KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN ENTEGRASYONU  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN ENTEGRASYONU  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Kasım 2022 Entegrasyon hatası ne demek Entegrasyon modeli Nedir Entegrasyon ne demek tarih 0
Kümülatif Etkiler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN ENTEGRASYONU 

Kuruluşlar, yerine getirilecek iş etkinliklerini, kuruluş içindeki ekip üyelerinin dış uzmanlarla işbirliği yaptığı (yani, iş faaliyetlerini iletişim kurduğu ve koordine ettiği) ve bu nedenle çoğu durumda coğrafi olarak dağınık ekipler olarak çalışan sanal ekipler oluşturduğu sanal ekiplerde giderek daha fazla tanımlamaktadır.

Aslında ekip üyeleri iş süreçleri üzerinde çalışırlar; bununla birlikte, birçok durumda, ekip üyeleri kendi çalışmalarını bir proje olarak görürler ve daha geniş bir bağlamda bir iş hedefini gerçekleştiren daha büyük bir iş sürecinin parçası olarak görmezler. Sanal ekip üyelerinin çalışması, genellikle sanal ekip üyeleri arasında paylaşılması gereken eserler (örneğin belgeler) ile sonuçlanır.

Bu bölümün altında yatan varsayım, süreç farkındalığının sanal ekipler için giderek daha önemli hale geldiğidir. Takım çalışması, birçok iş sürecinin temel bir özelliğidir. İş süreçleri, iyi tanımlanmış girdi ve çıktılara sahiptir ve kuruluşlar içinde veya arasında anlamlı bir amaca hizmet eder.

Genel olarak iş süreçleri ve özellikle bunlara karşılık gelen iş akışları, mantıksal modeller (örneğin, ağırlıklı yönlendirilmiş grafikler) olarak mevcuttur. İş süreci modelleri yürütüldüğünde, belirli örnekleri vardır. Bir iş süreci, bir dizi iş faaliyetinden oluşur.

Bir aktivite, ayrı bir işlem adımıdır ve bir insan aracısı veya bir makine (yazılım) tarafından gerçekleştirilebilir. Bir iş akışı yönetim sistemi, her süreç örneği için gerçek dünya iş sürecini yürürlüğe koyar.

Herhangi bir aktivite bir veya daha fazla görevden oluşabilir. Bir kullanıcı (insan aracısı veya makine) tarafından üzerinde çalışılacak bir dizi göreve çalışma listesi denir. İş listesinin kendisi WfMS tarafından yönetilir. WfMC, iş listesindeki bireysel görevi bir iş öğesi olarak adlandırır. İş akışı yönetimi için yazılım sistemleri Grup yazılımı süreç modellemesi ve proje yönetimi, kuruluşlardaki iş süreçlerini otomatikleştirmek veya artırmak için kullanılmıştır.

İş akışı yönetim sistemleri, “yürütme sırasını iş akışı süreç mantığının bir bilgisayar gösterimi tarafından yönlendirilen yazılımın yürütülmesi yoluyla iş akışı süreçlerini tanımlayan, yöneten ve yürüten teknoloji tabanlı sistemler” olarak tanımlanmıştır. İş akışı sistemleri genellikle kuruluşların ekip üyelerine verimli olduğu kadar etkili bir şekilde iletişim kurma, koordine etme ve işbirliği yapma konusunda yardımcı olmayı amaçlar.

Bu nedenle, WfMS, etkinlik sıralaması, son tarihler, yönlendirme koşulları ve çizelgeler gibi zamansal yönlere sahiptir. WfMS, organizasyonel süreçlerin (süreç modeli) açık bir temsilini içerdikleri için tipik olarak “kurumsal olarak farkındadır”.

Bununla birlikte, geleneksel WfMS, rollerden ve bunlarla ilişkili faaliyetlerden ve uygulamalardan oluşan katı bir çalışma ortamı sunar. Bu bağlamda, sıklıkla değişen süreç katılımcıları, bir iş süreci üzerinde işbirliği yapan grupların ad hoc oluşumu ve grup etkinliklerine cihazdan bağımsız destek gibi sanal ekiplere destek sağlamazlar. Ne yazık ki, günümüzün WfMS’si, her bir iş öğesinin tek bir çalışan tarafından yürütüldüğünü varsayar.

Çoğu WfMS, yapılandırılmış (modellenmiş) organizasyon içi iş süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanır. Öte yandan, grup yazılımları, tipik olarak, grubun hedefleri veya altında yatan iş süreçleri hakkında herhangi bir bilgi veya temsil içermez.

Sanal ekip çalışmasında ortaya çıkan en önemli üç sorunu göz önünde bulundurarak, yapıtlar, kaynaklar ve iş süreçleri arasında ilişkiler kurma biçiminde bağlamsal bilgiyi artırmanın temel sorunları çözdüğünü ve bir ima olarak en baskın olanı çözdüğünü savunuyoruz. “ekip iletişiminde zorluklar” ve “belirsiz iş faaliyetleri” gibi sorunlar.

Yapıtların, kaynakların ve süreçlerin entegrasyonuna yönelik yaklaşımımız, ekip üyelerinin “zenginleştirilmiş” mesajlar alışverişinde bulunduğu bir iletişim ve koordinasyon yapı taşı içerir. İş akışı araştırması, organizasyon yapılarını modellemenin iş süreçleri için önemli faydaları olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle gruplar, roller, beceriler ve organizasyonel birimler gibi organizasyonel yapıların modellenmesine izin veriyoruz. Her ekip üyesi bu yapılarla ilişkilendirilebilir.

Ayrıca, entegre bir veritabanı, sanal ekip üyelerinin iletişim ve koordinasyon faaliyetlerine veritabanı nesnelerinin eklenmesine izin vererek, kaynakların (organizasyonel yapılar) ve eserlerin entegrasyonunu sağlar. Süreç modelleme bileşeni, görevlerden ve bunların örgütsel yapılarla olan ilişkilerinden oluşan yönlendirilmiş grafiklerin oluşturulmasına izin verir.


Entegrasyon Nedir
Entegrasyon TDK
Entegrasyon hatası ne demek
Dikey entegrasyon Nedir
Entegrasyon Nedir göç
Entegrasyon modeli Nedir
Entegrasyon ne demek tarih
Entegrasyon ne demek Tıp


SANAL EKİPLER İÇİN ENTEGRE ETKİLEŞİM YÖNETİM SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Bir sonraki bölümde, ilgilendiğimiz entegrasyon konularına genel bir bakış sunacağız ve Caramba adı verilen sanal ekipler için entegre bir sistem tasarlayacağız. Kavramsal temellerin, mimarinin veya bileşenlerin derinlemesine bir sunumu bu bölümün kapsamının ve odağının ötesindedir ve bulunabilir.

Caramba yazılım mimarisi, ara katman yazılımı, istemci paketi ve kalıcılık deposu gibi birden çok katmandan oluşur. Nesnelere ve hizmetlere, CarambaSpace platformundan (ara katman yazılımı) Şeffaf Erişim Katmanı (T AL) aracılığıyla erişilir.

Erişim mekanizmalarına ve talep edilen hizmetlere bağlı olarak Caramba, içeriği ve ayrı sunumu, mantığı ve verileri tanımlamak için bir metamodel çerçevesi kullanarak istekleri işlemek için benzersiz bir yol sağlar. Bu model yüksek esnekliğe izin verir ve özelleştirme ve genişletmelerin yanı sıra yeni cihazlar veya teknolojiler de sağlar.

Bu katmanın amacı, bir CarambaSpace’e şeffaf erişim sağlamaktır. TAL, nesneleri dönüştürmek, tanımlamak, işlemek ve gözlemlemek için çeşitli hizmetlerden yararlanır. Bir CarambaSpace aracılığıyla yönetilen tüm nesneler, bir metamodel açıklama çerçevesi kullanılarak iyi bir şekilde tanımlanır.

Nesneler yapılarında (örneğin tablolara sütunlar ekleme, nesnelere ilişkiler ekleme) ve sunumlarında metamodel açıklamalarını benimseyerek özelleştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, istemci bileşenleri tarafından dinamik olarak yansıtılır. Metamodel açıklama çerçevesine dayalı olarak Caramba, verileri ve içeriği özelleştirmek ve farklı kaynaklardan (örneğin kurumsal veri tabanları) gelen verileri entegre etmek için çeşitli seçenekler sunar.

Bu katman ayrıca ayrıntılı nesne bildirim hizmetleri ve nesne gözlemcilerine dayalı özelleştirilmiş hizmetlerin uygulanması için olanaklar sağlar. Ara katman, nesnelerin durumlarını ve kalıcılığını yönetmez. Nesneler, Kalıcılık Katmanı (PEL) aracılığıyla depolanır, işlenir ve alınır. Caramba, verilere erişmek ve entegre etmek için standart Java tabanlı teknolojilerden (ör. JDBC, JNDI, HTTP vb.) yararlanır ve bunları benimser.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir