İşbirliğine Dayalı Sistemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İşbirliğine Dayalı Sistemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Kasım 2022 İşbirliğine dayalı öğrenme örnekleri İşbirliğine dayalı öğrenme Teknikler İşbirliğine dayalı öğretim Teknikleri 0
Kavramsal Arka Plan – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Sanal Takım Çalışması İçin İşbirliğine Dayalı Sistemlerin Değerlendirilmesi

Sanal ekiplerde işbirlikçi görevler artıyor ve sonuç olarak işbirlikçi sistemlerin kullanımı daha yaygın hale geliyor. Son yıllarda, sistem sınırlarının artan belirsizliği ve sanal ekip çalışması için son zamanlardaki gereksinimler nedeniyle, sistemleri daha önce tartışılan çerçevelere göre kategorize etmek giderek daha zor hale geldi.

Sanal ekip çalışmasına ilgi alanındaki geleneksel sistemler, grup yazılımı, proje yönetimi (PM) ve iş akışı yönetim sistemleridir (WfMS). Bu sistem kategorileri farklı metaforlara dayanmaktadır. Grup yazılım sistemleri temel olarak iletişim veya çalışma alanı metaforu olmak üzere iki hat (metafor) boyunca kategorize edilebilir.

İletişim odaklı grup yazılımı, iletişimi temel etkileşim modeli olarak kullanan yapılandırılmamış çalışma etkinliklerini destekler. İletişim odaklı grup yazılımının çok popüler bir örneği e-postadır.

Sanal ekipler için ana ortam olarak e-posta kullanıldığında (çoğu durumda olduğu gibi), veriler ve ilgili bilgiler (örn. posta iletişimleri kullanıldı (yani ilgili iş süreçleri, gerçekleştirilen faaliyetler, yaratılan eserler).

Kurumsal grup yazılımı sistemleri genellikle kurum çapında mesajlaşma ve tartışma veritabanlarına odaklanır ve insanlar ve bunlarla ilişkili roller, gruplar, görevler ve beceriler gibi kurumsal bileşenleri ve yapıları desteklemez. Bu, tüm mesajları (anlamsal olarak) aynı şekilde ele alan ve proje ekiplerinde verimli işbirliği için gerekli olan temel iş süreçlerinin farkında olmadan “kurumsal olarak habersiz” sistemlere yol açar.

Çalışma alanı odaklı grup yazılımı ise ekip üyelerinin çalışmalarını organize etmek için dosya ve klasörleri kullanarak yapıtları karşıya yüklemelerine veya indirmelerine olanak tanır. Grup yazılımı, daha önce belirtildiği gibi, genellikle temel bir organizasyon modeli uygulamaz (yani, ekip üyeleri ve rolleri, becerileri, görevleri ve sorumlulukları gibi bir ekibin yapısı hakkında bilgi sağlama).

Açık bir organizasyonel yapılanmanın olmaması, aynı zamanda bir dezavantaj ve bir avantajdır. Dezavantajlıdır, çünkü geleneksel grup yazılımlarında, yapıtları, kaynakları ve süreçleri entegre etmek için önemli olan iş süreci bilgilerini entegre etmek için “kancalar” yoktur.

Bu, bir sonraki bölümde daha derinlemesine tartışılacaktır. Açık organizasyonel yapı bilgisinin olmamasının avantajı, bu sistemlerin önceden çok fazla yapılandırma çabası olmaksızın tüm organizasyonel ortamlarda kullanılabilmesi ve ekip çalışmasında e-posta sistemlerinin yaygınlaşmasının gösterdiği gibi artan kişisel esnekliğe yol açmasıdır.


İşbirliğine dayalı öğrenme örnekleri
Probleme dayalı öğrenme
İşbirliğine dayalı öğretim Teknikleri
İşbirliğine dayalı öğrenme Teknikleri
İşbirliğine dayalı öğrenme kimin
İşbirliğine dayalı öğrenme nedir
İşbirliğine dayalı öğrenme etkinlik örneği
İşbirliğine dayalı öğrenme olumlu bağlılık


Bu bölümde kısaca inceleyeceğimiz ikinci kategori proje yönetim sistemleridir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sanal ekip çalışması çoğu durumda proje çalışması olarak organize edilir. Projelerin iyi tanımlanmış hedefleri vardır ve başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, ayrıca gerekli kaynaklar ve görevleri (iş kırılım yapısı) ile tanımlanır.

Bununla birlikte, PM sistemlerinin geleneksel olarak proje yöneticisinin çalışmalarını PM sisteminin ana (ve bazen tek) kullanıcısı olarak desteklediğini belirtmek ilginçtir. Süreçlerin dinamik etkileşimini (örneklenmesini) desteklemezler. Daha yakın zamanlarda, proje yönetim sistemleri, yapıtlar için kalıcı bir depolama sağlamak üzere bilgi paylaşım araçlarıyla (paylaşılan çalışma alanları) birleşir.

Proje yöneticisi tarafından tanımlanan şekilde ekip üyeleri tarafından görevin yürürlüğe girmesi, PM sistemleri tarafından desteklenmez. Başka bir deyişle, PM sistemlerinin sanal ekip çalışmasına yönelik olmadığı, daha çok planlama yönüne odaklandığı sonucuna varabiliriz. Projelerin “statik” anlık görüntülerini (genellikle GANNT çizelgeleri biçiminde) ve nasıl “olmaları gerektiğini” sağlarlar. Sanal ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilen iş faaliyetleri için destek yoktur.

İş akışı yönetim sistemlerinin amacı, organizasyonlar içindeki ve bazı durumlarda organizasyonlar arasındaki süreç kavramını desteklemektir. Ancak, WfMS’nin ilk gereksinimi, bir iş sürecini modellemek (inşa süresi) ve ardından bu modeli (çalışma süresi) yürürlüğe koymaktır. Bu, sanal ekipler için önemli ölçüde esnekliğe yol açar.

İş dünyasında “istisnalar kuraldır”; bu nedenle, ürün geliştirme veya danışmanlık ekipleri gibi yaratıcı, yenilikçi sanal bilgi çalışanları ekipleri için bir süreci (projeyi) modellemek çoğu zaman mümkün değildir. Bir iş süreci yapılandırılmamış (ad hoc), yarı yapılandırılmış veya yüksek düzeyde yapılandırılmış (modellenmiş) olabilir. Örneğin, “müşteri siparişi girişi” gibi bir iş süreci, geleneksel WfMS kullanılarak modellenebilir.

Bununla birlikte, yüksek düzeyde yapılandırılmış süreçler ancak tasarlandıkları şekilde yürürlüğe konabilir (başlatılabilir). Bir istisna oluşursa, yürütmenin devam edebilmesi için bir iş akışı yöneticisinin süreci yeniden modellemesi gerekir.

Bu, yeni durumlara sürekli adaptasyonun gerekli olduğu ve ekiplerin giderek daha hareketli ve dağınık hale geldiği bir dünyada WfMS’nin kullanılabilirliğini sınırlar. Ad hoc sürece bir örnek, Groupware kullanılarak bir projenin tasarım incelemesinin tartışılmasıdır.

Yarı yapılandırılmış bir süreç, modellenen faaliyet gruplarından oluşur; ancak yapılandırılmış (modellenmiş) bir sürecin aksine, önceden tanımlanmamış faaliyetlerden de oluşabilir. Atama süreci gibi önceden modellenmiş faaliyetler arasında önceden bilinmeyen ve bu nedenle önceden modellenemeyen bir veya daha fazla aktivite olabileceği zaman, bir süreç yarı yapılandırılmıştır.

Sanal ekip çalışması gereksinimlerinin halihazırda sunulan sistemlerin geleneksel sınırlarını takip etmediğini belirtmek önemlidir. Ekip çalışması desteği için senkron ve asenkron teknolojileri birbirinden ayırıyoruz.

Örnek olay incelemesi gereksinim analizimiz sırasında, sanal topluluklarda dağıtılmış ürün geliştirmenin, iletişim için senkron ve asenkron sistem desteğinin bir karışımını ve ayrıca ekip üyeleri ve etkinliklerinin asenkron koordinasyonu için temel bir desteği gerektirdiği sonucuna vardık.

Özetle, sanal ekipler için gereksinimler, geleneksel senkron ve asenkron sistemlerin bir kombinasyonunu kullanarak basitçe karşılanamaz, çünkü bu alandaki başarılı sistemler için kriterler geleneksel “kurumsal bilgi sistemleri” ile önemli ölçüde farklılık gösterir.

Sanal ekip yazılımı cihaz bağımsızlığımız için dört temel özellik seti belirledik ve uyguladık; süreç farkındalığı; eserler, kaynaklar ve süreçlerin entegrasyonu; ve örgütsel farkındalık. Piyasadaki çoğu sistem sanal ekiplerin gereksinimlerini karşılamaz; yani, eserler, kaynaklar ve süreç farkındalığı arasındaki ilişkilerin dinamik görünümleri, sanal ekip çalışmasının iş organizasyonu için hayati öneme sahiptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir