Karar Vericiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Karar Vericiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Temmuz 2022 Karar verme Karar verme Türleri Psikolojide karar verme teknikleri 0
Model Yorumlaması

Karar Vericiler

Eksiksiz ve entegre karar verme desteğine duyulan ihtiyaç, araştırmacıları, bireysel sistemlerin işlevlerini birleştirerek elde edilebilecek sinerjik etkileri aramaya teşvik etti. Sonuç, özetlenen karar verme desteği için çeşitli entegre sistemlerin geliştirilmesi olmuştur.

ESS veya MSS gibi her bir entegre sistemin, karar verme desteği sağlamak için belirli bireysel sistemlerin işlevselliğini entegre ettiğini belirtir.

Entegre işlevsellik daha eksiksiz ve birleşik karar verme desteği yaratırken, önerilen sinerjiler karar verme desteğinde hala önemli boşluklar bırakmaktadır. Örneğin, bir IDSS tasarım desteğinde hala boşluklar bırakırken, bir MSS yaratıcılık desteği sağlamaz.

Daha önce olduğundan daha fazla sistem seçeneği mevcut olduğundan, karar verici ve/veya personel, ilgili işlevselliği kendi karar verme destek ihtiyaçlarıyla eşleştirmek zorunda kalır. Karar vericiler ve/veya personel, bu seçimleri yapmak ve istenen sistemi tasarlamak, inşa etmek ve uygulamak için yeterli donanıma sahip olmayabilir.

Alternatif bir strateji, çeşitli karar verme destek sistemleri için temel özellikleri ve işlevleri sentezleyen tek bir karar verme destek sistemi oluşturmaktır. Sunulan karar teknolojisi sistemi (DTS), bu alternatif stratejiyi desteklemek için önerilmiştir.

Gösterildiği gibi, bir DTS bir veri tabanına, bilgi tabanına ve model tabanına sahiptir. Veritabanı, kontrol edilemeyen olaylar, karar alternatifleri ve karar kriterleri için değerler de dahil olmak üzere, karar problemi ile doğrudan ilgili verileri içerir.

Bilgi tabanı, mevcut verileri problemin parametrelerine dönüştürmek için formüller, karar alternatiflerini ve problem ilişkilerini seçmek için rehberlik veya olası sonuçların yorumlanmasında tavsiyeler gibi problem bilgisini içerir. Model tabanı, karar probleminin resmi (tablo, grafik, kavramsal veya matematiksel) modelleri ve resmi modellerden sonuçların (simülasyonlar ve çözümler) geliştirilmesi için metodoloji için bir havuzdur.

Karar vericiler, girdileri problemle ilgili çıktılara dönüştürmek için bilgisayar teknolojisini (donanım ve yazılım) kullanır. İşleme şunları içerecektir:

(a) problem parametrelerinin düzenlenmesi – veri tabanına erişim, karar verilerinin çıkarılması ve çözüm modeli ve metodolojisinin ihtiyaç duyduğu biçimde bilgilerin düzenlenmesi;
(b) karar probleminin yapılandırılması – model tabanına erişim, uygun karar modelinin alınması ve karar modeline operasyonel hale getirilmesi (organize parametrelerin eklenmesi);
(c) politikaları ve olayları simüle etme – kullanıcı tarafından belirlenen alternatiflerden sonuçları simüle etmek için gereken hesaplamaları gerçekleştirmek için operasyonelleştirilmiş karar modelini kullanmak ve ardından test edilenler arasından karar kriterini (veya kriterlerini) en iyi karşılayan alternatifi (veya alternatifleri) belirlemek ;
(d) en iyi problem çözümünü bulma – model tabanına erişme, uygun çözüm yöntemini bulma ve elde edilen yöntemi kullanarak, tüm olası alternatifler arasından karar kriterini (veya kriterler).

DTS, kullanıcılara bu işlem görevlerini gerçekleştirmede yardımcı olmak için bilgi tabanından alınan problem fikirlerini, kavramları ve bilgileri kullanabilir.

İşleme, durum raporları, tahminler, öneriler ve açıklamalar üretecektir. Durum raporları, ilgili kontrol edilemeyen olayları, karar alternatiflerini ve karar kriterlerini belirleyecek ve bu problem unsurları için mevcut değerleri gösterecektir. Tahminler, simülasyonlarda belirtilen olayları ve alternatifleri ve karar kriterlerinin sonuç olarak öngörülen değerlerini rapor edecektir.

Öneriler, karar kriterlerini en iyi karşılayan karar alternatifleri için değerleri ve kontrol edilemeyen olaylar için mevcut ve tahmin edilen değerler altında karşılık gelen kriter değerlerini önerecektir. Açıklamalar, tavsiyeleri haklı çıkaracak ve sonraki işlemlere ilişkin tavsiyeler sunacaktır. Bu tür tavsiyeler, çıktının yorumlanmasına ilişkin öneriler ve ek senaryoların incelenmesine yönelik rehberlik içerebilir.


Karar verme
Psikolojide karar verme teknikleri
Karar verme Türleri
Yönetimde karar verme süreci
Rasyonel karar Nedir
Karar Verme nedir
Anarşist karar verme
Karar verme aşamaları


İşlemden gelen girdi geri bildirimi, gelecekteki karar verme için faydalı olabilecek ek veriler, bilgiler ve modeller sağlar. Çıktı geri bildirimi (sonuçları, bilişsel bilgileri, görev modellerini ve ne olursa olsun, hedef aramayı ve diğer duyarlılık analizlerini içerebilir), orijinal analizleri ve değerlendirmeleri genişletmek veya değiştirmek için kullanılır.

Genel DTS mimarisi, karar verme sürecinin tüm aşamalarını eksiksiz, entegre ve sürekli bir şekilde destekleyebilir. Kritik sorun verileri bir DTS veri tabanında yakalanabilir ve sistem bu yakalanan bilgileri düzenlemek, zamanında odaklanmış raporlar ve proje eğilimleri oluşturmak için kullanılabilir.

Bu tür işleme, karar vericinin karar ortamını hızlı bir şekilde izlemesine, hedefler belirlemesine ve işlenen bilgileri fırsatlar veya problemler için değerlendirmesine yardımcı olur ve böylece karar vermenin istihbarat aşamasını destekler.

Yöneticilerin (veya belki de personelin) içgörüleri ve yargıları ile zenginleştirilen DTS, yakalanan yapıları ve çerçeveleri, karar probleminin bir modelini formüle etmek için gereken kriterler, olaylar ve alternatifler halinde işlemek için kullanılabilir.

Yakalanan istatistiksel metodolojilerle ek işleme, formüle edilmiş karar problemi modelini operasyonel hale getirmek için gereken parametreleri tahmin edebilir ve böylece karar vermenin tasarım aşamasını destekleyebilir. Yine yöneticilerin içgörüleri ve yargılarıyla desteklenen formüle edilmiş modeller, alternatifleri sistematik ve analitik bir şekilde değerlendirmek ve alternatifler önermek için kullanılır, böylece karar vermenin seçim aşamasını destekler.

Karar teknolojisi sistemleri (DTS), analizleri tablolar, grafikler ve diğer destekleyici materyallerle canlı ayrıntılarla sağlayabilir. Bu tür destekleyici materyaller, karar vericinin önerilere olan güvenini artıracak, karar vericinin destek sisteminin etkinliğine ilişkin algısını iyileştirecek ve karar vericinin kararları uygulama sırasında daha iyi açıklamasını, gerekçelendirmesini ve iletmesini sağlayacak, böylece karar vermenin uygulama aşamasını desteklemek.

Orijinal analiz ve değerlendirmelerin yanı sıra DTS geri bildirim döngüleri, kullanıcıların önerilere olan güvenini artırır ve karar vericinin uygulama sırasında kararları daha iyi açıklamasını, gerekçelendirmesini ve iletmesini sağlar. Döngüler ayrıca sürekli ve dinamik bir şekilde karar vermeyi destekler.

DTS sözünün gerçekleştirilmesi, önemli teknik ve yönetim zorlukları sunar. Problemle ilgili veriler, modeller ve bilgiler tanımlanmalı, bulunmalı, alınmalı ve ele geçirilmelidir. Akıllı veri ambarı ve madenciliği, veri alma görevlerini destekleyebilir ve bu metodolojileri model ve bilgi alma desteği için uyarlamak mümkün olabilir. Bununla birlikte, veri, bilgi ve model yapılarındaki farklılıklar, bilgi ve model alma görevleri için yeni metodolojilerin geliştirilmesini gerektirebilir.

Ayrıca, araçları toplamak ve teslim etmek ve tasarım, geliştirme ve uygulama çabalarını yönetmek zor olacaktır. Aracılar ve nesne yönelimli yöntemler, araçları yakalamak ve bunları sistem çalışması için kullanılabilir hale getirmek için kullanılabilir.

Bununla birlikte, ortaya çıkan sistem, karar vericinin çalışmasının doğasına derinden meydan okuyacak ve aynı zamanda organizasyonun yapısını değiştirecektir. Bir DTS, eksiksiz ve entegre karar verme desteği sağlayarak, karar vericinin daha önce uzmanlara dış kaynak sağlanan teknik görevleri yerine getirmesini sağlayacaktır. Sonuç, daha az hiyerarşik seviyeye ve daha küçük personele sahip bir organizasyon olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir