CBS Konsorsiyumu Standartları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 CBS Konsorsiyumu Standartları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ağustos 2022 CBS nin yaptığı işler Coğrafi Bilgi Sistemleri PDF Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları pdf 0

 CBS Konsorsiyumu Standartları

Farklı CBS platformları arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak için CBS alanı için birçok standart tanımlanmıştır. Ancak, şu anda CBS için en belirgin standart yapı Açık Jeo-uzamsal Konsorsiyum’dur. OGC, çeşitli CBS platformları arasında birlikte çalışabilirlik ile sonuçlanan, kamuya açık coğrafi işleme spesifikasyonları geliştirmek için bir konsensüs sürecine katılan şirketler, devlet kurumları ve üniversitelerden oluşan bir organizasyondur.

OGC’nin oluşturulması, özellikle İnternet ortamında kullanıldıklarında farklı GIS platformları arasındaki birlikte çalışabilirlik sorunlarını ele almaktı. OGC’nin geliştirme süreci, soyut spesifikasyonların ve uygulama spesifikasyonlarının oluşturulmasını içerir.

Soyut spesifikasyonların amacı, gerçek dünyadaki jeo-uzamsal fenomenlerin anlaşılmasını kolaylaştıran kavramsal temeli oluşturmak ve soyut jeo-uzamsal alanın gereksinimleri ve bilgisini tam olarak yakalayıp belirterek uygulama spesifikasyonlarının geliştirilmesine izin vermektir.

Esasen, soyut spesifikasyonlar “ideal” yazılımın nasıl çalışması gerektiğini tanımlar ve bunlar, öznitelik geometrisi, topoloji, koordinat referans sistemleri ve jeo-uzamsal meta verilerle ilgili konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Soyut özellikler esas olarak CBS’ye uygulanabilir soyut jeo-uzamsal nesneler ve kavramlarla (örn. nokta, çizgi ve çokgen) ilgilidir ve gerçek dünya, uygulama bağlamı kavramları ve terminolojileri (örn. sokak, nehir, orman) özel olarak ele alınmaz. Örneğin, aynı zamanda bir uluslararası standart taslağı olan Özellik Geometrisi konusu, geometrik ve topolojik nesneleri ve bunlara uygulanabilecek işlemleri belirten standarttır.

Uygulama spesifikasyonları, programcılara farklı GIS platformları arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan arayüzleri ve protokolleri uygulamak için belirli programlama kuralları ve tavsiyeler sağlar. Belirli dağıtılmış bilgi işlem platformları için soyut belirtimin bir bölümünü uygulayan mühendislik belirtimleridir.

Örneğin, Web Harita Hizmeti (WMS) Uygulama Belirtimi, Web üzerinden haritalama hizmetleri sağlamak için arabirimi belirtir. Başka bir örnek olan Coğrafya İşaretleme Dili (GML), coğrafi bilgilerin modellenmesi, taşınması ve depolanması için genel bir veri formatı olarak tasarlanmış bir dildir.

GML, özellikler, koordinat referans sistemleri, geometri, topoloji, zaman ve ölçü birimleri dahil olmak üzere soyut özelliklerde tanımlandığı gibi coğrafyayı tanımlamak için çeşitli türde nesneler sağlayan, XML şemasında yazılmış bir XML (genişletilebilir İşaretleme Dili) dilbilgisidir.

OGC standartları, coğrafi işlemede bilgi heterojenliğinin birçok yönünü ele alsa da, bunlar, CBS uzmanları tarafından CBS projelerinin uygulanmasında CBS uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, OGC standartlarında eksik olan, uygulama alanı bağlamında anlamsal birlikte çalışabilirlik yoluyla jeo-uzamsal problem çözme görevini kolaylaştırarak uzman olmayan kullanıcıların CBS’nin potansiyelini fark etmelerine nasıl izin verileceği konusudur.


Coğrafi Bilgi Sistemleri PDF
Coğrafi Bilgi Sistemleri ders Notları
Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları pdf
CBS nin yaptığı işler
CBS de Veri Tipleri
Arcgis Table of Contents Nasıl Açılır
ArcGIS öznitelik tablosu oluşturma
CBS Terimleri


Ontolojik Tabanlı CBS

CBS’de anlamsal birlikte çalışabilirlik ile ilgili iki anahtar yön vardır. İlk olarak, jeo-uzamsal veri modelleri (örneğin nokta, çizgi, çokgen) ve coğrafi işlem operasyonları (örneğin arabelleğe alma, kesişme) üzerinde anlamsal anlaşmaya ihtiyaç vardır. İkincisi, gerçek dünya, uygulama düzeyindeki coğrafi nesneler, kavramlar ve jeo-uzamsal problem çözümünde kullanılan terminolojiler hakkında anlamsal bir anlaşmaya ihtiyaç vardır.

OGC standartları, soyut geometrik nesnelerin ve coğrafi işlem operasyonlarının tek biçimli bir tanımını ve davranışını sağlayarak anlamsal birlikte çalışabilirliğin ilk yönünü ele alır. Ancak, coğrafi dünya ve uygulama alanı bağlamlarıyla ilgili anlamsal anlaşmanın ikinci yönünü ele almaz.

Daha önce tartışıldığı gibi, CBS kullanımındaki bir zorluk, gerçek dünya problemlerinin CBS’nin anlayacağı bir forma haritalanmasıdır. Bu muhtemelen CBS’de problem çözmenin ilk ve en önemli görevidir ve mevcut teknolojinin bunu otomatikleştirmek için bir aracı yoktur.

Problemi çözmeye yönelik bir yaklaşım, jeo-uzamsal alanın semantik bilgisinin ortak bedenlerini sağlayacak olan ontolojileri CBS’ye dahil etmektir. Ontoloji, ontolojik bir taahhüdü kabul eden tarafların birbirleriyle iletişim kurmasına ve bilgi paylaşmasına izin veren bir kavramsallaştırmanın özelliğidir. Bir terimler sözlüğünü ve amaçlanan anlamlarının bir açıklamasını içerebilir.

Bir ontolojide tanımlanan kavramlar ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları toplu olarak alana bir yapı empoze eder ve terimlerin olası yorumlarını kısıtlar. Bilgi sistemi bağlamında, ontolojiler makine tarafından işlenebilir bilgi yapılarıdır. Bu nedenle, ontolojik tabanlı bir CBS, öncelikle anlamına dayalı olarak jeo-uzamsal bilgilerin kullanımına izin verecektir.

Ontolojik tabanlı bir CBS’de, bir ontoloji, kullanıcıların doğrudan ilişki kurabileceği ve kullanabileceği bir uygulama alanı hakkında kavramları ve terminolojiyi içerecektir. Örneğin, bir ontoloji, ekolojinin uygulama alanına özgü terimleri ve bunların nasıl yorumlanabileceğini tanımlar.

Bu ontoloji, daha sonra kullanıcılar tarafından, ontolojide tanımlanan bilgiye uyan jeo-uzamsal sorgularını formüle etmek için kullanılabilir. Ayrıca, OGC coğrafi işlem standartları, geometrik nesnelerin ve işlemlerin anlamını ve davranışını sınırlayan başka bir farklı ontoloji olarak düşünülebilir.

Coğrafi uzamsal problemleri CBS kullanarak çözmek, gerçek dünya sorgularını geometriler ve işlemlerle eşleştirmeyi içerdiğinden, iki ontolojiyi birbirine bağlamak, jeo-uzamsal sorguların bilgisayarlar tarafından yorumlanması için araçlar sağlayacaktır.

Jeo-uzamsal ontoloji üzerine son zamanlardaki araştırma çabaları, gerçek dünyanın nasıl ontolojiler halinde modellenmesi ve biçimlendirilmesi gerektiğine ve ayrıca ontolojilerin CBS’de nasıl kullanılacağına ilişkin bilişsel ve felsefi yönleri içerir.

Açıkça belirtilsin veya belirtilmesin CBS araştırmasının hedeflerinden biri, teknolojiyi, birçok uygulamada çok çeşitli problemleri çözmede kullanıcılara yardımcı olan karar destek sistemleri olarak kullanılabilecek bir noktaya ilerletmektir.

Farklı geçmişlere sahip tüm kullanıcılar tarafından kullanımı kolay, aksi takdirde verimsiz bir şekilde ele alınan karmaşık problemleri çözebilen, anlamsal olarak birlikte çalışabilir ve otomatik karar sağlamak için bilgi ve muhakeme ile donatılmış olduğunda CBS’yi karar destek sistemleri olarak görüyoruz. 

Bu ihtiyaç, İnternet’te (örneğin, yol tarifi sağlayan Web siteleri) ve diğer dağıtılmış ortamlarda (örneğin, konuma dayalı kablosuz gerçek zamanlı hizmetler) uygulamaya özel CBS’nin yaygınlaşmasıyla kendini göstermektedir. Bu heterojen, dağıtılmış ortamlarda gelişmek için CBS platformları birlikte çalışabilirliği desteklemelidir.

Ek olarak, karmaşık problemleri çözmek için sıradan kullanıcılar için CBS’nin potansiyelini ortaya çıkarmak için hala çok fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Örneğin, ontolojiler aracılığıyla CBS’ye anlamsal entegrasyon, birlikte çalışabilirliği daha üst düzeyde kolaylaştıracak, CBS’nin çok az CBS altyapısına sahip birçok kullanıcı tarafından kullanılmasına izin verecek, coğrafi işlem maliyetlerini düşürecek ve genel olarak CBS’nin kullanışlılığını artıracak bir araştırma alanıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir