İndeksleme Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İndeksleme Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Ekim 2022 Ekonomide indeksleme nedir İndekslemek Nedir indexler a’dan z’ye ya da z’den a’ya göre sıralı şekilde tutulabilir. SQL INDEX oluşturma 0
Küme Tedarik Zinciri

Belirgin Nesneler Arasındaki İlişkilerin Yeni İndeksleme Yöntemi

Son on yılda, görüntü alımını standart veri işleme ortamlarına entegre etmek için bilgi teknolojisinde birçok çalışma yapılmıştır.

Görüntü nesneleri arasındaki ilişkiler, görüntü-belgeyi indekslemek için çok sık kullanılır. Örneğin tıpta, beyin tümörlerinin cerrahi veya radyasyon terapisindeki mekansal veriler belirleyicidir çünkü bir tümörün konumu terapötik bir karar üzerinde derin etkilere sahiptir.

Bu nedenle, mekansal ilişkileri ifade etmek için kesin ve güçlü bir sistem sağlamak çok önemlidir. Literatürde üç ana tip uzamsal ilişki önerilmektedir: metrik, yönsel ve topolojik ilişkiler.

Karmaşık görsel durumları temsil etmek için önerilen tüm çalışmalara rağmen, uzamsal ilişki hesaplama yöntemlerinde çeşitli eksiklikler mevcuttur. Örneğin, her iki durumda da aynı uzamsal ilişkilerle tanımlanan üç belirgin nesnenin iki farklı uzamsal durumunu gösterir: topolojik ilişkiler: a1 Dokunma a2, a1 Dokunma a3, a2 Dokunma a3; ve yön ilişkileri: a1 a3’ün üstünde, a2 a3’ün üstünde, a1 Sol a2.

Mevcut sistemler bu durumları temsil etmek için gerekli ifade gücüne sahip değildir. Bu nedenle, bu makalede, bu konuyu ele alıyoruz ve göze çarpan nesneler arasındaki çeşitli ilişki türlerini daha iyi ifadelerle kolayca hesaplayabilen yeni yöntemimizin bir anlık görüntüsünü öneriyoruz.

Bu makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde, bu alandaki ilgili çalışmaları sunuyoruz. Üçüncü bölümde kısaca yöntemimizi sunacağız ve uzamsal özellikleri kullanarak nasıl daha iyi sonuçlar verdiğini tartışacağız. son olarak, sonuçlar ve geleceğe yönelik yönler dördüncü bölümde verilmiştir.

Görüntü alma sorunu güçlü bir şekilde görüntü temsili ile ilgilidir. Görüntülerin temsili için kullanılan iki farklı yaklaşım şunlardır: meta veri tabanlı ve içerik tabanlı yaklaşımlar.

İnsan yardımıyla yapılan meta veri tabanlı gösterim, bir görüntünün bağlamını ve/veya içeriğini tanımlamak için alfasayısal öznitelikler kullanır. Görüntülerin temsili için diğer yaklaşım, renk, doku ve şekil gibi düşük seviyeli içeriklerini kullanmaktır. Düşük seviyeli özniteliklerin kullanıldığı temsiller, öznitelik çıkarma algoritmaları ile türetilir.

Her iki yaklaşımda da, göze çarpan nesneler, şekiller, ilgi noktaları vb. arasındaki ilişkiler, R-ağaçları, 2D-Strings ve benzeri gibi görüntü indekslemede yaygın olarak kullanılmıştır. Görüntü indekslemede en çok kullanılan ilişkiler zamansal ve uzamsal ilişkilerdir.

Zamansal ilişkileri hesaplamak için literatürde iki paradigma önerilmektedir:

• İlk paradigma, zamanı bir dizi an olarak temsil etmekten oluşur: t ,..t ,..t . Geleneksel olarak, iki nesne arasında üç zamansal ilişkiden yalnızca biri mümkündür.
• İkinci paradigma, zamanı bir dizi [t , t ] aralığı olarak ele alır. Allen ilişkileri genellikle aralıklar arasındaki zamansal ilişkileri temsil etmek için kullanılır. Allen, altısının simetrik olduğu 13 zamansal ilişki önerir.


Ekonomide indeksleme nedir
İndekslemek Nedir
Veritabanı indeksleme
SQL INDEX oluşturma
Sql indeksleme nedir
B+-tree nedir
SQL index kullanımı
indexler a’dan z’ye ya da z’den a’ya göre sıralı şekilde tutulabilir.


Öte yandan, görüntü temsilinde genellikle üç ana uzamsal ilişki türü önerilmektedir:

• Metrik ilişkiler: göze çarpan nesneler arasındaki mesafeyi ölçün. Örneğin, iki A ve B nesnesi arasındaki “uzak” metrik ilişki, A ve B noktalarının her bir çiftinin daha büyük bir mesafeye sahip olduğunu gösterir.
belirli bir δ değerinden daha fazla ij.
• Yönlü ilişkiler: bir yöne göre iki belirgin nesne arasındaki sırayı veya belirgin nesnenin görüntülerin içindeki lokalizasyonunu tanımlayın. Literatürde 14 yönlü ilişki göz önünde bulundurulur:
• Katı: kuzey, güney, doğu ve batı.
• Karışım: kuzey-doğu, kuzey-batı, güney-doğu ve güney-batı.
• Konumsal: sol, sağ, yukarı, aşağı, ön ve arka.
Yönlü ilişkiler rotasyon varyantıdır ve referans tabanına ihtiyaç vardır. Ayrıca, belirli konfigürasyonlarda yön ilişkileri mevcut değildir.
• Topolojik ilişkiler: nesneler arasındaki kesişimi ve insidansı tanımlayın. Egenhofer altı temel ilişki belirlemiştir: Ayrık, Buluş, Örtüşme, Örtünme, İçerme ve Eşit.

Topolojik ilişkiler, iki nesneye özel birkaç özellik sunar (yani, iki nesne arasında bir ve yalnızca bir topolojik ilişki vardır). Ayrıca, topolojik ilişkiler, nesneler arasında sürekli var olmaları nedeniyle mutlak değere sahiptir. Topolojik ilişkilerin bir başka ilginç özelliği de dönüşüm, öteleme, ölçekleme ve yakınlaştırma değişmezleridir.

ÖNERİ

Egenhofer tarafından önerilen 9-Kesişim modeli, her bir “A” şeklini üç parçanın bir kombinasyonu olarak temsil eder: iç A°, sınır ∂A ve dış A-. İki şekil arasındaki topolojik ilişkiler, bu parçalar arasında bir kesişim matrisi uygulanarak elde edilir (Şekil 3). Her kesişim boş (∅) veya boş olmayan (¬∅) bir değerle karakterize edilir.

Önerimiz, bu 9-Kesit modelinin bir uzantısını temsil etmektedir. Yalnızca topolojik ilişkileri değil, aynı zamanda zamansal, uzamsal ve benzeri gibi diğer ilişki türlerini de hesaplamak için genel bir yöntem sağlar. Bu fikir, ilişkilerin şekil, zaman vb. özelliklerin işleviyle tanımlandığını gösterir.

Şekil özelliği mekansal ilişkiler verir; zaman özelliği zamansal ilişkiler verir, vb. İki belirgin nesne arasındaki ilişkiyi tanımlamak için, özellik kümeleri arasında bir kesişim matrisinin kullanılmasını öneriyoruz. Önce bir F özelliğini ele alalım. Kesişme kümelerini şu şekilde tanımlarız:

İç FΩ: F’nin içini veya çekirdeğini kaplayan tüm öğeleri içerir. Özellikle, F’nin ağırlık merkezini içerir. Bu kümenin tanımının diğer kümeler üzerinde büyük etkisi vardır. FΩ boş olabilir (∅). ∂F: sınırı, F’nin sınırını belirlemeye izin veren tüm öğeleri içerir. ∂F hiçbir zaman boş değildir (¬∅).

Dış F-: FΩ∪∂F’nin tamamlayıcısıdır. En az iki öğe içerir: ⊥ (minimum değer) ve ∞ (maksimum değer). F- birkaç ayrık alt kümeye ayrılabilir. Bu ayrıştırma, unsur boyutlarının sayısına bağlıdır.

Örneğin, bir i boyutunun bir özelliğini ele alırsak (bir görüntünün elde edilme süresi gibi), iki kesişim altkümesi tanımlanabilir:

  • F ← (veya daha düşük): i içermeyen F- öğelerini içerir. Diğer herhangi bir kesişim kümesine aittir ve ∂F öğelerinden i boyutuna göre daha düşüktür.
  • F → (veya üstü): i’yi yapan F- öğelerini içerir. Başka herhangi bir kesişim kümesine ait değildir ve ∂F öğelerinden i boyutuna göre üstündür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir