İntranet Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İntranet Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ağustos 2022 İntranet Nedir kısaca İntranet Nedir örnek İntranet örnekleri 0
Yönlendirme Algoritması

İntranet Kullanımı ve Uygulama Ağlarının Ortaya Çıkışı

Uygulama toplulukları (CoP’ler), günümüzün bilgi yönetiminin anahtarıdır. Ayrıca, profesyonel bilgiyi mesafenin ötesinde değiş tokuş etme yeteneği, yenilikçi firmalar için stratejik bir varlık haline geldi.

Yerel CoP’lerin üyeleri, uzaktaki meslektaşlarıyla nasıl bilgi alışverişinde bulunabilir ve uygulama ağları (NoP’lar) oluşturabilir? Bu makale, bilgi teknolojisinin (BT) ve daha spesifik olarak intranet sistemlerinin kullanımının özellikle yerel CoP’leri genel bir uygulama ağına bağlamak için uygun olduğunu iddia etmektedir.

Uygulama toplulukları, üyeleri aynı maddi bağlamda çalışan, sık sık etkileşime giren, ortak bilgi edinen ve benzer mesleki kaygıları deneyimleyen sosyal gruplardır. CoP’lerin üyeleri birlikte çalışır ve bazıları için benzer ve diğerleri için tamamlayıcı olan faaliyetler gerçekleştirir.

Aynı çalışma ortamını paylaştıklarından, işleri ve olağandışı konular hakkında doğrudan tartışmak için sık sık fırsat bulurlar. Uygulama toplulukları, doğrudan karşılaşmalar, uygulamada karşılıklı yardımlaşma ve kolektif hedefler için elverişli bir bağlam yaratan ortak bir durumdan ortaya çıkar.

Bir CoP’nin üyeleri kendi çalışma gruplarına kendiliğinden topluluk adını vermeseler de, genellikle meslek gruplarına üyeliklerini kabul ederler ve bu grubun kural ve ilkelerine değer verirler.

CoP’ler üç ayırt edici özellik sergiler: karşılıklı katılım, ortak girişim ve ortak depo.

• Karşılıklı katılım: İnsanlar, anlamı karşılıklı olarak müzakere edilen eylemlerde bulunarak bir CoP’ye katılırlar. Bir CoP’nin üyeleri, sosyal uygulamalara karşılıklı katılımları yoluyla birbirleriyle ilişkilidir.
• Ortak girişim: Topluluk vardır ve ortak hedeflere ulaşılmasını desteklemek için üyelerine sosyal destek ve kimlik sağlar. Bu hedefler açık olabilir veya olmayabilir, resmi olarak tanımlanmış veya tanımlanmamış olabilir, ancak topluluğun üyeleri bunları tamamlamak için kendilerini meşgul ederler.
• Ortak depo: Zamanla, paylaşılan uygulamalar, tekrarlanan etkileşimler ve ortak bir kültürün ortaya çıkması topluluğun izlerini sağlar. Üyeleri, günlük veya daha olağandışı sorunlarla ilgilenmek için ortak bir havuza başvurabilir. Bu arşiv maddi ve somut (dosyalar, formlar) veya daha soyut (rutinler, özel deyimler) olabilir.

Uygulama ağı, CoP kavramını coğrafi mesafenin ötesine taşır. NoP’ler, ilgili üyeleri mesleki yeterlilikleri, iş görevlerini ve görevleri paylaşan, ancak coğrafi mesafe nedeniyle doğrudan etkileşimde bulunmayan yerel CoP’lerle ilgilidir.

Bu kavramla ilgili literatür son derece yeni olduğundan, unvan henüz istikrara kavuşturulmamıştır. Bazıları “uygulama kümelerine” veya “sanal uygulama topluluklarına” atıfta bulunur. Bu makale, CoP’lerin coğrafi uzaklığın ötesindeki en doğrudan uzantısı olarak “uygulama ağı” kavramına dayanmaktadır. Bu ifade aynı zamanda hem toplulukların hem de uygulama ağlarının uygulama temelini açık bir şekilde açıklar.

Bir araya gelmemiş ve birbirini tanıması gerekmeyen, ancak yine de aynı türden faaliyetleri gerçekleştiren ve benzer tanımlama süreçleriyle deneyler yapan kişiler bir NoP’ye aittir. Bir NoP’nin üyeleri arasındaki ilişkiler, CoP’leri karakterize edenlerden daha gevşektir.

NoP üyeleri yine de mesleki konularda fikir alışverişinde bulunabilirler. Her yerel topluluk kendine özgü özellikler gösterse de, genel ağ, paylaşılan bilgi, kültür ve eylem kalıpları ile karakterize edilir. Bir dereceye kadar, NoP ayrıca karşılıklı katılım, ortak girişim ve ortak veri havuzunu da dener.


İntranet Nedir kısaca
İntranet Nedir örnek
Extranet nedir
İntranet örnekleri
Kültür intranet
İnternet ve intranet Nedir
İnternet Nedir
İntranet


Bununla birlikte, yerel CoP’lerin birbirleriyle bağlantı kurma ve bir NoP’nin ortaya çıkmasını destekleme yolları, her şeye rağmen barizdir. CoP’lerin büyük ölçüde maddi bir bağlamın paylaşımına ve yerleşik tekrarlayan doğrudan etkileşimlere dayandığı göz önüne alındığında, bu yerel CoP’ler bir uygulama ağına nasıl bağlanabilir?

Belirli IS’nin CoP’leri destekleyebileceği ve topluluklar arasında bilginin yayılmasına yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Daha spesifik olarak, intranet sistemlerinin kullanımı özellikle toplulukları ve uygulama ağlarını ilişkilendirmek için uygun görünmektedir.

İntranetler, e-posta, veritabanları, grup yazılım sistemleri veya forumlar gibi çeşitli bilgi işlem uygulamalarını birleştiren ve birleştiren Web standartlarına dayalı dahili ağlardır. 1995’ten beri intranetler, Ethernet, TCP/IP, Web tarayıcıları ve sunucular gibi standart ağ teknolojilerinin mevcudiyeti sayesinde kurumsal bilgi işlemde önemli bir büyüme alanını temsil etmektedir.

Giderek daha sofistike hale geldiler ve dinamik veri tabanlarını ve çeşitli mesleki uygulamaları entegre ettiler. İntranetler, bir organizasyonun üyeleri veya bölümleri arasında bilgi ve uygulama akışlarını destekleyen özel ağlardır.

Belirli gruplar kendi intranetlerini uygulayabilir ve sahiplenebilir ve bunu parolalar ve çeşitli güvenlik seviyeleri ile koruyabilir. Ayrıca, intranetler çeşitli bağlamlara ve son kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilir.

İntranetlerin temel özellikleri, CoP’lerin ve NoP’lerin ihtiyaçlarını karşılamaya uygun görünmektedir:

Birlikte çalışabilirlik: Evrensel Web standartlarına dayanan intranetler, yerel bilgi işlem ağlarını birbirine bağlar ve birden çok yazılım sistemini birleştirir. Birlikte çalışabilirlik, çeşitli yerel grupları birbirine bağlamak, iletişim için alan yaratmak ve farklı toplulukların üyeleri arasında uygulamaları paylaşmak için yararlıdır.

Maliyet ve zaman verimliliği: Standart TCP/IP protokollerinin ve diğer ağ standartlarının yaygın olarak bulunması, yakın zamanda intranetlerin uygulanmasını kolay, hızlı ve makul fiyatlı hale getirdi. Temel intranetler, yalnızca bir sunucunun ve bir tarayıcı ile donatılmış ve ağa bağlı yerel bilgisayarların kullanılabilirliğini gerektirir.

Böylece, resmi olmayan topluluklar bile kendi intranetlerini uygulayabilir ve sahiplenebilir. Bu, meslek gruplarının özel ihtiyaçlarının sistemde dikkate alınmasını sağlar.

Esneklik: Yeni nesil bilgi sistemlerinin tipik özelliği olan intranetler de oldukça esnektir ve birden fazla uygulamayı içerebilir. BT profesyonellerinin yanı sıra son kullanıcılar da onları kendi meslek gruplarının özel ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde özelleştirebilir.

Esnek intranetler de zaman içinde dönüştürülebilir ve zenginleştirilebilir. Aracılar ağa daha aşina hale geldikçe, yükseltme yapabilir veya değişiklik yapabilirler. Ayrıca, intranetlerin esnekliği, yerel CoP’lerden bir NoP’nin ortaya çıkmasıyla birlikte, bunların uyarlanmasını mümkün kılar. Özellikle, NoP ortaya çıktıkça, iletişim özellikleri (e-posta, SSS veya forum sistemleri, sohbet yoluyla) yerel topluluklar arasında bağlantılar oluşturmak ve sürdürmek için giderek daha kritik hale gelebilir.

Gizlilik: İntranetler özel ağlardır. Tasarımları ve mimarileri, yetkili kullanıcılara erişimi kısıtlar. Örneğin, güvenlik duvarları, kabul edilebilir alan adlarından ve IP adreslerinden geldiklerinden emin olmak için sunuculara gelen istekleri tarar.

Mobil kullanıcılar, güvenli oturum açma prosedürleri ve kimlik doğrulama sertifikaları sayesinde özel ağa erişebilir. Çeşitli gizlilik seviyeleri ayrıca, CoP üyelerinin bilgi işlem ağlarının yalnızca akranlar tarafından kullanılacağını ve dışarıdakilerin sistemin en özel bölümlerine (mesleki uygulamalarla ilgilenenler gibi) izinsiz girmeyeceklerini hissetmelerini sağlar.

Ayrıca, erişim hakları ve kimlik doğrulama prosedürleri, yerelleştirilmiş çalışanlar tarafından farklı kullanımlara izin verir. Örneğin, bir intranet tüm yerel CoP’lerle ilgili bilgileri aynı anda sunabilir ve belirli CoP’lere ayrılmış alt bölümleri veya klasörleri içerebilir. Yerel topluluklar içinde ve arasında ayrımcı erişim, bilgi alışverişini destekler ve NoP genelinde güven inşasını teşvik eder.

Kullanıcı dostu olma: Köprü metni arayüzlerine ve grafik komutlara dayalı olarak, çoğu intranet sisteminin kullanımı sezgiseldir. Böylece son kullanıcılar bilgisayar okuryazarı olsun ya da olmasın, intranet sistemlerinin sağladığı kaynaklardan nasıl yararlanacaklarını kolaylıkla öğrenebilirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir