İNTERNET SONRASI YASAL GİRİŞİMLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 İNTERNET SONRASI YASAL GİRİŞİMLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Kasım 2022 Aşağıdakilerden hangisi internet girişimciliği süreci doğru olarak sıralanmıştır İnternet girişimciliği örnekleri İnternet girişimciliği Özellikleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

 İNTERNET SONRASI YASAL GİRİŞİMLER

Bizi İnternet gizliliğinin kötüye kullanılmasından korumak için ABD Kongresi’nde en az bir dizi yasa tasarısı önerilmiştir ve aşağıdaki ana yasa tasarılarının tümü bu Web sitesinde yasal statüleriyle birlikte açıklanmıştır.

13 yaşın altındaki çocuklar interneti oyun oynamak, alışveriş yapmak, okul ödevleri yapmak veya boşta gezinmek için kullanır. COPP A, çocuklarımızın çevrimiçiyken gizliliğini korumak amacıyla Web sitesi operatörleri için yeni kurallar oluşturmak üzere Federal Ticaret Komisyonu’nun yardımını alarak ebeveynlere daha fazla kontrol sağlamaya çalışmaktadır. Bu kurallar artık Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası olarak bilinen 1998 yasasının bir parçasıdır.

Benzer bir yasa, yetişkinleri korumak için önerilmiştir, yani Federal Ticaret Komisyonunun interneti kullanan bireylerden ve bireyler hakkında toplanan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için düzenlemeler yapmasını gerektirecektir (1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası kapsamında değildir).

2003/H.R. Tüketici Gizliliğini Koruma Yasası’nın önemli bir amacı. 1636 (ABD Temsilciler Meclisi’nde tanıtıldı), gizlilik politikaları ve onlardan toplanan verilerin İnternette nasıl kullanılacağı konusunda bildirimde bulunulmasını gerektirerek tüm tüketicilere koruma sağlamak içindir.

Mahremiyet ve gizliliği korumak için önerilen iki ABD Senatosu faturası, 2003/S.B Gizlilik Yasasıdır. Kişisel verilerin üçüncü bir tarafa ifşa edilebilmesi için tüketicinin önceden onayını gerektiren 745 ve Kimlik Hırsızlığı Koruma Yasası/S.B. 223, finansal kurumların tüketicinin hassas verilerini güvence altına almak için güçlü proaktif adımlar atmasını gerektirecektir.

Başka bir koruyucu yasa tasarısı, Sosyal Güvenlik Numarasının Kötüye Kullanımı Önleme Yasası/S.B. 228, bir kişinin sosyal güvenlik numarasının başkaları tarafından satılmasına ve gösterilmesine ilişkin kuralların yanı sıra bir satıcının satın almalar için talep etmesini düzenler.

Hükümetler gizlice dinleyerek ve evlerine haber vermeden girerek teröristlerle ve diğer şüpheli suçlularla mücadele etmeye çalıştıkça ve ebeveynler ve diğer yetkililer çocukların ve pornograficilerin cinsel aktivitelerini keşfetmeye çalıştıkça, tamamen masum tarafların bile mahremiyeti giderek azalacak.

Gelecekteki araştırmalar, ABD hükümetinin “Adalet Bakanlığının uygun gözetimini sağlamak için ABD P A TRIOT Yasasına mütevazı düzeltmeler öneren iki taraflı bir yasa olan GÜVENLİ Yasası”nı engelleme çabalarıyla ilgili olabilir.

Birinci paragrafta belirtildiği gibi Vatanseverlik Yasası’nın amacı, “Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki terör eylemlerini caydırmak ve cezalandırmak, kolluk kuvvetleri soruşturma araçlarını geliştirmek ve diğer amaçlardır”.

Bu eğilimi daha da ileri götüren teknoloji, bir bilgisayarda tuş vuruşlarını dinleme ve kaydetme için düşük maliyetli yöntemler sağlıyor, böylece boşta kalan ancak hoş olmayan kişiler gizli sırları keşfedebilecekler.

Tüm çağrışımlarında mahremiyeti korumak için bir bireyin veya kuruluşun yapabileceği çok şey vardır. İstismarı önlemek için alınabilecek pek çok proaktif ve koruyucu karşı önlemden bazıları verilmiştir (tüm öneriler, mahremiyete yönelik ticari saldırılara yardımcı olur ki bu, listelenen tüm mahremiyet anlayışlarına karşılık gelir]: ve son ikisi ayrıca, haksız yere devlet yönetiminin önlenmesine de yardımcı olabilir. 

Sanal Ekip Çalışması için Süreç Duyarlı Bilgi Sistemleri

“Doğru” örgütsel biçim ve uygun bilgi sistemleri desteği sorunu büyük önem taşımaktadır ve endüstriyel geçmişe bakılmaksızın hemen hemen tüm kuruluşlar için hala bir zorluk teşkil etmektedir. Kuruluşlar, gerekli iş etkinliklerini, işin uygulanması için ana yapı taşını oluşturan ekiplerle (görevler) insan grupları (ekipler) arasında dağıtır. Çoğu durumda, ekip üyeleri “sanal (proje) ekipleri” olarak düzenlenir.

Bu ekipler, ürün ve hizmetlerinin pazara sunulma süresini kısaltmak ve koordinasyon maliyetlerini düşürmek için yoğun bir baskı altındadır. Dağıtılmış sanal ekiplerin bazı özellikleri, ekip (üye) konfigürasyonlarının oldukça sık değişmesi ve ekip üyelerinin farklı yöneticilere, hatta belki farklı organizasyonlarda rapor vermesidir.


İnternet girişimciliği Özellikleri
Aşağıdakilerden hangisi internet girişimciliği süreci doğru olarak sıralanmıştır
Online is veren firmalar
Ücretli online iş
Online Girişim
İnternet girişimciliği örnekleri
Online is İlanları sahibinden
İnternet girişimciliği Nedir


Bilgi sistemlerinin bakış açısından, dağıtılmış sanal ekipler genellikle mobil ve “sabit” kişilerden, cihazlardan ve uygulamalardan oluşan kendi kendini yapılandıran ağlardır. Yeni ortaya çıkan bir gereklilik, ekip üyelerine yalnızca içeriğin hareketliliğini (yani, çok sayıda cihazı ve bağlantı modunu desteklemek) kolaylaştırmak değil, aynı zamanda tüm dağıtılmış sanal ekip üyelerine iş faaliyetleri hakkında bağlamsal bilgi sağlamaktır.

Bağlam olarak, eserler (örneğin, belgeler, veri tabanı kayıtları), kaynaklar (örneğin, insanlar, roller, beceriler) ve iş süreçleri arasındaki ilişkilerin (ilişkilerin) izlenebilir ve sürekli görünümlerini kastediyoruz. Bağlam, “kim, ne zaman, nasıl ve neden” bilgilerinden oluşur.

Bu bölümün geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: Bir sonraki bölüm, işbirlikçi sistemlerin sınıflandırma sistemleri üzerine ilgili çalışmalara genel bir bakış sağlar ve sanal ekip çalışması için mevcut işbirlikçi sistemlerin değerlendirme yönlerine genel bir bakış sağlar.

Yapıtların, kaynakların ve süreçlerin entegrasyonuyla ilgili bazı konuları ve sorunları tartışır. Önerilen bir çözümü sunar. Son olarak, Bölüm 5 gelecekteki bazı eğilimleri tartışmakta ve bölümü sonlandırmaktadır.

İŞBİRLİKÇİ SİSTEMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI

İşbirlikçi sistemler için sınıflandırma modelleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, işbirlikçi sistemleri analiz etme ve anlama konusunda üzerinde uzlaşılmış bir sınıflandırma yoktur. Akademi ve endüstri, çeşitli sınıflandırma şemaları önermektedir. Örneğin endüstride insanlar e-posta ve grup yazılımı terimlerini sıklıkla birbirinin yerine kullanır.

Daha genel olarak, bir ürünü adlandırarak işbirlikçi sistem kategorilerini sınıflandırma eğilimi vardır (örneğin, çoğu Lotus Notes ve grup yazılımı terimlerini birbirinin yerine kullanır). Akademik araştırmalar birçok farklı sınıflandırma modeli önermiştir.

Bu sınıflandırma modeli, bugün piyasada bulunan birçok aracı kolayca analiz etmenize yardımcı olur; ancak, işbirlikçi çalışma etkinliklerinin kendileri ve iş süreçleriyle ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamada başarısız olur.

İş akışı ve grup yazılımı sistemlerinin entegrasyon sorunlarını anlamasına yardımcı olan, işbirlikçi sistemlerin işlevsel olarak yönlendirilmiş bir sınıflandırmasını sağlar. Sınıflandırma sistemi, işbirlikçi sistemlerin özelliklerini ve bunların teknik uygulamalarını anlamak için bir çerçeve sağlar.

İlk kategori (Keepers), depolama ve paylaşılan verilere erişim (kalıcılık) ile ilgili işlevleri sağlar. Bu kategoriye dayalı sistemler için kullanılan metafor “paylaşılan çalışma alanı”dır. Paylaşılan bir çalışma alanı temel olarak tüm ekip üyelerinin paylaşılan yapıtları (çoğu durumda belgeler) koyduğu (yüklediği) ve bunları ekip üyeleri arasında paylaştığı merkezi bir havuzdur.

“Koruyucuların” teknik özellikleri, veritabanı özelliklerini, erişim kontrolünü, sürüm oluşturmayı ve yedekleme/kurtarma kontrolünü içerir. Popüler sistemlere örnek olarak BSCW IBM/Lotus TeamRoom ve eşler arası çalışma alanı sistemi Groove verilebilir.

İkinci kategori (İletişimciler), ekip üyeleri arasındaki açık iletişimle ilgili tüm işlevleri gruplandırır. Bu, mesajlaşma sistemlerine (e-posta) kadar uzanır. Temel doğası, ekip üyelerinin yalnızca adlarıyla (örn. e-posta adresi) tanımlandığı ve bazı araçlarda olduğu gibi başka yollarla ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir