İŞ AKIŞI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ AKIŞI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Ağustos 2022 İs Akış Şeması Örneği İş akışı Nedir İs akışı Örnekleri 0
Proje Değişimini Yönetmek

İŞ AKIŞI

İş akışı yönetim sistemleri, bir sürecin başlatılmasından tüm görevlerin yürütülmesine ve sürecin kapatılmasına kadar çok çeşitli iş süreçleri üzerindeki kontrolleri otomatikleştirmek ve uygulamak için tasarlanmıştır. İş akışı yönetim sistemi ile IDCM arasında şeffaf arayüzlere duyulan ihtiyaç, bir iş akışı süreci boyunca geçişleri sırasında belgelerin veya Web içerik dosyalarının bütünlüğünü korumak için hayati önem taşır.

Bir iş akışı yönetimi yeteneği arayan şirketler için bir dizi teknoloji seçeneği vardır. En uygun iş akışı motoru, gereksinimin doğasına ve karmaşıklığına ve iş akışı teknolojisi seçenekleri tarafından desteklenen işlevselliğe bağlı olacaktır.

IDCM bağlamında iş akışı seçenekleri şunlardır:

• Mesajlaşma/işbirliği sistemleri/iş akışı: IDCM, geçici ve işbirliğine dayalı incelemeyi ve belge ve raporların üretimini desteklemelidir ve kayıt tutma amacıyla elektronik formlarla entegrasyonun desteklenmesi istenebilir.
• Gömülü iş akışı: Bu yetenek, belge ve Web içeriği uygulamaları gibi sistemlerde veya ERP sistemleri gibi uygulama takımlarında sunulur. Ana bilgisayar uygulaması, belge merkezli veya süreç merkezli modülleri kolaylaştırmak için yerleşik iş akışı sağlar.
• Otonom iş akışı: Bu türler, veritabanı ve mesaj kuyruğu dışında herhangi bir ek uygulama yazılımı olmadan işlevseldir. IDCM bağlamında kullanıldığında, işlevsellik, belge veya Web içeriği inceleme ve onay süreçlerinin otomasyonunu destekleyebilir.

IDCM MİMARİSİ

IDCM sistem modeli, kurumsal bilgi mimarisiyle bütünleşen, sistemin kuruluşla birlikte büyümesini sağlayan ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran ölçeklenebilir, esnek ve genişletilebilir uygulamalara sahip olmalıdır.

Bazı mimari senaryolar şunları içerir:

• Ölçeklenebilirlik, esneklik, genişletilebilirlik.
• Kullanılabilirliği, yazılım yükseltmelerini ve desteği kolaylaştırmak için tercihen Web tabanlı sezgisel arayüz.
• Heterojen işletim ortamları ile entegre edin (gerektiğinde).
• Web istemcisi işlevselliğini ve kullanılabilirliğini kolaylaştırmak için üç katmanlı (veya “n katmanlı”) istemci sunucu mimarisini uygulayın.
• Dağıtılmış bilgi işlem ortamını destekleyin (veri tabanları, belge/Web içerik havuzları, çoğaltma hizmetleri).
• Mobil çalışanları destekleyin—uzak sitelerden erişim, sınırlı bant genişliği.
• Kurumsal yedekleme/kurtarma ve iş sürekliliği rejimleriyle entegrasyon.

IDCM ÇÖZÜMLERİNİ KULLANMA NEDENLERİ

IDCM çözümlerini uygulamak için iş gerekçesi, politika, uyumluluk ve ekonomi açısından geniş bir aralıktadır. Örneğin, politika girişimleri, müşteri hizmetleri girişimleri için destek, bilgi yönetimi veya marka hasarıyla ilgili risk azaltmayı içerebilir.

Mevzuat gerekliliklerine uyum, mahremiyet ve bilgi edinme özgürlüğü mevzuatını destekleyen idari gereklilikleri içerebilir. Ekonomik gerekçe, ürünün pazara zamanında teslimatı, operasyonel maliyetlerde azalma, sürekli süreç iyileştirme girişimleri ve kar maksimizasyon stratejileri için desteği içerebilir.

BELGE VE İÇERİK TEKNOLOJİLERİNİN KRİTİK SORUNLARI

Yönetilmesi gereken kritik konular vardır ve riskleri belirlemek ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirmek için kuruluşların risk analizi yapması zorunludur. Bazı kritik konuları özetler.

IDCM modeli, etkinleştirme sistemlerini ve teknolojisini bir işletmenin stratejik, taktik ve operasyonel planlama zorunluluklarıyla uyumlu hale getiren bir iş değeri önerisini destekler. IDCM sistem mimarisi, uçtan uca iş süreci iyileştirme girişimlerini destekleyen ve bilgi yönetimi stratejileri için önemli bir temel sağlayan bir dizi etkinleştirici uygulama ve teknoloji sağlar.


İs akışı Örnekleri
PaperWork
Tab iş AKIŞLARI
İs Akış Şeması Örneği
Üretim iş akışı
İş akışı Nedir
Logo iş akış Yönetimi
İş akışı nasıl hazırlanır


ÖLÇÜM VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ

Pacioli tarafından geliştirilen çift girişli muhasebe sisteminin ortaya çıkmasıyla 1494’ten bu yana, iş yapanlar iş performansını organize bir şekilde ölçmeye çalışmışlardır.

Pek çok muhasebe işlevi doğası gereği tekrarlayıcı olduğundan (bordro, envanter vb.), muhasebe, erken bilgisayar teknolojisinin uygulandığı ilk iş disiplinlerinden biriydi. Bugün, ticari işletme sistemlerine kalite, yetenek ve tekdüzelik kazandırmak amacıyla ISO Standartlarına dahil edilmiş kapsamlı kurumsal modeller görüyoruz.

Bu modelleri ve sistemleri desteklemek, meta veri modellerinin bir bütünlük kazanması ve iş bilgilerini sistemler ve kuruluşlar arasında daha kolay erişilebilir hale getirmesi için Genişletilebilir İş Raporlama Dili’ni (XBRL) başlatma çabasıdır.

Bu makale, “dönem sonu” raporlama modelinden, önemli rekabet avantajı elde etmek için işletmeyi neredeyse gerçek zamanlı olarak yönetmenin anahtarı olan ilgili yöneticiye bilgi sağlayan “itici ajanlara” dayalı bir modele geçiş konseptini ele almaktadır. Aşağıdaki yüksek seviyeli model, bir “dönem sonu” modelinden, bazı kuruluşlarda halihazırda kullanılan bir ara adım olan bir “dinamik sorgu modeli” olan otomatik bir itme aracısı modeline önerilen hareketi göstermektedir.

İş raporlamasında bugün bulunduğumuz yeri ağ raporlamasınınkiyle karşılaştıran Computer Associates, belki de bir süre önce tanıtılan, olası ağ sorunlarını önceden uyaran kapsamlı, otomatikleştirilmiş aracılar sunan ilk şirkettir. Tekrarlanabilecek ve daha önce sorunlara neden olan koşullara benzer durumları ayırt etmek için geçmiş ağ etkinliğinin değerlendirilmesidir.

Bu tür algılamalar, seçilen mesaj sistemi (e-posta, sesli posta, çağrı, vb.) aracılığıyla uygun yöneticiye gönderilen düzeltici eylemlere ilişkin otomatik uyarılar ve önerilerle birlikte devrelerin aşırı yüklenmesi muhtemel ekipman arızasını içerebilir.

Yaklaşan koşulların bu tür “ön uyarı” otomatik, neredeyse gerçek zamanlı raporlaması, şebeke operatörlerinin sorunları ortaya çıkmadan önce ele alma konusunda proaktif olmalarını sağlar. Bu tür gerçek zamanlı ağ geri bildirimi, bir işletmenin, işletmeyi planlamak ve işletmek için izlemek istediği “temel performans göstergeleri” (KPI’lar) veya temel ölçümler geliştirmesini gerektirir.

Burada, bu tür KPI’ların tanımlanmasına yönelik ve “Kokpit Tabloları”, “Dijital Gösterge Tabloları” ve “Balanced Scorecards” adlarını kullanan birçok ürün piyasada bulunmaktadır.

Balanced Scorecard’ın sırrı ve bu kadar geniş kabul görmesinin nedeni, öncelikle, bugün sonuçların ana itici gücü olan stratejiyi yönetimin merkezine koyarak organizasyonların tam potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlamasıdır. Belirsiz hisse senedi piyasaları, artan bir değişim hızı ve artan verimlilik ve sonuçlar beklentileri ile karşı karşıya kalan kuruluşlarda yönetim süreci. Raporlama modellerinin karşılaştırmalı özellikleri listelenmiştir.

Dönem sonu raporlarını beklemek yerine, her bir ölçüye atanan KPI’ların bir fonksiyonu olarak kritik ölçüler neredeyse gerçek zamanlı olarak izlenebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir