlik kazandı, ancak yönetilen sistemlerin kapsamı arttıkça, ERP sistemi atölye seviyesindeki faaliyetleri kontrol etmek için uygun değildi. Bu amaçla, 1990’larda “Üretim Yürütme Sistemleri” adı verilen yeni bir üretim yönetimi aracı geliştirildi ve kullanıldı.

MES’in farklı üretim koşullarına bağlı olarak daha fazla yorumu vardır, ancak hepsinin ortak özelliği, bir MES’nin çizelgeleme, sipariş verme gibi çeşitli “yürütme” faaliyetlerini destekleyerek bir ERP sistemi ile atölye kontrolörleri arasında bir arayüz sağlamayı amaçlamasıdır. 

MES İŞLEVLERİNİ GÖRÜNTÜLE

İmalat Yürütme Sistemleri kavramı, imalat şirketlerini hedefleyen birkaç ana bilgi sistemi türünden biridir. MES basit bir şekilde “üretim yönetimi için bir araç” olarak da tanımlanabilir. Bir MES’nin işlevleri, operasyon planlamasından üretim soykütüğüne, işçilik ve bakım yönetimine, performans analizine ve aradaki diğer işlevlere kadar uzanır.

Temel olarak çekirdek ve destek işlevlerine ayrılan tipik MES işlevlerinin birkaç genel modeli vardır. Temel işlevler, öncelikle iş emirlerinin fiili yönetimi ve üretim kaynakları ile ilgilenir. MES’in diğer işlevsel yetenekleri, üretim operasyonlarının destek yönlerini kapsamak için gerekli olabilir.

Birinci grup işlevlerle ilgili işlev bölümleri şunları içerir:

• Planlama sistemi arayüzü
• İş emri Yönetimi
• İş istasyonu yönetimi
• Malzeme hareketi yönetimi
• Veri toplama
• İstisna yönetimi
• Envanter/malzemeler.

MES işlevleriyle ilgili bir tartışma noktası da farklı üretim türleriyle bağlantılıdır. Genel olarak, imalat üç türe ayrılabilir:

• İşyeri Üretimi. Üretim parti büyüklükleri küçüktür, genellikle türünün tek örneğidir.
• Toplu üretim. Bu kategori, aynı ürün kaleminden orta büyüklükte partilerin üretimini içerir. Bu tip aynı zamanda kesikli imalat olarak da adlandırılır.
• Seri üretim. Bu, özdeş ürünlerin sürekli özel üretimidir.


Manufacturing Execution System
MES yazılımı
Mes yazılımı Nedir
MES yazılımı Örnekleri
MES sistemi
Mes Nedir
MES açılımı


Anlaşılır bir şekilde, bir otomasyon bakış açısından ayrık bir imalat, imalat sistemini birbirine entegre etmek için kullanılan çeşitli teknolojilerden oluşan çok daha karmaşık bir kavram sunar. MES işlevlerinin belirli modellerinden biri, sayısal kontrollü işleme merkezlerinden, işler ve araçlar için otomatikleştirilmiş taşıma sistemlerinden, otomatik depolama/geri alma sistemlerinden, yardımcı işleme tesislerinden ve setlerden oluşan tipik bir FMS’ye (esnek üretim sistemi) yöneliktir. yukarı istasyonlar.

Choi ve Kim (2002), bir FMS kontrolörü ve ERP sistemi arasındaki boşluğu kapatmak için uygun iki katmanlı bir MES mimarisi önermektedir. İki katmanlı MES, ana atölye operasyonlarından sorumlu bir ana-MES ve FMS operasyonlarından sorumlu bir FMS-MES’den oluşur. Ana MES, ERP sistemine bağlanır ve FMS-MES, FMS denetleyicisine bağlanır. Ardından, IDEFO (Veri Modelleme için Bilgi Tanımı) temelinde, main-MES için gerekli olan atölye operasyonlarının genel yapısı aşağıdaki işlevler halinde gruplandırılır:

• Müşteri Sorgulama İşlemi
• Alınan Sipariş Yönetimi
• Yük/Proses Kontrolü
• Mühendislik Değişiklik Emirlerinin İşlenmesi

FMS-MES işlevlerine ilişkin FMS işlemlerinin yapısı şunları içerir:

• İşler için ayrıntılı işleme süreci planlarını alın
• FMS işleme programı oluşturun ve NC dosyası aktarım talimatlarını ve takım hazırlama talimatlarını gönderin
• NC dosyalarını indirin ve kurulum talimatlarını gönderin
• Takım ön ayarı ve kurulumu
• Veri toplarken işleme işlemlerini gerçekleştirin

Atölye operasyonlarının ve FMS operasyonlarının ana hatlarıyla belirtilen yapıları, MES işlevlerinin belirlenmesine yönelik metodik yaklaşımlar sunar. Bu bağlamda, MES’in fonksiyonel gereksinimleri, fonksiyonel fazlalık olmaksızın tanımlanabilir.

Açıktır ki, operasyonların veya işlevlerin kapsamı alt sistemlerin sayısına bağlıdır, ancak temel işlevler özünde değişmeden kalır. Genel üretim ortamları için kullanılabilecek referans MES modelleri bulunmadığından, bu yönün aşılması, ortam türleri ve diğer kriterlere göre örnek çözümlerin sunulmasına yol açar. Örneğin, ISA’nın yeni S95 standardına dayalı olarak bakım, kalite ve üretim için üç farklı yönetim sisteminin modellenmesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir