İnternet Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İnternet Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ağustos 2022 Güvenli internetin faydaları İnternet Faydaları ve Zararları internetin yararları 0
Lojistik Sağlayıcıları

Bilgi Yönetim Sistemleri için İnternet Desteği

Organizasyonlar, organizasyonel bilgi ve hafızayı yönetmek için sistemler inşa ediyor ve sürdürüyorlar. Bu sistemlerin kullanıcıları aynı yerde olmayabilir; çoğu durumda, geniş coğrafi mesafelere ve birden çok ofise dağıtılırlar.

Bu görevin anahtarı, dağıtılmış erişimi ve tutulan bilgi ve belleğin kullanımını kolaylaştıran bir altyapı geliştirmektir. Bağlantı ve kullanımı kolay arayüzler ana kaygılardır. Jennex, İnternet’i ortak bir iletişim platformu olarak (Intranet veya Extranet olarak) ve Web tarayıcılarını arayüz olarak kullanmanın uygun ve düşük maliyetli bir çözüm olduğunu buldu.

Newell, intranetlerin yalnızca dağıtılmış bilgi süreçlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların bilgiyi yakalama ve kontrol etme yeteneklerini de geliştirdiğini buldu.

Stenmark, İnternet bilgisinin, farkındalığının ve iletişiminin çoklu bir perspektifinin kullanılmasının, geliştiricilerin başarılı İnternet tabanlı bilgi yönetim sistemlerini, KMS’yi kurmalarına olanak tanıdığını önermektedir. Bu makale, İnternet’in bilgi yönetimi/organizasyonel bellek sistemleri, KMS/OMS için bir altyapı olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini tartışmaktadır.

OMS, bilgiyi yakalamak, depolamak, aramak, geri almak, görüntülemek ve işlemek için kullanılan süreçlerden ve bilgi sistemi bileşenlerinden oluşur. KMS, bilgi çalışanları tarafından OMS’de yer alan bilgi ile arayüz oluşturmak için kullanılan araçlar ve süreçlerden oluşur. Bilgi, KMS ve OMS’nin bir kombinasyonu aracılığıyla yönetilir ve kullanılır.

Jennex ve Olfman, Şekil 1’deki KMS-OMS modelini OMS, KMS ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişkilerin bir temsili olarak tanımladılar. Örgütsel öğrenme, OL, faaliyetlerde ölçülebilir bir gelişme, karar verme için artan mevcut bilgi veya sürdürülebilir rekabet avantajı olarak tanımlanır.

Tartışıldığı gibi bir KMS oluşturmaya yönelik iki yaklaşım vardır. Bunlar süreç/görev yaklaşımı ve altyapı/genel yaklaşım olarak tanımlanabilir. Süreç/görev yaklaşımı, bir süreç, görev veya projedeki katılımcılar tarafından o sürecin, görevin veya projenin etkinliğini geliştirmek için bilginin/OM’nin kullanımına odaklanır.

Bu yaklaşım, sürecin bilgi ve bilgi ihtiyaçlarını, bunların nerede bulunduğunu ve bunlara kimin ihtiyacı olduğunu tanımlar. Bu yaklaşım, kullanıcıların yakalanan ve kullanılan bilgiyi anladığı varsayıldığından, KMS’nin daha az bağlam yakalamasını gerektirir.

Altyapı/genel yaklaşım, organizasyon genelinde kullanım için bilgi/OM’yi yakalamak ve dağıtmak için bir sistem oluşturmaya odaklanır. Endişe, bilginin/OM’nin tanımlanması, geri alınması ve kullanımı ile ilişkili iyi anımsatıcı işlevleri sağlamak için gerekli olan yakalanan bilgiyi ve teknik ayrıntıları açıklamak için bağlamın yakalanmasıyla ilgilidir. Yaklaşım ağ kapasitesi, veri tabanı yapısı ve organizasyonu ve bilgi/bilgi sınıflandırmasına odaklanır.


internetin yararları
Güvenli internetin faydaları
İnternet Faydaları ve Zararları
Bilgisayar ve internetin faydaları
İnternetin yararları madde madde
İnternetin yararları ve zararları
İnternetin FAYDALARI ile ilgili sunum


Her iki yaklaşım da eksiksiz bir KMS oluşturmak için kullanılabilir. Süreç/görev yaklaşımı belirli iş aktivitelerini desteklerken, altyapı/genel yaklaşım, organizasyonel bilgiyi sadece bir süreç veya proje yerine tüm organizasyonun üzerinde kullanılabilecek tek bir sisteme entegre eder.

Jennex ve Olfman, sistemlerde KM/OM’yi etkinleştirmek için bir dizi tasarım önerisi geliştirdi. Öneriler, KMS/OMS başarı faktörleri çalışmalarına dayanmaktadır. Bir öneri, ortak bir altyapının kullanılmasını gerektirir. Bunun için yaygın kullanılabilirliği, açık mimarisi ve gelişmiş arayüzleri nedeniyle İnternet önerilmektedir. Bu aynı zamanda tarayıcıların ve Web uygulamalarının kullanımı yoluyla kuruluş genelinde yazılımın standartlaştırılmasına da yardımcı olur.

İnternet bu tavsiyelerden birkaçını karşılamaktadır. Küresel olan ortak bir ağ sağlar. Ortak tarayıcıların kullanılması, yazılımın standartlaştırılmasına yardımcı olur. Tarayıcıların kullanım kolaylığı ve İnternet tabanlı sistemlerin oluşturulması ve bakımı, kullanıcıları güçlendirir ve KMS’yi günlük süreçlere dahil etmeyi basitleştirir.

Veritabanlarının yanı sıra yapılandırılmamış verilerin işlenmesindeki kolaylık, bilginin temsilini, yakalanmasını ve yayılmasını basitleştirir. İnternetin bir KMS için altyapı olarak hizmet etme yeteneğini genişleten İnternet araçlarını ve özelliklerini listeler. Bu özelliklerden bazıları aşağıda genişletilmiştir.

Gandon, belleği ve bilgiyi kodlamak için XML kullanmayı ve bu teknolojiden yararlanabilen çok aracılı bir sistem kullanmayı önerir. Önerilen sistem, arama yeteneklerini geliştirecek ve normalde Web sayfalarıyla ilişkilendirilen düzensizliği ve zayıf arama kapasitesini iyileştirecektir. Chamberlin ve Robie, XML kodlu belgeleri aramak ve almak için XML sorgu dilini kullanmayı tartışıyor.

Dunlop, insanları kritik bilgi bağlantıları etrafında gruplandırmak için kümeleme tekniklerinin kullanılmasını önermektedir. Kişilerin kuruluştan ayrılması nedeniyle bireysel bağlantılar ölünce, kümelenmiş bağlantılar ayrılan çalışanın bilgisine aşina olan kişilere bir bağlantı sağlayacaktır. Lindgren, ekiplerin ve organizasyonların becerilerini ve yetkinliklerini izlemek için Yetkinlik Görselleştiricisinin kullanılmasını önermektedir.

Te’eni ve Feldman, aramaları kolaylaştırmak için göreve uyarlanmış Web sitelerini kullanmayı önermektedir. Bu yaklaşım, sitenin özel olarak bir KMS için kullanılmasını gerektirir. Araştırmalar, ürünlere veya topluluklara ayrılmış olanlar gibi bazı özel sitelerin oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

Eppler, Smolnik ve Nastansky (2002) ve Abramowicz, bilgi mimarisini grafik olarak görüntülemek için bilgi haritalarını kullanır. Bu teknik, bir bilgi alanının mimarisini görsel olarak görüntülemek için bir intranet köprü metni tıklanabilir haritası kullanır.

Bilgi haritaları, konu haritaları ve beceri haritaları olarak da bilinir. Bilgi haritaları, kullanımı kolay bir harita oluşturdukları için kullanışlıdır.

Bilgi alanlarını sınıflandırmak ve organize etmek için ontolojilerin ve taksonomilerin kullanımı artıyor. Zhou, gelişmemiş bir bilgi alanı için bir ontoloji geliştirmenin bir aracı olarak ROD, hızlı ontoloji geliştirmenin kullanılmasını önermektedir.

İnterneti bir bilgi altyapısı olarak kullanmak için güçlü bir destek olmasına rağmen, mevcut araştırmaların geliştirdiği alanlar var. Bunların başında, değişen bilgi biçimleri ve yapılarında büyük miktarda bilgiyi organize etme ve arama zorluğu gelir. Bilgi, belgeler, ses, resimler, veritabanları ve elektronik tablolar olarak saklanabilir.

Standart yapının olmaması bilgiyi organize etmeyi zorlaştırırken, standart terimlerin ve adlandırma kurallarının olmaması aramayı zorlaştırır. Bir örnek, 2000 yılının başlarında KMS’sinde bir milyondan fazla belgeye sahiptir. Bir diğer endişe de sistemi kullanmama eğilimidir.

Sistemin yakın ve uzun vadeli iş faydaları sağlaması, çok karmaşık olmaması ve kuruluşun kültürünün bilgi ve sistemin paylaşımını ve kullanımını desteklemesi durumunda gönüllü kullanımın arttığını söylüyor. Çözüm gerektiren diğer önemli sorunlar Tablo 3’te özetlenmiştir ve güvenlik, beklenen kullanım için yeterli bant genişliğine sahip olma, içeriği büyük sitelerde koruma ve dağıtılmış ofisler/kullanıcılar arasındaki sistem uyumsuzluklarını içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir